Her går vi i gjennom andre forhold enn renter og gebyrer som også har betydning for valget av boliglånsgiver.

I tabellen nedenfor har vi satt opp de viktigste momentene på bankene boliglån som ikke vises i Finn billigste boliglån

Se også: Guide til boliglån

Under kommentaren til hver enkelt bank sier vi noe om disse forholdene:

  • Sikkerhetskrav til den beste renten: Det varierer hvor høyt opp i forhold til sikkerheten bankene gir sine beste vilkår. Dette ligger i området 50 prosent til 85 prosent av markedsverdien. Hvis du skal låne opp til en grense i dette området, er dette viktig informasjon.
  • Om renten avhenger av lånestørrelsen
  • Hvordan renten fastsettes.
  • Spesielle ting som kreves for at man skal få denne renten. For eksempel medlemskap.

Akademikerne - Danske Bank
Dette er Danske Banks avtale med paraplyorganisasjonen Akademikerne. Disse organisasjonene er med: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna.

Beste rente gis opp til 80 prosent.

Den aller beste renten gis som et rammelån, og må da ligge innenfor 45 prosent av markedsverdi.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

BN Bank
Du må aktiv lønnskonto og velge "Boliglån med fornøydgaranti) for å få den billigste renten. Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Fast: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

BOB - SpareBank 1 SR-Bank
BOB BBL har en avtale der renten gis individuelt. Renten er defor ren samme som oppgis for SDareBank 1 SR-Bank..

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

Boligkreditt.no (Spb Øst)
Boligkreditt er en avdeling i Sparebanken Øst.

Beste rente gis opp til 50 prosent av markedsverdi.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

Bulder Bank
I Bulder Bank vil renten automatisk bli justert hvis boligen kommer under en ny sikkerhetsgrense.

Renten er lavest når den ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi. Renten økes med 0,05 prosentpoeng for hver 5. prosentpoeng lavere sikkerhet. Lån innenfor 75 prosent av markedsverdi ligger derfor 0,25 prosentpoeng høyere enn innenfor 50 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Danske Bank
Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 80 prosent.

Den beste renten gis som et rammelån, og må da ligge innenfor 45 prosent av markedsverdi.

Rentefastsettelse=Ind: Renten fastsettes på individuelt grunnlag. Renten som oppgis er en veiledende sats, der du kan få tilbud om både høyere og lavere rente.

Din Bank (Spb Øst)
Din Bank er en avdeling i Sparebanken Øst.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

DNB
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved 2 og 4 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Ind: Renten fastsettes på individuelt grunnlag. Renten som oppgis er en veiledende sats, der du kan få tilbud om både høyere og lavere rente.

DNB Saga
For å kunne bli Saga-kunde må du minimum ha 1.000.000 kroner i årlig inntekt, samlet husstandsinntekt på 1,5 millioner kroner, og/eller 2 millioner kroner i plasserbar formue.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse: Det oppgis ikke egne priser på Saga-kunder. Dette er individuelt priset.

DNB - Boligbyggelag
Dette er en rabattavtale som inkluderer 4 boligbyggelag: Bate, NOBL, TOBB, og USBL

Beste rente gis opp til 85 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

DNT - Lom & Skjåk Sparebank

Den Norske Turistforening har en avtale med Lom & Skjåk Sparebank.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

Fana Sparebank
Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

Handelsbanken
Handelsbanken oppgir kun en typisk boligrente, denne vil variere ved de forskjellige kontorene.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Ind: Renten fastsettes på individuelt grunnlag. Renten som oppgis er en typisk lånerente som oppgis til Finansportalen.

Himla Banktjenester
Driver under bankkonsesjonen til Fana Sparebank.

Best rente gis opptil 75 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Huseiernes Landsforbund - Storebrand
HL har en avtale med Storebrand som gir en rabatt på Storebrand Fremtid. Rabatten er 0,03 prosent på lån fra 4 millioner kroner, og 0,04 prosentpoeng på lån under 4 millioner kroner. Denne rabatten gjelder ut 2021.

Beste rente gis opp til 70 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Juristforbundet - Handelsbanken

Juristforbundet har en avtale med Handelsbanken.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

KLP Banken
For å få de laveste rentene må du ha tilknytning til KLP. Ikke-medlemmer får 0,25 prosentpoeng høyere rente. Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1,5 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Landkreditt Bank
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 80 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

LO - SpareBank 1 SMN
LO, via LOfavør har en avtale med SpareBank 1 SMN

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

LO - SpareBank 1 Østlandet
LO, via LOfavør har også en avtale med SpareBank 1 Østlandet.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

NAL - Nordea Direct
NAL (Norske Arktitekters Landsforbund) har en avtale med Nordea Direct.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

NITO - Nordea
NITO har en avtale med Nordea.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Ind: Renten fastsettes på individuelt grunnlag. Renten som oppgis er en veiledende sats, der du kan få tilbud om både høyere og lavere rente.

Nordea
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Ind: Renten fastsettes på individuelt grunnlag. Renten som oppgis er en veiledende sats, der du kan få tilbud om både høyere og lavere rente.

Nordea Direct
Dette var tidligere Gjensidige Bank.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Nordea Premium
For å bli medlem av Premium er det et krav om en årlig inntekt på minimum 800.000 kroner (eller 1,2 millioner i husstanden. Eller sparekapital på 500.000 kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Ind: Renten fastsettes på individuelt grunnlag. Renten som oppgis er en veiledende sats, der du kan få tilbud om både høyere og lavere rente.

NORDirektebank
Lånerenten innenfor 50 prosent av markedsverdien avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Nybygger.no
Gir bare lån mellom 2 og 5 millioner kroner. Er en avdeling i Sparebanken Øst.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

OBOS-banken
Renten gjelder for medlemmer av OBOS. Ikke-medlemmer får 0,15 prosentpoeng høyere rente.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Oslo Pensjonsforsikring
Alle som er medlem i pensjonsordningen til Oslo kommune kan låne her, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlånetaker trenger ikke være medlem. Det gis også lån til lærere ansatt i Oslo kommune, ansatte i institusjon på Oslo helseplan, ansatte i kommunale aksjeselskaper og Personellservice-kontorer tilknyttet ansatte i Oslo kommune. Det er halvårig betaling på disse lånene.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Sandnes Sparebank
Må bruke banken aktivt.

Beste rente gis opp til 70 prosent.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,25 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

Sbanken
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved 2 og 4 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

SpareBank 1 Gudbrandsdal
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

LO-medlemmer får lavere rente.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Må ha brukskonto.

LO-medlemmer lavere rente.

Beste rente gis opp til 85 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

SpareBank 1 Nord-Norge
Renten avhenger av lånebeløp. Skillene går ved 2 millioner kroner og 4 millioner kroner. Banken er regional.

LO-medlemmer får lavere rente.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

SpareBank 1 SMN
For å få den laveste lånerenten må ha brukskonto med lønnsinngang, og gjeldsgraden må være under 3. Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved på 2 millioner og 3 millioner kroner. Etableringsgebyret varierer fra 950 til 6.000 kroner (depotgebyr på 1.000 kroner kommer i tillegg). Banken er regional.

Banken har en avtale med LO, se ovenfor.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

SpareBank 1 SR-Bank
Må ha lønnskonto. Lånerenten avhenger av lånebeløp. Skillet går ved 3 millioner kroner.

LO-medlemmer får lavere rente.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

SpareBank 1 Sørøst-Norge
For å få den laveste lånerenten må du ha lønnsinngang. Lånerenten avhenger av lånebeløpet. Skillene går ved 2 og 4 millioner kroner.

LO-medlemmer får inntil 0,2 prosentpoeng lavere rente.

Beste rente gis opp til 85 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

Sparebank 1 Østlandet
Må ha brukskonto. Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,16 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Banken har en avtale med LO, se ovenfor.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

Sparebanken Sogn & Fjordane
Renten avhenger av lånebeløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Ind: Renten fastsettes på individuelt grunnlag. Renten som oppgis er en veiledende sats, der du kan få tilbud om både høyere og lavere rente.

Sparebanken Sør
Må ha brukskonto med lønnsinngang. Renten avhenger av lånestørrelsen Skillene går ved 1, 2 og 4 millioner. Banken er regional.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

Sparebanken Vest
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved 1 million kroner, og 2 millioner kroner. Banken er regional.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Fra: Renten som oppgis er den laveste renten du kan oppnå. Rentetilbudet du får kan være høyere enn dette siden det vurderes individuelt.

Sparebanken Øst
Du må ha lønnskonto. Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 3 millioner kroner.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Ind: Renten fastsettes på individuelt grunnlag. Renten som oppgis er en veiledende sats, der du kan få tilbud om både høyere og lavere rente.

Statens Pensjonskasse
Du må ha tilknytning til Statens Pensjonskasse for å få lån der. Disse kan få lån: Yrkesaktive medlemmer i Statens Pensjonskasse, pensjonister i Statens Pensjonskasse, statsråder og stortingsrepresentanter.

Du kan låne inntil 2.300.000 kroner. Er dere to som kjøper bolig sammen og dere er begge medlemmer av SPK, kan dere låne til sammen 4.600.000. Det stilles ikke krav til 1. prioritet så fremt lånet i SPK kommer innenfor 80 prosent av låneverdien. Dette betyr at en annen långiver kan stå foran hvis du trenger mer enn den maksimale belåningen i SPK. Hvis du søker via nettet er etableringsgebyret 200 kroner lavere (forutsatt her). Renten på lån i SPK skal følge normrenten. Denne kan justeres inntil seks ganger årlig.

Beste rente gis opp til 80 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Storebrand Bank
Storebrand Fremtid: I søknadsskjemaet må du gå igjennom en energimerking av bolig, og du må forplikte deg til å vurdere forbedringstiltak. Du er altså ikke forpliktet til å gjennomføre noen forbedringstiltak.

Beste rente gis opp til 70 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Sunndal Sparebank
Du må være helkunde for å få den laveste renten.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Sykepleierforbundet - DNB
Forbundet har avtale med DNB om billigere lån. Lånet gis uten etableringsgebyr.

Beste rente gis opp til 75 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Unio - Nordea Direct

Renten gjelder for medlemmer av Unio.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

Disse organisasjonene er tilknyttet Unio: Akademikerforbundet, Det norske Diakonforbund, Det norsk maskinistforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Politiets Fellesforbund, Presteforeningen, Skatterevisorenes Forening, Utdanningsforbundet..

YS - Nordea Direct
Renten gjelder for medlemmer av YS.

Beste rente gis opp til 50 prosent.

Rentefastsettelse=Åpen: Du vet hvilken rente du får ut fra lånestørrelse og sikkerhet.

 

Se også:

Guide til boliglån

Guide til Boliglån for unge og Førstehjemslån

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire beløp innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi. Totalt 8 lister.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.