Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for nordiske aksjefond.

Oversikten er delt inn i tre typer nordiske fond. Dette er

  • Aktive fond
  • Passive fond
  • SMB-fond

Forklaring til kolonnene:

  • Kolonnen for M. insk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for nordiske aksjefond.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Norske aksjefond

Globale aksjefond

Aksjefond Nye markeder

Regionale aksjefond

Bransjefond

Aktive nordiske aksjefond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
Arctic Nordic Equities A 1 000 1,50 30.12.99
C WorldWide Norden 1 000 1,40 29.11.95
Danske Invest Sicav Invest Nordic Class A 500 1,80 19.12.90
Delphi Nordic 1 000 2,00 18.03.91
DNB Grønt Norden 100 1,75 24.11.89
Eika Alpha 300 2,50 19.01.04
Eika Norden 300 1,50 30.11.98
Fondsfinans Norden 10 000 1,50 17.09.15
Handelsbanken Norden 1 000 1,50 20.05.94
Handelsbanken Norden Selektiv 1 000 1,85 28.10.05
Holberg Norden 1 000 1,50 28.11.00
Nordea Nordic Stars 100 1,50 19.08.14
Odin Norden B 1 000 000 1,00 30.12.99
Odin Norden C 3 000 2,00 01.06.90
SEB Nordic Focus 1 000 2,75 06.12.07

 

Passive nordiske aksjefond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
Alfred Berg Nordic Best Selection 300 1,50 11.12.97
DNB Norden 100 1,40 01.01.81
DNB Norden (III) 1 000 000 1,20 01.01.89
SEB Nordic 100 1,75 06.12.88
Vibrand Norden 50 000 2,00 30.12.99

 

Nordiske SMB-fond

Fond M. innsk. Forvalt. Etablert
Handelsbanken Nordiske SMB 1 000 1,60 15.10.98
Nordea Nordic Small Cap 100 000 000 1,60 04.06.98
SEB Nordic Small Cap 0 1,90 01.07.09

 

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for nordiske aksjefond
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Strategier nordiske aksjefond
Her finner du strategiene som de nordiske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.