Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her finner du de beste tilbudene på fastrenteinnskudd.

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre og fem års rentebinding. Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen. Listen over fastrenteinnskuddd som blir oppdatert kontinuerlig kan du se her.

Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne har vi satt opp hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett og 2 års binding har vi tatt med de 10 beste. På ett års binding er det kun bindingstider mellom fra 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingstidene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Denne listen ble sist oppdatert 23.november.

1 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
SpareBank 1 Nordmøre Fastrente 4,00% 50 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 4,00% 500 000
Aasen Sparebank 12 måneders fastrente m/utløp 22.11.2023 3,90% 250 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 3,00% 500 000
BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 3,89% 1
Nordax Bank Nordax Fastrentekonto 1 år 3,89% 10 000
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 12 mnd 3,85% 50 000
Oppdalsbanken Fastrenteinnskudd 1 år 3,85% 500 000
Sparebanken Møre Fastrenteinnskudd 1 år 3,80% 15 000
DNB Fastrenteinnskudd 1 år 3,80% 25 000
SpareBank 1 Lom & Skjåk Fastrenteinnskudd 3,80% 25 000
SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 12 mnd 3,80% 25 000
SparBank 1 Sørøst Fastrenteinnskudd 12 mndr 3,80% 25 000
BN Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 3,80% 50 000
SpareBank 1 Helgeland Fastrenteinnskudd 12 mnd 3,80% 50 000
Sparebanken Sør Fastrenteinnskudd 1 år 3,80% 50 000
Flekkefjord Sparebank Fastrente 12 mndr. 3,80% 100 000
Melhus Sparebank Fastrenteinnskudd 3,80% 100 000
SpareBank 1 Ringerike og Hadeland Fastrenteinnskudd 12 måneder 3,80% 100 000
Voss Sparebank Fastrenteinnskot 12 månader 3,80% 100 000
Ørskog Sparebank 1 års fastrenteinnskudd 3,80% 100 000
2 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Nordax Bank Nordax Fastrentekonto 2 år 4,00% 10 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 24 måneder 4,00% 500 000
Sparebanken Sogn & Fjordane Fastrenteinnskot - 2 år 4,00% 50 000
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 3,93% 1
DNB Fastrenteinnskudd 2 år 3,85% 25 000
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 24 mnd 3,85% 50 000
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 24 måneder 3,85% 100 000
Sparebanken Møre Fastrenteinnskudd 2 år 3,55% 15 000
SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 3,80% 50 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 3,80% 500 000
3 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 3,90% 1
Sparebanken Møre Fastrenteinnskudd 3 år 3,70% 15 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 36 mnd 3,70% 500 000
Hjelmeland Sparebank 36 mnd - min 500.000 3,45% 500 000
TF Bank Fastrentekonto 36 mnd 2,10% 100 000
4 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
TF Bank Fastrentekonto 48 mnd 2,30% 100 000
5 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,65% 1
TF Bank Fastrentekonto 60 mnd 2,50% 100 000

Om fastrenteinnskudd

Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Du kan lese mer om fastrenteinnskudd i Guide til fastrenteinnskudd.

Sammenlignet med flytende rente

For å vurdere om fastrenteinnskuddet er bedre enn flytende rente må man se på hva rentemarkedet tror om renteutviklingen fremover.

Selv om flytende renter er lavere i utgangspunktet, er det gjennomsnittet i hele bindingsperioden som teller. Vurderingen blir derfor om hvor mye den flytende renten vil stige i denne perioden, og når den gjør det.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

 

Markedsoversikter innskudd:

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrenetkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.