Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her ser du hvor mye gunstigere boliglån for unge er i forhold til vanlige boliglån, i de enkelte bankene.

Standarden er at du er ung til du er 33 år. En annen standard er at betingelsene gjelder opp til 85 prosent av markedsverdi. Dette er en fordel, men gjelder altså for alle bankene. Dette blir derfor ikke nevnt under hver enkelt bank.

Her har vi tatt med kommentarer for alle større banker, og banker som ellers er blant de gunstigste på boliglån.

Her finner du renteoversikten for boliglån for unge.

Her finner du renteoversikten for vanlige boliglån.

Her finner du renteoversikten for Grønne boliglån

Guide til Boliglån for unge / Førstehjemslån.

Kommentarer til de enkelte bankene:

Når det står hvor mye renten på boliglån for unge ligger under vanlige boliglån, er sammenligningsgrunnlaget nominell rente på 2 millioner kroner. Lånet det sammenlignes med på vanlige boliglån er et lån som ligger innenfor 75 prosent av markedsverdi. Boliglån for unge/førstehjemslån går opp til 85 prosent av markedsverdi.

Akademikerne - Danske Bank
Renten ligger 0,21 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

BN Bank
Gir ikke bedre betingelser til unge.

BOB - SpareBank 1 SR-Bank
Renten ligger 0,10 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

Boligkreditt
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Bulder Bank
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Danske Bank
Renten ligger 0,69 prosentpoeng under den laveste veiledende (ikke den du kan få i praksis) renten på boliglån innenfor 80 prosent av markedsverdi.

Din Bank
Renten ligger 0,12 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

DNB
Boliglån Ung Start: Krever at lånet er til din første bolig. Disse får den laveste renten. Denne er fra 0,66 prosentpoeng lavere enn på vanlige boliglån.

Boliglån Ung: Renten ligger likt med renten på boliglån innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Gir også lavere rente på fastrente enn ordinære fastrentelån (0,1 prosentpoeng lavere).

DNB Boligbyggelag (Bate, NOBL, TOBB, USBL)
Renten ligger 0,25/0,45 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

DNT - Lom & Skjåk Sparebank
Renten er 0,11 prosentpoeng lavere enn vanlig boliglån innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Fana Sparebank
Renten er 0,10 prosentpoeng lavere enn vanlige boliglån.

Handelsbanken
Ikke oppgitt noen satser på boliglån for unge.

Himla Banktjenester
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Huseiernes Landsforbund - Storebrand
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Juristforbundet - Handelsbanken
Renten ligger 0,21 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

KLP Banken
Renten er 0,05 prosentpoeng lavere enn den beste renten som gjelder for lån fra 1,5 millioner kroner.

Landkreditt
Renten er høyere på boliglån for unge.

LOfavør - Spb 1 SMN
Renten på førstehjemslån er 0,21 prosentpoeng lavere. 0,09 prosentpoeng lavere på boliglån for unge.

LOfavør - Spb 1 Østlandet
Renten på førstehjemslån er 0,06 prosentpoeng lavere enn på Boliglån for unge. Renten er 0,16 prosentpoeng lavere på førstehjemslån.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,16 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Nordea
PÅ førstehjemslån er renten 0,26 prosentpoeng lavere enn laveste bliglånsrente. Omtrent den samme som for boliglån for unge.

NORDirekte (Skagerak Spb)
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Nybygger.no
Gir ikke bedre betingelser til unge.

OBOS-banken
Renten er lik som boliglånsrenten inenfor 50 prosent av markedsverdi.

Sandnes Sparebank
Boliglån for unge er 0,23 prosentpoeng dyrere enn det vanlig boliglån innenfor 50 prosent av markedsverdi er.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,25 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Sbanken
Gir ikke bedre betingelser til unge.

SpareBank 1 Hallingdal
Renten ligger 0,20 prosentpoeng under vanlig boliglånsrente. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Lom & Skjåk
Renten ligger 0,31 prosentpoeng under vanlig boliglånsrente. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Nord-Norge
Førstehjemslån ligger 0,2 prosentpoeng under boliglån. På boliglån for unge ligger den fra 0 til 0,15 prosentpoeng under.

SpareBank 1 SMN
Førstehjemslån ligger 0,1 prosentpoeng under boliglån. På boliglån for unge ligger den fra 0 til 0,15 prosentpoeng under.

SpareBank 1 SR-Bank
Renten ligger 0,2 prosentpoeng under vanlig boliglånsrente. Medlemmer i LOfavør får 0,20 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Telemark
Renten ligger 0,20 til 0,30 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 2 millioner kroner (innenfor 75 prosent av markedsverdi). Medlemmer i LOfavør får 0,20 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Østlandet
Renten på førstehjemslån ligger 0,44 prosentpoeng under vanlig boligrente. Boliglån for unge ligger 0,24 prosentpoeng under. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,16 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Sparebanken Sogn og Fjordane
Renten ligger 0,10 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 2 millioner kroner (innenfor 75 prosent av markedsverdi). Før førstehjemslån (kjøp av første bolig) ligger renten 0,26 prosentpoeng under dette igjen.

Sparebanken Sør
Renten er litt lavere på boliglån for unge på 2 millioner, litt høyere på boliglån fra 4 millioner kroner. Førstehjemslån har en rente som ligger 0,2 til 0,55 prosentpoeng lavere.

Sparebanken Vest
Renten ligger 0,52 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 2 millioner kroner (innenfor 75 prosent av markedsverdi).

Sykepleierforbundet - DNB
Renten er 0,09 prosentpoeng lavere.

Unio - Nordea Direct
Renten på boliglån for unge er lik vanlig boliglån innenfor 50 prosent av markedsverdi. Lån til førstehjemslån er 0,04 prosentpoeng lavere.

YS - Nordea Direct
Renten på boliglån for unge er lik vanlig boliglån innenfor 50 prosent av markedsverdi. Lån til førstehjemslån er 0,04 prosentpoeng lavere.