Dette er kalenderårsavkastningen i aksjefond for årene 2014 til og med 2017.

Avkastningen i norske, nordiske, og globale aksjefond er lagt inn hver for seg.

Alle tall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske akjsefond

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

Under finner du tre tabeller:

  • Regionale fond
  • Nye markeder
  • Bransjefond

Regionale fond

Fond 2017 2016 2015 2014
Afrika
Nordea Africa 15,98 -3,97 -15,34 13,24
Asia
KLP AksjeAsia Indeks I 17,98 0,92 20,68 19,82
KLP AksjeAsia Indeks II 19,84 1,59 5,25 8,37
KLP AksjeAsia Indeks III 17,86
KLP AksjeAsia Indeks IV 19,74
Asia ex Japan
SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C 14,10 -5,16 19,01 29,14
C WorldWide Asia A 45,52 1,17 11,49 37,77
East Capital Emerging Asia Fund 35,92 -1,18 12,17 22,78
Handelsbanken Asia Tema 42,56 4,72
Nordea Asian ex-Japan Equity 33,57 -2,10 10,11 29,62
Nordea Asian Focus Equity 42,66 2,54 6,65 28,48
Nordea Far East 43,83 0,64 9,51 27,42
SEB Asia ex Japan 30,02 4,71 -1,01 30,25
Balkan
Danske Invest Sicav Trans-Balkan Class A 21,04 -1,57 7,54 19,44
East Capital Balkan 26,41 -1,29 -0,79 23,78
Baltikum
East Capital Baltikumfondet 27,51 5,21 8,27 3,43
Brasil
Handelsbanken Brazil 35,45 42,41 -29,56 5,52
Danmark
Danske Invest Sicav Denmark Focus 20,13 -6,80 48,75 34,07
Nordnet Superfonden Danmark 23,72 -4,90 39,08
Europa
Danske Invest Europe High Dividend Klasse NOK -1,92 13,96
Danske Invest Sicav Europe A 13,07 -5,88 20,69 13,29
Danske Invest Sicav Europe Focus A 16,98 -13,59 18,35 3,94
Danske Invest Sicav Europe High Dividend Class A 13,96 -1,92
Delphi Europe 15,06 -2,62 20,00 11,45
DNB Europa 17,04 -4,77 14,40 7,85
Handelsbanken Europa Selektiv 13,95 -9,77 17,62 12,30
Handelsbanken Europa Tema 20,35 -8,55 17,93 14,80
Handelsbanken Europafond Index 18,48 -4,27 15,34 15,29
KLP AksjeEuropa Indeks I 19,59 -2,92 14,51 15,87
KLP AksjeEuropa Indeks II 14,83 8,62 5,03 5,68
KLP AksjeEuropa Indeks III 17,96 -3,02
KLP AksjeEuropa Indeks IV 14,72 8,51
Nordea Europe Select Equity 19,35 -3,45 15,95 14,84
Nordea European Value 19,55 -1,69 20,44 13,66
Norse Trend Europa 13,74 -7,80 19,68 10,40
Odin Europa C 35,73 -9,80 18,31 13,98
Pluss Europa Aksje 14,69 -3,49 21,29 12,85
SEB Etisk Europa 22,28 -6,68 19,04 15,02
SEB Europe 22,80 -5,49 20,42 14,22
Europa SMB
Danske Invest Europe Small Cap, klasse NOK -5,36 39,21
Danske Invest Sicav Europe Small Cap 39,21 -5,36
SEB European Equity Small Caps Fund D 33,64 -16,02 47,48 24,21
Finland
Nordnet Superfondet Finland 19,75 8,10 16,60
Odin Finland C 11,23 1,27 27,90 9,61
India
Danske Invest Sicav India Class A 28,71 -1,66 16,19 62,71
Nordea India 32,12 3,55 12,92 56,15
Japan
Danske Invest Sicav Japan Class A 20,74 1,27 30,66 16,25
Handelsbanken Japan Tema 25,96 -3,02 27,26
Nordea Japan 19,34 -0,93 25,88 12,58
Kina
Danske Invest Sicav China 36,17 1,42 14,58 23,97
East Capital China Environmental 20,85 -17,71 26,29 25,18
Handelsbanken Kina 44,13 3,39 14,20 28,27
Nordea China 40,71 -1,86 14,03 26,79
Nordea China Opportunities 37,30 0,77 15,43 31,94
Latin-Amerika
Danske Invest Sicav Latinamerika Klasse NOK 23,95 31,06 -15,83 2,47
Handelsbanken Latin Amerika 21,81 21,17 -14,91 6,93
Nordea Latin American Equity 20,75 23,66 -20,09 6,26
Nordamerika
Danske Invest USA klasse NOK 9,92 10,88 14,80 37,12
DNB USA 13,47 9,98 16,80 33,23
Handelsbanken USA Index 15,55 6,68 20,38 37,72
KLP AksjeUSA Indeks II 19,32 10,52 0,87 13,98
KLP AksjeUSA Indeks III 13,93
KLP AksjeUSA Indeks IV 19,20
KLP AksjeUSA Indeks USD 14,24 7,26 19,24 39,17
Nordea North America 16,65 3,99 17,71 40,19
Nordea North American All Cap 10,44 6,04 8,20 31,24
Nordea North American Value 14,71 3,49 11,65 41,90
Handelsbanken Amerika Tema 20,68 0,55 23,25 27,32
ODIN USA C 21,21
SEB U.S. Index Fund C 15,13 6,28 19,40 38,79
SEB US All Cap Fund C USD 6,93 6,65 16,76 33,10
Nordamerika SMB
Nordea North American Small Cap 3,10 21,03 12,74 26,01
Handelsbanken America Small Cap 21,09 8,52 20,00 25,00
Russland
Alfred Berg Ryssland
Danske Invest Sicav Russia Class A 17,72 47,92 4,28 -45,62
East Capital Russland 4,37 57,30 17,13 -44,38
Handelsbanken Russland 0,68 59,98 18,83 -34,24
Nordea Russia 4,06 45,78 21,87 -33,68
SEB Russia C 6,10 55,13 24,91 -37,02
Sverige
Nordnet Superfonden Sverige 15,67 -1,50 16,31 16,40
Odin Sverige C 18,90 6,40 38,15 10,07
SEB Sverige 13,77 -3,55 16,96 19,88
SEB Sverigefond Småbolag 19,73 0,27 36,47 23,41
Tyrkia
East Capital Tyrkia 29,35 -14,28 -14,37 41,77
Tyskland
Danske Invest Germany Class A 37,18 -5,69 13,58
Danske Invest Sicav Germany Class A nok 37,18 -5,69
Østeuropa
East Capital Øst-Europa 17,46 26,95 7,52 -21,79
Handelsbanken Øst-Europa 12,64 25,55 1,68 -16,37
Nordea Øst-Europa 14,90 24,84 7,28 -17,86
SEB Eastern Europe ex Russia 34,52 1,72 -0,31 10,33
Danske Invest Eastern Europe Ex Russia NOK 31,98 -0,04 7,65 10,99
SEB Eastern Europe Small Cap 29,15 31,47 30,03 -9,47

 

Nye markeder

Fond 2017 2016 2015 2014
C WorldWide Emerging Markets 42,49
Danske Invest Emerging Markets Small Cap 17,80 1,57
Danske Invest Global Emerging Markets NOK 19,13 8,67 1,17 18,68
Danske Invest Sicav Emerging and Frontier Markets 28,32 3,27
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets A 19,13 8,51 1,59 17,63
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets S. Cap 17,32 2,30 0,43 19,43
DNB Global Emerging Markets 35,43 3,38 -0,11 20,49
Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index 29,57 7,33 -0,70 18,96
Handelsbanken Vekstmarked Tema 36,20 6,36 -0,33 23,71
Holberg Rurik A 33,42 5,04 6,30 5,41
Holberg Rurik B 34,17
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 30,61 7,22 0,56 20,65
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 30,45 7,09 0,44 20,57
Nordea Emerging Markets Equities 24,17 10,83 0,00 17,58
Nordea Emerging Stars 38,89 3,30 2,20 30,45
Odin Emerging Markets C 27,21 -2,59 5,84 15,10
SEB Emerging Markets 30,39 11,39 -4,72 20,14
Skagen Kon-Tiki 25,93 6,52 -1,21 11,56
Storebrand Indeks - Nye Markeder 29,25 6,43 -1,00 20,71

 

Bransjefond

Fond 2017 2016 2015 2014
Bioteknologi
SEB Concept Biotechnology 4,41 -21,92 23,74 64,52
Eiendom
Nordea Global Real Estate 10,47 -1,64 18,64 39,47
Nordea Global Real Estate Inst. 11,31 -0,88 19,57 40,55
Odin Eiendom A 22,49 -1,35 29,84 28,26
Odin Eiendom C 20,99 -2,57 28,27 28,32
SEB Fastighetsfond 10,23 4,18 10,36 39,10
Skagen m2 22,33 4,81 7,12 36,13
Energi
Fondsfinans Global Energi 2,03 22,72 -9,32
Handelsbanken Bærekraftig Energi 28,28 -5,53 21,62
ODIN Energi C -1,07 7,99 -21,26 -20,85
Finans
DNB Finans 13,26 6,57 14,93 15,05
Eika Egenkapitalbevis 20,97 23,68 2,13 19,17
Helse
C WorldWide Medical 10,13 -19,15 17,37 50,09
DNB Health Care 15,31 -7,27 29,39 49,88
Fondsfinans Global Helse 7,78 -1,20 24,36 39,94
SEB Medical 13,47 -14,31 23,05 47,21
Råvarer
Handelsbanken Råvarefond 8,09 20,36 -21,95 -7,99
Teknologi
DNB Teknologi 31,39 11,57 33,84 30,85
DNB Telecom 9,48 -6,12 19,41 20,38
SEB Teknologifond C 22,69 4,51 22,17 31,62
Andre
DNB Miljøinvest 20,40 1,97 19,11 9,45
DNB Navigator -2,62 5,61 -14,05 -26,01
DNB Navigator (II) -1,89 6,53 -13,36 -26,56
Holberg Triton -0,94 25,72

 

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.