Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for norske aksjefond.

Oversikten er delt inn i fire typer norske fond. Dette er

  • Aktive fond
  • Passive fond
  • SMB-fond
  • Indeksfond

Les mer om inndelingen i «Forvaltningsstil i aksjefond».

SMB-fondene er aktive fond, men de skal sammenlignes med SMB-indeksen ikke fondsindeksen. Indeksfondene er i samme klasse som passive fond, men jobben til den typen fond er å følge indeksen helt slavisk.

Noen norske aksjefond kan ha en utenlandsandel opp til et visst nivå. De fleste har null, den høyeste andelen er 45 prosent. Dette har betydning for sammenligningen av fondene for avkastningen. Et fond som har en stor utenlandsandel har en fordel når det norske markedet går dårligere enn det utenlandske. Og motsatt når det norske markedet går dårligere. Noen prosenter i forskjell kan dette bety i enkelte år.

Se oversikten nederst for å se tallene.

Se også nøkkeltall for:

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Aksjefond Nye markeder

Regionale aksjefond

Bransjefond

Aktive norske aksjefond

Forklaring til kolonnene:

  • Kolonnen for M.insk, viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for norske aksjefond.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.
Fond M. innsk. Forvalt. Etablert
Alfred Berg Aktiv 300 1,50 31.12.95
Alfred Berg Gambak 300 2,00 01.11.90
Alfred Berg Norge Classic 5 000 1,20 31.12.94
Arctic Norwegian Equities Class A 1 000 1,75 15.11.10
Arctic Norwegian Value Creation A 1 000 1,50 25.08.14
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 03.01.94
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 03.01.95
Delphi Norge 1 000 2,00 03.06.94
DNB Norge Selektiv 100 1,40 19.04.96
DNB Norge Selektiv (III) R 100 0,75 28.11.18
Eika Norge 300 1,50 08.09.03
First Generator S 100 000 1,50 03.09.10
Fondsfinans Norge 10 000 1,00 16.12.02
Forte Norge 500 2,00 01.03.11
Forte Trønder 500 2,00 01.01.13
Handelsbanken Norge 1 000 2,00 03.03.95
Holberg Norge 1 000 1,50 28.12.00
KLP AksjeNorge 3 000 0,75 16.03.99
Landkreditt Utbytte 300 1,50 28.02.13
Nordea Norge Pluss 500 000 1,00 27.04.11
Nordea Norge Verdi 100 1,50 02.02.96
Odin Norge C 3 000 1,50 26.06.92
Pareto Aksje Norge A 500 2,50 06.09.01
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 01.12.05
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 03.01.85
Pluss Aksje 50 000 1,20 27.12.96
SEB Norway Focus Fund C 100 1,50 01.03.16
SR-Bank Norge A 500 1,50 02.01.19
Storebrand Optima Norge A 100 000 1,00 28.12.00
Storebrand Vekst 100 2,00 10.09.92
Storebrand Verdi A 100 2,00 22.12.97

 

Passive norske aksjefond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
Alfred Berg Humanfond 300 1,20 23.12.99
DNB Norge 100 1,40 27.07.95
Nordea Avkastning 100 1,50 01.02.81
Pluss Markedsverdi 50 000 0,90 31.05.94
Storebrand Norge 100 1,50 14.09.83

 

Norske indeksfond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
Alfred Berg Indeks Classic 25 000 0,19% 17.02.14
DNB Norge Indeks 100 0,30% 25.08.10
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,20% 05.09.08
Nordnet Superfond Norge 100 0,00% 24.06.14
Pluss Indeks 50 000 0,70% 31.05.94
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20% 13.03.14

 

Norske SMB-fond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
Danske Invest Norge Vekst 1000 1,75 03.01.94
DNB SMB 100 1,75 16.03.01

 

Utenlandsandeler i norske aksjefond

Dette er aksjefondene som kan ha en utenlandsandel:

Aktive fond
Alfred Berg Aktiv 20
Alfred Berg Gambak 10
Arctic Norweigan Equities Class A 20
DNB Norge Selektiv 20
Eika Norge 20
Fondsfinans Spar 20
Holberg Norge 20
Nordea Norge Pluss 20
Nordea Norge Verdi 20
Pluss Aksje 20
Skagen Vekst 45
Passive fond
Alfred Berg Humanfond 20
DNB Barnefond 20
DNB Norge 15
Nordea Avkastning 20
Nordea Kapital 10

 

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for norske aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning norske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.