Denne oversikten viser de beste bankene, på seks forskjellige innskuddsbeløp.

Hvilken bank som er best avhenger som oftest av hvor stort innskuddsbeløpet er. Det er sjelden at én bank er best på alle nivåer.

Mange banker har en dårlig rente på de fleste innskuddsbeløp, men kan ha god rente på for eksempel et beløp på 1 million kroner. 

Gå til høyrentekalkulatoren for å se hele listene.

Du kan lese kommentarer til de forskjellige bankene i høyrentekommentaren.

25.000 kroner Rente Uttak
TF Bank 2,07% Fritt
Avida Finans 2,05% Fritt
Optin Bank 2,02% Fritt
Nordax Bank 2,00% 6
yA Bank 2,00% 1
50.000 kroner
TF Bank 2,07% Fritt
Avida Finans 2,05% Fritt
Optin Bank 2,02% Fritt
Komplett Bank 2,00% Fritt
Monobank 2,00% Fritt
150.000 kroner
TF Bank 2,07% Fritt
Avida Finans 2,05% Fritt
Optin Bank 2,02% Fritt
Komplett Bank 2,00% Fritt
Monobank 2,00% Fritt
300.000 kroner
TF Bank 2,07% Fritt
Avida Finans 2,05% Fritt
Optin Bank 2,02% Fritt
Komplett Bank 2,00% Fritt
Monobank 2,00% Fritt
500.000 kroner
TF Bank 2,07% Fritt
Avida Finans 2,05% Fritt
Optin Bank 2,02% Fritt
Komplett Bank 2,00% Fritt
Martime & Merchant Bank 2,00% Fritt
Monobank 2,00% Fritt
1.000.000 kroner
Optin Bank 2,02% Fritt
Komplett Bank 2,00% Fritt
Martime & Merchant Bank 2,00% Fritt
Monobank 2,00% Fritt
yA Bank 2,00% 1
Optin Bank 1,98% Fritt

 

Markedsoversikter innskudd:

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.