Oversikten viser hvilke kostnader du blir belastet for i norske aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 16,6 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Tabellen er sortert etter 5-års kostnader.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvalt. K +S 5 år
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,18 0,00 0,90
Alfred Berg Indeks C 25 000 0,19 0,00 0,95
Storebrand Indeks - Norge A 100 0,20 0,00 1,00
DNB Norge Indeks A 100 0,21 0,00 1,05
Danske Invest Norway Restricted, klasse NOK 100 0,23 0,18 1,33
Nordnet Indeksfond Norge 100 0,30 0,00 1,50
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 0,00 1,50
KLP AksjeNorge 3 000 0,75 0,00 3,75
Pluss Indeks 50 000 0,70 1,00 4,50
Fondsfinans Norge 10 000 1,00 0,00 5,00
Nordea Norge Pluss 500 000 1,00 0,10 5,10
Pluss Markedsverdi 50 000 0,90 1,00 5,50
DNB SMB N 100 1,16 0,00 5,80
DNB Norge N 100 1,16 0,00 5,80
DNB Norge Selektiv N 100 1,16 0,00 5,80
Alfred Berg Humanfond 300 1,20 0,00 6,00
Alfred Berg Norge C 5 000 1,20 0,00 6,00
Fondsfinans Utbytte 10 000 1,20 0,00 6,00
Sbanken Framgang Sammen 300 1,20 0,00 6,00
DNB Norge Selektiv A 100 1,21 0,00 6,05
DNB SMB A 100 1,21 0,00 6,05
DNB Norge A 100 1,21 0,00 6,05
DNB SMB R 100 1,25 0,00 6,25
DNB Norge Selektiv R 100 1,25 0,00 6,25
DNB Norge R 100 1,25 0,00 6,25
Pluss Aksje 50 000 1,20 1,00 7,00
Nordea Norwegian Stars A 100 1,49 0,00 7,45
Nordea Avkastning 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Norge Verdi 100 1,50 0,00 7,50
Delphi Norge A 1 000 1,50 0,00 7,50
Storebrand Norge A 100 1,50 0,00 7,50
Storebrand Vekst 100 1,50 0,00 7,50
Odin Norge C 3 000 1,50 0,00 7,50
Alfred Berg Aktiv C 300 1,50 0,00 7,50
First Generator S 100 000 1,50 0,00 7,50
Storebrand Norge Fossilfri A 100 1,50 0,00 7,50
Storebrand Verdi A 100 1,50 0,00 7,50
Arctic Norwegian Value Creation A NOK 1 000 1,60 0,00 8,00
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 1,80 8,05
Landkreditt Utbytte A 300 1,50 0,65 8,15
SEB Norway Focus Fund C 100 1,55 0,75 8,50
Arctic Norwegian Equities Class A 1 000 1,75 0,00 8,75
Handelsbanken Norge Tema 1 000 1,86 0,00 9,30
Forte Norge 100 2,00 0,00 10,00
Eika Norge 300 1,50 2,50 10,00
Alfred Berg Gambak 300 2,00 0,00 10,00
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 1,50 10,50
C WorldWide Norge 1 000 1,30 4,00 10,50
Danske Invest Norge Vekst 1 000 1,75 2,30 11,05
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 2,30 11,05
First Norway 1 000 2,25 0,00 11,25
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 1,50 11,50
Forte Trønder 100 2,00 1,50 11,50
Holberg Norge A 1 000 1,50 5,00 12,50
Pareto Aksje Norge A 500 2,25 1,50 12,75
First Opportunities 1 000 2,77 0,40 14,25

Fond med minsteinnskudd på 10 millioner kroner eller mer er ikke tatt med i tabellen.

Noen fond har en resultatavhengig kostnad. Denne langsiktige forventede ekstrakostnaden for suksesshonoraret er lagt den årrlige forvaltningskostnaden for disse fondene. Les mer om dette i Aksjefond med suksesshonorar.

Mer om norske aksjefond:

Nøkkeltall for norske aksjefond

Norske aksjefonds investeringsstrategier

Kalenderårsavkastning norske aksjefond

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Sammensetting av aksjefondsportefølje

Kostnader i fond:

Kostnader i globale aksjefond

Kostnader i nordiske aksjefond

Kostnader i aksjefond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.