Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er kombinasjonsfondenes kalenderårsavkastning i de siste 4 årene.

Alle avkastningstall er i prosent. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

I tabellen er fondene delt inn i to kategorier:

  • Norske kombinasjonsfond (øverst - 3 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Guide til kombinasjonsfond.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste kombinasjonsfondene

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Kalenderårsavkastning Norske aksjefond

Kalenderårsavkastning Nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning Globale aksjefond

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor den  maksimalt kan være. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

Det er bare fond med minsteinnskudd på under 100.000 kroner som er med her.

Norske kombinasjonsfond
Fond 2022 2021 2020 2019
Alfred Berg Kombi -4,73 7,40 3,62 8,80
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK -2,12 0,27 3,30 2,85
Fondsfinans Aktiv 60/40 1,87 9,84 10,69 17,43
Internasjonale Kombinasjonsfond
Kan ha 80 til 100 prosent aksjer
Carnegie Strategifond A -12,88 12,89 18,61 22,38
Carnegie Strategy Fund 3 NOK -9,24 20,81 6,28 28,87
Vibrand Absolutt 1,95 26,59 0,48 7,30
Carnegie Total Plus 3 NOK -14,09 22,77 1,93
Danske Invest Global Ansvarlig 80, NOK -6,10
Danske Invest Horisont 80 Klasse NOK -10,25 21,33 6,84 17,43
DNB Aktiv 80 A -7,30 14,95 11,21 21,26
DNB Private Banking Premium 80 A -7,27 14,90 11,02 21,24
DNB Spare 80 -7,91 17,05 10,59
Nordea Plan Offensiv -7,68 24,97 6,19 24,06
Norne Kombi 80 -11,50
Skagen Select 80 -7,40 15,21 7,65 18,97
Storebrand Fremtid 80 A -6,27 15,09
70 til 79 prosent aksjer
SpareBank 1 Horisont 80 C -12,33 20,70 13,54 20,17
Handelsbanken Aktiv 70 -11,85 14,52 12,83 15,29
60 til 69 prosent aksjer
Danske Invest Global Ansvarlig 65, NOK -6,05
Danske Invest Horisont 65 Klasse NOK -9,04 17,03 6,33 14,87
Nordea Plan Vekstorientert -7,48 18,29 4,93 18,64
Fram Kombinasjon 0,80 5,06 22,32 14,60
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P -11,39 14,30
KLP Lang Horisont P -7,18 11,61 5,55 15,22
Skagen Select 60 -5,26 11,20 6,54 14,84
50 til 59 prosent aksjer
Carnegie Multi A -12,82 6,18 17,08
Danske Invest Global Ansvarlig 50, NOK -6,01
Danske Invest Horisont 50 NOK -7,81 13,00 5,91 12,39
Delphi Kombinasjon A -12,56 6,42 18,20 8,01
DNB Aktiv 50 A -6,90 8,99 8,32 14,95
DNB Private Banking Premium 50 A -6,85 8,94 87,32 14,93
DNB Spare 50 -7,48 10,02 7,93
Eika Balansert -1,36 6,27 7,07 10,21
Handelsbanken Aktiv 50 -9,57 10,42 9,87 11,32
Heimdal Vidde -2,49 14,81 9,07 12,10
Nordea Plan Balansert -7,38 14,56 4,56 15,11
Nordea Stabil Avkastning -3,90 13,50 2,76 11,23
Norne Kombi 50 -6,37
SpareBank 1 Flex 50 C -8,77 14,71 9,52 14,89
Storebrand Fremtid 50 A -4,95 9,94 9,64 12,31
30 til 39 prosent aksjer
Danske Invest Global Ansvarlig 35, NOK -5,86
Danske Invest Horisont 35 NOK -6,81 9,07 5,15 9,99
Danske Invest Horisont Rente -1,76 0,77 4,23 2,82
DNB Aktiv 30 A -6,21 5,38 6,00 10,53
DNB Private Banking Premium 30 A -6,06 5,36 5,98 10,50
DNB Spare 30 -6,88 5,50 6,09
Handelsbanken Aktiv 30 -7,02 6,74 7,22 7,35
Heimdal Jorde -0,30 11,84 7,82 9,74
Nordea Plan Moderat -5,77 9,25 3,41 10,06
Skagen Select 30 -3,11 5,13 4,42 8,34
Storebrand Fremtid 30 A -4,34 5,55
20 til 29 prosent aksjer
SpareBank 1 Konservativ 20 C 5,23 8,04 5,49 9,72
Danske Invest Global Ansvarlig 20, NOK -5,70
Danske Invest Horisont 20 NOK -5,31 5,26 4,19 7,58
Norne Kombi 20 -4,44
10 til 19 prosent aksjer
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P -6,78 4,22
KLP Kort Horisont P -4,93 3,47 4,87 7,45
Skagen Select 15 -2,87 2,60 3,66 6,48
DNB Aktiv 10 A -3,94 1,78 3,52 5,79
Nordea Plan Konservativ NO -4,03 3,76 2,83 6,01
Storebrand Fremtid 10 A -3,39 3,26
Maks 10 prosent aksjer
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK -4,06 0,76 3,20 4,24
Nordea Defensive -4,37 1,45 2,47 4,99