Dette er de billigste boliglånene, avhengig av lånebeløp og sikkerhet.

Boliglån deles gjerne inn i to klasser. Dette er innenfor 60 prosent av markedsverdi, og innenfor 75/80 prosent.

Bankene skiller også på lånestørrelsen. De mest vanlige skillene går ved 1 million kroner og 2 milioner kroner.

Her har vi tatt med de fem billigste innenfor hver av de nevnte kategoriene. Bankene som står i grønt er åpne for alle.

Se flere långivere med Boliglånskalkulatoren.

Effektiv rente blir regnet av:

  • 400.000 kroner på lån under 500.000 kroner
  • 750.000 kroner på lån fra 500.000 kroner til 1 million kroner
  • 1.500.000 kroner på lån fra 1 million kroner til 2 millioner kroner
  • 3.000.000 kroner på lån fra 2 millioner kroner

Lånet nedbetales som et annuitetslån med 15 års nedbetalingstid.

Lån innenfor 50/60 prosent av markedsverdi

Lån under 500.000 kroner Nominelt Effektivt
Sbanken 1,97% 1,99%
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,21%
Gjensidige Organisasjon 1,97% 2,21%
Oslo Pensjonsforsikring 2,10% 2,22%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,28%
Unio – Storebrand 1,99% 2,28%
NORDirektebank 2,05% 2,25%
Fana Sparebank 2,20% 2,45%
Lån mellom 500.000 og 1 million
Sbanken 1,97% 1,99%
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,14%
Gjensidige Organisasjon 1,97% 2,15%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,16%
Unio – Storebrand 1,99% 2,16%
Oslo Pensjonsforsikring 2,10% 2,17%
NORDirektebank 2,05% 2,19%
Fana Sparebank 2,20% 2,37%
Lån mellom 1 og 2 millioner
Sbanken 1,97% 1,99%
Gjensidige – Organisasjon 1,97% 2,06%
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,07%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,08%
Unio – Storebrand 1,99% 2,08%
NORDirekteBank 2,05% 2,13%
Storebrand Bærekraftig Lån 2,15% 2,26%
Lån fra 2 millioner
Boligkreditt 1,87% 1,89%
Sbanken 1,97% 1,99%
Gjensidige – Organisasjon 1,97% 2,02%
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,04%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,05%
Unio – Storebrand 1,99% 2,05%
Storebrand Bærekraftig Lån 1,99% 2,05%

 

Lån innenfor 75-80 prosent av markedsverdi

Lån innenfor 75 prosent av boligverdi
Lån mellom 500.000 og 1 million
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,14%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,16%
Oslo Pensjonsforsikring 2,10% 2,17%
Unio – Storebrand 2,08% 2,25%
Gjensidige – Organisasjon 2,09% 2,26%
Storebrand Bærekraftig Lån 2,08% 2,28%
Fana Sparebank 2,20% 2,37%
NORDirektebank 2,30% 2,44%
Lån mellom 1 og 2 millioner
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,07%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,08%
Oslo Pensjonsforsikring 2,10% 2,14%
Unio – Storebrand 2,08% 2,17%
Gjensidige – Organisasjon 2,09% 2,18%
Storebrand Bærekraftig Lån 2,08% 2,19%
Fana Sparebank 2,20% 2,30%
NORDirektebank 2,30% 2,44%
Lån over 2 millioner
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,04%
Gjensidige – Organisasjon 1,99% 2.05%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,05%
Unio – Storebrand 2,03% 2,09%
Landkreditt Bank 2,10% 2,13%
Storebrand Bærekraftig Lån 2,08% 2,14%
BN Bank 2,15% 2,20%

Du må ha en tilknytning hvis du skal ta opp lån i Statens Pensjonskasse, KLP (ikke-medlemmer får høyere rente), Oslo Pensjonsforsikring, Gjensidige Organisasjonsavtaler (NITO, Tekna, YS), Akademikerne - Danske Bank, og Unio - Storebrand.

 

Markedsoversikter på lån:

Finn billigste boliglån
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Billån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle billån som er registrert på Finansportalen.

Båtlånsrenter
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.

Forbrukslånkalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Forbrukslån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle forbrukslån som er registrert på Finansportalen.

Kredittkortkalkulator
Her kan du blant annet se hvilket kredittkort som har de laveste rentene.

Caravanlån - renteoversikt
Dette er caravanlånene som er registrert på Finansportalen.

Motorsykkellånkalkulator
Oversikt over lån til motorsykler.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.