Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette har vært de globale aksjefondene med best årsavkastning hvert av de siste 10 årene.

Alle tall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Fondet må ha vært i drift hele kalenderåret for at årsavkastningen er tatt med.

Øverst ser du hvem som har vært de fem beste og fem dårligste globale fondene i de 10 siste årene. Under dette en alfabetisk oversikt over avkastning hvert år siden 2018.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond med best avkastning

Nordiske aksjefond med best avkastning

Aksjefond i fremvoksende markeder med best avkastning

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning Pengemarkedsfond

De beste og de dårligste

Nedenfor har vi tatt med de fem beste fondene, og de fem dårligste fondene.

Fem beste 2022 Endring Fem dårligste 2022 Endring
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 4,46 Delphi Global Valutasikret -24,96
First Global Focus 4,30 Holberg Global Valutasikret A -25,03
Handelsbanken Global Utbytte 2,91 Nordea Global Disruption Fund BF NOK -25,19
C Worldwide Stabile Aksjer 1,47 Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged -27,93
Nordea Global Listed Infrastructure Fund 0,14 DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK -43,07
Fem beste 2021 Endring Fem dårligste 2021 Endring
First Global Focus 34,51 Storebrand Global Solutions A 11,79
Storebrand Global Multifactor A 34,18 SR-Bank Verden A 11,74
Skagen Global A 33,99 Delphi Global Valutasikret 10,43
Odin Global C 32,67 Nordea Global Disruption Fund BF NOK 9,83
Forte Global 31,98 Fram Global 0,45
Fem beste 2020 Endring Fem dårligste 2020 Endring
Delphi Global A 37,99 Eika Global 2,35
First Global Focus 32,91 KLP AksjeGlobal Flerfaktor I 0,38
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist (USD) 32,69 KLP AksjeGlobal Flerfaktor II -0,99
Norse Trend Global 32,64 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -1,98
Handelsbanken Global Tema 32,27 Storebrand Global Value -3,63
Fem beste 2019 Endring Fem dårligste 2019 Endring
DNB Global A 35,21 Delphi Global Valutasikret 18,14
Odin Global C 34,39 SR-Bank Verden A 18,04
Holberg Global A 33,37 Eika Spar 17,25
Nordea Global Stars 32,54 SR-Utbytte A 15,11
Storebrand Global ESG Pluss A 32,25 First Globalt Fokus 14,76
Fem beste 2018 Endring Fem dårligste 2018 Endring
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -0,36 Skagen Focus A -15,25
Nordea Global Stars -0,76 Fram Global -16,97
KLP AksjeGlobal LavBeta I -0,82 Norse Trend Global -16,98
C Worldwide Stabile Aksjer -1,14 First Globalt Fokus -23,23
Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK -2,17 Skagen Insight A -24,91
Fem beste 2017 Endring Fem dårligste 2017  
Fram Global 29,98 SEB Global NOK 12,10
Storebrand Indeks - Alle Markeder 29,25 Nordea Global Dividend Fund II 11,34
Handelsbanken Global Tema 26,44 KLP AksjeGlobal LavBeta I 10,30
Nordea Klima & Miljø 25,05 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 9,09
Nordea Global Stars 24,19 Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK 2,17
Fem beste 2016 Endring Fem dårligste 2016  
Skagen Focus A 11,60 C Worldwide Stabile Aksjer -3,47
Storebrand Global Solutions 10,09 Handelsbanken Global Tema -3,63
Nordea Klima & Miljø 10,07 Handelsbanken Global Selektiv -4,53
KLP AksjeGlobal LavBeta II 9,88 C WorldWide Globale Aksjer -9,10
SR-Utbytte A 9,84 C WorldWide Globale Aksjer Etisk -11,13
Fem beste 2015 Endring Fem dårligste 2015  
Swedbank Robur Realinvest 27,73 KLP AksjeGlobal LavBeta II 3,44
Pluss Utland Etisk 24,39 KLP AksjeGlobal Indeks II 2,23
Carnegie WorldWide Etisk 24,36 KLP AksjeGlobal Indeks III 2,11
Pluss Utland Aksje 23,63 KLP AksjeGlobal Indeks IV A 2,06
Carnegie WorldWide 23,32 Fram Global 0,76
Fem beste 2014 Endring Fem dårligste 2014  
Swedbank Robur Realinvest 37,55 SR-Utbytte 13,33
Nordea Stabile Aksjer Gl Etisk 36,21 KLP AksjeGlobal Indeks III 10,82
Carnegie Worldwide 35,52 KLP AksjeGlobal Indeks III 10,74
SEB Globalfond 34,72 KLP AksjeGlobal Indeks IV A 10,63
KLP Aksjeglobal LavBeta I 33,47 DNB TMT Absolute Return -0,46
Fem beste 2013 Endring Fem dårligste 2013  
Storebrand Global Verdi 47,94 Danske Invest Horisont Aksje 25,22
DNB Global Etisk (V) 44,60 Forte Global 21,18
DNB Global Etisk (IV) 44,32 Swedbank Robur Realinvest 19,07
DNB Global Selektiv II 43,76 DNB TMT Absolute Return 15,31
DNB Global (III) 42,49 Fram Global 13,51
Fem beste 2012 Endring Fem dårligste 2012  
Holberg Rurik 25,99 Pluss Utland Aksje 1,63
Danske Invest Horisont Aksje 18,10 Nordea Global Value 1,52
Odin Global SMB 15,20 DNB Global Allokering 0,97
KLP AksjeGlobal Indeks II 15,15 Arctic Explorer Class A -0,53
KLP AksjeGlobal Indeks III 15,06 DNB TMT Absolute Return -9,43
Fem beste 2011 Endring   Fem dårligste 2011  
DNB TMT Absolute Return 12,13   Arctic Explorer Class A -14,82
Nordea Stabile Aksjer Gl Etisk 7,62   Danske Invest Horisont Aksje -16,00
Nordea Stabile Aksjer Global 7,38   SPV Aksje -16,09
SEB Globalfond 6,91   DNB Global Value & Momentum -18,97
Nordea Global Value 5,68   Holberg Rurik -23,63
Fem beste 2010 Endring   Fem dårligste 2010  
Delphi Verden 24,30   Nordea Stabile Aksjer Gl Etisk 6,83
SEB Choice Medelst Bol 22,63   Alfred Berg Global Quant 6,57
Handelsbanken Fond i Fond 100 21,33   SEB Etisk Globalfond Lux 4,55
Danske Invest Horisont Aksje 18,30   DnB NOR Global Allokering 3,77
ODIN Global 18,18   Nordea Global Value 3,21
Fem beste 2009 Endring   Fem dårligste 2009  
Danske Invest Horisont Aksje 47,96   Landkreditt Aksje Global 4,60
ODIN Global 31,54   Carnegie Worldwide 3,23
DnB Nor Aktiv 100 31,53   Alfred Berg Global Quant 3,15
Postbanken Aksjefokus 31,45   Nordea Stabile Aksjer Gl Etisk 0,38
Nordea Plan100 27,88   Terra Global -3,91
Fem beste 2008 Endring   Fem dårligste 2008  
Nordea Global Value -20,61   KLP AksjeGlobal Indeks 3 -39,74
Alfred Berg Global Quant -20,90   KLP AksjeGlobal Indeks IV -39,78
Nordea Stabile Aksjer Global -21,49   ODIN Global SMB -40,01
Holberg Global Index -22,61   Storebrand Pionér -42,14
Pareto Aktiv Global -23,03   Storebrand Global SRI -43,24
Fem beste 2007 Endring   Fem dårligste 2007  
Delphi Verden 12,41   Storebrand Global -12,78
Carnegie Worldwide 11,30   Storebrand Pionér -13,73
Skagen Global 8,21   Pareto Aktiv Global -17,31
Holberg Global 7,90   Nordea Global Value -17,41
DnB Nor Aktiv Aksje 7,72   Pareto Aksje Global -18,66

Kalenderårsavkastning globale fond

Oversikten under viser avkastningen prosent i de siste fire kalenderårene.

Listen er sortert alfabetisk.

Fond 2022 2021 2020 2019
Alfred Berg Global -11,14 23,72 10,04 23,39
C WorldWide Globale Aksjer -14,43 22,69 20,00 30,11
C WorldWide Globale Aksjer Etisk -15,55 22,35 21,59 33,47
C Worldwide Stabile Aksjer 1,47 19,16 3,78 29,55
Danske Invest Global Index Restricted Class SA -10,70 33,56 3,07 34,11
Danske Invest Global Index, klasse NOK h -18,17 12,23
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK -8,23 21,47 11,54 23,35
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK -11,23 23,08 8,38 20,02
Danske Invest Horisont Aksje -11,47 25,84 7,55 19,38
Danske Invest I. Global AC Restricted, klasse NOK -14,42 24,02 13,72 27,74
Delphi Global A -15,44 13,08 37,99 19,56
Delphi Global Valutasikret -24,96 10,43 31,61 18,14
DNB Aktiv 100 A -7,82 18,39 13,54 24,56
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK -43,07 15,78
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK -2,33 17,83
DNB Global A -3,02 26,30 3,96 35,21
DNB Global Indeks A -9,05 25,50 14,00 28,85
DNB Global Lavkarbon N -7,47 20,99
DNB Klima Indeks N -13,07
DNB Spare 100 -7,62 21,60 12,00
Eika Global -6,64 26,23 2,35 20,70
Eika Spar -7,42 21,75 5,03 17,25
Fidelity Funds Global Focus A (USD) -11,09 17,04 19,66 29,20
First Global Focus 4,30 34,51 32,91 14,76
Forte Global -7,91 31,98 3,96 24,73
Fram Global -1,03 0,45 22,65 18,27
Handelsbanken Aktiv 100 -14,41 19,25 17,57 22,86
Handelsbanken Global Index Criteria -10,75 20,44 16,00 30,25
Handelsbanken Global Momentum -19,65
Handelsbanken Global Selektiv -11,61 22,47 15,54 26,79
Handelsbanken Global SMB Index Criteria -14,11 15,77 16,45 28,62
Handelsbanken Global Tema -12,15 15,95 32,15 31,45
Handelsbanken Global Utbytte 2,91 19,61
Heimdal Tinde C -7,90 21,75 11,35 18,70
Holberg Global A -18,38 25,39 18,21 33,37
Holberg Global Valutasikret A -25,03 22,81 15,48
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P -2,27 22,33 0,38 23,30
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P -11,63 20,95 -0,99 20,27
KLP AksjeGlobal Indeks P -9,25 25,67 13,86 29,48
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P -18,55 24,15 9,39 26,27
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P -10,30 26,34 17,72 31,42
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret. P -19,26 24,65 12,79
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P -3,01 25,80 3,29 24,13
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P -9,60 19,33 12,44 27,63
KLP AksjeVerden Indeks P -9,49 22,00 14,03 28,34
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P -15,91 25,10
KLP Framtid P -9,43 20,65 6,33 23,38
Landkreditt Aksje Global A -8,24 18,46 8,34 23,95
Nordea Aksjer Verden -8,29 27,19 6,39 26,46
Nordea Global Disruption Fund BF NOK -25,19 9,83 25,09
Nordea Global Dividend -0,55 23,92 6,23 23,45
Nordea Global Enhanced -9,23 30,41 13,32 29,64
Nordea Global Enhanced Small Cap -10,09 23,35 9,82
Nordea Global Listed Infrastructure Fund 0,14 16,05 -1,82
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged -27,93 23,41 15,55 35,14
Nordea Global Passive -9,07 26,66 12,75 28,61
Nordea Global Small Cap -13,02 18,23 15,87 25,38
Nordea Global Stars -8,29 17,26 16,56 32,79
Nordea Klima & Miljø -10,89 27,37 27,12 36,98
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 4,46 24,24 -1,98 23,37
Nordea World (NOK) -6,76 24,01 16,21 28,67
Norne Aksje -13,14 20,08 17,84
Norse Trend Global -20,71 19,10 32,64 24,93
Odin Aksje C -16,03 27,32 17,36 25,66
ODIN Bærekraft C -15,64
Odin Global C -18,80 32,67 17,41 34,39
Pareto Global A -4,59 25,67 8,00 29,90
Pareto Global B -4,35 27,11 9,37 31,25
Pluss Utland Aksje -12,60 25,96 13,05 29,64
SEB Global Climate Opportunity fund -11,10 23,54 5,37 21,62
SEB Global NOK -11,33 29,36 11,52 21,91
Skagen Focus A -6,98 20,60 14,37 22,96
Skagen Global A -14,46 33,99 10,15 30,96
Skagen Select 100 -9,15 18,67 8,49 23,31
Skagen Vekst -3,37 25,47 9,22 24,60
SPV Aksje -10,55 26,01 8,96 19,89
Storebrand Fremtid 100 A -7,20 18,43
Storebrand Global ESG A -9,47 25,84 14,79 29,41
Storebrand Global ESG Pluss A -12,25 24,41 16,58 32,25
Storebrand Global Indeks A -9,02 26,14 13,93 29,24
Storebrand Global Indeks Valutsikret A -17,94 24,59 7,58 25,95
Storebrand Global Multifactor A -3,54 34,18 3,62 22,29
Storebrand Global Solutions A -10,81 11,79 32,24 26,01
Storebrand Global Solutions Valutasikret A -20,66
Storebrand Global Value A -1,40 28,89 -3,63 20,20
Storebrand Indeks - Alle Markeder A -9,05 22,62 14,29 27,99

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Guide til indeksfond
Les mer om aksjefond.

Guide til kostnadene i aksjefond
Les mer om de forskjellige kostnadene som du kan belastes for i aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for globale aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier globale aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.