Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser hvilke kostnader du blir belastet for i norske aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 13,10 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond, i løpet av en femårs-periode.

Tabellen er sortert etter 5-års kostnader.

  Minste- Fondskostnader  
Fond innskudd Forvalt. K +S 5 år  
KLP AksjeNorge Indeks P 100 0,18 0,00 0,90  
Alfred Berg Indeks C 25 000 0,19 0,00 0,95  
Nordnet Indeksfond Norge 100 0,19 0,00 0,95  
DNB Norge Indeks A 100 0,20 0,00 1,00  
Storebrand Indeks - Norge A 100 0,20 0,00 1,00  
Danske Invest I. Norway Restricted, klasse NOK 100 0,23 0,22 1,37  
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 0,00 1,50  
KLP AksjeNorge Aktiv P 100 0,75 0,00 3,75  
Fondsfinans Norge 10 000 1,00 0,00 5,00  
Nordea Norge Pluss 500 000 1,00 0,10 5,10  
Odin Norge F 3 000 1,05 0,00 5,25  
Pluss Markedsverdi 50 000 0,90 1,00 5,50  
SpareBank 1 Norge Verdi N 100 1,14 0,00 5,70  
DNB Grønt Skifte Norge A 100 1,16 0,00 5,80  
DNB Norge A 100 1,17 0,00 5,85  
DNB Norge Selektiv A 100 1,17 0,00 5,85  
DNB SMB A 100 1,17 0,00 5,85  
Alfred Berg Humanfond 300 1,20 0,00 6,00  
Alfred Berg Norge C 5 000 1,20 0,00 6,00  
Alfred Berg Norge Transition C (NOK) 100 1,20 0,00 6,00  
Fondsfinans Utbytte 10 000 1,20 0,00 6,00  
Norne Aksje Norge 100 1,30 0,00 6,50  
C WorldWide Norge 1 000 1,30 0,50 7,00  
Pluss Aksje 50 000 1,20 1,00 7,00  
Landkreditt Utbytte A 300 1,30 0,65 7,15  
Nordea Norwegian Stars A 100 1,49 0,00 7,45  
Alfred Berg Aktiv C 300 1,50 0,00 7,50  
Delphi Norge A 100 1,50 0,00 7,50  
Eika Norge 300 1,50 0,00 7,50  
First Generator S 100 000 1,50 0,00 7,50  
Handelsbanken Norge Tema 1 000 1,50 0,00 7,50  
Holberg Norge A 1 000 1,50 0,00 7,50  
Nordea Avkastning 100 1,50 0,00 7,50  
Nordea Norge Verdi 100 1,50 0,00 7,50  
Odin Norge C 3 000 1,50 0,00 7,50  
Sbanken Framgang Sammen 300 1,50 0,00 7,50  
SpareBank 1 Norge Verdi C 500 1,50 0,00 7,50  
Storebrand Norge A 100 1,50 0,00 7,50  
Storebrand Norge Fossilfri A 100 1,50 0,00 7,50  
Storebrand Vekst A 100 1,50 0,00 7,50  
Storebrand Verdi A 100 1,50 0,00 7,50  
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 1,80 8,05  
C Worldwide Norge Fossilfritt+ 1 000 1,60 0,50 8,50  
Arctic Norwegian Value Creation A NOK 1 000 1,88 0,00 9,40  
Danske Invest Norge I 1 000 1,50 2,30 9,80  
Alfred Berg Gambak 100 2,00 0,00 10,00  
Arctic Norwegian Equities Class A 1 000 2,00 0,00 10,00  
Forte Norge 100 2,03 0,00 10,15  
Pareto Aksje Norge B 500 1,80 1,50 10,50  
Danske Invest Norge Vekst 1 000 1,75 2,30 11,05  
First Generator A 100 000 2,25 0,00 11,25  
First Norway 1 000 2,25 0,00 11,25  
Forte Trønder 100 2,04 1,50 11,70  
First Opportunities 1 000 2,40 0,40 12,40  
Pareto Aksje Norge A 500 2,50 1,50 14,00  

Fond med minsteinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med i tabellen.

Noen fond har en resultatavhengig kostnad. Denne langsiktige forventede ekstrakostnaden for suksesshonoraret er lagt den årlige forvaltningskostnaden for disse fondene. Les mer om dette i Aksjefond med suksesshonorar.

Mer om norske aksjefond:

Nøkkeltall for norske aksjefond

Norske aksjefonds investeringsstrategier

Norske aksjefond med best avkastning

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Hva bør du velge - indeksfond eller aktivt aksjefond?

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Kostnader i fond:

Guide til kostnadene i aksjefond

Kostnadsoversikt i globale aksjefond

Kostnadsoversikt i nordiske aksjefond

Kostnadspversikt i aksjefond som plasserer i Fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.