Dette har vært de globale aksjefondene med best årsavkastning hvert av de siste 10 årene.

Alle tall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Fondet må ha vært i drift hele kalendeåret for at årsavkastningen er tatt med.

Øverst ser du hvem som har vært de fem beste og fem dårligste globale fondene i de 10 siste årene. Under dette en alfabetisk oversikt over avkastning hvert år siden 2014.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Andre aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

De beste og de dårligste

Nedenfor har vi tatt med de fem beste fondene, og de fem dårligste fondene.

Fem beste 2018 Endring Fem dårligste 2018
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -0,36 Skagen Focus A -15,25
Nordea Global Stars -0,76 Fram Global -16,97
KLP AksjeGlobal LavBeta I -0,82 Norse Trend Global -16,98
C Worldwide Stabile Aksjer -1,14 First Globalt Fokus -23,23
Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK -2,17 Skagen Insight A -24,91
Fem beste 2017 Endring Fem dårligste 2017
Fram Global 29,98 SEB Global NOK 12,10
Storebrand Indeks - Alle Markeder 29,25 Nordea Global Dividend Fund II 11,34
Handelsbanken Global Tema 26,44 KLP AksjeGlobal LavBeta I 10,30
Nordea Klima & Miljø 25,05 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 9,09
Nordea Global Stars 24,19 Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK 2,17
Fem beste 2016 Endring Fem dårligste 2016
Skagen Focus A 11,60 C Worldwide Stabile Aksjer -3,47
Storebrand Global Solutions 10,09 Handelsbanken Global Tema -3,63
Nordea Klima & Miljø 10,07 Handelsbanken Global Selektiv -4,53
KLP AksjeGlobal LavBeta II 9,88 C WorldWide Globale Aksjer -9,10
SR-Utbytte A 9,84 C WorldWide Globale Aksjer Etisk -11,13
Fem beste 2015 Endring Fem dårligste 2015
Swedbank Robur Realinvest 27,73 KLP AksjeGlobal LavBeta II 3,44
Pluss Utland Etisk 24,39 KLP AksjeGlobal Indeks II 2,23
Carnegie WorldWide Etisk 24,36 KLP AksjeGlobal Indeks III 2,11
Pluss Utland Aksje 23,63 KLP AksjeGlobal Indeks IV A 2,06
Carnegie WorldWide 23,32 Fram Global 0,76
Fem beste 2014 Endring Fem dårligste 2014
Swedbank Robur Realinvest 37,55 SR-Utbytte 13,33
Nordea Stabile Aksjer Gl Etisk 36,21 KLP AksjeGlobal Indeks III 10,82
Carnegie Worldwide 35,52 KLP AksjeGlobal Indeks III 10,74
SEB Globalfond 34,72 KLP AksjeGlobal Indeks IV A 10,63
KLP Aksjeglobal LavBeta I 33,47 DNB TMT Absolute Return -0,46
Fem beste 2013 Endring Fem dårligste 2013
Storebrand Global Verdi 47,94 Danske Invest Horisont Aksje 25,22
DNB Global Etisk (V) 44,60 Forte Global 21,18
DNB Global Etisk (IV) 44,32 Swedbank Robur Realinvest 19,07
DNB Global Selektiv II 43,76 DNB TMT Absolute Return 15,31
DNB Global (III) 42,49 Fram Global 13,51
Fem beste 2012 Endring Fem dårligste 2012
Holberg Rurik 25,99 Pluss Utland Aksje 1,63
Danske Invest Horisont Aksje 18,10 Nordea Global Value 1,52
Odin Global SMB 15,20 DNB Global Allokering 0,97
KLP AksjeGlobal Indeks II 15,15 Arctic Explorer Class A -0,53
KLP AksjeGlobal Indeks III 15,06 DNB TMT Absolute Return -9,43
Fem beste 2011 Endring Fem dårligste 2011
DNB TMT Absolute Return 12,13 Arctic Explorer Class A -14,82
Nordea Stabile Aksjer Gl Etisk 7,62 Danske Invest Horisont Aksje -16,00
Nordea Stabile Aksjer Global 7,38 SPV Aksje -16,09
SEB Globalfond 6,91 DNB Global Value & Momentum -18,97
Nordea Global Value 5,68 Holberg Rurik -23,63
Fem beste 2010 Endring Fem dårligste 2010
Delphi Verden 24,30 Nordea Stabile Aksjer Gl Etisk 6,83
SEB Choice Medelst Bol 22,63 Alfred Berg Global Quant 6,57
Handelsbanken Fond i Fond 100 21,33 SEB Etisk Globalfond Lux 4,55
Danske Invest Horisont Aksje 18,30 DnB NOR Global Allokering 3,77
ODIN Global 18,18 Nordea Global Value 3,21
Fem beste 2009 Endring Fem dårligste 2009
Danske Invest Horisont Aksje 47,96 Landkreditt Aksje Global 4,60
ODIN Global 31,54 Carnegie Worldwide 3,23
DnB Nor Aktiv 100 31,53 Alfred Berg Global Quant 3,15
Postbanken Aksjefokus 31,45 Nordea Stabile Aksjer Gl Etisk 0,38
Nordea Plan100 27,88 Terra Global -3,91
Fem beste 2008 Endring Fem dårligste 2008
Nordea Global Value -20,61 KLP AksjeGlobal Indeks 3 -39,74
Alfred Berg Global Quant -20,90 KLP AksjeGlobal Indeks IV -39,78
Nordea Stabile Aksjer Global -21,49 ODIN Global SMB -40,01
Holberg Global Index -22,61 Storebrand Pionér -42,14
Pareto Aktiv Global -23,03 Storebrand Global SRI -43,24

Kalenderårsavkastning

Listen er sortert alfabetisk.

Fond 2018 2017 2016 2015
Alfred Berg Global Quant -7,15 16,96 -1,52 16,90
Arctic Global Equities A -8,97 15,81 0,23 13,46
C WorldWide Globale Aksjer -4,63 23,37 -9,10 23,32
C Worldwide Stabile Aksjer -1,14 13,64 -3,47
Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK -2,17 2,17 2,57 18,03
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK -5,45 15,17 7,67
Danske Invest Horisont Aksje -5,90 16,86 7,66 11,97
Danske Invest Sicav Global Stockpicking Class A -3,11 13,66 1,77 16,97
Danske Invest Sicav SRI Global -3,98 16,47 3,67 17,03
Delphi Global -9,40 17,21 -0,71 19,59
Delphi Global Valutasikret -12,89
DNB Aktiv 100 -5,81 15,04 6,78 13,49
DNB Global -4,81 13,17 5,64 16,66
DNB Global Indeks -3,27 15,45 4,16 16,63
DNB Global Lavkarbon -7,93
Eika Global -12,41 17,82 2,03 13,23
Eika Spar -9,78 16,63 5,41 9,56
Fidelity Funds Gobal Focus A (USD) -4,54
Fidelity International -5,64
First Globalt Fokus -23,23
Forte Global -11,81 17,54 -2,50 14,03
Fram Global -16,97 29,98 5,07 0,76
Handelsbanken Aktiv 100 -6,55 19,28
Handelsbanken Global Selektiv -3,03 18,08 -4,53 16,85
Handelsbanken Global SMB Index Criteria -8,42
Handelsbanken Global Tema -9,67 26,44 -3,63
Holberg Global A -6,73 23,17 1,70 19,38
Holberg Global B -6,56 23,37
KLP AksjeGlobal Indeks IV -9,17 17,90 8,87 2,06
KLP AksjeGlobal Indeks V -3,36 15,90
KLP AksjeGlobal LavBeta I -0,82 10,30 5,23 15,70
KLP AksjeGlobal LavBeta II -5,19 11,55 9,88 3,44
KLP AksjeVerden Indeks -4,21 17,34 4,20 14,83
KLP Framtid -5,73 17,24
Landkreditt Aksje Global -5,71 16,64 3,02 13,95
Nordea Aksjer Verden -10,25 20,43 3,92 14,10
Nordea Global Dividend Fund -5,99 12,05 0,77 13,21
Nordea Global Dividend Fund II -7,20 11,34
Nordea Global Passive Fund A (NOK) -3,69 16,41 4,52 16,55
Nordea Global Stars -0,76 24,19
Nordea QEP Global Quality -4,59 12,00 4,26 16,72
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -0,36 9,25 3,70 21,34
Norse Trend Global -16,98 20,15 -4,44 18,73
Odin Global C -4,97 20,93 -2,42 20,08
Pareto Global A -13,03 15,97 0,92 17,21
Pareto Global B -14,47 17,31 -0,04 18,74
Pluss Utland Aksje -6,68 15,35 1,50 23,63
Pluss Utland Etisk -6,47 14,92 0,26 24,39
SEB Etisk Global Index -4,63 17,67 3,21 15,73
SEB Global Chance/Risk -13,42 22,74 3,08 13,51
SEB Global NOK -9,29 12,10 -0,39
Skagen Focus A -15,25 16,87 11,60
Skagen Global A -3,08 16,58 -1,08 15,43
Skagen Insight A -24,91
Skagen Select 100 -7,90
Skagen Vekst -11,95 18,03 4,57 7,48
SPV Aksje -5,54 17,04 5,78 13,33
SR-Utbytte A -6,71 18,05 9,84 11,53
Storebrand AksjeSpar -7,66 15,49 8,31 12,49
Storebrand Global ESG -3,38
Storebrand Global ESG Pluss -4,31
Storebrand Global Multifaktor -8,55 16,26 8,53 19,07
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret -12,73
Storebrand Global Solutions -3,95 22,72 10,09 11,48
Storebrand Global Value -10,66 19,80 9,45 8,06
Storebrand Indeks - Alle Markeder -3,76 17,26 4,65 14,54
Vekterfond Aksjer 1 -7,56 15,42 1,78 13,53

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for globale aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier globale aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.