Dette er kombinasjonsfondenes kalenderårsavkastning i de siste 4 årene.

Alle avkastningstall er i prosent. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

I tabellen er fondene delt inn i to kategorier:

  • Norske kombinasjonsfond (øverst - 2 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Guide til kombinasjonsfond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Kalenderårsavkastning Norske aksjefond

Kalenderårsavkastning Nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning Globale aksjefond

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor den  maksimalt kan være. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

Det er bare fond med minsteinnskudd på under 100.000 kroner som er med her.

Norske kombinasjonsfond
Fond 2019 2018 2017 2015
Alfred Berg Kombi 8,80 1,74 7,36 8,22
Fondsfinans Aktiv 60/40 17,43 -2,83 12,53 19,99
Internasjonale Kombinasjonsfond
Fond 2019 2018 2017 2015
Kan ha 81 til 100 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 80 NOK 17,43 -5,03 14,62 6,81
DNB Aktiv 80 21,26 -5,30 13,01 6,27
Nordea Plan Offensiv 24,06 -9,87 17,46 3,5
Pareto Nordic Return A 17,32 -10,73 11,35 5,27
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK 9,57 -2,55 5,13 3,18
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK 6,56 -2,46 3,24 2,35
SEB Strategy Opportunity Fund C H-NOK 16,9 -5,33 8,83 7,13
Skagen Select 80 18,97 -6,18
SR-Bank 80 A 15,53
Vibrand Absolutt 7,30 -5,16 16,59 8,65
70 til 79 prosent aksjer
Handelsbanken Aktiv 70 15,29 -4,51 15,15
Odin Horisont C 20,17 -6,31 16,41 -0,41
60 til 69 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 65 NOK 14,87 -3,92 12,34 6,53
Fram Kombinasjon 14,60 -14,87 25,75 6,70
KLP Lang Horisont 15,22 -3,31 9,19 7,39
Nordea Plan Vekstorientert 18,64 -7,51 14,42 3,63
Skagen Select 60 14,84 -4,58
50 til 59 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 50 NOK 12,39 -3,02 10,32 6,14
Delphi Kombinasjon 8,01 -5,51 10,32 0,97
DNB Aktiv 50 14,95 -3,33 9,21 5,13
Eika Balansert 10,21 -4,90 9,78 3,85
First Allokering A 9,12 -7,48 10,53 6,81
Handelsbanken Aktiv 50 11,32 -2,87 11,83
Nordea Plan Balansert 15,11 -6,08 12,10 3,24
Odin Flex C 14,89 -4,39 11,94 0,58
SR-Bank 50 A 10,51 -2,60 12,17 5,86
Storebrand Kombinasjon 12,31 -2,44 10,30 4,59
40 til 49 prosent aksjer
30 til 39 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 NOK 9,99 -2,15 8,24 5,55
DNB Aktiv 30 10,53 -1,99 6,41 4,38
Handelsbanken Aktiv 30 7,35 -1,40 8,31
Nordea Plan Moderat 10,06 -3,94 8,28 2,94
Skagen Select 30 8,34 -2,85
20 til 29 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 20 NOK 7,58 -1,29 6,26 5,08
Odin Konservativ C 9,72 -2,26 7,59 1,57
SR-Bank 20 A 5,27
10 til 19 prosent aksjer
DNB Aktiv 10 5,79 -0,64 3,84 3,26
KLP Kort Horisont 7,45 -0,74
Nordea Plan Konservativ NO 4,99 -1,14 4,75 3,08
Skagen Select 15 6,48 -1,35
Maks 10 prosent aksjer
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 4,24 -0,06 3,49 4,38