Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene og nøkkelinformasjonen for alle kombinasjonsfondene som selges i Norge.

I tabellen over kombinasjonsfond har vi delt inn i to hovedtyper:

  • Norske kombinasjonsfond (øverst - 2 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Det aller fleste er definert som internasjonale kombinasjonsfond. I disse fondene kan det plasseres i utenlandske verdipapirer. I de fleste fondene er utenlandsdelen av aksjene mye høyere enn i norgesandelen.

Les mer om kombinasjonsfond:

Guide til kombinasjonsfond

Klassifikasjon av kombinasjonsfond

Nøkkeltall

Her er de viktigste nøkkeltallene for kombinasjonsfondene.

Forklaring til kolonnene:

  • M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Etabl: Når fondet ble startet opp.
  • A.andel: Hvor stor aksjeandelen i gjennomsnitt vil være.
  • K+S: Summen av kostnaden ved kjøp og salg av fondet.
  • Fordeling: I denne beskrivelsen oppgir vi hvor stor aksjeandelen kan være (100% eller fritt). I tillegg oppgis det hva som er normalfordelingen i fondet.

Disse opplysningene kan du også se i sammenheng med investeringsstrategien. Kombinasjonsfondenes strategier kan du sjekke her.

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

Hvor stor andel aksjer fondet kan gå opp i, ser du i tabellen nederst. Siden aksjefond normalt er dyrere å forvalte enn obligasjonsfond, bør et kombinasjonsfond ha lavere årlig forvaltningskostand desto lavere aksjeandelen er.

Norske kombinasjonsfond
Fond M. innsk. Etabl. A.andel Fordeling
Alfred Berg Kombi 300 01-sep.-97 25 Max 50 % aksjer, normalt 25/75
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 04-april-00 60 Max 65 % aksjer, normalt 60/40
Internasjonale kombinasjonsfond
Fond M. innsk. Etabl. A.andel Fordeling
Aksjeandel 80% -100% /ubestemt
Danske Invest Horisont 80 NOK 5 000 15-aug.-11 80 Max 100 % aksjer, normalt 80/20
DNB Aktiv 80 100 25-sep.-05 80 Fritt, normalt 80/20
DNB Spare 80 100 18-mars-19 80 Fast fordeling
Nordea Plan Offensiv 100 19-mars-07 80 Max 95 % aksjer, normalt 80/20.
Pareto Nordic Return A 2 000 01-feb.-87 100 Fritt
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK 100 19-feb.-15 100 Fritt
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK 100 19-feb.-15 100 Fritt
SEB Strategy Opportunity Fund C H-NOK 100 19-feb.-15 100 Fritt
Skagen Select 80 250 23-mars-17 80 Max 83 % aksjer, normalt 80/20
SR-Bank 80 A 500 02-jan.-19 80 Fritt, normalt 20/80
Vibrand Absolutt 10 000 31-des.-02 100 Fritt
71 til 79 prosent aksjer
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 13-april-16 70 Max 85 % aksjer, normalt 70/30
Odin Horisont C 1 000 01-sep.-09 75 Max 85 % aksjer, normalt 75/25
60 til 69 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 65 NOK 5 000 08-des.-15 65 Max 82,5 % aksjer, normalt 65/35.
Fram Kombinasjon 5 000 01-juni-12 60 Max 100 % aksjer, normalt 60/40
KLP Lang Horisont 3 000 21-mars-11 60 Max 66 % aksjer, normalt 60/40.
Nordea Plan Vekstorientert 100 19-mars-07 65 Max 80 % aksjer, normalt 65/35.
Skagen Select 60 250 23-mars-17 60 Max 63 % aksjer, normalt 60/40
50 til 59 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 50 NOK 5 000 08-des.-15 50 Max 65 % aksjer, normalt 50/50.
Delphi Kombinasjon 1 000 20-okt.-97 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50
DNB Aktiv 50 100 17-feb.-97 50 Fritt, normalt 50/50
DNB Spare 50 100 18-mars-19 50 Fast fordeling
Eika Balansert 1 000 15-okt.-02 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50
First Allokering A 1 000 01-aug.-08 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 13-april-16 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50
Heimdal Vidde 1 000 15-mai-17 50 Max 60% aksjer, normalt 30/70
Nordea Plan Balansert 100 19-mars-07 50 Max 65 % aksjer, normalt 50/50.
Nordea Stabil Avkastning 100 000 000 19-april-06 50 Max 75 % aksjer, normalt 50/50
Odin Flex C 1 000 01-sep.-09 50 Max 57,5 % aksjer, normalt 50/50
SR-Bank 50 A 500 02-mai-13 50 Fritt, normalt 50/50
Storebrand Kombinasjon 100 10-feb.-06 50 Max 65 % aksjer, normalt 50/50
40 til 49 prosent aksjer
30 til 39 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 NOK 5 000 03-des.-15 35 Max 47,5 % aksjer, normalt 35/65.
DNB Aktiv 30 100 22-sep.-10 30 Fritt, normalt 30/70
DNB Spare 30 100 18-mars-19 30 Fast fordeling
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 13-april-16 30 Max 45 % aksjer, normalt 30/70
Heimdal Jorde 1 000 15-mai-17 30 Max 40% aksjer, normalt 30/70
Nordea Plan Moderat 100 19-mars-07 30 Max 45 % aksjer, normalt 30/70.
Skagen Select 30 250 05-mai-17 30 Max 33 % aksjer, normalt 30/70
20 til 29 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 20 NOK 5 000 03-des.-15 20 Max 30 % aksjer, normalt 20/80.
Odin Konservativ C 1 000 01-sep.-09 25 Max 30 % aksjer, normalfordeling 25/75
SR-Bank 20 A 500 02-jan.-19 20 Fritt, normalt 80/20
10 til 19 prosent aksjer
DNB Aktiv 10 100 15-mars-95 10 Fritt, normalt 10/90
KLP Kort Horisont 3 000 20-mars-17 15 Max 18 % aksjer, normalt 18/82
Nordea Plan Konservativ NO 100 09-mars-07 10 Max 25 % aksjer, normalt 10/90.
Skagen Select 15 250 05-mai-17 15 Max 18 % aksjer, normalt 15/85
Maks 10 prosent aksjer
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 500 08-okt.-13 3 Max 5 % aksjer, normalt 3/97

 

Se også:

Guide til kombinasjonsfond

Kostnadene i kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes investeringsstrategier

Avkastningen i kombinasjonsfondene de siste årene