Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for globale aksjefond.

Oversikten er delt inn i to typer globale fond. Dette er

  • Aktive fond
  • Passive fond (inkludert indeksfond)

Les mer om aktive og passive fond.

Forklaring til kolonnene:

  • Kolonnen for Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Kostnadene består av det årlige forvaltningshonoraret, og kjøps & salgskostnader. Se også Kostnadsoversikten for globale aksjefond.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Andre regionale aksjefond

Bransjefond

Aktive globale aksjefond

Fond M. innsk. Forvalt. Etablert
Arctic Global Equities A 1 000 1,75 21.12.10
C WorldWide Globale Aksjer 1 000 1,40 01.01.90
C WorldWide Globale Aksjer Etisk 4 000 000 1,20 28.12.00
C Worldwide Stabile Aksjer 1 000 1,60 01.05.15
Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK 500 1,69 13.06.14
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 500 1,74 14.12.15
Danske Invest Horisont Aksje 1 000 1,80 05.01.05
Danske Invest Sicav Global Stockpicking Class A 500 1,87 10.10.00
Delphi Global 1 000 2,00 23.05.06
DNB Aktiv 100 100 1,40 26.09.05
DNB Global Lavkarbon 100 0,75 23.08.17
Eika Global 300 1,50 01.06.01
Eika Spar 300 2,00 16.02.99
First Globalt Fokus 1 000 000 1,25 30.12.99
Forte Global 500 2,00 01.03.11
Fram Global 5 000 2,00 01.03.06
Handelsbanken Aktiv 100 1 000 1,50 13.04.16
Handelsbanken Global Criteria 1 000 0,65 30.09.08
Handelsbanken Global Selektiv 1 000 1,85 31.10.12
Handelsbanken Global Tema 1 000 1,40 22.05.15
Holberg Global A 1 000 1,50 15.08.06
Holberg Global B 1 000 2,00 15.08.06
KLP AksjeGlobal LavBeta I 3 000 0,27 16.12.13
KLP AksjeGlobal LavBeta II 3 000 0,30 24.03.14
Landkreditt Aksje Global 300 1,25 15.11.05
Nordea Aksjer Verden 100 1,80 30.10.07
Nordea Global Dividend Fund 100 1,50 05.06.13
Nordea Global Dividend Fund II 100 1,50 19.04.16
Nordea Global Small Cap Fund 100 1,82 11.03.14
Nordea Global Stars 100 1,50 17.05.16
Nordea Klima & Miljø 100 1,82 13.03.08
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 1,50 10.11.08
Norse Trend Global 50 000 2,00 13.06.16
Odin Global B 1 000 000 1,00 10.06.15
Pareto Global A 500 2,50 12.08.05
Pareto Global B 500 1,60 12.08.05
Skagen Focus A 250 2,00 07.02.18
Skagen Global A 1 000 1,50 07.08.97
Skagen Select 100 250 0,00 23.03.17
Skagen Vekst 1 000 1,10 01.12.93
SPV Aksje 3 000 2,00 02.06.10
SR-Utbytte A 500 1,75 02.05.13
Storebrand AksjeSpar 100 1,00 30.03.01
Storebrand Global Multifaktor 100 0,75 19.12.06
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret 100 0,85 29.03.17
Storebrand Global Value 100 0,75 05.11.97
Vekterfond Aksjer 1 100 1,30 18.12.06

 

Passive globale (ink indeksfond) aksjefond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
Alfred Berg Global Quant 1 000 1,60 31.10.94
Danske Invest Sicav SRI Global 500 0,53 01.08.01
DNB Global 100 1,40 13.07.87
DNB Global Indeks 100 0,30 24.09.10
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 1 000 0,60 08.11.07
KLP AksjeGlobal Indeks III 1 000 000 0,25 29.11.04
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3 000 0,30 15.08.05
KLP AksjeGlobal Indeks V 3 000 0,20 01.11.16
KLP AksjeVerden Indeks 3 000 0,30 30.08.11
Nordea Global Index Fund 100 0,40 31.10.12
Odin Global C 3 000 1,50 15.11.99
Pluss Utland Aksje 50 000 1,20 01.07.95
Pluss Utland Etisk 50 000 1,20 01.12.06
SEB Etisk Global Index C 100 0,40 25.10.93
SEB Global NOK 25 000 1,75 30.01.15
Storebrand Global ESG 100 0,40 0,00
Storebrand Global ESG Pluss 100 0,40 0,00
Storebrand Indeks - Alle Markeder 100 0,30 0,00

 

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for globale aksjefond
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Strategier globale aksjefond
Her finner du strategiene som de nordiske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning globale aksjefond
Denne oversikten viser avkastning hvert år de siste åtte årene.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.