Dette er kombinasjonsfondenes kalenderårsavkastning i de siste 4 årene.

Alle avkastningstall er i prosent. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

I tabellen er fondene delt inn i to kategorier:

  • Norske kombinasjonsfond (øverst - 2 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Guide til kombinasjonsfond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Kalenderårsavkastning Norske aksjefond

Kalenderårsavkastning Nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning Globale aksjefond

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor den  maksimalt kan være. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

Det er bare fond med minsteinnskudd på under 100.000 kroner som er med her.

Norske kombinasjonsfond
Fond 2020 2019 2018 2017
Alfred Berg Kombi 3,62 8,8 1,74 7,36
Fondsfinans Aktiv 60/40 10,69 17,43 -2,83 12,53
Internasjonale Kombinasjonsfond
Fri aksjeandel opp til 100%
Pareto Nordic Return A 21,51 17,32 -10,73 11,35
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK 1,83 9,57 -2,55 5,13
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK 0,89 6,56 -2,46 3,24
SEB Strategy Opportunity Fund C H-NOK 2,16 16,9 -5,33 8,83
Kan ha 81 til 100 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 80 NOK 6,84 17,43 -5,03 14,62
DNB Aktiv 80 A 11,21 21,26 -5,3 13,01
DNB Spare 80 10,59
Nordea Plan Offensiv 6,19 24,06 -9,87 17,46
Skagen Select 80 7,65 18,97 -6,18
SR-Bank 80 A 8,8 15,53
Vibrand Absolutt 0,48 7,3 -5,16 16,59
70 til 79 prosent aksjer
Handelsbanken Aktiv 70 12,83 15,29 -4,51 15,15
Odin Horisont C 13,54 20,17 -6,31 16,41
60 til 69 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 65 NOK 6,33 14,87 -3,92 12,34
Fram Kombinasjon 22,32 14,6 -14,87 25,75
KLP Lang Horisont 5,55 15,22 -3,31 9,19
Nordea Plan Vekstorientert 4,93 18,64 -7,51 14,42
Skagen Select 60 6,54 14,84 -4,58
50 til 59 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 50 NOK 5,91 12,39 -3,02 10,32
Delphi Kombinasjon 18,2 8,01 -5,51 10,32
DNB Aktiv 50 A 8,32 14,95 -3,33 9,21
DNB Spare 50 7,93
Eika Balansert 7,07 10,21 -4,9 9,78
First AllWeather A 12,29 9,12 -7,48 10,53
Handelsbanken Aktiv 50 9,87 11,32 -2,87 11,83
Heimdal Vidde 9,07 12,1 -2,02
Nordea Plan Balansert 4,56 15,11 -6,08 12,1
Nordea Stabil Avkastning 2,76 11,23 -4,52 8,29
Odin Flex C 9,52 14,89 -4,52 11,94
SR-Bank 50 A 6,93 10,51 -2,6 12,17
Storebrand Fremtid 50 A 9,64 12,31 -2,44 10,3
30 til 39 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 NOK 5,15 9,99 -2,15 8,24
DNB Aktiv 30 A 6 10,53 -1,99 6,41
DNB Spare 30 6,09
Handelsbanken Aktiv 30 7,22 7,35 -1,4 8,31
Heimdal Jorde 7,82 9,74 0,21
Nordea Plan Moderat 3,41 10,06 -3,94 8,28
Skagen Select 30 4,42 8,34 -2,85
20 til 29 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 20 NOK 4,19 7,58 -1,29 6,26
Odin Konservativ C 5,49 9,72 -2,26 7,59
SR-Bank 20 A 3,75 5,27
10 til 19 prosent aksjer
DNB Aktiv 10 A 3,52 5,79 -0,64 3,84
KLP Kort Horisont 4,87 7,45 -0,74
Skagen Select 15 3,66 6,48 -1,35
Maks 10 prosent aksjer
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 2,89 4,24 -0,06 3,49
Nordea Defensive 2,47 4,99 -1,14 3,41
Nordea Plan Konservativ NO 2,83 6,01 -1,92 4,76