Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for nordiske aksjefond.

For å sammenligne globale fond må de ha en investeringsstrategi som er sammenlignbar. Så lenge fondene kan investere bredt innen samme investeringsunivers er de sammenlignbare. Men det er mange fond som har begrensninger i hva de kan investere i, eller de har spesielle segmenter de skal overvekte. Da er de ikke direkte sammenlignbare.

Indeksfond er direkte sammenlignbare så lenge de følger samme indeks. Her er det kostnadene som er det avgjørende.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Globale aksjefond

Nøkkeltall for Aksjefond Nye markeder

Nøkkeltall for Regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Oversikt over nordiske aksjefond

Forklaring til kolonnene:

kolonnen for Type er det med en kort tekst som beskriver fondet:

  • Bredde betyr at fondet kan investere i hele det nordiske markedet.
  • Indeks betyr at fondet følger en indeks
  • SMB betyr at fondet investerer i små og mellomstore bedrifter.
  • Miljø/ESG/bærekraftig betyr at fondet går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer.
  • %-andel aksjer betyr at fondet har minimum nordiske aksjer for den prosenten.
  • Utbytte betyr at de investerer i det som er ansett som utbytteaksjer.
  • Kolonnen for M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for nordiske aksjefond.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.
Fond M. innsk. M. innsk. Forv. Etablert
Alfred Berg Nordic Gambak C Bredde 100 2,00 01-nov.-18
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) Bredde 100 0,18 02-mai-22
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG C SMB 100 1,75 09-juni-20
Arctic Nordic Equities A 80%-andel nordisk 1 000 1,88 06-juli-12
C WorldWide Norden Bredde 1 000 1,40 29-nov.-95
Delphi Nordic A Bredde 100 1,50 18-mars-91
DNB Barnefond A Miljø 100 0,40 17-feb.-97
DNB Grønt Norden A Miljø 100 1,21 24-nov.-89
DNB Grønt Norden N Miljø 100 1,16 06-nov.-19
DNB Norden A Bredde 100 1,21 01-jan.-81
DNB Norden Indeks A Bredde-Indeks 100 0,23 12-april-18
DNB Norden N Bredde 100 1,14 06-nov.-19
Eika Alpha 80%-andel 300 2,50 19-jan.-04
Eika Norden 80%-andel 300 1,50 30-nov.-98
Fidelity Funds Nordic SEK 70%-andel 2 500 1,93 01-okt.-90
First Veritas Bredde 1 000 2,25 27-sep.-19
Fondsfinans Norden Bredde 10 000 1,50 17-sep.-15
Handelsbanken Norden Index Criteria ESG-Indeks 1 000 0,40 06-des.-17
Handelsbanken Norden Selektiv Fossilfritt 1 000 1,85 28-okt.-05
Handelsbanken Norden Tema Bredde 1 000 1,50 25-sep.-15
Handelsbanken Nordiske SMB SMB 1 000 1,60 15-okt.-98
Holberg Norden A 80%-andel 1 000 1,50 28-nov.-00
KLP AksjeNorden Indeks P Bredde-Indeks 100 0,18 16-mars-99
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P ESG-rangert 100 0,18 24-sep.-19
Landkreditt Norden Utbytte A Utbytte 300 1,30 14-feb.-19
Nordea Innovation Stars ESG 100 1,39 22-juni-20
Nordea Nordic Bredde 100 1,40 15-okt.-87
Nordea Nordic Ideas Bredde 100 1,79 30-april-13
Nordea Nordic Stars ESG 100 1,79 19-aug.-14
Odin Norden C Bredde 3 000 1,50 01-juni-90
Odin Norden F Bredde 3 000 1,05 16-mars-22
Odin Small Cap C SMB 100 1,50 28-jan.-20
Pareto Nordic Equity B Bredde 0 1,71 31-okt.-18
SEB Norden Bredde 5 000 1,30 06-juni-97
Storebrand Indeks - Norden A Bredde-Indeks 100 0,20 15-april-21
Swedbank Robur Nordenfond Bredde 100 1,25 08-april-92
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden SMB 100 1,25 03-april-89
Vibrand Norden Bredde 1 000 2,00 10-okt.-17

 

Se også:

Guide til aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Guide til indeksfond

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for nordiske aksjefond
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Strategier nordiske aksjefond
Her finner du strategiene som de nordiske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.