Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for bransjefond.

Oversikten er sortert etter bransje.

Forklaring til kolonnene:

  • Bransje viser nettopp hvilken bransje fondet operer i.
  • Kolonnen for M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Andre regionale aksjefond

Nye markeder

Fond Bransje M. innsk. Forv. Etablert
SEB Concept Biotechnology Bioteknologi 1 000 1,50 18.09.2008
Nordea Global Real Estate Eiendom 100 1,50 10.01.2012
Nordea Global Real Estate Inst. Eiendom 500 000 0,85 10.01.2012
Odin Eiendom A Eiendom 1 000 000 0,75 24.08.2000
Odin Eiendom C Eiendom 3 000 2,00 06.10.2010
SEB Fastighetsfond Eiendom 100 1,50 03.01.1991
Skagen m2 Eiendom 1 000 1,80 30.10.2012
Fondsfinans Global Energi Energi 10 000 1,75 01.04.2014
Handelsbanken Bærekraftig Energi Energi 1 000 1,50 10.10.2014
ODIN Energi C Energi 3 000 2,00 18.08.2000
DNB Finans Finans 100 1,20 01.01.1989
Eika Egenkapitalbevis Finans 300 1,50 31.12.2001
C WorldWide Medical Helse 1 000 1,70 17.09.1999
DNB Health Care Helse 100 1,50 06.06.2000
Fondsfinans Global Helse Helse 10 000 2,00 27.06.2000
SEB Medical Helse 5 000 1,75 25.10.1993
Arctic Aurora LifeScience A NOK Helse 1 000 2,00 28.11.2016
Handelsbanken Råvarefond Råvarer 1 000 0,70 05.07.2010
DNB Teknologi Teknologi 100 1,50 06.08.2001
DNB Telecom Teknologi 100 1,50 15.05.2000
SEB Teknologifond C Teknologi 25 000 1,75 25.10.1993
DNB Miljøinvest Øvrige 100 1,75 06.11.1989
DNB Navigator Øvrige 100 1,75 17.12.1997
DNB Navigator (II) Øvrige 500 000 1,00 26.01.2007
Holberg Triton Øvrige 1 000 2,00 27.02.2015

 

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.