Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for bransjefond.

Oversikten er sortert etter bransje.

Forklaring til kolonnene:

  • Bransje viser nettopp hvilken bransje fondet operer i.
  • Kolonnen for M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Nordiske aksjefond

Nøkkeltall for Globale aksjefond

Nøkkeltall for Andre regionale aksjefond

Nøkkeltall for Nye markeder

Nøkkeltallene for bransjefond

Oversikten er sortert etter bransje.

Fond M. innsk. Forv. K+S Etablert
Bioteknologi
DNB Bioteknologi N 100 1,33 0,00 05-mai-20
SEB Concept Biotechnology 1 000 1,56 2,20 18-sep.-08
Eiendom
Carnegie Fastighetsfond Norden C NOK 1 1,62 0,00 13-nov.-15
First Nordic Real Estate 1 000 2,00 0,00 19-mai-19
Nordea Global Real Estate 100 1,84 0,00 15-nov.-11
Odin Eiendom C 3 000 1,50 0,00 06-okt.-10
SEB Fastighetsfond 100 1,50 0,00 03-jan.-91
Skagen m2 1 000 2,07 0,00 30-okt.-12
Finans
DNB Finans A 100 1,20 0,00 01-jan.-89
DNB Finans N 100 1,14 0,00 06-nov.-19
Eika Egenkapitalbevis 300 1,50 0,00 31-des.-01
Helse
Arctic Aurora LifeScience A NOK 1 000 2,20 0,00 28-nov.-16
C WorldWide Healthcare 1 000 1,70 0,50 17-sep.-99
DNB Health Care A 100 1,21 0,00 06-juni-00
DNB Health Care N 100 1,16 0,00 09-nov.-19
Fondsfinans Global Helse 10 000 1,50 0,00 27-juni-00
Handelsbanken Helse Tema 1 1,50 0,00 02-mars-15
SEB Medical 5 000 1,75 1,00 25-okt.-93
Industri
DNB Global Industrisektor Indeks A 100 0,22 0,00 09-okt.-18
Infrastruktur
Carnegie Listed Infrastructure A 1 1,46 0,00 18-aug.-21
DNB Global Materialsektor Indeks A 100 0,22 0,00 09-okt.-18
Miljø og bærekraft
DNB Miljøinvest A 100 1,21 0,00 06-nov.-89
DNB Miljøinvest N 100 1,17 0,00 19-nov.-19
Handelsbanken Bærekraftig Energi 1 000 1,50 0,00 10-okt.-14
Carnegie Listed Private Equity A 1 1,50 0,00 09-okt.-09
Sjømat
Holberg Triton A 1 000 2,00 0,00 27-feb.-15
Spin-off
Carnegie Spin-Off A 50 000 1,02 0,00 28-sep.-07
Teknologi og Telecom
Alfred Berg Teknologi D 100 1,50 0,00 03-mars-21
BNP Paribas Funds Disruptive Technology CC 25 000 1,98 3,00 30-des.-99
DNB Teknologi A 100 1,20 0,00 06-aug.-01
DNB Teknologi N 100 1,15 0,00 06-nov.-19
DNB Telecom A 100 1,22 0,00 15-mai-00
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 25 000 1,89 5,25 01-sep.-99
DNB Telecom N 100 1,18 0,00 06-nov.-19

 

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene
Anbefalinger for valg av norske indeksfond og aktive fond.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene
Anbefalinger for valg av nordiske indeksfond og aktive fond.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene
Anbefalinger for valg av globale indeksfond og aktive fond.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder
Anbefalinger for valg av indeksfond og aktive fond i fremvoksende markeder.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.