Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for globale aksjefond.

For å sammenligne globale fond må de ha en investeringsstrategi som er sammenlignbar. Så lenge fondene kan investere bredt innen samme investeringsunivers er de sammenlignbare. Men det er mange fond som har begrensninger i hva de kan investere i, eller de har spesielle segmenter de skal overvekte. Da er de ikke direkte sammenlignbare.

Indeksfond er direkte sammenlignbare så lenge de følger samme indeks. Her er det kostnadene som er det avgjørende.

I kolonnen for Type står det en kort kommentar til hvert enkelt fond.  Det er altså fondene der det står Bredde, og Indeks som er de direkte sammenlignbare fondene.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Nordiske aksjefond

Nøkkeltall for Aksjefond Nye markeder

Nøkkeltall for Andre regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Oversikt over globale aksjefond

Forklaring til kolonnene:

I kolonnen for Type er det med en kort tekst som beskriver fondet:

 • Bredde betyr at fondet kan investere i hele det globale markedet.
 • Indeks betyr at fondet følger en indeks
 • Geografisk betyr at fondet investerer innenfor visse geografisk områder.
 • SMB betyr at fondet investerer i små og mellomstore bedrifter.
 • ESG/bærekraftig betyr at fondet går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer.
 • % norske aksjer betyr at fondet kan ha norske aksjer opp til den prosenten.
 • Faktorfond betyr at fondet er et faktorfond.
 • Bransje betyr at fondet invester globalt i ett eller flere segmenter av markedet.
 • Kolonnen for M. innskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
 • Forvalt. er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for globale aksjefond.
 • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Oversikten er alfabetisk sortert. Her er det tatt med fond som er rettet mot privatperoner. Derfor er fond som har et minsteinnskudd på over 100.000 kroner er ikke tatt med her. Det er også bare tatt med en av klassene (mange fond har flere klasser med ulike kostnader og minsteinnskudd), her er det tatt med klassen som har det laveste minsteinnskuddet.

Fond Type M. innsk. Forvalt. Etablert
Alfred Berg Global Quant Bredde 1 000 1,00 31-okt.-94
C WorldWide Globale Aksjer Bredde 1 000 1,40 01-jan.-90
C Worldwide Stabile Aksjer Bredde 1 000 1,60 01-mai-15
Danske Invest Global AC Restricted, klasse NOK Indeks 100 0,35 10-april-18
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK Bærekraftig 100 1,59 13-juni-14
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 35 % norske aksjer 500 1,80 14-des.-15
Danske Invest Horisont Aksje 50 % norske aksjer 1 000 1,65 05-jan.-05
Danske Invest Sicav SRI Global Indeks 500 0,53 01-aug.-01
Delphi Global A Bredde 100 1,50 23-mai-06
Delphi Global Valutasikret Bredde 300 1,55 29-mars-17
DNB Aktiv 100 A 35 prosent norske aksjer 100 1,20 26-sep.-05
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK Bransje 100 1,85 17-des.-19
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK Bredde 100 1,09 10-des.-19
DNB Global A Bredde 100 1,20 13-juli-87
DNB Global Indeks A Indeks 100 0,20 24-sep.-10
DNB Global Lavkarbon A Faktorfond 100 0,60 23-aug.-17
DNB Global N Bredde 100 1,15 06-nov.-19
DNB Spare 100 20 % norske aksjer 100 0,35 18-mars-19
Eika Global Bredde 300 1,50 01-juni-01
Eika Spar 50 % norske aksjer 300 1,50 16-feb.-99
Fidelity Funds Global Focus A (USD) Bredde 20 000 1,92 14-jan.-03
Fidelity International Bredde 15 000 1,89 09-sep.-96
First Global Focus Bredde 1 000 2,00 15-nov.-17
Forte Global Bredde 500 2,00 01-mars-11
Fram Global Bredde 5 000 2,00 01-mars-06
Handelsbanken Aktiv 100 Bredde 1 000 1,50 13-april-16
Handelsbanken Global Index Criteria Indeks 1 000 0,40 14-des.-18
Handelsbanken Global Selektiv Bredde 1 000 1,85 31-okt.-12
Handelsbanken Global SMB Index Criteria Indeks 1 000 0,60 08-nov.-07
Handelsbanken Global Tema Bredde 1 000 1,40 22-mai-15
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) Indeks 1 000 0,60 11-mars-20
Heimdal Tinde Bredde 1 000 1,25 24-mars-17
Holberg Global A Bredde 1 000 1,50 15-aug.-06
Holberg Global Valutasikret A Bredde 1 000 1,50 30-des.-19
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist (USD) Bredde 35 000 1,81 14-juni-01
JPM Global Select Eq A acc (USD) Bredde 35 000 1,81
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I Faktorfond 3 000 0,27 16-des.-13
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II Faktorfond 3 000 0,30 24-mars-14
KLP AksjeGlobal Indeks IV Indeks 3 000 0,25 15-aug.-05
KLP AksjeGlobal Indeks V Indeks 3 000 0,18 01-nov.-16
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar ESG-rangert 3 000 0,18 12-juni-18
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II ESG-rangert 3 000 0,23 24-sep.-19
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor Faktorfond 3 000 0,45 07-nov.-18
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II SMB 3 000 0,33 06-nov.-17
KLP AksjeVerden Indeks Indeks 3 000 0,25 30-aug.-11
KLP Framtid Indeks 3 000 0,22 08-des.-16
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar ESG 3 000 0,22
Landkreditt Aksje Global Andel i geografiske markeder 300 1,25 15-nov.-05
Nordea Aksjer Verden Bredde 100 1,57 30-okt.-07
Nordea Bærekraftige Aksjer Global ESG 100 0,90 03-des.-18
Nordea Global Disruption Fund BF NOK Bransje 100 1,85 19-feb.-19
Nordea Global Dividend Fund Utbytte 100 1,50 05-juni-13
Nordea Global Enhanced Small Cap SMB 100 0,65 01-nov.-19
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged Bredde 100 1,88 20-sep.-18
Nordea Global Passive Fund A (NOK) Indeks 100 0,40 31-okt.-12
Nordea Global Small Cap Fund SMB 100 1,85 11-mars-14
Nordea Global Stars Følger ESG 100 1,83 17-mai-16
Nordea Klima & Miljø Miljø 100 1,83 13-mars-08
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ESG 100 1,50 10-nov.-08
Nordea World (NOK) Bredde 100 1,00 08-feb.-18
Nordnet Indeksfond Global Indeks 100 0,30 02-sep.-20
Norne Aksje Classic 60% norske aksjer 100 1,50 11-des.-19
Norse Trend Global Bredde 50 000 2,00 13-juni-16
Odin Aksje C 35 % norske og nordiske aksjer 3 000 1,50 19-mars-14
Odin Global C Bredde 3 000 1,50 15-nov.-99
Pareto Global A Bredde 500 2,25 12-aug.-05
Pareto Global B Bredde 500 1,60 12-aug.-05
Pluss Utland Aksje Bredde 50 000 1,20 01-juli-95
Pluss Utland Etisk ESG-retningslinjer 50 000 1,20 01-des.-06
SEB Etisk Global Index Miljø 100 0,46 25-okt.-93
SEB Global Chance/Risk Bredde 10 000 1,75 08-jan.-01
SEB Global NOK Bredde 25 000 1,75 30-jan.-15
Skagen Focus A Bredde 250 1,60 07-feb.-18
Skagen Global A Bredde 1 000 1,38 07-aug.-97
Skagen Select 100 Bredde 250 1,41 23-mars-17
Skagen Vekst 50 % i nordiske aksjer 1 000 1,35 01-des.-93
SPV Aksje 60 prosent i norske aksjer 3 000 2,00 02-juni-10
SR-Bank Verden A Bredde 500 1,50 02-jan.-19
SR-Utbytte A 50 % norske aksjer 500 1,75 02-mai-13
Storebrand AksjeSpar 33 % i norske aksjer 100 1,00 30-mars-01
Storebrand Fornybar Energi Fornybar 100 0,75 26-juni-20
Storebrand Global ESG A ESG-rangert 100 0,40 13-sep.-17
Storebrand Global ESG Pluss A Fossilfritt 100 0,40 27-april-17
Storebrand Global Indeks A Indeks 100 0,25 05-sep.-18
Storebrand Global Indeks Valutsikret A Indeks 100 0,35 03-sep.-18
Storebrand Global Multifactor A Faktorfond 100 0,75 19-des.-06
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A Faktorfond 100 0,80 29-mars-17
Storebrand Global Solutions A Miljø og etisk 100 0,75 01-okt.-12
Storebrand Global Value Faktorfond 100 0,75 05-nov.-97
Storebrand Indeks - Alle Markeder Indeks 100 0,30 20-juni-11
Storebrand Likestilling Likestilling 100 0,75 12-juni-18

 

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Guide til indeksfond
Her kan du blant annet se en oversikt over alle indeksfond i det globale markedet.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for globale aksjefond
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Strategier globale aksjefond
Her finner du strategiene som de globale aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning globale aksjefond
Denne oversikten viser avkastning hvert år de siste fire årene.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.