Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for globale aksjefond.

For å sammenligne globale fond må de ha en investeringsstrategi som er sammenlignbar. Så lenge fondene kan investere bredt innen samme investeringsunivers, er de sammenlignbare. Men det er mange fond som har begrensninger i hva de kan investere i, eller de har spesielle segmenter de skal overvekte. Da er de ikke direkte sammenlignbare.

Indeksfond er direkte sammenlignbare så lenge de følger samme indeks. Her er det kostnadene som er det avgjørende.

I kolonnen for Type står det en kort kommentar til hvert enkelt fond.  Det er altså fondene der det står Bredde, og Indeks som er de direkte sammenlignbare fondene.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Nordiske aksjefond

Nøkkeltall for Fremvoksende markeder

Nøkkeltall for Andre regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Oversikt over globale aksjefond

Forklaring til kolonnene:

I kolonnen for Type er det med en kort tekst som beskriver fondet:

 • Bredde betyr at fondet kan investere i hele det globale markedet.
 • Indeks betyr at fondet følger en indeks
 • Geografisk betyr at fondet investerer innenfor visse geografisk områder.
 • SMB betyr at fondet investerer i små og mellomstore bedrifter.
 • ESG/bærekraftig betyr at fondet går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer.
 • % norske aksjer betyr at fondet kan ha norske aksjer opp til den prosenten.
 • Faktorfond betyr at fondet er et faktorfond.
 • Bransje betyr at fondet invester globalt i ett eller flere segmenter av markedet.
 • Kolonnen for M. innskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
 • Forvalt. er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for globale aksjefond.
 • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Oversikten er alfabetisk sortert. Her er det tatt med fond som er rettet mot privatperoner. Derfor er fond som har et minsteinnskudd på over 100.000 kroner er ikke tatt med her. Det er også bare tatt med en av klassene (mange fond har flere klasser med ulike kostnader og minsteinnskudd), her er det tatt med klassen som har det laveste minsteinnskuddet.

Fond Type M. innsk. Forvalt. Etablert
Alfred Berg Global Bredde 1 000 1,00 31.10.94
C WorldWide Globale Aksjer Bredde 1 000 1,40 01.01.90
C WorldWide Globale Aksjer Etisk Bredde 1 000 1,60 28.12.00
C Worldwide Stabile Aksjer Bredde-Lavvolatilitet 1 000 1,60 01.05.15
Carnegie Global Quality Companies A Bredde 1 1,42 25.05.15
Danske Invest Global Index Restricted Class SA Bredde-Indeks 500 0,53 01.08.01
Danske Invest Global Index, klasse NOK h Bredde-Indeks 100 0,40 20.05.21
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK Miljø 100 1,87 13.06.14
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 35 % norske aksjer 500 1,63 14.12.15
Danske Invest Horisont Aksje 35 % norske aksjer 1 000 1,74 05.01.05
Danske Invest I. Global AC Restricted, klasse NOK Bredde-Indeks 100 0,35 10.04.18
Delphi Global A Bredde 100 2,00 23.05.06
Delphi Global Valutasikret Bredde-Valutasikret 100 2,05 29.03.17
Delphi Green Trends A Miljø 100 1,50 28.12.20
DNB Aktiv 100 A 20 prosent norske aksjer 100 1,17 26.09.05
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK Bransje 100 1,21 17.12.19
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK Bredde-Lavvolatilitet 100 0,96 10.12.19
DNB Fund Future Waves N Miljø 100 1,21 24.11.20
DNB Global A Bredde 100 1,17 13.07.87
DNB Global Indeks A Bredde-Indeks 100 0,20 24.09.10
DNB Global Lavkarbon A Faktorfond 100 0,57 06.11.19
DNB Klima Indeks A Miljø 100 0,22 04.05.21
DNB Private Banking Premium 100 A 20 % norsk 100 1,07 02.06.14
DNB Spare 100 20 % norske aksjer 100 0,35 18.03.19
Eika Global Bredde 300 1,50 01.06.01
Eika Spar 50 % norske aksjer 300 1,50 16.02.99
Fidelity Funds Global Focus A (USD) Bredde 20 000 1,92 14.01.03
Fidelity International Bredde 15 000 1,89 09.09.96
First Global Focus Bredde 1 000 2,00 15.11.17
Fondsfinans Fornybar Energi Fornybar 10 000 1,25 15.02.16
Forte Global Bredde 100 2,12 01.03.11
Fram Global Bredde 5 000 2,00 01.03.06
Handelsbanken Aktiv 100 Bredde 1 000 1,56 13.04.16
Handelsbanken Global Index Criteria Bredde-Indeks 1 000 0,40 14.12.18
Handelsbanken Global Momentum Faktorfond 1 000 0,60 23.02.21
Handelsbanken Global Selektiv Bredde 1 000 1,84 31.10.12
Handelsbanken Global SMB Index Criteria SMB-Indeks 1 000 0,60 08.11.07
Handelsbanken Global Tema Bredde-Tema 1 000 1,40 22.05.15
Handelsbanken Global Utbytte Utbytte 1 000 0,60 11.03.20
Heimdal Tinde C Bredde 1 000 1,25 24.03.17
Holberg Global A Bredde 1 000 1,50 15.08.06
Holberg Global Valutasikret A Bredde-Valutasikret 1 000 1,50 30.12.19
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist (USD) Bredde 35 000 1,81 14.06.01
JPM Global Select Eq A acc (USD) Bredde 35 000 1,81
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P Bredde 100 0,27 16.12.13
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P Bredde-Valutasikret 100 0,30 24.03.14
KLP AksjeGlobal Indeks P Bredde-Indeks 100 0,18 01.11.16
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P Bredde-Indeks 100 0,25 15.08.05
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P Bredde 100 0,18 12.06.18
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret. P ESG-rangert 100 0,23 24.09.19
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P SMB 100 0,45 07.11.18
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P SMB 100 0,33 06.11.17
KLP AksjeVerden Indeks P Bredde-Indeks 100 0,25 30.08.11
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P ESG 100 0,22 15.09.20
KLP Framtid P Bredde-Indeks 100 0,22 08.12.16
Kron Indeks Global Bredde-Indeks 100 0,15 15.05.20
Landkreditt Aksje Global A Geografisk 300 1,10 15.11.05
Nordea Aksjer Verden Bredde-Norsk andel 100 1,51 30.10.07
Nordea Global Climate and Social Impact Fund ESG 100 1,73 06.07.21
Nordea Global Disruption Fund BF NOK Bransje 100 1,80 19.02.19
Nordea Global Dividend Utbytte 100 1,50 05.06.13
Nordea Global Enhanced Bredde 100 0,60 27.06.17
Nordea Global Enhanced Small Cap SMB 100 0,62 01.11.19
Nordea Global Listed Infrastructure Fund Infrastruktur 100 1,93 21.10.19
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged Bransje 100 1,81 20.09.18
Nordea Global Passive Bredde-Indeks 100 0,40 31.10.12
Nordea Global Small Cap SMB 100 1,82 11.03.14
Nordea Global Social Empowerment ESG 100 1,73 05.02.21
Nordea Global Stars ESG 100 1,79 17.05.16
Nordea Klima & Miljø Miljø 100 1,79 13.03.08
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ESG 100 1,50 10.11.08
Nordea World (NOK) Bredde 100 1,00 08.02.18
Nordnet Indeksfond Global ESG Bredde-Indeks 100 0,19 02.09.20
Norne Aksje 60% Nordiske aksjer 100 0,80 11.12.19
Norse Trend Global Bredde 50 000 2,00 13.06.16
Odin Aksje C 35 % Nordiske aksjer 3 000 1,50 19.03.14
Odin Aksje F 35 % Nordiske aksjer 3 000 1,05 16.03.22
ODIN Bærekraft C Bærekraft 3 000 1,50 29.11.21
Odin Global C Bredde 3 000 1,50 15.11.99
Odin Global F Bredde 3 000 1,05 16.03.22
Pareto Global A Bredde 500 2,30 12.08.05
Pareto Global B Bredde 500 1,60 12.08.05
Pluss Utland Aksje Bredde 50 000 1,20 01.07.95
SEB Global Climate Opportunity fund Bredde 10 000 1,75 08.01.01
SEB Global NOK Bredde 25 000 1,80 30.01.15
Skagen Focus A Bredde 250 2,00 07.02.18
Skagen Global A Bredde 250 1,50 07.08.97
Skagen Select 100 Bredde 250 1,86 23.03.17
Skagen Vekst 50 % i nordiske aksjer 1 000 1,30 01.12.93
SPV Aksje 20-60 % i norske aksjer 3 000 1,95 02.06.10
SR-Bank Utbytte N Utbytte 500 1,25 31.05.21
SR-Bank Verden N Bredde 500 1,65 31.05.21
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 35 % norsk 100 0,40 06.04.16
Storebrand Ekstra Offensiv P ESG 100 1,20 16.12.12
Storebrand Fornybar Energi A Fornybar 100 1,05 26.06.20
Storebrand Fremtid 100 A 20 % norske aksjer 100 1,20 23.10.20
Storebrand Fremtidens Byer Miljømessig byutvikling 100 1,05 25.08.21
Storebrand Global ESG A Bredde-Indeks 100 0,40 13.09.17
Storebrand Global ESG Pluss A Fossilfritt 100 0,40 27.04.17
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret Fossilfritt 100 0,45 26.05.20
Storebrand Global Indeks A Bredde-Indeks 100 0,25 05.09.18
Storebrand Global Indeks Valutsikret A Bredde-Indeks 100 0,30 03.09.18
Storebrand Global Multifactor A Bredde 100 0,75 19.12.06
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A Bredde-Valutasikret 100 0,80 29.03.17
Storebrand Global Solutions A Miljø og etisk 100 0,75 01.10.12
Storebrand Global Solutions Valutasikret A Miljø og etisk 100 0,80 23.08.21
Storebrand Global Value A Bredde 100 0,75 05.11.97
Storebrand Indeks - Alle Markeder A Bredde-Indeks 100 0,30 20.06.11
Storebrand Like Muligheter A Bærekraft 100 1,05 29.11.21

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Sammensetting av aksjefondsportefølje

Aksjefondenes inndeling

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for globale aksjefond
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Strategier globale aksjefond
Her finner du strategiene som de globale aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning globale aksjefond
Denne oversikten viser avkastning hvert år de siste fire årene.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.