Her finner du de beste tilbudene på fastrenteinnskudd.

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre og fem års rentebinding. Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen. Listen  over fastenteinnskuddd som blir oppdatert kontinuerlig kan du se her.

Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne har vi satt opp hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett og 2 års binding har vi tatt med de 10 beste. På ett års binding er det kun bindingstider mellom fra 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingstidene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Denne listen ble sist oppdatert 7.6. Her kan du se en kontinuerlig oppdatert liste over fastrenteinnskudd.

1 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Nordax Bank Nordax Fastrentekonto 1 år 1,25% 10 000
BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 1,25% 0
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,20% 500 000
TF Bank Fastrentekonto 1,15% 100 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 1,10% 500 000
BN Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,00% 50 000
Hjelmeland Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,00% 500 000
Aasen Sparebank Fastrenteinnskudd 1,00% 250 000
Fornebu Sparebank Fastrenteinnskudd 0,95% 100 000
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 12 mnd binding 0,95% 100 000
2 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 1,30% 0
Nordax Bank Nordax Fastrentekonto 2 år 1,30% 10 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,25% 500 000
BN Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 1,20% 50 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 2 år 1,10% 500 000
Spb 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 24 måneder 1,05% 100 000
Hjelmeland Sparebank 24 mnd - min 500.000 1,05% 500 000
Spb Spgn og Fjordane Fastrenteinnskot - 2 år 1,00% 50 000
SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 24 mnd 1,00% 250 000
SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrenteinnskudd (24 mnd) 0,85% 50 000
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 24 mnd 0,85% 50 000
Larvikbanken Fastrenteinnskudd 24 mnd. 0,85% 200 000
3 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
TF Bank Fastrentekonto 36 mnd 1,50% 100 000
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 1,35% 0
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 36 mnd 1,25% 500 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 3 år 1,20% 500 000
5 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
TF Bank Fastrentekonto 60 mnd 1,80% 100 000
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 1,40% 0

Om fastrenteinnskudd

Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Les mer om fastrenteinnskudd.

Sammenlignet med flytende rente

For å vurdere om fastrenteinnskuddet er bedre enn flytende rente må man se på hva rentemarkedet tror om renteutviklingen fremover.

Selv om flytende renter er lavere i utgangspunktet, er det gjennomsnittet i hele bindingsperioden som teller. Vurderingen blir derfor om hvor mye den flytende renten vil stige i denne perioden, og når den gjør det.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

 

Markedsoversikter innskudd:

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.