Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene og nøkkelinformasjonen for alle kombinasjonsfondene som selges i Norge.

I tabellen over kombinasjonsfond har vi delt inn i to hovedtyper:

  • Norske kombinasjonsfond (øverst - 2 stk)
  • Livssyklusfond (1 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Det aller fleste er definert som internasjonale kombinasjonsfond. I disse fondene kan det plasseres i utenlandske verdipapirer. I de fleste fondene er utenlandsdelen av aksjene mye høyere enn i norgesandelen.

Les mer om kombinasjonsfond:

Guide til kombinasjonsfond

Klassifikasjon av kombinasjonsfond

Nøkkeltall

Her er de viktigste nøkkeltallene for kombinasjonsfondene.

Kostnadene i kombinasjonsfondene finner du her.

Forklaring til kolonnene:

  • M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Etabl: Når fondet ble startet opp.
  • A.andel: Hvor stor aksjeandelen i gjennomsnitt vil være.
  • Fordeling: I denne beskrivelsen oppgir vi hvor stor aksjeandelen kan være (100% eller fritt). I tillegg oppgis det hva som er normalfordelingen i fondet.
  • Benchmark: Sammenligningsindeksen, som kan bestå av flere forsjellige

Disse opplysningene kan du også se i sammenheng med investeringsstrategien. Kombinasjonsfondenes strategier kan du sjekke her.

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

Innenfor hver enkelt gruppe er fondene sorert alfabetisk.

Norske Kombinasjonsfond M.innsk. A. andel Fordeling Benchmark
Alfred Berg Kombi 300 25 Max 20 % aksjer, normalt 10/90 10 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 90 %
Oslo Børs 3 måneders Statsobligasjonsindeks.
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 60 Max 65 % aksjer, normalt 60/40 40% Bloomberg World, 20% OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX, 40% OSE Statsobligasjonsind 0.25
Livssyklusfond M.innsk. A. andel Betegnelse Benchmark
DNB Lev Mer 100 Aksjeandel trappes ned fra 47 år Ingen benchmark
Internasjonale kombinasjonsfond M.innsk. A. andel Betegnelse Benchmark
Fri aksjeandel opp til 100%
Pareto Nordic Return A 2 000 100 Fritt Ingen benchmark
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK 100 100 Fritt Ingen benchmark
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK 100 100 Fritt Ingen benchmark
SEB Strategy Opportunity Fund C H-NOK 100 100 Fritt Ingen benchmark
Vibrand Absolutt 10 000 100 Fritt Ingen benchmark
Aksjeandel opp til 80% til 99 prosent akjer
Danske Invest Horisont 80 NOK 5 000 80 Max 100 % aksjer, normalt 80/20 40% MSCI World NR EUR, 40% Fondsindeks, 20% Stat 3 mnd
DNB Aktiv 80 A 100 80 Fritt, normalt 80/20 80 % aksjeindekser (20% Fondsindeks og 80% MSCI World All Country Index), 20 % obligasjonsindekser (50% Stat 3 år og 50% Barclays Global Agg Corp Bond Index)
DNB Spare 80 100 80 Fast fordeling I underfond Ingen benchmark
Nordea Plan Offensiv 100 80 Max 95 % aksjer, normalt 80/20. Ingen benchmark
Skagen Select 80 250 80 Max 83 % aksjer, normalt 80/20 80 % aksjeindekser (bestående av 55 % MSCI AC World, 20 % MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 % MSCI Emerging Markets 5 % MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD, og 20% renteindekser 60 % ST2X og 40 % ST4X
SR-Bank 80 A 500 80 Fritt, normalt 20/80 80 % MSCI World Net Index (NOK) og 20 % NORM123D1
Storebrand Fremtid 80 A 100 80 fritt, normalt 80/20 (16% OSEBX, 64% NDUEASWF, 15% NORM123D3, 5% NOGOVD3M)
71 til 80 prosent aksjer
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 70 Max 85 % aksjer, normalt 70/30 MSCI World AS Net Total Return Index Series 35 %, VINX Benchmark Cap Net Index NOK 14 %, Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index 21 %, Oslo Stock Exchange State Bonds 5.00 Index 14 % og Oslo Stock Exchange State Bonds 0,25 Index 16%
Nordea Bærekraftige Valg Moderat 100 70 Max 85 % aksjer, normalt 70/30 Ingen benchmark
Nordea Bærekraftige Valg Vekst 100 70 Maks 85 % aksjer, normalt 70/30 Ingen benchmark
Odin Horisont C 1 000 75 Max 85 % aksjer, normalt 75/25 25% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år, 48,75% Morningstar Global Markets Large Mid NR USD, 15% VINX Benchmark Cap NOK NI, 11,25% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)
61 til 70 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 65 NOK 5 000 65 Max 82,5 % aksjer, normalt 65/35. 65% aksjeindekser (50% Fondsindeks og 50% Morgan Stanley World Index), 35% Stat 3 mnd
Fram Kombinasjon 5 000 60 Max 100 % aksjer, normalt 60/40 50% MSCI World Indeks, 50% Stat 3 mnd
KLP Lang Horisont 3 000 60 Max 66 % aksjer, normalt 60/40. 20% Barclays Gbl Credit, 30% KLP WRLD NOK, 30% Oslo Børs Benchmark TR, 20% Stat 5 år
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar 3 000 60 Max 66 % aksjer, normalt 60/40. Fondets referanseindeks er underfondenes referanseindekser multiplisert med vektene
Nordea Plan Vekstorientert 100 65 Max 80 % aksjer, normalt 65/35. Ingen benchmark
Skagen Select 60 250 60 Max 63 % aksjer, normalt 60/40 60 % aksjeindekser (bestående av 55 % MSCI AC World, 20 % MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 % MSCI Emerging Markets og 5 % MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD, og 40 % renteindekser (62,5 % ST2X og 37,5 % ST4X
51 til 60 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 50 NOK 5 000 50 Max 65 % aksjer, normalt 50/50. 25% MSCI World NR EUR, 25% Fondsindeks, 50% Stat 3 mnd
Delphi Kombinasjon 100 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50 Custom (50% aksjer: VINX Benchmark Cap Net, 50% renter: 1/3 NOGOVD3, 1/3 NOHYNH, 1/3 NORM3FRN)
DNB Aktiv 50 A 100 50 Fritt, normalt 50/50 50 % aksjeindekser (20% Fondsindeks og 80% MSCI World All Country Index), 10% Stat 3 mnd, 40% obligasjonsindekser (50% Stat 3 år og 50% Barclays Global Agg Corp Bond Index)
DNB Spare 50 100 50 Fast fordeling I underfond Ingen benchmark
Eika Balansert 1 000 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50 50% VINX Benchmark Cap NOK_NI, 50% Stat 3 mnd
First AllWeather A 1 000 50 fritt, normalt 50/50 15% Fondsindeks, 35% MSCI World AC, 20% Stat 3 mnd, 30% Stat 3 år
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50 MSCI World AC Net Total Return Index Series 25 %, VINX Benchmark Cap Net Index NOK 10 %, Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index 15 %, Oslo Stock Exchange State Bonds 5.00 Index 28 % og Oslo Stock Exchange State Bonds 0,25 Index 22 %
Heimdal Vidde 1 000 50 Max 60% aksjer, normalt 30/70 50% NBP - High Yield – NOK Hed, MSCI All Country World Daily Total Return Net $ i NOK 25% og OSEFX 25%.
Nordea Bærekraftige Valg Balansert 100 50 maks 65 % aksje, normalt 50/50 Ingen benchmark
Nordea Plan Balansert 100 50 Max 65 % aksjer, normalt 50/50. Ingen benchmark
Nordea Stabil Avkastning 100 50 Max 75 % aksjer, normalt 50/50 Ingen benchmark
Odin Flex C 1 000 50 Max 57,5 % aksjer, normalt 50/50 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år, 32,5% Morningstar Global Markets Large Mid NR USD, 10% VINX Benchmark Cap NOK NI, 7,5% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)
SR-Bank 50 A 500 50 Fritt, normalt 50/50 50% Norwegian Regular Market, (NORM123D1), 50% MSCI World NR USD
Storebrand Fremtid 50 A 100 50 normalt 50/50 10% OSEBX, 40% NDUEASWF, 40% NORM123D3, 10 ST1X (10% OSEBX, 40% NDUEASWF, 40% NORM123D3, 10% NOGOVD3M)
31 til 40 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 NOK 5 000 35 Max 47,5 % aksjer, normalt 35/65. 35% aksjeindekser (50% Fondsindeks og 50% Morgan Stanley World Index), 5% renteindeks Stat 3 mnd
DNB Aktiv 30 A 100 30 Fritt, normalt 30/70 30 % aksjeindekser (20% Fondsindeks og 80% MSCI World All Country Index, 20% Stat 3 mnd, 50% obligasjonsindekser (50% Stat 3 år og 50% Barclays Global Agg Corp Bond Index)
DNB Spare 30 100 30 Fast fordeling I underfond Ingen benchmark
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 30 Max 45 % aksjer, normalt 30/70 MSCI World AC Net Total Return Index Series 15 %, VINX Benchmark Cap Net Index NOK 6 %, Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index 9 %, Oslo Stock Exchange State Bonds 5.00 Index 42 % og Oslo Stock Exchange State Bonds 0,25 Index 28%.
Heimdal Jorde 1 000 30 Max 40% aksjer, normalt 30/70 NBP High Yield – NOK HED 70%, MSCI All Country World Daily Total Return Net $ i NOK 15% og OSEFX 15%
Nordea Plan Moderat 100 30 Max 45 % aksjer, normalt 30/70. Ingen benchmark
Skagen Select 30 250 30 Max 33 % aksjer, normalt 30/70 30 % aksjeindekser (bestående av 55 % MSCI AC World, 20 % MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 % MSCI Emerging Markets og 5 % MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD), og 70 % renteindekser (57 % ST4X og 43 % ST2X).
Storebrand Fremtid 30 A 100 30 fritt, normalt 30/70 6% OSEBX, 24% NDUEASWF, 55% NORM123D3, 15% NOGOVD3M
21 til 30 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 20 NOK 5 000 20 Max 30 % aksjer, normalt 20/80. 20% aksjeindekser (50% Fondsindeks og 50%
Morgan Stanley World Index), og 80% Stat 3 mnd
Odin Konservativ C 1 000 25 Max 30 % aksjer, normalfordeling 25/75 75% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år, 16,25% Morningstar Global Markets Large Mid NR USD, 5% VINX Benchmark Cap NOK NI, 3,75% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)
SR-Bank 20 A 500 20 Fritt, normalt 80/20 80% Norwegian Regular Market (NORM123D1), 20% MSCI World NR USD
11 til 20 prosent aksjer
DNB Aktiv 10 A 100 10 Fritt, normalt 10/90 10 % aksjeindekser (2/3 Morgan Stanley Capital International World (MSCI) Index og 1/3 Oslo Børs Hovedindeks, 90 % Stat 3 år
KLP Kort Horisont 3 000 15 Max 21 % aksjer, normalt 18/82 KLP Kort Horisont Indeks
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar 3 000 18 Max 21 % aksjer, normalt 18/82 Fondets referanseindeks er underfondenes referanseindekser multiplisert med vektene
Nordea Plan Konservativ NO 100 10 Max 25 % aksjer, normalt 10/90. Ingen benchmark
Skagen Select 15 250 15 Max 18 % aksjer, normalt 15/85 100 prosent ST1X + 2 prosent årlig avkastning
Maks 10 prosent aksjer
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 500 3 Max 5 % aksjer, normalt 3/97 3% aksjer: 1/3 OSEFX og 2/3 MSCI World AC. 17% kredittobligasjonerr: 12/17 Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB og 5/17 JPM EMBI Global Diversified. 80% norske obligasjoner: 1/2 ST1X, og 1/2 ST4X

 

Se også:

Guide til kombinasjonsfond

Kostnadene i kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes investeringsstrategier

Avkastningen i kombinasjonsfondene de siste årene