Dette er kombinasjonsfondens kalenderårsavkastning i årene 2014 til 2017.

Alle avkastningstall er i prosent. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

I tabellen er fondene delt inn i to kategorier:

  • Norske kombinasjonsfond (nederst - 2 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Les mer om kombinasjonsfond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Andre aksjefond

Pengemarkedsfond

Obligasjonsfond

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nedert er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

Fond 2017 2016 2015 2014
Kan ha opp til 100 prosent aksjer
Norse TrendEn 20,15 -4,43 18,73 24,43
Odin Aksje C 20,10 -1,42
Pareto Nordic Return A 11,35 5,27 21,90 17,76
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK 5,13 3,18
SEB Strategy Balanced Fund HNWC H-NOK 24,21 0,33
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK 3,24 2,35
SEB Strategy Growth Fund C H-NOK 11,40 9,33
SEB Strategy Growth Fund HNWC H-NOK 11,67 9,59
Vibrand Absolutt 16,59 8,65 0,96 0,27
71 til 80 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 80 14,62 6,81 10,84 15,05
DNB Aktiv 80 13,01 6,27 10,68 18,79
DNB Private Banking Premium 80 12,58 6,83 11,49
Nordea Plan Offensiv 17,46 3,50 11,94 17,17
Skagen Select 80
Vekterfond Offensiv 12,98 2,27 10,83 18,48
Odin Horisont 16,41 -0,41 15,28 14,20
61 til 70 prosent aksjer
Handelsbanken Aktiv 70 15,15
Danske Invest Horisont 65 12,34 6,53 8,64 13,19
Nordea Plan Vekstorientert 14,42 3,63 9,91 15,07
51 til 60 prosent aksjer
Fram Kombinasjon 25,75 6,70 -0,06 16,03
KLP Lang Horisont 9,19 7,39 2,81 7,30
Skagen Select 60
41 til 50 prosent aksjer
Alfred Berg Aksje Allokering 9,61 3,58 6,92 13,77
Danske Invest Horisont 50 10,32 6,14 6,65 11,24
Delphi Kombinasjon 10,32 0,97 23,47 19,81
DNB Aktiv 50 9,21 5,13 6,62 13,24
DNB Private Banking Premium 50 8,92 5,56 7,11
Eika Balansert 9,78 3,85 6,13 6,58
First Allokering A 10,53 6,81 7,90 11,46
Handelsbanken Aktiv 50 11,83
Nordea Plan Balansert 12,10 3,24 7,97 12,92
Nordea Stabil Avkastning 8,29 6,73 2,99 9,73
Odin Flex 11,94 0,58 10,53 10,73
SR-Kombinasjon A 12,17 5,86 6,20 7,22
Storebrand Kombinasjon 10,30 4,59 8,78 11,71
Vekterfond Balansert 9,27 3,03 6,99 13,61
31 til 40 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 8,24 5,55 4,54 9,31
21 til 30 prosent aksjer
DNB Aktiv 30 6,41 4,38 3,79 9,37
DNB Private Banking Premium 30 6,22 4,62 4,15 8,84
Handelsbanken Aktiv 30 8,31
Nordea Plan Moderat 8,28 2,94 5,16 9,42
Skagen Select 30
Odin Konservativ 7,59 1,57 5,86 8,12
11 til 20 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 20 6,26 5,08 2,50 7,38
Vekterfond Trygg 5,18 3,60 2,33 8,01
KLP Kort Horisont
Skagen Select 15
Maks 10 prosent aksjer
DNB Aktiv 10 3,84 3,26 1,35 5,74
Nordea Plan Konservativ NO 4,75 3,08 2,05 5,76
Nordea Defensive 3,41 4,24 -0,73
Danske Invest Horisont Rente Pluss 3,49 4,38 -0,20 4,82

 

Norske Kombinasjonsfond

Fond 2017 2016 2015 2014
Alfred Berg Kombi 7,36 8,22 2,77 7,19
Fondsfinans Aktiv 60/40 12,53 19,99 -1,75 6,26