Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for regionale aksjefond.

Oversikten er sortert etter hvilken region/land fondet investerer i.

Forklaring til kolonnene:

  • Kolonnen for M. insk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Kostnadene består av det årlige forvaltningshonoraret (Forv.), og kjøps & salgskostnader (K+S).
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Nordiske aksjefond

Nøkkeltall for Globale aksjefond

Nøkkeltall for Aksjefond Nye markeder

Nøkkeltall for Bransjefond

Fond M. innsk. Forv. K+S Etablering
Asia
KLP AksjeAsia Indeks P 3 000 0,20 0,00 23-mai-16
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P 3 000 0,23 0,00 23-mai-16
Nordea Asia Stars 100 1,60 0,00 05-feb.-01
Asia ex Japan
Nordea Asia ex Japan Equity Fund 100 1,87 0,00 13-des.-06
C WorldWide Asia A 1 000 1,60 0,50 23-okt.-13
Handelsbanken Asia Tema 1 000 1,50 0,00 28-aug.-15
SEB Asia ex Japan 1 1,81 2,00 24-juni-86
Balkan
East Capital Balkan 200 2,33 0,00 30-sep.-04
Handelsbanken Brazil Tema 1 000 1,85 0,00 30-nov.-10
Danmark
Danske Invest Sicav Denmark Focus Class A 500 1,77 4,00 19-des.-90
Nordnet Indeksfond Danmark 100 0,19 0,00 26-juni-14
Europa
Danske Invest Europe Class A 500 1,77 4,00 10-juli-12
Danske Invest Europe High Dividend Class A 500 1,87 4,00 11-mars-15
Danske Invest Europe High Dividend Klasse NOK 500 1,69 0,35 11-mars-15
Danske Invest I. Europe Restricted, klasse NOK 100 0,30 0,32 20-april-20
Delphi Europe 1 000 1,50 0,00 08-mars-99
DNB Europa Indeks A 100 0,20 0,00 14-juli-98
Handelsbanken Europa Index Criteria 1 000 0,20 0,00 13-sep.-00
Handelsbanken Europa Selektiv 1 000 1,85 0,00 28-okt.-05
KLP AksjeEuropa Indeks P 3 000 0,20 0,00 04-nov.-15
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P 3 000 0,23 0,00 04-nov.-15
Nordea European Stars 100 1,79 0,00 14-nov.-17
Norse Trend Europa 50 000 2,00 0,00 19-des.-13
Odin Europa C 3 000 1,50 0,00 24-nov.-04
Pluss Europa Aksje 50 000 1,20 2,00 18-mai-98
SEB Europe 5 000 1,75 1,00 06-des.-88
Europa SMB
Danske Invest Europe Small Cap Class A 500 1,90 0,70 13-feb.-01
Danske Invest Europe Small Cap, klasse NOK 500 1,52 0,80
SEB European Equity Small Caps Fund D 25 000 1,55 1,00 08-mai-99
Finland
Nordnet Indeksfond Finland 100 0,19 0,00 17-juni-14
India
Danske Invest India Class A 500 2,10 4,00 09-mai-05
Nordea India 100 1,85 0,00 01-juni-06
Japan
Danske Invest I. Japan Restricted, klasse NOK 100 0,30 0,16 20-april-18
Danske Invest Japan Class A 500 1,95 4,00 05-juli-04
Handelsbanken Japan Tema 1 000 1,60 0,00 28-april-89
Nordea Japan 100 1,00 0,00 18-feb.-00
Kina
Danske Invest Sicav China 500 2,15 4,00 24-nov.-03
Handelsbanken Kina Tema 1 000 1,85 0,00 04-feb.-08
Nordea China 100 1,85 0,00 26-sep.-05
Latin-Amerika
Handelsbanken Latin Amerika Impact Tema 10 000 1,60 0,00 07-april-97
Nordea Latin American Equity 100 2,06 0,00 02-aug.-07
Nordamerika
Danske Invest I. USA Restricted, klasse NOK 100 0,30 0,16 20-april-20
Danske Invest USA klasse NOK 500 0,30 0,16 29-okt.-13
DNB USA Indeks A 100 0,20 0,00 21-okt.-98
Handelsbanken USA Index Criteria 1 000 0,20 0,00 21-mars-12
KLP AksjeUSA Indeks P 3 000 0,20 0,00 19-sep.-16
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P 3 000 0,23 0,00 19-sep.-16
Nordea North American Small Cap 100 1,84 0,00 20-aug.-12
Nordea North American Stars 100 1,79 0,00 20-aug.-12
Nordea North American Value 100 1,82 0,00 14-mars-97
Handelsbanken Amerika Tema 1 000 1,60 0,00
Nordea North American Enhanced 100 0,60 0,00 27-juni-17
ODIN USA C 3 000 1,50 0,00 31-okt.-16
SEB U.S. Index Fund C 1 000 0,40 0,00 01-juli-05
SEB US All Cap Fund C USD 1 000 1,55 1,00 06-des.-88
Handelsbanken Amerika SMB Tema 1 000 1,50 0,00 07-des.-18
Sverige
Nordnet Indeksfond Sverige 100 0,19 0,00 10-mars-09
Odin Sverige C 100 1,20 0,00 31-okt.-94
SEB Sverigefond Småbolag 1 000 1,50 0,00 21-sep.-87
Øst-Europa
East Capital Øst-Europa 200 2,16 0,00 18-mars-02
Nordea Øst-Europa 100 1,60 0,00 29-jan.-01
East Capital New Europe 200 2,33 0,00 30-juni-98

 

Se også:

Guide til fondsplasseringer

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Slik kjøper du aksjefond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.