Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her finner du de beste tilbudene på fastrenteinnskudd.

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre og fem års rentebinding. Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen.

Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne har vi satt opp hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett og 2 års binding har vi tatt med de 10 beste. På ett års binding er det kun bindingstider mellom fra 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingstidene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

De beste fastrenteinnskuddene

På ett års binding har Bluestep Bank den høyeste renten med 5,21 prosent. Minsteinnskuddet er 1 krone.

Ved lengre binding er renten lavere. Den høyeste renten er 4,55 prosent med 2 års binding (Bluestep Bank). Ved tre års rentebinding er høyeste rente 4,30 prosent (Bulestep Bank). Det er svært få som tilbyr lengre bindingstider enn dette.

Denne listen ble sist oppdatert 21.juni.

1 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Bluestep Bank SpareKonto Pluss Fast 1 år 5,21% 1
Aurskog Sparebank Fastrente 12 måneders binding 5,20% 100 000
Orkla Sparebank Fastrenteinnskudd 12 måneder 5,20% 250 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 5,20% 500 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 5,20% 500 000
BN Bank Fastrenteinnskudd 9 mnd 5,15% 50 000
Oslofjord Sparebank Fastrenteinnskudd 1 år 5,15% 500 000
Agder Sparebank Fastrente innskudd 12 måneder. 5,10% 50 000
Fana Sparebank Fastrenteinnskudd 5,10% 50 000
Nidaros Sparebank Nidaros Fastrente 9 mnd 03/2025 5,10% 100 000
2 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Bluestep Bank SparekontoPlussFast 2 år 4,55% 1
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 24 måneder 4,50% 500 000
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 24 måneder 4,40% 10 000
Svea Bank Fastrente 24 mnd 4,40% 10 000
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 24 mnd 4,35% 25 000
SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrenteinnskudd (24 mnd) 4,35% 50 000
Sparebanken Møre Fastrenteinnskudd 2 år 4,35% 15 000
BN Bank Fastrenteinnskudd 2 år 4,30% 50 000
Sparebanken Sogn & Fjordane Fastrenteinnskot - 2 år 4,30% 50 000
Sparebanken Sør Fastrenteinnskudd 2 år 4,25% 50 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 4,25% 500 000
3 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Bluestep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 4,30% 1
Svea Bank Fastrente 36 MND 4,25% 10 000
Sparebanken Møre Fastrenteinnskudd 3 år 4,00% 15 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 36 mnd 4,00% 500 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 36 måneder 4,00% 500 000
TF Bank Fastrentekonto 36 mnd 2,10% 100 000
4 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
TF Bank Fastrentekonto 48 mnd 2,30% 100 000
5 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Bluestep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,50% 1
TF Bank Fastrentekonto 60 mnd 2,50% 100 000

 

Om fastrenteinnskudd

Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Du kan lese mer om fastrenteinnskudd i Guide til fastrenteinnskudd.

Sammenlignet med flytende rente

For å vurdere om fastrenteinnskuddet er bedre enn flytende rente må man se på hva rentemarkedet tror om renteutviklingen fremover.

Selv om flytende renter er lavere i utgangspunktet, er det gjennomsnittet i hele bindingsperioden som teller. Vurderingen blir derfor om hvor mye den flytende renten vil stige i denne perioden, og når den gjør det.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

 

Markedsoversikter innskudd:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.

Eksterne sider:

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.