Dette er kalenderårsavkastningen i aksjefond for årene 2017 til og med 2020.

Avkastningen i norske, nordiske, og globale aksjefond er lagt inn hver for seg.

Alle tall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Kalenderårsavkastning i norske akjsefond

Kalenderårsavkastningen i nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastningen i globale aksjefond

Kalenderårsavkastningen i kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastningen i obligasjonsfond

Kalenderårsavkastningen i pengemarkedsfond

Under finner du tre tabeller:

  • Regionale fond
  • Nye markeder
  • Bransjefond

Regionale fond

Fond 2020 2019 2018 2017
Asia
KLP AksjeAsia Indeks I 9,3 20,62 -7,4 17,98
KLP AksjeAsia Indeks II 4,58 18,4 -12,76 19,84
KLP AksjeAsia Indeks III 9,18 20,49 -7,49 17,86
KLP AksjeAsia Indeks IV 4,45 18,24 -12,85 19,74
Nordea Asia ex Japan Equity Fund 28,21 29,07 -15,93 42,66
Asia ex Japan
C WorldWide Asia A 22,70 27,89 -15,49 45,52
Handelsbanken Asia Tema 22,00 25,62 -11,21 42,56
SEB Asia ex Japan 6,11 9,98 -8,69 30,02
Balkan
East Capital Balkan -3,83 23,68 -17,06 26,60
Brasil
Handelsbanken Brazil -23,30 46,23 -8,15 35,45
Danmark
Danske Invest Sicav Denmark Focus 34,44 22,23 -12,26 20,13
Europa
Danske Invest Sicav Europe A 8,54 26,83 -9,88 13,07
Danske Invest Sicav Europe High Dividend Class A -0,13 20,65 -9,21 13,96
Delphi Europe 12,59 13,58 -15,86 15,06
DNB Europa Indeks A 3,72 24,67 -7,30 17,04
Handelsbanken Europa Selektiv 8,33 29,02 -12,70 13,95
Handelsbanken Europa Tema 25,72 23,76 -9,72 20,35
Handelsbanken Europafond Index 5,76 27,81 -10,66 18,48
KLP AksjeEuropa Indeks I 3,65 25,84 -9,04 19,59
KLP AksjeEuropa Indeks II -4,23 25,35 -8,93 14,83
KLP AksjeEuropa Indeks III 3,55 25,71 -9,12 19,46
KLP AksjeEuropa Indeks IV -4,34 25,20 -9,04 14,72
Norse Trend Europa 17,75 14,10 -22,18 13,74
Odin Europa C 5,84 18,79 -18,23 35,73
Pluss Europa Aksje 4,04 21,21 -15,62 14,69
SEB Europe 0,61 23,61 -10,75 22,54
Europa SMB
Danske Invest Europe Small Cap, klasse NOK 23,82 31,88 -16,99 39,21
Danske Invest Sicav Europe Small Cap 23,91 30,99 -16,90 39,21
SEB European Equity Small Caps Fund D 46,93 33,69 -14,86 33,64
Finland
Nordnet Indeksfond Finland 12,20 20,00 -2,10 19,60
India
Danske Invest Sicav India Class A 9,88 6,19 -0,38 28,71
Nordea India 7,28 3,97 -9,80 32,12
Japan
Danske Invest Sicav Japan Class A 2,10 19,90 -11,41 20,74
Handelsbanken Japan Tema 23,15 31,74 -16,52 25,96
Nordea Japan 5,00 19,27 -13,83 19,34
Kina
Danske Invest Sicav China 37,11 18,12 -13,89 36,17
Handelsbanken Kina 28,02 30,72 -11,81 44,13
Nordea China 38,64 31,77 -14,84 40,71
Latin-Amerika
Handelsbanken Latin Amerika -23,19 23,83 -9,42 21,81
Nordea Latin American Equity -18,95 23,57 4,62 20,75
Nordamerika
Danske Invest USA klasse NOK 4,65 25,09 -0,63 9,92
DNB USA Indeks A 18,73 32,31 0,11 13,47
Handelsbanken USA Index Criteria 20,91 34,66 0,68 15,55
KLP AksjeUSA Indeks II 15,22 28,96 -6,99 19,32
KLP AksjeUSA Indeks III 18,37 32,88 0,31 13,93
KLP AksjeUSA Indeks IV 15,10 28,81 -7,09 19,20
KLP AksjeUSA Indeks USD 18,96 32,49 0,41 14,24
Nordea North American Small Cap -2,67 20,99 -16,42 3,10
Nordea North American Value -5,19 29,68 -2,85 14,71
Handelsbanken Amerika Tema 31,11 31,55 -2,12 20,68
Nordea North American Enhanced 15,79 31,15 -3,46
ODIN USA C 12,59 34,08 -0,28 21,21
SEB U.S. Index Fund C 18,61 33,39 -0,46 15,13
SEB US All Cap Fund C USD 20,00 27,06 -2,59 6,93
Nord-Amerika SMB
Handelsbanken Amerika SMB Tema 32,26 24,31
Russland
East Capital Russland -3,61 40,59 -5,15 4,53
Nordea Russia -4,96 38,52 1,40 4,06
SEB Russia C -4,10 49,05 -0,29 6,10
Sverige
Nordnet Indeksfond Sverige 31,30 -4,60 16,10
Odin Sverige C 42,49 39,12 -8,16 18,90
SEB Sverige 22,92 31,01 -7,41 13,77
SEB Sverigefond Småbolag 39,09 47,94 2,70 19,72
Østeuropa
Nordea Øst-Europa -12,84 31,03 -6,19 14,90
SEB Eastern Europe ex Russia 15,39 6,54 -8,35 34,52
SEB Eastern Europe Small Cap -7,06 35,64 -14,17 29,15

Nye markeder

Fond 2020 2019 2018 2017
Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd (USD) 5,06 17,06 -10,36 18,18
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK -6,05
C WorldWide Emerging Markets 26,28 24,55 -12,28 42,49
Danske Invest Global Emerging Mark. Rest. kl NOK 13,96 18,93
Danske Invest Global Emerging Markets NOK 21,98 19,33 -9,63 19,13
Danske Invest Sicav Emerging and Frontier Markets 7,55 11,87 -15,85 28,32
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets A 21,98 19,33 -9,63 19,13
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets S. Cap 18,26 14,02 -11,60 17,32
DNB Global Emerging Markets A 23,49 24,88 -15,70 35,43
DNB Global Emerging Markets Indeks A 13,88 19,37
Fidelity Fund Emerging Markets 23,60 29,22 -15,32 34,67
Handelsbanken EMEA Tema 4,98 15,84 -19,34 12,64
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 14,85 19,24 -11,65 29,57
Handelsbanken Vekstmarked Tema 12,73 24,79 -10,60 36,20
Holberg Rurik A 5,28 9,54 -20,58 33,42
JPM Emerging Markets Equity A dist 29,71 31,20 -11,45 34,34
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 2,60 12,93
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 15,98 20,90 -10,00 30,61
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 15,86 20,75 -10,12 30,45
Nordea Emerging Markets Enhanced 10,41 20,28
Nordea Emerging Markets Equities 12,41 27,92 -11,89 24,17
Nordea Emerging Stars 32,78 31,80 -16,91 38,89
Nordea Stable Emerging Markets -7,13 4,05 -6,28 16,06
Nordea Stable Emerging Markets (Inst) -6,28 5,01 -5,43 17,14
Odin Emerging Markets C 16,09 7,04 -7,38 27,21
SEB Emerging Markets 0,58 17,49 -9,49 30,39
Skagen Kon-Tiki 17,65 15,07 -16,02 25,93
Storebrand Indeks - Nye Markeder 14,81 20,03 -10,40 29,25

Bransjefond

Fond 2020 2019 2018 2017
Bærekraftig energi
SEB Concept Biotechnology 8,35 16,55 -4,63 4,31
Bærekraftig energi
Handelsbanken Bærekraftig Energi 126,74 31,81 -16,92 28,28
Eiendom
First Nordic Real Estate 4,73
Odin Eiendom A 8,77 58,44 11,12 22,49
Odin Eiendom C 7,95 56,75 9,74 20,99
Skagen m2 -9,41 28,90 -1,61 22,33
Energi
Fondsfinans Global Energi 14,98 21,42 -19,46 2,03
Finans
DNB Finans A 2,28 28,66 -11,17 13,26
Eika Egenkapitalbevis 8,01 18,31 1,32 20,97
Helse
Arctic Aurora LifeScience A NOK 10,74 28,17 -7,17 19,11
C WorldWide Healthcare 25,35 19,67 3,24 10,13
DNB Health Care A -2,51 20,69 11,41 15,31
Fondsfinans Global Helse 8,65 27,32 1,02 7,78
SEB Medical 6,43 17,80 4,34 14,53
Industri
DNB Global Industrisektor Indeks A 14,12 29,95
Material
DNB Global Materialsektor Indeks A 16,06 23,80
Miljø
DNB Miljøinvest A 66,97 32,28 -7,41 20,40
Råvarer
Handelsbanken Råvarufond A1 NOK -15,31 15,33 -0,63 8,08
Teknologi
DNB Teknologi A 24,48 31,14 7,12 31,39
SEB Teknologifond C 33,67 46,34 -5,95 24,38
Telekom
DNB Telecom A 8,42 10,86 -1,22 9,48
Øvrige
Holberg Triton A 3,26 2 11,93 -0,94

 

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Indeksfond
Oversikt over indeksfond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.