Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for norske aksjefond.

For å sammenligne globale fond må de ha en investeringsstrategi som er sammenlignbar. Så lenge fondene kan investere bredt innen samme investeringsunivers er de sammenlignbare. Men det er mange fond som har begrensninger i hva de kan investere i, eller de har spesielle segmenter de skal overvekte. Da er de ikke direkte sammenlignbare.

For eksempel vil et fond som har en stor utenlandsandel ha en fordel når det norske markedet går dårligere enn det utenlandske. Og motsatt når det norske markedet går dårligere. Dette kan bety noen prosenter i avkastning i enkelte år. På samme måte vil det kunne bety en del når fondet har en overvekt av spesielle segmenter.

Et annet eksempel er SMB-fondene der SMB-indeksen varierer mye i forhold til Fondsindeksen.

Indeksfond er direkte sammenlignbare så lenge de følger samme indeks. Her er det kostnadene som er det avgjørende.

I kolonnen for Type (se nedenfor) står det en kort kommentar til hvert enkelt fond.  Det er altså fondene der det står Bredde, og Indeks som er de direkte sammenlignbare fondene.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall Nordiske aksjefond

Nøkkeltall Globale aksjefond

Nøkkeltall Aksjefond Fremvoksende markeder

Nøkkeltall Regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Oversikt over norske aksjefond

Forklaring til kolonnene:

 • Kolonnen for M.innsk, viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
 • Forvalt.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for norske aksjefond.
 • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

I kolonnen for Type er det med en kort tekst som beskriver fondet:

 • Bredde betyr at fondet kan investere i hele det norske markedet.
 • Indeks betyr at fondet følger en indeks.
 • Utland betyr at fondet kan ha en utenlandsandel opp til 10 eller 20 prosent. Sett bort fra det vil de som oftest være et bredde-fond.
 • Utbytte betyr at de investerer i det som er ansett som utbytteaksjer.
 • Geografisk betyr at fondet investerer innen et geografisk område i Norge.
 • SMB betyr at fondet investerer i små og mellomstore bedrifter. De skal da sammenlignes med SMB-indeksen.
 • ESG betyr at fondet går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer.
 • Rentedel betyr at fondet kan ha en rentedel.
Fond Type M. innsk. Forvalt. Etablert
Alfred Berg Aktiv C Bredde 300 1,50 31.12.1995
Alfred Berg Gambak Bredde 100 2,00 01.11.1990
Alfred Berg Humanfond Utland 300 1,20 23.12.1999
Alfred Berg Indeks C Bredde-Indeks 25 000 0,19 17.02.2014
Alfred Berg Norge C Bredde 5 000 1,20 31.12.1994
Alfred Berg Norge Transition C (NOK) Ex energi 100 1,20 29.04.2022
Arctic Norwegian Equities Class A Bredde-Utland 1 000 2,00 15.11.2010
Arctic Norwegian Value Creation A NOK Bredde-Utland 1 000 1,88 25.08.2014
C WorldWide Norge Bredde 1 000 1,30 07.07.1995
C Worldwide Norge Fossilfritt+ Fossilfritt 1 000 1,60 01.12.2021
Danske Invest I. Norway Restricted, klasse NOK Bredde-Indeks 100 0,23 20.04.2018
Danske Invest Norge I Bredde 1 000 1,50 03.01.1994
Danske Invest Norge II Bredde 50 000 1,25 03.01.1995
Danske Invest Norge Vekst SMB 1 000 1,75 03.01.1994
Delphi Norge A Bredde 100 1,50 03.06.1994
DNB Grønt Skifte Norge A Miljø 100 1,16 01.06.2022
DNB Norge A Bredde-Utland 100 1,17 27.07.1995
DNB Norge Indeks A Bredde-Indeks 100 0,20 25.08.2010
DNB Norge Selektiv A Bredde-Utland 100 1,17 19.04.1996
DNB SMB A SMB 100 1,17 16.03.2001
Eika Norge Bredde-Utland 300 1,50 08.09.2003
First Generator A Bredde 100 000 2,25 03.09.2010
First Generator S Bredde 100 000 1,50 03.09.2010
First Norway Bredde 1 000 2,25 29.11.2018
First Opportunities SMB 1 000 2,40 23.04.2010
Fondsfinans Norge Bredde 10 000 1,00 16.12.2002
Fondsfinans Utbytte Utbytte 10 000 1,20 12.09.2019
Forte Norge Bredde 100 2,03 01.03.2011
Forte Trønder Geografisk 100 2,04 01.01.2013
Handelsbanken Norge Index Indeks-Miljø 1 000 0,30 22.08.2018
Handelsbanken Norge Tema Fossilfritt 1 000 1,50 03.03.1995
Holberg Norge A Bredde 1 000 1,50 28.12.2000
KLP AksjeNorge Aktiv P Bredde 100 0,75 16.03.1999
KLP AksjeNorge Indeks P Bredde-Indeks 100 0,18 05.09.2008
Landkreditt Utbytte A Utbytte 300 1,30 28.02.2013
Nordea Avkastning Bredde-Utland 100 1,50 01.02.1981
Nordea Norge Verdi Bredde-Utland 100 1,50 02.02.1996
Nordea Norwegian Stars A Bredde-ESG 100 1,49 19.09.2019
Nordnet Indeksfond Norge Bredde-Indeks 100 0,19 24.06.2014
Norne Aksje Norge Bredde 100 1,30 11.12.2019
Odin Norge C Bredde 3 000 1,50 26.06.1992
Odin Norge F Bredde 3 000 1,05 16.03.2022
Pareto Aksje Norge A Bredde 500 2,50 06.09.2001
Pareto Aksje Norge B Bredde 500 1,80 01.12.2005
Pluss Aksje Bredde-Utland 50 000 1,20 27.12.1996
Pluss Markedsverdi Bredde 50 000 0,90 31.05.1994
Sbanken Framgang Sammen Rentedel 300 1,50 15.01.2016
SpareBank 1 Norge Verdi C Bredde 500 1,50 02.01.2019
SpareBank 1 Norge Verdi N Bredde 100 1,14 28.05.2021
Storebrand Indeks - Norge A Bredde-Indeks 100 0,20 13.03.2014
Storebrand Norge A Bredde 100 1,50 14.09.1983
Storebrand Norge Fossilfri A Miljø 100 1,50 27.04.2017
Storebrand Vekst A Vekst 100 1,50 10.09.1992
Storebrand Verdi A Verdi 100 1,50 22.12.1997

Utenlandsandeler i norske aksjefond

Dette er aksjefondene som kan ha en utenlandsandel, og hvor stor andel den kan være.

Utenlandsandel Andel  
Fond Andel  
Alfred Berg Humanfond 20  
Arctic Norwegian Equities Class A 20  
DNB Norge A 20  
DNB Norge Selektiv A 20  
DNB SMB A 20  
Eika Norge 20  
Fondsfinans Norge 20  
Holberg Norge A 10  
Nordea Avkastning 20  
Nordea Kapital 10  
Nordea Norge Pluss 20  
Nordea Norge Verdi 20  
Pluss Aksje 20  

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Guide til kostnadene i aksjefond

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for norske aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning norske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.