Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for regionale aksjefond.

Oversikten er sortert etter hvilken region/land fondet investerer i.

Forklaring til kolonnene:

  • Kolonnen for M. insk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Kostnadene består av det årlige forvaltningshonoraret (Forv.), og kjøps & salgskostnader (K+S).
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Nordiske aksjefond

Nøkkeltall for Globale aksjefond

Nøkkeltall for Aksjefond Nye markeder

Nøkkeltall for Bransjefond

Fond M. innsk. Forv. K+S Etablering
Asia
KLP AksjeAsia Indeks III 3 000 0,20 0,00 23-mai-16
KLP AksjeAsia Indeks IV 3 000 0,23 0,00 23-mai-16
Nordea Asia Stars 100 1,60 0,00 05-feb.-01
Asia ex Japan
C WorldWide Asia A 1 000 1,60 4,00 23-okt.-13
Handelsbanken Asia Tema 1 000 1,50 0,00 28-aug.-15
Nordea Asia ex Japan Equity Fund 100 1,86 0,00 13-des.-06
SEB Asia ex Japan 1 1,83 2,00 24-juni-86
Balkan
East Capital Balkan 200 2,36 0,00 30-sep.-04
Brasil
Handelsbanken Brazil Tema 1 000 1,85 0,00 30-nov.-10
Danmark
Danske Invest Sicav Denmark Focus Class A 500 1,77 4,00 19-des.-90
Nordnet Indeksfond Danmark 100 0,30 0,00 26-juni-14
Europa
Danske Invest Europe High Dividend Klasse NOK 500 1,69 0,35 11-mars-15
Danske Invest Sicav Europe Class A 500 1,77 4,00 10-juli-12
Danske Invest Sicav Europe High Dividend Class A 500 1,87 4,00 11-mars-15
Delphi Europe 1 000 1,50 0,00 08-mars-99
DNB Europa Indeks A 100 0,27 0,00 14-juli-98
Handelsbanken Europa Index Criteria 1 000 0,20 0,00 13-sep.-00
Handelsbanken Europa Selektiv 1 000 1,85 0,00 28-okt.-05
KLP AksjeEuropa Indeks III 3 000 0,20 0,00 04-nov.-15
KLP AksjeEuropa Indeks IV 3 000 0,23 0,00 04-nov.-15
Nordea European Stars 100 1,81 0,00 14-nov.-17
Norse Trend Europa 50 000 2,00 4,00 19-des.-13
Odin Europa C 3 000 1,50 0,00 24-nov.-04
Pluss Europa Aksje 50 000 1,20 2,00 18-mai-98
SEB Europe 5 000 1,75 1,00 06-des.-88
Europa SMB
Danske Invest Europe Small Cap, klasse NOK 500 1,52 0,80
Danske Invest Sicav Europe Small Cap Class A 500 1,90 0,70 13-feb.-01
SEB European Equity Small Caps Fund D 25 000 1,50 1,00 08-mai-99
Finland
Nordnet Indeksfond Finland 100 0,30 0,00 17-juni-14
India
Danske Invest Sicav India Class A 500 2,10 4,00 09-mai-05
Nordea India 100 1,85 0,00 01-juni-06
Japan
Danske Invest Sicav Japan Class A 500 1,95 4,00 05-juli-04
Handelsbanken Japan Tema 1 000 1,60 0,00 28-april-89
Nordea Japan 100 1,01 0,00 18-feb.-00
Kina
Danske Invest Sicav China 500 2,15 4,00 24-nov.-03
Handelsbanken Kina Tema 1 000 1,85 0,00 04-feb.-08
Nordea China 100 1,85 0,00 26-sep.-05
Latin-Amerika
Handelsbanken Latin Amerika Tema 10 000 1,60 0,00 07-april-97
Nordea Latin American Equity 100 2,02 0,00 02-aug.-07
Nordamerika
Danske Invest USA klasse NOK 500 0,35 0,14 29-okt.-13
DNB USA Indeks A 100 0,21 0,00 21-okt.-98
Handelsbanken USA Index Criteria 1 000 0,20 0,00 21-mars-12
KLP AksjeUSA Indeks III 3 000 0,20 0,00 19-sep.-16
KLP AksjeUSA Indeks IV 3 000 0,23 0,00 19-sep.-16
Nordea North American Small Cap 100 1,84 0,00 20-aug.-12
Nordea North American Stars 100 1,79 0,00 20-aug.-12
Nordea North American Value 100 1,82 0,00 14-mars-97
Handelsbanken Amerika Tema 1 000 1,60 0,00
Nordea North American Enhanced 100 0,60 0,00 27-juni-17
ODIN USA C 3 000 1,50 0,00 31-okt.-16
Handelsbanken Amerika SMB Tema 1 000 1,50 0,00 07-des.-18
Russland
East Capital Russland 200 2,13 0,00 18-mai-98
Nordea Russia 100 1,85 0,00 26-sep.-05
Sverige
Nordnet Indeksfond Sverige 100 0,30 0,00 10-mars-09
Odin Sverige C 100 1,20 0,00 31-okt.-94
SEB Sverigefond Småbolag 1 000 1,50 1,00 21-sep.-87
Øst-Europa
East Capital Øst-Europa 200 2,54 0,00 18-mars-02
Nordea Øst-Europa 100 1,60 0,00 29-jan.-01

 

Se også:

Guide til fondsplasseringer

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Slik kjøper du aksjefond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.