Vi har knyttet noen kommentarer til bankene, i tillegg til renten og antall uttak du finner i rentelistene.

Mange banker har to forskjellige typer høyrentekontoer. Da er det vanlig at en konto er gunstigst opp til et visst beløp, deretter overtar den andre. Eventuelt at den ene kontoen har et høyt minsteinnskudd.

Du kan se rentene i høyrentekalkulatoren

Det er blitt mer vanlig at bankene gir sine totalkunder bedre vilkår på høyrentekonto. I høyrentekalkulatoren tar vi med vilkårene for fordelskundene fordi kalkulatoren skal vise det som er de beste rentevilkårene.

Avida Finans
Dette er et svensk finansieringsselskap. Innskuddet er sikret gjennom den svenske garantiordningen opp til 100.000 euro. Maksimalt innskudd er derfor 850.000 kroner.

Samme rente gjelder fra første krone.

Bank Norwegian
Samme rente gjelder fra første krone. Renten er lavere på innskudd over 2 millioner kroner.

Bank 2
Det er et renteskille ved 50.000 kroner.

BB Bank
Renten gjelder fra første krone. Renten utbetales månedlig, slik at det er en forskjell på 0,02 prosentpoeng på nominell og effektiv rente.

BlueStep Bank
SparekontoPluss er best opp til 50.000 kroner. SparekontoFlex er best fra dette beløpet.

BN Bank
Det er et renteskille ved 50.000 kroner.

Danske Bank
Her er kontoen Nettspar brukt. Denne disponeres kun fra nettbanken. Spar Aktiv er best fra 500.000 kroner.

DNB
Sparekonto er best opp til 500.000 kroner med fritt antall uttak. Fra 500.000 kroner er Sparekonto Pluss best med fire frie uttak.

Easy Bank
Minsteinnskuddet er 50.000 kroner. Banken har også en høyrentekonto med 35 dagers varslingstid på uttak som gir litt høyere rente. Renten er lavere på innskudd over 2 millioner kroner.

EkstraKonto (BN Bank)
EkstraKonto er et produkt fra BN Bank. Minsteinnskuddet er 100.000 kroner. Kontoen opereres fra et eget nettsted, den er ikke på BN Banks nettsider.

Gjensidige Bank
Her er Høyrentekonto brukt, som har 4 frie uttak per år. På Sparekonto, som har lavere rente er det fritt antall uttak.

Handelsbanken
Hvis du har lønnskonto i Handelsbanken, kan du opprette en e-Kapitalkonto som gir høyere rente.

Instabank
Renten er lavere på innskudd over 2 millioner kroner.

KLP
Medlemmer i KLP får den høyeste renten, ikke-medlemmer får 0,4 prosentpoeng lavere rente.

Komplett Bank
Minsteinnskuddet er 50.000 kroner. Renten er lavere på innskudd over 2 millioner kroner.

Landkreditt
Opp til 500.000 kroner er Sparekonto best. På denne kontoen er det fritt antall uttak. Fra 500.000 kroner er Kapitalkonto best, men har bare 4 frie uttak per år.

Maritime & Merchant Bank
Det er et renteskille på 500.000 kroner, og ved 2,5 millioner kroner. Renten er lavere på innskudd over 2,5 millioner kroner.

MyBank
Innskudd over 2 millioner kroner bare etter avtale.

Nordax Bank
Kapitalkonto ga tidligere den høyeste renten. Når er det Sparekonto som gor den høyeste renten. Kapitalkonto har 6 frie uttak i året. Sparekonto har fritt antall.
Innskuddet er sikret gjennom den svenske garantiordningen opp til 100.000 euro. Maksimalt innskudd er 850.000 kroner.

Nordea
Det er 12 frie uttak per år.

NORDirektebank
Opp til 500.000 kroner er Skagerakkonto best. Fra dette beløpet er Høyrente privat best.
Har også NORDirekte31 som gir høyere rente.

OBOS-banken
Det er et renteskille ved 50.000 kroner. Ikke-medlemmer får 0,15 prosent lavere rente (fra 50.000 kroner).

Har også en Plasseringskonto med 31 dagers oppsigelsestid som gir høyere rente.

Santander Consumer Bank
Sparekonto er best opp til 100.000 kroner. Høyrentekonto er best fra 100.000 kroner, som også er minsteinnskuddet på denne kontoen..

Sbanken
Det går et renteskille på 100.000 kroner.

SpareBank 1 Nord-Norge
Det er 12 frie uttak i året.

SpareBank 1 SMN
Sparekonto er best til 750.000 kroner. Plasseringskonto er best fra 750.000 kroner. Det er 12 frie uttak på begge kontoene.

Plasseringskonto Pluss er best fra 1 million kroner, men dette er med 1 måneds varslingstid for uttak.

SpareBank 1 SR-Bank
Det er brukt Sparekonto uten begrensninger her.  Her går det renteskiller ved 100.000 kroner og 500.000 kroner. Smart Kapitalkonto kan være best på beløp fra 100.000 kroner. Du må ha produktpakken «Alltid» for å kunne opprette denne kontoen. Renten endres hver måned. I perioden mellom den 15. og 25. hver måned (uttaksperioden) disponerer du kontoen fritt.

SpareBank 1 Telemark
Det går renteskiller ved 250.000 kroner og 500.000 kroner. Det er 12 frie uttak per år.

SpareBank 1 Østlandet
Det går et renteskille ved 100.000 kroner. Det er 12 frie uttak i året.

Sparebanken Møre
Du må ha avtalen Møre Verdi for å kunne åpne denne kontoen. Det går renteskiller ved 50.000 kroner, og 250.000 kroner.

Sparebanken Sogn og Fjordane
Du må ha fordels-programmet Nett.no for å bruke denne kontoen. Det går renteskiller ved 100.000 kroner, og 500.000 kroner.

Det er høyere rente på Sparekonto Høgrente. Her er det et krav om å spare inntil 30 000 kroner i året, og maks 300 000 totalt

Sparebanken Sør
For å kunne åpne denne kontoen må du ha et av fordelsprogrammene «Total» eller «Ekstra». Det går renteskiller ved 100.000 kroner, og 500.000 kroner.

SmartSpar gir høyere rente, og krever månedlig sparing.

Sparebanken Vest
Det er 8 frie uttak per år. Det går renteskiller ved 100.000 kroner, og 250.000 kroner.

Sparebanken Øst
Betingelsene krever at du er Kompass-kunde. Det er 6 frie uttak. Det går renteskiller ved 300.000 kroner og 500.000 kroner.

SpareSmart
Det er Eika Kredittbank som står bak denne kontoen. Renten gjelder fra første krone. Sparekontoen markedsføres under navnet sparesmart.no.

Storebrand Bank
Sparekonto er best på beløp under 100.000 kroner. Denne kontoen har fritt antall uttak. Plasseringskonto gir høyest rente fra 100.000 kroner. På denne kontoen er det 5 frie uttak per år.

Svea Finans
Maksimalt innskudd er 800.000 kroner. Innskuddet dekkes av den svenske stats innskuddsgaranti på 100.000 euro.

Storebrand Bank
Det går et renteskille ved 100.000 kroner.

TF Bank
Innskuddet er sikret gjennom den svenske garantiordningen opp til 100.000 euro. Maksimalt innskudd er 1 million kroner.

yA Bank
Det er kontoen Høyrentekonto Pluss som er brukt. Den høyeste renten gjelder opp til 2 millioner kroner. Det er ett fritt uttak per år. Høyrentekonto har lavere rente, men har fritt antall uttak.

 

Se også:

Guide til høyrentekonto.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste rangert etter renten på det beløpet du legger inn.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.