Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for norske aksjefond.

Oversikten er delt inn i fire typer norske fond. Dette er

 • Aktive fond
 • Passive fond
 • SMB-fond
 • Indeksfond

Les mer om inndelingen i «Forvaltningsstil i aksjefond».

SMB-fondene er aktive fond, men de skal sammenlignes med SMB-indeksen ikke fondsindeksen. Indeksfondene er i samme klasse som passive fond, men jobben til den typen fond er å følge indeksen helt slavisk.

Noen norske aksjefond kan ha en utenlandsandel opp til et visst nivå. De fleste har null, den høyeste andelen er 20 prosent. Dette har betydning for sammenligningen av fondene for avkastningen. Et fond som har en stor utenlandsandel har en fordel når det norske markedet går dårligere enn det utenlandske. Og motsatt når det norske markedet går dårligere. Noen prosenter i forskjell kan dette bety i enkelte år.

Se oversikten nederst for å se tallene.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall Nordiske aksjefond

Nøkkeltall Globale aksjefond

Nøkkeltall Aksjefond Nye markeder

Nøkkeltall Regionale aksjefond

Bransjefond

Aktive norske aksjefond

Forklaring til kolonnene:

 • Kolonnen for M.insk, viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
 • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for norske aksjefond.
 • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Til høyre i tabellen (under Type) er det med en kort tekst som beskriver fondet:

 • Bredde betyr at fondet kan investere i hele det norske markedet.
 • Utland betyr at fondet kan ha en utenlandsandel opp til 10 eller 20 prosent. Ellers vil det som ofest være som et bredde-fond.
 • Utbytte betyr at de investerer i det som er ansett som utbytteaksjer.
 • Geografisk betyr at fondet investerer innen et geografisk område i Norge.
Aktive fond
Fond M. innsk. Forvalt. Etablert Type
Alfred Berg Aktiv C 300 1,50 31.12.95 Bredde
Alfred Berg Gambak 300 2,00 01.11.90 Bredde
Alfred Berg Norge Classic 5 000 1,20 31.12.94 Bredde
Arctic Norwegian Equities Class A 1 000 1,75 15.11.10 Utland
Arctic Norwegian Value Creation A 1 000 1,50 25.08.14 Utland
C WorldWide Norge 1 000 1,30 07.07.95 Bredde
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 03.01.94 Bredde
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 03.01.95 Bredde
Delphi Norge 1 000 2,00 03.06.94 Bredde
DNB Norge R 100 0,75 28.11.18 Utland
DNB Norge Selektiv A 100 1,40 19.04.96 Utland
DNB Norge Selektiv R 100 0,75 28.11.18 Utland
Eika Norge 300 1,50 08.09.03 Utland
First Generator S 100 000 1,50 03.09.10 Bredde
First Norge Fokus 1 000 2,25 29.11.18 Bredde
Fondsfinans Norge 10 000 1,00 16.12.02 Bredde
Fondsfinans Utbytte 10 000 1,20 12.09.19 Utbytte
Forte Norge 100 2,00 01.03.11 Bredde
Forte Trønder 100 2,00 01.01.13 Geografisk
Handelsbanken Norge 1 000 2,00 03.03.95 Bredde
Holberg Norge A 1 000 1,50 28.12.00 Utland
Landkreditt Utbytte A 300 1,50 28.02.13 Bredde
Nordea Norge Verdi 100 1,50 02.02.96 Utbytte
Odin Norge C 3 000 1,50 26.06.92 Utland
Pareto Aksje Norge A 500 2,50 06.09.01 Bredde
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 01.12.05 Bredde
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 03.01.85 Bredde
Pluss Aksje 50 000 1,20 27.12.96 Bredde
Sbanken Framgang Sammen 300 1,20 15.01.16 Utland
SEB Norway Focus Fund C 100 1,50 01.03.16 Rentedel
SR-Bank Norge A 500 1,50 02.01.19 Utland
Storebrand Norge A 100 1,50 14.09.83 Bredde
Storebrand Norge Fossilfri A 100 1,50 27.04.17 Bredde
Storebrand Vekst 100 2,00 10.09.92 Miljø
Storebrand Verdi A 100 2,00 22.12.97 Vekst

 

Passive norske aksjefond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
Alfred Berg Humanfond 300 1,20 23.12.99
DNB Norge A
100 1,40 27.07.95
Nordea Avkastning 100 1,50 01.02.81
Pluss Markedsverdi 50 000 0,90 31.05.94

 

Norske indeksfond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
Alfred Berg Indeks Classic 25 000 0,19 17-feb.-14
DNB Norge Indeks 100 0,20 25-aug.-10
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 22-aug.-18
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,18 05-sep.-08
Nordnet Indeksfond Norge 100 0,00 24-juni-14
Pluss Indeks 50 000 0,70 31-mai-94
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20 13-mars-14

 

Norske SMB-fond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
Danske Invest Norge Vekst 1000 1,75 03.01.94
DNB SMB 100 1,75 16.03.01

 

Utenlandsandeler i norske aksjefond

Dette er aksjefondene som kan ha en utenlandsandel:

Fond Andel
Alfred Berg Humanfond 20
Arctic Norwegian Equities Class A 20
DNB Norge A 20
DNB Norge N 20
DNB Norge Selektiv A 20
DNB Norge Selektiv R 20
DNB SMB A 20
DNB SMB N 20
DNB SMB R 20
Eika Norge 20
Fondsfinans Norge 20
Holberg Norge A 10
Nordea Avkastning 20
Nordea Kapital 10
Nordea Norge Pluss 20
Nordea Norge Verdi 20
Pluss Aksje 20
SEB Norway Focus Fund C 10
SEB Norway Focus Fund HNWC NOK 10

 

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for norske aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning norske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.