Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene og nøkkelinformasjonen for alle kombinasjonsfondene som selges i Norge.

I tabellen over kombinasjonsfond har vi delt inn i to hovedtyper:

  • Norske kombinasjonsfond (nederst - 2 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Det aller fleste er definert som internasjonale kombinasjonsfond. I disse fondene kan det plasseres i utenlandske verdipapirer. I de fleste fondene er utenlandsdelen av aksjene mye høyere enn i norgesandelen.

Les mer om kombinasjonsfond:

Dette er kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond

Vi har delt inn informasjonen for de enkelte kombinasjonsfondene i to deler. Først noen viktige nøkkeltall. Deretter nøkkelinformasjon om fondene, inkludert sammenligningsindeksen (benchmark). Det er ikke alle fond som oppgir noen benchmark, da står det «Ingen».

Nøkkeltall

Her er de viktigste nøkkeltallene for kombinasjonsfondene.

Forklaring til kolonnene:

  • M. insk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forv.: Er det årlige forvaltningshonoraret. Det er denne faktoren du bør vektlegge ved valg av kombinasjonsfond.
  • Risk: Angir risikonivået på fondene. Skalaen går fra 1 til 7. Kombinasjonsfond med varierer fra 2 til 6.  Det er aksjeandelen som er avgjørende for risikoklassen.
  • K+S: Summen av kostnaden ved kjøp og salg av fondet.

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

Hvor stor andel aksjer fondet kan gå opp i, ser du i tabellen nederst. Siden aksjefond normalt er dyrere å forvalte enn obligasjonsfond, bør et kombinasjonsfond ha lavere årlig forvaltningskostand desto lavere aksjeandelen er.

Fond M. innsk. Forv. Risk Etablering
Aksjeandel opp til 100% /ubestemt
Norse TrendEn 100 000 2,00 6 20-okt.-09
Odin Aksje C 3 000 1,50 5 19-mars-14
Pareto Nordic Return A 2 000 1,20 01-feb.-87
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK 100 1,25 19-feb.-15
SEB Strategy Balanced Fund HNWC H-NOK 250 000 1,00 19-feb.-15
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK 100 1,00 19-feb.-15
SEB Strategy Growth Fund C H-NOK 100 1,45 19-feb.-15
SEB Strategy Growth Fund HNWC H-NOK 250 000 1,20
Vibrand Absolutt 10 000 1,50 6
71 til 80 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 80 100 1,55 6 15-aug.-11
DNB Aktiv 80 100 1,30 5 25-sep.-05
DNB Private Banking Premium 80 1 000 000 1,30 4 25-sep.-09
Nordea Plan Offensiv 100 1,50 6 19-mars-07
Odin Horisont 1 000 1,25 5 01-sep.-09
Skagen Select 80 250 23-mars-17
Vekterfond Offensiv 100 1,20 5 11-sep.-06
61 til 70 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 65 100 1,40 5 02-mai-13
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 1,30 13-april-16
Nordea Plan Vekstorientert 100 1,40 4 19-mars-07
51 til 60 prosent aksjer
Fram Kombinasjon 5 000 2,00 5 01-juni-12
KLP Lang Horisont 3 000 0,22 4 21-mars-11
Skagen Select 60 250 23-mars-17
41 til 50 prosent aksjer
Alfred Berg Aksje Allokering 300 1,25 4 01-juni-07
Danske Invest Horisont 50 100 1,25 5 15-aug.-11
Delphi Kombinasjon 1 000 1,25 5 20-okt.-97
DNB Aktiv 50 100 1,05 4 17-feb.-97
DNB Private Banking Premium 50 1 000 000 1,05 4 25-sep.-09
Eika Balansert 1 000 1,20 4 15-okt.-02
First Allokering A 1 000 1,53 4 01-aug.-08
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 1,10 13-april-16
Nordea Plan Balansert 100 1,20 4 19-mars-07
Odin Flex 1 000 1,00 4 01-sep.-09
SR-Kombinasjon A 500 1,25 4 02-mai-13
Storebrand Kombinasjon 100 0,80 5 10-feb.-06
Vekterfond Balansert 100 0,90 4 11-sep.-06
31 til 40 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 100 1,10 4 02-sep.-13
21 til 30 prosent aksjer
DNB Aktiv 30 100 0,85 3 22-sep.-10
DNB Private Banking Premium 30 1 000 000 0,85 3 25-sep.-09
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 0,90 13-april-16
Nordea Plan Moderat 100 1,00 3 19-mars-07
Odin Konservativ 1 000 0,70 3 01-sep.-09
Skagen Select 30 250 05-mai-17
11 til 20 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 20 5 000 0,90 4 15-aug.-11
KLP Kort Horisont 3 000 0,22 20-mars-17
Nordea Plan Konservativ NO 100 0,80 2 09-mars-07
Skagen Select 15 250 05-mai-17
Vekterfond Trygg 100 0,65 3 11-sep.-06
Maks 10 prosent aksjer
Danske Invest Horisont Rente Pluss 100 0,70
DNB Aktiv 10 100 0,60 2 15-mars-95
Nordea Defensive 100 0,75 18-aug.-14

 

Norske Kombinasjonsfond M. innsk. Forv. Risk Etablering
Alfred Berg Kombi 300 1,50 4 01-sep.-97
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 0,85 6 04-april-00

Informasjon om de enkelte kombinasjonsfondene

Denne oversikten forteller mer om hvilket innhold kombinasjonsfondene har.

Risiko: Angir risikonivået på fondene. Skalaen går fra 1 til 7. Kombinasjonsfond med varierer fra 2 til 6.  Det er aksjeandelen som er avgjørende for risikoklassen.

Type: I denne beskrivelsen oppgir vi hvor stor aksjeandelen kan være (100% eller fritt). I tillegg oppgis det hva som er normalfordelingen i fondet.

Benchmark: Hvilken sammenligningsindeks (eller flere) som fondet bruker. Den forteller også mye om hvordan en normalplassering vil være. Hvor stor andel som vil være plassert internasjonalt er blant det som kan ses her.

Disse opplysningene kan du også se i sammenheng med investeringsstrategien. Kombinasjonsfondenes strategier kan du sjekke her.

Fond Betegn. Becnhmark
Aksjeandel opp til 100% /ubestemt
Norse TrendEn Fritt MSCI Daily Net TR Europe Index EUR i NOK 50%
MSCI Daily TR Net USA USD i NOK 50%
Odin Aksje C Fritt MSCI World Net Index 50%, VINX Benchmark Cap NOK NI 50%
Pareto Nordic Return A Fritt Ingen benchmark
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK Fritt Ingen benchmark
SEB Strategy Balanced Fund HNWC H-NOK Fritt Ingen benchmark
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK Fritt Ingen benchmark
SEB Strategy Growth Fund C H-NOK Fritt Ingen benchmark
SEB Strategy Growth Fund HNWC H-NOK Fritt Ingen benchmark
Vibrand Absolutt Fritt Ingen benchmark
71 til 80 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 80 Max 100 % aksjer, normalt 80/20 40% MSCI World NR EUR, 40% Fondsindeks, 20% Stat 3 mnd
DNB Aktiv 80 Fritt, normalt 80/20 80 % aksjeindekser (20% Fondsindeks og 80% MSCI World All Country Index), 20 % obligasjonsindekser (50% Stat 3 år og 50% Barclays Global Agg Corp Bond Index)
DNB Private Banking Premium 80 Fritt, normalt 80/20 80 % aksjeindekser (20% OSEFX og 80% MSCI World All Country Index), 20 % obligasjonsindekser (50% Stat 3 år og 50% Barclays Global Agg Corp Bond Index)
Nordea Plan Offensiv Max 95 % aksjer, normalt 80/20. Ingen benchmark
Odin Horisont Max 85 % aksjer, normalfordeling 75/25 37,5% MSCI World Net Index, 37,5% VINX Benchmark Cap NOK NI, 25% Stat 1 år
Skagen Select 80 Max 83 % aksjer, normalt 80/40 80 % aksjeindekser (bestående av 55 % MSCI AC World, 20 % MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 % MSCI Emerging Markets 5 % MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD, og 20% renteindekser 60 % ST2X og 40 % ST4X
Vekterfond Offensiv Max 90 % aksjer, normalt 80/20 10% Barclays Global Aggregate TR Hdg NOK, 16% Fondsindeks, 64% MSCI World NR USD, 10% Stat 1 år
61 til 70 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 65 Max 82,5 % aksjer, normalt 65/35. 65% aksjeindekser (50% Fondsindeks og 50% Morgan Stanley World Index), 35% Stat 3 mnd
Handelsbanken Aktiv 70 Max 85 % aksjer, normalt 70/30 MSCI World AS Net Total Return Index Series 35 %, VINX Benchmark Cap Net Index NOK 14 %, Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index 21 %, Oslo Stock Exchange State Bonds 5.00 Index 14 % og Oslo Stock Exchange State Bonds 0,25 Index 16%
Nordea Plan Vekstorientert Max 80 % aksjer, normalt 65/35. Ingen benchmark
51 til 60 prosent aksjer
Fram Kombinasjon Max 100 % aksjer, normalt 60/40 50% MSCI World Indeks, 50% Stat 3 mnd
KLP Lang Horisont Max 66 % aksjer, normalt 60/40. 20% Barclays Gbl Credit, 30% KLP WRLD NOK, 30% Oslo Børs Benchmark TR, 20% Stat 5 år
Skagen Select 60 Max 63 % aksjer, normalt 60/40 60 % aksjeindekser (bestående av 55 % MSCI AC World, 20 % MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 % MSCI Emerging Markets og 5 % MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD, og 40 % renteindekser (62,5 % ST2X og 37,5 % ST4X
41 til 50 prosent aksjer
Alfred Berg Aksje Allokering Max 80 % aksjer, normalt 50/50 35% MSCI World NR USD, 15% Fondsindeks, 50% Stat 3 mnd
Danske Invest Horisont 50 Max 65 % aksjer, normalt 50/50. 25% MSCI World NR EUR, 25% Fondsindeks, 50% Stat 3 mnd
Delphi Kombinasjon Max 70 % aksjer, normalt 50/50 50% VINX Benchmark Cap TR NOK, 50% Stat 1 år
DNB Aktiv 50 Fritt, normalt 50/50 50 % aksjeindekser (20% Fondsindeks og 80% MSCI World All Country Index), 10% Stat 3 mnd, 40% obligasjonsindekser (50% Stat 3 år og 50% Barclays Global Agg Corp Bond Index)
DNB Private Banking Premium 50 Fritt, normalt 50/50 50 % aksjeindekser (20% OSEFX og 80% MSCI World All Country Index, 10% Stat 3 mnd og 40% obligasjonsindekser (50% Stat 3 år og 50% Barclays Global Agg Corp Bond Index)
Eika Balansert Max 70 % aksjer, normalt 50/50 50% VINX Benchmark Cap NOK_NI, 50% Stat 3 mnd
First Allokering A Fritt, normalt 50/50 15% Fondsindeks, 35% MSCI World AC, 20% Stat 3 mnd, 30% Stat 3 år
Handelsbanken Aktiv 50 Max 70 % aksjer, normalt 50/50 MSCI World AC Net Total Return Index Series 25 %, VINX Benchmark Cap Net Index NOK 10 %, Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index 15 %, Oslo Stock Exchange State Bonds 5.00 Index 28 % og Oslo Stock Exchange State Bonds 0,25 Index 22 %
Nordea Plan Balansert Max 65 % aksjer, normalt 50/50. Ingen benchmark
Nordea Stabil Avkastning Max 75 % aksjer, normalt 50/50 Ingen benchmark
Odin Flex Max 57,5 % aksjer, normalfordeling 50/50 25% MSCI World Net Index, 25% VINX Benchmark Cap NOK NI, 50% Stat 1 år
SR-Kombinasjon A Fritt, normalt 50/50 25% OSEBX, 25% MSCI World Net Indeks (NOK), 50% Stat 1 år
Storebrand Kombinasjon Max 65 % aksjer, normalt 50/50 34% MSCI World NR, 33% Hovedindeks, 33% Stat 3 mnd
Vekterfond Balansert Max 60 % aksjer, normalt 50/50 25% Barclays Global Aggregate TR Hdg NOK, 10% OSEFX Mutual Fund, 40% MSCI World NR USD, 25% OSE Statsobligasjonsind 3.00
31 til 40 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 Max 47,5 % aksjer, normalt 35/65. 35% aksjeindekser (50% Fondsindeks og 50% Morgan Stanley World Index), 5% renteindeks Stat 3 mnd
21 til 30 prosent aksjer
DNB Aktiv 30 Fritt, normalt 30/70 30 % aksjeindekser (20% Fondsindeks og 80% MSCI World All Country Index, 20% Stat 3 mnd, 50% obligasjonsindekser (50% Stat 3 år og 50% Barclays Global Agg Corp Bond Index)
DNB Private Banking Premium 30 Fritt. normalt 30/70 30 % aksjeindekser (20% OSEFX og 80% MSCI World All Country Index, 20% Stat 3 mnd og 50% obligasjonsindekser (50% Stat 3 år og 50% Barclays Global Agg Corp Bond Index) og
Handelsbanken Aktiv 30 Max 45 % aksjer, normalt 30/70 MSCI World AC Net Total Return Index Series 15 %, VINX Benchmark Cap Net Index NOK 6 %, Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index 9 %, Oslo Stock Exchange State Bonds 5.00 Index 42 % og Oslo Stock Exchange State Bonds 0,25 Index 28%.
Nordea Plan Moderat Max 45 % aksjer, normalt 30/70. Ingen benchmark
Odin Konservativ Max 30 % aksjer, normalfordeling 25/75 12,5% MSCI World Net Index, 12,5% VINX Benchmark Cap NOK NI, 75% Stat 1 år
Skagen Select 30 Max 33 % aksjer, normalt 30/70 30 % aksjeindekser (bestående av 55 % MSCI AC World, 20 % MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 % MSCI Emerging Markets og 5 % MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD), og 70 % renteindekser (57 % ST4X og 43 % ST2X).
11 til 20 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 20 Max 30 % aksjer, normalt 20/80. 20% aksjeindekser (50% Fondsindeks og 50%
Morgan Stanley World Index), og 80% Stat 3 mnd
KLP Kort Horisont Max 18 % aksjer, normalt 18/82 KLP Kort Horisont Indeks
Skagen Select 15 Max 18 % aksjer, normalt 15/85 100 prosent ST1X + 2 prosent årlig avkastning
Vekterfond Trygg Max 30 % aksjer, normalt 20/80 40% Barclays Global Aggregate TR Hdg NOK, 4% Fondsindeks, 16% MSCI World NR USD, 40% Stat 1 år
Maks 10 prosent aksjer
Danske Invest Horisont Rente Pluss Max 5 % aksjer, normalt 3/97 3% aksjer: 1/3 OSEFX og 2/3 MSCI World AC. 17% kredittobligasjonerr: 12/17 Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB og 5/17 JPM EMBI Global Diversified. 80% norske obligasjoner: 1/2 ST1X, og 1/2 ST4X
DNB Aktiv 10 Fritt, normalt 10/90 10 % aksjeindekser (2/3 Morgan Stanley Capital International World (MSCI) Index og 1/3 Oslo Børs Hovedindeks, 90 % Stat 3 år
Nordea Defensive Max 8 % aksjer, normalt 5/95 Ingen benchmark
Nordea Plan Konservativ NO Max 25 % aksjer, normalt 10/90. Ingen benchmark

 

Norske Kombinasjonsfond Betegn. Becnhmark
Alfred Berg Kombi Max 50 % aksjer, normalt 25/75 25 % Fondsindeks, 75 % Stat 1 mnd.
Fondsfinans Aktiv 60/40 Max 65 % aksjer, normalt 60/40 40% Bloomberg World, 20% OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX, 40% OSE Statsobligasjonsind 0.25

 

Se også:

Dette er kombinasjonsfond

Kostnadene i kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes strategier

Avkastningen i kombinasjonsfondene de siste årene