Her går vi i gjennom andre forhold enn renter og gebyrer som også har betydning for valget av boliglånsgiver.

I tabellen nedenfor har vi satt opp de viktigste momentene på bankene boliglån som ikke vises i renteoversikten i boliglånskalkulatoren

Under kommentaren til hver enkelt bank sier vi noe om disse forholdene:

  • Sikkerhetskrav til den beste renten: Det varierer hvor høyt opp i forhold til sikkerheten bankene gir sine beste vilkår. Dette ligger i området 50 prosent til 75 prosent av markedsverdien. Hvis du skal låne opp til en grense i dette området, er dette viktig informasjon.
  • Om renten avhenger av lånestørrelsen
  • Spesielle ting som kreves for at man skal få denne renten. For eksempel medlemskap.

Akademikerne - Danske Bank
Dette er Danske Banks avtale med paraplyorganisasjonen Akademikerne. Disse organisasjonene er med: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.

Beste rente gis opp til 80 prosent.

Den beste renten gis som et rammelån, og må da ligge innenfor 45 prosent av markedsverdi.

BN Bank
Du må være Pluss-kunde (aktiv lønnskonto) for å få den billigste renten. Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 2 millioner kroner. Beste rente gis opp til 75 prosent.

Boligkreditt.no (Spb Øst)
Lånerenten avhenger av beløpet. Grensene går ved 2 millioner kroner, og 4 millioner kroner. Boligkreditt er en avdeling i Sparebanken Øst.

Beste rente gis opp til 50 prosent av markedsverdi.

Danske Bank
Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 80 prosent.

Den beste renten gis som et rammelån, og må da ligge innenfor 45 prosent av markedsverdi.

Din Bank (Spb Øst)
Den laveste renten gis bare opp til 50 prosent av markedsverdi. Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 3 millioner kroner. Din Bank er en avdeling i Sparebanken Øst.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

DNB
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

DNB Saga
For å kunne bli Saga-kunde må du minimum ha 1.000.000 kroner i årlig inntekt, og/eller 2 millioner kroner i plasserbar formue.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Fana Sparebank
For å få den beste renten må du søke på nett. Beste rente gis opp til 75 prosent.

Gjensidige - Organisasjon
Renten gjelder for medlemmer av NITO, Tekna og YS. For å få den laveste renten må lånet ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Gjensidige Bank
For å få den laveste renten må lånet ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi. Dette krever at du har fordelsprogrammet «Fordel bank». For å bli fordelskunder er kravet: Aktiv brukskonto med bankkort. Ett spareprodukt (ikke krav om fast sparing). Boliglån, billån eller kredittkort.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Handelsbanken
Handelsbanken oppgir en typisk boligrente, denne vil variere ved de forskjellige kontorene.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

KLP Banken
For å få disse rentene må du ha tilknytning til KLP. Ikke-medlemmer får 0,25 prosentpoeng høyere rente. Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Landkreditt Bank
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 80 prosent.

LillestrømBanken
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 60 prosent.

Nordea
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Nordea Premium
For å bli medlem av Premium er det et krav om en årlig inntekt på minimum 800.000 kroner (eller 1,2 millioner i husstanden. Eller sparekapital på 500.000 kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

NORDirektebank
Forutsetter brukskonto. For å få den beste renten forutsettes det også at man bare har ett lån i NORDirekteBank. Banken er en del av Skagerak Sparebank.

Beste rente gis opp til 60 prosent.

OBOS-banken
Renten gjelder for medlemmer av OBOS. Ikke-medlemmer får 0,15 prosent høyere rente. Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 80 prosent.

Oslo Pensjonsforsikring
Alle som er medlem i pensjonsordningen til Oslo kommune kan låne her, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlånetaker trenger ikke være medlem.  Det gis også lån til lærere ansatt i Oslo kommune, ansatte i institusjon på Oslo helseplan, ansatte i kommunale aksjeselskaper og Personellservice-kontorer tilknyttet ansatte i Oslo kommune. Det er halvårig betaling på disse lånene.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Sandnes Sparebank
Den gunstigste renten gis opp til 50 prosent av markedsverdi. Må ha kundeforhold. Låner bare opp til 70 prosent av markedsverdi.

Sbanken

Beste rente gis opp til 50 prosent av markedsverdi. Lånerenten avhenger ikke av lånebeløpet. Mellom 50 og 60 prosent av markedsverdi går renten betydelig opp i forhold til renten innenfor 50 prosent. Renten er høyerer i sikkerhetsintervallene 60 til 75 prosent, og 75 til 85 prosent. Lånerenten avhenger her av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

SpareBank 1 BV
Den gunstigste renten gis opp til 60 prosent av markedsverdi. Lån gis opp til 85 prosent av markedsverdi.

Sparebank 1 Hedmark
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

SpareBank 1 Nord-Norge
Renten avhenger av lånebeløp. Skillene går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner. Banken er regional.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

SpareBank 1 SMN
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved på 2 millioner og 3 millioner kroner. Etableringsgebyret varierer fra 950 til 6.000 kroner (depotgebyr på 1.000 kroner kommer i tillegg). Oppgir bare priser fra 1 millioner kroner. Banken er regional.

Beste rente gis opp til 70 prosent.

SpareBank 1 SR-Bank
Laveste rente gis opp til 60 prosent av markedsverdi.

Beste rente gis opp til 70 prosent.

SpareBank 1 Telemark
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner. Etableringsgebyret er 0,1 prosent av lånebeløpet, minimum 1.000 kroner. I tillegg kommer depotomkostninger på 900 kroner. Banken er regional.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Sparebanken Sogn & Fjordane
Renten avhenger av lånebeløpet. Det skilles på beløpene 500.000 kroner, 1 million kroner og 2 millioner kroner. Må ha kundeprogrammet «So bra».

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Sparebanken Sør
Renten avhenger av lånestørrelsen Skillene går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner. Banken er regional.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Sparebanken Vest
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved 1 million kroner, og 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Sparebanken Øst - Akademikerlån
Du må ha utdannelse på mastergradnivå, og være medlem av en forening for å kunne få dette lånet. Etableringsgebyret er fra 750 til 5.000 kroner. I tillegg et depotgebyr på 500 kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Statens Pensjonskasse
Du må ha tilknytning til Statens Pensjonskasse for å få lån der. Disse kan få lån: Yrkesaktive medlemmer i Statens Pensjonskasse, pensjonister i Statens Pensjonskasse, statsråder og stortingsrepresentanter.

Du kan låne inntil 2.000.000 kroner. Er dere to som kjøper bolig sammen og dere er begge medlemmer av SPK, kan dere låne til sammen 4.000.000. Det stilles ikke krav til 1. prioritet så fremt lånet i SPK kommer innenfor 80 prosent av låneverdien.  Dette betyr at en annen långiver kan stå foran hvis du trenger mer enn den maksimale belåningen i SPK. Hvis du søker via nettet er etableringsgebyret 200 kroner lavere (forutsatt her). Renten på lån i SPK skal følge normrenten. Denne kan justeres inntil seks ganger årlig. Renten blir fastsatt på grunnlag av gjennomsnittsrenten på «korte» statspapirer. Det måles en gjennomsnittsrente for to måneder. To måneder etter denne perioden trer den nye renten i kraft. Måleperioden november/desember bestemmer dermed renten i mars/april neste år.

Beste rente gis opp til 80 prosent.

Storebrand Bank

Storebrand har flere varianter på sine lån. Her er de satt opp etter hvor gunstige de er:

BLU40 er et lån som gis til Helkunder. Dette er et ungdomslån, men gis til alle under 41 år. Andre gir det ungdomslån bare opp til 34 år. Lånet gis opp til 85 prosent av kjøpesum.

Bærekraftig boliglån: I søknadssskjemaet må du gå igjennom en energimerking av bolig, og du må forplikte deg til å vurdere forbedringstiltak. Du er altså ikke forpliktet til å gjennomføre noen forbedringstiltak. Lånet gis opp til 70 prosent av markedsverdi.

Storebrand Fordel: For å få denne renten må arbeidsgiver ha en pensjonsordning fra Storebrand. Renten avhenger av lånebeløpet. Skillene går ved 1 million kroner og to millioner kroner. Beste rente gis opp til 75 prosent

Helkunde: For å kunne få denne renten må du være helkunde. Renten avhenger av lånebeløpet. Skillene går ved 1 million kroner og to millioner kroner. Beste rente gis opp til 75 prosent.

Sykepleierforbundet - DNB
Forbundet har avtale med DNB om billigere lån. Lånet gis uten etableringsgebyr. Lånet gis opp til 75 prosent av markedsverdi.

Toten Sparebank
Renten avhenger av lånebeløpet. Skillet går ved 1 million kroner og to millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Unio - Storebrand
Null i etableringsgebyr på lån innenfor 70 prosent. Renten er bare marginalt høyere ved belåning opp til 80/85 prosent.

Disse organisasjonene er tilknyttet Unio: Akademikerforbundet, Det norske Diakonforbund, Det norsk maskinistforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Politiets Fellesforbund, Presteforeningen, Skatterevisorenes Forening, Utdanningsforbundet.

Sykepleierforbundet står utenfor denne avtalen.

 

Se også:

Les mer om boliglån

Finn beste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire beløp innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi. Totalt 8 lister.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.