Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser de beste bankene, på seks forskjellige innskuddsbeløp.

Hvilken bank som er best avhenger som oftest av hvor stort innskuddsbeløpet er. Det er sjelden at én bank er best på alle nivåer.

Mange banker har en dårlig rente på de fleste innskuddsbeløp, men kan ha god rente på for eksempel et beløp på 1 million kroner. 

Gå til Finn beste høyrentekonto for å se hele listene.

Her kan du se Smarte Pengers anbefalinger på hvilke høyrentekontoer du bør velge: Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Du kan lese kommentarer til de forskjellige bankene i høyrentekommentaren.

25.000 kroner Rente Uttak
Instabank 5,07% 2
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,00% 4
Lea Bank 5,00% 2
Juristforbundet – Handelsbanken 4,85% Fritt
Nordax Bank AB 4,85% 2
50.000 kroner
Instabank 5,07% 2
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,00% 4
Lea Bank 5,00% 2
Kraft Bank 4,91% Fritt
Juristforbundet – Handelsbanken 4,85% Fritt
Nordax Bank AB 4,85% 2
150.000
Instabank 5,07% 2
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,00% 4
Lea Bank 5,00% 2
Kraft Bank 4,91% Fritt
Juristforbundet – Handelsbanken 4,85% Fritt
Nordax Bank AB 4,85% 2
500.000 kroner
Instabank 5,07% 2
Maritime & Merchant Bank 5,05% 11
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,00% 4
Lea Bank 5,00% 2
Kraft Bank 4,91% Fritt
1.000.000 kroner
Instabank 5,07% 2
Maritime & Merchant Bank 5,05% 11
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,00% 4
Lea Bank 5,00% 2
Kraft Bank 4,91% Fritt
2.500.000 kroner
Maritime & Merchant Bank 5,05% 11
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,00% 4
Balansebank – Sandnes Sparebank 4,90% Fritt
Juristforbundet – Handelsbanken 4,85% Fritt
NORDirekte (Skagerak Spb) 4,85% Fritt

Kontoer med 31 dagers oppsigelse eller mer, er ikke tatt med. Disse kan du se i høyrentekalkulatoren.

 

Se også:

De beste høyrentekontoene gjennom 2023

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

Markedsoversikter innskudd:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.