Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette har vært de nordiske aksjefondene med best årsavkastning hvert av de siste 10 årene.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Øverst ser du hvem som har vært de fem beste og fem dårligste nordiske fondene de siste ti årene.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond med best avkastning

Globale aksjefond med best avkastning

Aksjefond i fremvoksende markeder med best avkastning

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Kalednerårsavkastning Pengemarkedsfond

De beste og de dårligste nordiske aksjefondene

Nedenfor har vi tatt med de fem beste fondene, og de fem dårligste fondene for hvert av årene.

Alle endringstallene er i prosent.

Fem beste 2023 Endring   Fem dårligste 2023 Endring
First Veritas 28,31   Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 11,57
Vibrand Norden 27,29   SEB Nordic Future Opportunity C NOK 10,93
C WorldWide Norden 27,09   Alfred Berg Nordic Small Cap ESG C 10,60
Swedbank Robur Nordenfond 26,06   Odin Small Cap C 7,48
Fondsfinans Norden 24,89   Nordea Nordic Stars 6,90
Fem beste 2022 Endring   Fem dårligste 2022 Endring
Vibrand Norden 1,51   Nordea Innovation Stars -27,19
Fidelity Funds Nordic Dist SEK -0,09   Alfred Berg Nordic Small Cap ESG C -27,81
Eika Alpha -3,60   Handelsbanken Nordiske SMB -30,35
Nordea Nordic Ideas -5,31   Swedbank Robur Småbolagsfond Norden -35,79
Nordea Nordic -5,73   Odin Small Cap C -39,04
Fem beste 2021 Endring   Fem dårligste 2021 Endring
DNB Norden Indeks A 34,90   Fondsfinans Norden 9,29
Holberg Norden A 34,76   Delphi Nordic A 8,46
Handelsbanken Norden Selektiv 33,18   DNB Norden A 7,07
Odin Norden C 31,40   DNB Grønt Norden A 6,68
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 28,64   First Veritas 5,91
Fem beste 2020 Endring   Fem dårligste 2020 Endring
First Veritas 62,60   Holberg Norden A 15,90
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 47,95   Fidelity Funds Nordic SEK 12,87
DNB Grønt Norden A 38,40   Vibrand Norden 10,85
Handelsbanken Nordiske SMB 36,08   Landkreditt Norden Utbytte A 9,77
C WorldWide Norden 35,10   Eika Alpha 8,98
Fem beste 2019 Endring   Fem dårligste 2019 Endring
Holberg Norden A 34,76   Arctic Nordic Equities A 19,15
DNB Grønt Norden A 34,28   Nordea Nordic Ideas 18,32
Handelsbanken Norden Selektiv 33,18   Handelsbanken Norden 18,11
Odin Norden C 31,40   Delphi Nordic 14,93
DNB Norden A 30,55   Vibrand Norden 13,78
Fem beste 2018 Endring   Fem dårligste 2018 Endring
DNB Barnefond -2,57   Holberg Norden -13,55
Handelsbanken Norden Selektiv -3,00   Odin Norden C -14,75
Arctic Nordic Equities A -4,74   Eika Norden -17,37
KLP AksjeNorden Indeks -5,84   Eika Alpha -18,58
Vibrand Norden -6,19   Fidelity Funds Nordic SEK -20,76
Fem beste 2017 Endring   Fem dårligste 2017 Endring
Fondsfinans Norden 20,97   Danske Invest Sicav Invest Nordic Class A 15,90
SEB Nordic 20,96   Handelsbanken Norden Selektiv 15,69
Nordea Nordic Stars 20,69   Alfred Berg Nordic Best Selection 14,62
Handelsbanken Norden 20,09   Odin Norden C 13,13
KLP AksjeNorden Indeks 19,24   Eika Alpha 11,07
Fem beste 2016 Endring   Fem dårligste 2016 Endring
Eika Alpha 8,96   Eika Norden -4,46
Holberg Norden 5,83   Danske Invest Nordic -4,56
Delphi Nordic 1,23   Alfred Berg Nordic Best Selection -5,88
SEB Nordic Focus C NOK 0,70   Nordea Nordic Stars -6,17
Pareto Nordic Alpha A 0,30   Handelsbanken Norden Selektiv -7,45
Fem beste 2015 Endring   Fem dårligste 2015 Endring
Delphi Nordic 45,80   KLP AksjeNorden Indeks 21,84
Handelsbanken Norden Selektiv 39,49   Handelsbanken Norden 21,42
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 38,91   Nprdea Nordic Stars 19,24
SEB Nordic Focus 36,33   Eika Alpha 9,73
SEB Nordic Small Cap 35,54   Pareto Nordic Alpha A 8,31
Fem beste 2014 Endring   Fem dårligste 2014 Endring
Delphi Nordic 26,39   Odin Norden 9,61
SEB Nordic 25,23   Holberg Norden 9,27
DNB Grønt Norden 22,23   Fidelity Norden 7,77
Carnegie Aksje Norden 21,25   Nordea Norden 7,21
Handelsbanken Norden Selektiv 20,67   Eika Alpha 4,44
Fem beste 2013 Endring   Fem dårligste 2013 Endring
Delphi Nordic 56,39   Odin Norden 31,18
Storebrand Norden 55,92   Danske Invest Nordic 27,53
Fidelity Nordic Fund (SEK) 51,62   Swedbank Robur Nordenfond 27,53
Alfred Berg Nordic Best Selection 44,23   SEB Nordic Focus Fund 26,00
DNB Grønt Norden 40,41   Eika Alpha 24,94
Fem beste 2012 Endring   Fem dårligste 2012 Endring
Terra Norden 24,81   DNB Norden (I) 11,50
WarrenWicklund Norden 22,81   DNB Norden (IV) 11,49
SEB Nordic Focus Fund 22,23   Pareto Nordic 10,84
Storebrand Norden 21,47   Odin Norden 10,81
Fidelity Nordic Fund (SEK) 20,64   Holberg Norden 2,66
Fem beste 2011 Endring   Fem dårligste 2011 Endring
Handelsbanken Norden Selektiv -11,87   DNB Norden (I) -24,33
Fidelity Nordic Fund (SEK) -16,26   Pareto Nordic -25,88
Swedbank Robur Nordenfond -16,86   Alfred Berg Nordic Best Selection -26,09
SEB Nordic Focus Fund -17,82   Storebrand Norden -28,55
KLP Aksjenorden -18,07   Delphi Nordic -29,02
Fem beste 2010 Endring   Fem dårligste 2010 Endring
Delphi Nordic 34,51   SEB Nordic Focus Fund 20,02
Storebrand Norden 30,80   SEB Etisk Østersjøfond WWF 19,44
Orkla Finans Nordic 30,58   Alfred Berg Nordic Best Selection 19,24
Handelsbanken Norden Selectiv 30,21   ODIN Norden 18,85
Handelsbanken Nordic LU 29,22   SIGMA Nordic 17,36
Fem beste 2009 Endring   Fem dårligste 2009 Endring
Orkla Finans Nordic 69,13   Alfred Berg Nordic Best Selection 28,85
SIGMA Nordic 63,97   Danske Invest Nordic 28,21
Terra Alpha 54,24   Nordea Norden 27,16
Holberg Norden 52,00   SEB Nordenfond Lux 24,32
Storebrand Norden 51,27   Carnegie Aksje Norden 19,03
Fem beste 2008 Endring   Fem dårligste 2008 Endring
DNB Norden (III) -35,55   Holberg Norden -45,94
DNB Norden (II) -35,64   Fidelity Nordic Fund (SEK) -46,00
Avanse Norden -35,76   Terra Norden -48,70
DNB Norden (I) -35,96   Terra Alpha -51,80
DnB NOR Grønt Norden -36,33   Orkla Finans Nordic -55,90
         
Fem beste 2007 Endring   Fem dårligste 2007 Endring
Terra Alpha 13,80   Alfred Berg Nordic Best Selection -4,49
WarrenWicklund Norden 10,60   DNB Grønt Norden -4,91
Fidelity Nordic Fund (SEK) 6,70   Orkla Finans Nordic -5,00
Holberg Norden 6,50   Handelsbanken Norden Selectiv -6,50
Terra Norden 6,20   ODIN Norden -7,41

Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond

Oversikten under viser avkastningen prosent i de siste fire kalenderårene.

Listen er alfabetisk sortert.

Fond 2023 2022 2021 2020 2019
Alfred Berg Nordic Gambak C 13,15 -9,06 19,71 31,19 20,15
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) 20,31        
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG C 10,60 -27,81 9,66    
Arctic Nordic Equities A 12,23 -18,35 24,34 16,71 19,15
C WorldWide Norden 27,09 -11,17 12,77 35,10 19,98
Carnegie All Cap 14,80 -21,47 22,58 33,44 33,33
Delphi Nordic A 12,45 -19,74 8,46 32,53 14,93
DNB Barnefond A 23,29 -13,39 23,57 23,84 23,52
DNB Grønt Skifte Norden A 17,07 -17,06 6,68 38,40 34,28
DNB Norden A 17,54 -13,22 7,07 33,91 30,55
DNB Norden Indeks A 20,81 -13,25 34,90 24,87 23,48
Eika Alpha 19,73 -3,60 17,74 8,98 20,77
Eika Norden 19,61 -9,22 15,34 18,45 25,00
Fidelity Funds Nordic Dist SEK 20,45 -0,09 17,65 12,87 27,15
First Veritas 28,31 -14,21 5,91 62,60  
Fondsfinans Norden 24,89 -12,15 9,29 34,64 24,22
Handelsbanken Norden 19,64 -15,23 16,06 23,30 18,11
Handelsbanken Norden Index Criteria 22,49 -14,91 22,71 25,24 25,26
Handelsbanken Norden Selektiv 23,92 -14,19 24,29 16,35 33,18
Handelsbanken Nordiske SMB 15,43 -30,35 17,96 36,08 28,38
Holberg Norden A 17,28 -9,06 25,00 15,90 34,76
KLP AksjeNorden Indeks P 24,29 -11,91 23,87 23,94 23,56
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P 17,79 -15,51 23,96 25,58  
Landkreditt Norden Utbytte A 15,17 -9,94 17,73 9,77  
Nordea Innovation Stars 17,50 -27,19 13,60    
Nordea Nordic 11,70 -5,73 20,78 26,49 21,62
Nordea Nordic Stars 6,90 -8,13 15,55 26,25 27,61
Odin Norden C 20,38 -21,27 25,71 31,92 31,40
Odin Norden F 21,31 -21,29      
Odin Small Cap C 7,48 -39,04 48,95    
Pareto Nordic Equity B 19,98 -18,35 16,42 16,80 18,61
SEB Norden 20,99 -11,13 25,44 21,31 23,79
SEB Nordic Future Opportunity C NOK 10,93 -12,88 25,81 22,73  
Storebrand Indeks - Norden A 20,32 -13,59      
Swedbank Robur Nordenfond 26,06 -17,00 17,87 23,64 22,84
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 11,57 -35,79 23,51 47,95 27,56
Vibrand Norden 27,29 1,51 25,46 10,85 13,78

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Guide til kostnadene i aksjefond

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for nordiske aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier nordiske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.