Her er tilleggskommentarene til bankene på brukskonto.

BN Bank
Det eneste gebyret du betaler er årsgebyret for Visa-kortet.

Danske Bank
Vilkårene krever Kundeprogrammet Basis, som er gratis. Valutapåslaget på bruk av kort er på 2,0 prosent i stedet for det vanlige 1,75 prosent.

Din Bank
De eneste gebyrene i DinBank er 300 kroner i årsgebyr for Visa-kort. Valutapåslaget på bruk av kort er på 2,0 prosent i stedet for det vanlige 1,75 prosent.

DNB
Ingen av fordelsprogrammene koster noe.

Fana Sparebank
Vilkårene forutsetter at du har produktpakken Vardekonto.

Fornebubanken
Betingelsene krever totalkundeprogram.

Gjensidige Bank
Vilkårene krever at du er Aktivkunde.

Hegra Sparebank
Prisene krever at du kvalifiserer til kundeprogrammet Hegra Fri Total. Du har FRI Totalkonto med lønnsinngang i Hegra Sparebank, tilknyttet VISA/VISA Electron og nettbank. Du har signert avtale med banken om medlemsskap i kundeprogrammet FRI Total.

KLP
Det er forskjell på renten for medlemmer og ikke-medlemmre i KLP. Begge alternativene er tatt med i kalkulatoren.

Landkreditt Bank
Det eneste gebyret du betaler her er et årsgebyr på Visa-kortet på 250 kroner.

Nordea Fordel Pluss
Valutapåslaget på bruk av kort er på 1,85 prosent i stedet for det vanlige 1,75 prosent.

OBOS Bank
Du må være medlem for å få denne renten.

Sandnes Sparebank
Krever fordelsprogrammet Basis som koster 250 kroner per år. For å få Basis i Sandnes Sparebank må du ha lønnskonto, nettbank, VISA og Reservekort i banken

SkagerakDirektebank
Det eneste gebyret du betaler er årsgebyret på 250 kroner for Visa-kortet. Dette er en bank som er en del av Bamble og Langesund Sparebank.

Skandiabanken
Det eneste gebyret du betaler i Skandiabanken er årsgebyret på 250 kroner for Visa-kortet.

SpareBank 1 Nord-Norge
Vilkårene krever at du har produktpakken Fri Bruk.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Betingelsene forutsetter at du har fordelsprogrammet PrivatEkstra. Dette er gratis. For å bli PrivatEkstra-kunde må du ha lån og innskudd på til sammen 250.000 kroner, lønnskonto med lønnsinngang

SpareBank 1 SMN
Vilkårene forutsetter at du bruker tjenesten «FRI».

SpareBank 1 SR-Bank
Forutsetter Alltid, som er gratis.

Sparebanken Møre
Betingelsene krever at du har fordelsprogrammet «Møre Verdi». Programmet er gratis.

Sparebanken Sogn og Fjordane
Vilkårene krever at du har fordelsprogrammet «So Bra» som krever et omfattende kundeforhold. Programmet er gratis.

Sparebanken Sør
Betingelsene krever at du er Totalkunde.

Sparebanken Vest
Betingelsene krever at du har fordelsprogrammet Vestavinn. Dette er gratis. For å bli med i kundeprogrammet må du ha et visst nivå på kundeforholdet.

Sparebanken Øst
Valutapåslaget på bruk av kort er på 2,0 prosent i stedet for det vanlige 1,75 prosent.

Storebrand Bank
De eneste gebyrene du betaler er årsgebyret for Visa-kortet, og uttak i minibank i utlandet.

Vang Sparebank
Krever produktpakken Ubekymra.

yA Bank
De eneste gebyrene du betaler er 250 kroner i årsgebyr for Visa-kort.

 

Se også:

Les mer om brukskonto / lønnskonto.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.