Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for norske aksjefond.

For å sammenligne globale fond må de ha en investeringsstrategi som er sammenlignbar. Så lenge fondene kan investere bredt innen samme investeringsunivers er de sammenlignbare. Men det er mange fond som har begrensninger i hva de kan investere i, eller de har spesielle segmenter de skal overvekte. Da er de ikke direkte sammenlignbare.

For eksempel vil et fond som har en stor utenlandsandel ha en fordel når det norske markedet går dårligere enn det utenlandske. Og motsatt når det norske markedet går dårligere. Dette kan bety noen prosenter i avkastning i enkelte år. På samme måte vil det kunne bety en del når fondet har en overvekt av spesielle segmenter.

Et annet eksempel er SMB-fondene der SMB-indeksen varierer mye i forhold til Fondsindeksen.

Indeksfond er direkte sammenlignbare så lenge de følger samme indeks. Her er det kostnadene som er det avgjørende.

I kolonnen for Type (se nedenfor) står det en kort kommentar til hvert enkelt fond.  Det er altså fondene der det står Bredde, og Indeks som er de direkte sammenlignbare fondene.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall Nordiske aksjefond

Nøkkeltall Globale aksjefond

Nøkkeltall Aksjefond Nye markeder

Nøkkeltall Regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Oversikt over norske aksjefond

Forklaring til kolonnene:

 • Kolonnen for M.innsk, viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
 • Forvalt.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for norske aksjefond.
 • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

I kolonnen for Type er det med en kort tekst som beskriver fondet:

 • Bredde betyr at fondet kan investere i hele det norske markedet.
 • Indeks betyr at fondet følger en indeks.
 • Utland betyr at fondet kan ha en utenlandsandel opp til 10 eller 20 prosent. Sett bort fra det vil de som oftest være et bredde-fond.
 • Utbytte betyr at de investerer i det som er ansett som utbytteaksjer.
 • Geografisk betyr at fondet investerer innen et geografisk område i Norge.
 • SMB betyr at fondet investerer i små og mellomstore bedrifter. De skal da sammenlignes med SMB-indeksen.
 • ESG betyr at fondet går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer.
 • Rentedel betyr at fondet kan ha en rentedel.
Fond Type M. innsk. Forvalt. Etablert
Alfred Berg Aktiv C Bredde 300 1,50 31.12.95
Alfred Berg Gambak Bredde 300 2,00 01.11.90
Alfred Berg Humanfond Utland 300 1,20 23.12.99
Alfred Berg Indeks C Indeks 25 000 0,19 17.02.14
Alfred Berg Norge C Bredde 5 000 1,20 31.12.94
Arctic Norwegian Equities Class A Utland 1 000 1,75 15.11.10
Arctic Norwegian Value Creation A NOK Utland 1 000 1,60 25.08.14
C WorldWide Norge Bredde 1 000 1,30 07.07.95
Danske Invest Norge I Bredde 1 000 1,75 03.01.94
Danske Invest Norge II Bredde 50 000 1,25 03.01.95
Danske Invest Norge Vekst SMB 1 000 1,75 03.01.94
Danske Invest Norway Restricted, klasse NOK Indeks 100 0,23 20.04.18
Delphi Norge Bredde 1 000 1,50 03.06.94
DNB Norge A Utland 100 1,20 27.07.95
DNB Norge Indeks A Indeks 100 0,20 25.08.10
DNB Norge N Bredde 100 1,15 06.11.19
DNB Norge R Utland 100 1,25 28.11.18
DNB Norge Selektiv A Utland 100 1,20 19.04.96
DNB Norge Selektiv N Utland 100 1,15 06.11.19
DNB Norge Selektiv R Utland 100 1,25 28.11.18
DNB SMB A SMB 100 1,20 16.03.01
DNB SMB N SMB 100 1,20 06.11.19
DNB SMB R SMB 100 1,25 28.11.18
Eika Norge Utland 300 1,50 08.09.03
First Generator S Bredde 100 000 1,50 03.09.10
First Norway Bredde 1 000 2,25 29.11.18
First Opportunities SMB 1 000 2,77 23.04.10
Fondsfinans Norge Bredde 10 000 1,00 16.12.02
Fondsfinans Utbytte Utbytte 10 000 1,20 12.09.19
Forte Norge Bredde 100 2,00 01.03.11
Forte Trønder Geografisk 100 2,00 01.01.13
Handelsbanken Norge Bredde 1 000 1,50 03.03.95
Handelsbanken Norge Index Indeks 1 000 0,30 22.08.18
Holberg Norge A Utland 1 000 1,50 28.12.00
KLP AksjeNorge Bredde 3 000 0,75 16.03.99
KLP AksjeNorge Indeks II Indeks 3 000 0,18 05.09.08
Landkreditt Utbytte A Utbytte 300 1,50 28.02.13
Nordea Avkastning Utland 100 1,50 01.02.81
Nordea Norge Verdi Utland 100 1,50 02.02.96
Nordea Norwegian Stars A Følger ESG 100 1,50 19.09.19
Nordnet Indeksfond Norge Indeks 100 0,30 24.06.14
Odin Norge C Bredde 3 000 1,50 26.06.92
Pareto Aksje Norge A Bredde 500 2,25 06.09.01
Pareto Aksje Norge B Bredde 500 2,00 01.12.05
Pareto Investment Fund A Bredde 2 000 1,80 03.01.85
Pluss Aksje Utland 50 000 1,20 27.12.96
Pluss Indeks Indeks 50 000 0,70 31.05.94
Pluss Markedsverdi Bredde 50 000 0,90 31.05.94
Sbanken Framgang Sammen Rentedel 300 1,20 15.01.16
SEB Norway Focus Fund C Utland 100 1,50 01.03.16
SR-Bank Norge A Bredde 500 1,50 02.01.19
Storebrand Indeks - Norge Indeks 100 0,20 13.03.14
Storebrand Norge A Bredde 100 1,50 14.09.83
Storebrand Norge Fossilfri A Miljø 100 1,50 27.04.17
Storebrand Vekst Vekst 100 1,50 10.09.92
Storebrand Verdi A Verdi 100 1,50 22.12.97

 

Utenlandsandeler i norske aksjefond

Dette er aksjefondene som kan ha en utenlandsandel, og hvor stor andel den kan være.

Fond Andel
Alfred Berg Humanfond 20
Arctic Norwegian Equities Class A 20
DNB Norge A 20
DNB Norge N 20
DNB Norge Selektiv A 20
DNB Norge Selektiv R 20
DNB SMB A 20
DNB SMB N 20
DNB SMB R 20
Eika Norge 20
Fondsfinans Norge 20
Holberg Norge A 10
Nordea Avkastning 20
Nordea Norge Verdi 20
Pluss Aksje 20
SEB Norway Focus Fund C 10

 

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Guide til indeksfond
Her kan du blant annet se en oversikt over alle indeksfond i det norske markedet.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for norske aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning norske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.