Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de billigste boliglånene, avhengig av lånebeløp og sikkerhet.

Boliglån deles gjerne inn i to klasser. Dette er innenfor 50/60 prosent av markedsverdi, og innenfor 75/80 prosent.

Bankene skiller også på lånestørrelsen. De mest vanlige skillene går ved 2 millioner kroner.

Her har vi tatt med de billigste innenfor hver av de nevnte kategoriene. Bankene som står i grønt er åpne for alle, disse er det tatt med minimum 3 av.

Se flere långivere med Boliglånskalkulatoren.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Effektiv rente blir regnet av:

  • 1 million kroner
  • 2 millioner kroner
  • 4 millioner kroner

Lånet nedbetales som et annuitetslån med 15 års nedbetalingstid.

Lån innenfor 50/60 prosent av markedsverdi

Lån på 1 million
Statens Pensjonskasse 3,35% 3,53%
Nybygger.no (Sparebanken Øst) 3,77% 3,84%
Bulder Bank (Sparebanken Vest) 3,78% 3,85%
Sbanken 3,98% 4,05%
Himla Banktjenester - Fana Spb 4,02% 4,09%
Econa – Nordea 3,94% 4,11%
Unio – Nordea 3,94% 4,12%
Unio – Nordea 3,94% 4,12%
LO Favør Spb 1 Østlandet 3,89% 4,13%
Akademikerne – Danske Bank 3,99% 4,16%
Juristforbundet – Handelsbanken 3,99% 4,16%
Lån på 2 millioner
Statens Pensjonskasse 3,35% 3,47%
Nybygger.no (Sparebanken Øst) 3,77% 3,84%
Bulder Bank (Sparebanken Vest) 3,78% 3,85%
Sbanken 3,88% 4,01%
NORDirektebank (Skagerak Spb) 3,90% 4,01%
LO Favør Spb 1 Østlandet 3,89% 4,04%
Econa – Nordea 3,94% 4,05%
Unio – Nordea 3,94% 4,06%
YS – Nordea 3,94% 4,06%
Lån på 4 millioner
Statens Pensjonskasse 3,35% 3,43%
Nybygger.no (Sparebanken Øst) 3,77% 3,84%
Bulder Bank (Sparebanken Vest) 3,78% 3,85%
Sbanken 3,88% 3,95%
NORDirektebank (Skagerak Spb) 3,90% 4,01%
LO Favør Spb 1 Østlandet 3,89% 4,00%
Econa – Nordea 3,94% 4,04%
Unio – Nordea 3,94% 4,04%
YS – Nordea 3,94% 4,04%

Lån innenfor 75-80 prosent av markedsverdi

Lån innenfor 75 prosent av boligverdi
Lån på 1 million
Statens Pensjonskasse 3,35% 3,53%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 4,02% 4,09%
Akademikerne – Danske Bank 3,99% 4,16%
Econa – Nordea 3,94% 4,16%
Juristforbundet – Handelsbanken 3,99% 4,16%
Bulder Bank 4,09% 4,17%
Nybygger.no (Sparebanken Øst) 4,09% 4,17%
Unio – Nordea 3,99% 4,17%
YS – Nordea 3,99% 4,17%
Lån på 2 millioner
Statens Pensjonskasse 3,35% 3,47%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 4,02% 4,09%
Akademikerne – Danske Bank 3,99% 4,11%
Econa – Nordea 3,94% 4,11%
Juristforbundet – Handelsbanken 3,99% 4,11%
NORDirekte (Skagerak Spb) 4,00% 4,12%
Unio – Nordea 3,99% 4,12%
YS – Nordea 3,99% 4,12%
Lån på 4 millioner
Statens Pensjonskasse 3,35% 3,43%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 4,02% 4,09%
Akademikerne – Danske Bank 3,99% 4,09%
Econa – Nordea 3,94% 4,09%
Juristforbundet – Handelsbanken 3,99% 4,09%
NORDirekte (Skagerak Spb) 4,00% 4,09%
Unio – Nordea 3,99% 4,09%
YS – Nordea 3,99% 4,09%
DNT – SpareBank 1 Lom& Skjåk 4,00% 4,11%
LO Favør Spb 1 Østlandet 3,99% 4,11%
Nybygger.no (Sparebanken Øst) 4,05% 4,13%
Sbanken 4,07% 4,15%

 

Markedsoversikter på lån:

Finn billigste boliglån
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Finn billigste billån
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Billån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle billån som er registrert på Finansportalen.

Båtlånsrenter
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.

Forbrukslånkalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Forbrukslån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle forbrukslån som er registrert på Finansportalen.

Kredittkortkalkulator
Her kan du blant annet se hvilket kredittkort som har de laveste rentene.

Caravanlån - renteoversikt
Dette er caravanlånene som er registrert på Finansportalen.

Motorsykkellånkalkulator
Oversikt over lån til motorsykler.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.