Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for bransjefond.

Oversikten er sortert etter bransje.

Forklaring til kolonnene:

  • Bransje viser nettopp hvilken bransje fondet operer i.
  • Kolonnen for M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Nordiske aksjefond

Nøkkeltall for Globale aksjefond

Nøkkeltall for Andre regionale aksjefond

Nøkkeltall for Nye markeder

Nøkkeltallene for bransjefond

Oversikten er sortert etter bransje.

Fond Bransje M. innsk. Forv. Etablert
SEB Concept Biotechnology Bioteknologi 1 000 1,50 18-sep.-08
Odin Eiendom C Eiendom 3 000 2,00 06-okt.-10
SEB Fastighetsfond Eiendom 100 1,50 03-jan.-91
Skagen m2 Eiendom 1 000 1,80 30-okt.-12
Fondsfinans Global Energi Energi 10 000 1,75 01-april-14
Handelsbanken Bærekraftig Energi Energi 1 000 1,50 10-okt.-14
ODIN Energi C Energi 3 000 2,00 18-aug.-00
DNB Finans A Finans 100 1,20 01-jan.-89
DNB Finans N Finans 100 1,05 06-nov.-19
DNB Finans R Finans 100 0,75 15-mars-18
Eika Egenkapitalbevis Finans 300 1,50 31-des.-01
Arctic Aurora LifeScience A NOK Helse 1 000 2,00 28-nov.-16
C WorldWide Healthcare Helse 1 000 1,70 17-sep.-99
DNB Health Care A Helse 100 1,50 06-juni-00
DNB Health Care N Helse 100 1,05 09-nov.-19
DNB Health Care R Helse 100 0,75 15-mars-18
Fondsfinans Global Helse Helse 10 000 2,00 27-juni-00
SEB Medical Helse 5 000 1,75 25-okt.-93
DNB Global Industrisektor Indeks A Industri 100 0,20 09-okt.-18
DNB Global Materialsektor Indeks A Material 100 0,20 09-okt.-18
DNB Miljøinvest A Miljø 100 1,50 06-nov.-89
DNB Miljøinvest N Miljø 100 1,05 19-nov.-19
Handelsbanken Råvarefond Råvarer 1 000 0,70 05-juli-10
DNB Teknologi A Teknologi 100 1,50 06-aug.-01
DNB Teknologi N Teknologi 100 1,05 06-nov.-19
DNB Teknologi R Teknologi 100 0,75 15-mars-18
DNB Telecom A Teknologi 100 1,50 15-mai-00
SEB Teknologifond C Teknologi 25 000 1,75 25-okt.-93
DNB Telecom N Telekom 100 1,05 06-nov.-19
DNB Telecom R Telekom 100 0,75 15-mars-18
DNB Miljøinvest R Øvrige 100 0,75 15-mars-18
DNB Navigator A Øvrige 100 1,50 17-des.-97
DNB Navigator N Øvrige 100 1,05 06-nov.-19
Holberg Triton Øvrige 1 000 2,00 27-feb.-15

 

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.