object(stdClass)#4500 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "682" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

Oversikten viser hvilke kostnader du blir belastet for i norske aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Les mer om aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 14 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvalt. Kjøp / Salg 5 år
Nordnet Superfond Norge 100 0,00 0,00 0,00
Alfred Berg Indeks Classic 25 000 0,19 0,00 0,95
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,20 0,00 1,00
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20 0,00 1,00
ProCapture Norway Index Fund NOK 100 0,23 0,20 1,35
DNB Norge Indeks 100 0,30 0,00 1,50
KLP AksjeNorge 3 000 0,75 0,00 3,75
Pluss Indeks 50 000 0,70 1,00 4,50
Storebrand Optima Norge A 100 000 1,00 0,00 5,00
Fondsfinans Norge 10 000 1,00 0,00 5,00
DNB Norge (III) 2 500 000 1,00 0,00 5,00
Odin Norge B 1 000 000 1,00 0,00 5,00
DNB Norge Selektiv (II) 2 500 000 1,00 0,00 5,00
Nordea Norge Pluss 500 000 1,00 0,10 5,10
Nordea Kapital 1 000 000 1,00 0,10 5,10
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 3 000 000 0,90 0,60 5,10
Pluss Markedsverdi 50 000 0,90 1,00 5,50
Alfred Berg Norge Classic 5 000 1,20 0,00 6,00
Alfred Berg Humanfond 300 1,20 0,00 6,00
DNB Norge 100 1,40 0,00 7,00
DNB Barnefond 100 1,40 0,00 7,00
Pluss Aksje 50 000 1,20 1,00 7,00
DNB Norge Selektiv 100 1,40 0,00 7,00
Holberg Norge 1 000 1,50 0,00 7,50
Storebrand Norge 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Avkastning 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Norge Verdi 100 1,50 0,00 7,50
Alfred Berg Aktiv 300 1,50 0,00 7,50
SEB Norway Focus Fund C 100 1,50 0,00 7,50
Odin Norge C 3 000 1,50 0,00 7,50
First Norge Verdi 1 000 1,50 0,40 7,90
First Generator S 100 000 1,50 0,50 8,00
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 1,80 8,05
Landkreditt Utbytte 300 1,50 0,75 8,25
First SMB 1 000 1,65 0,40 8,65
Arctic Norweigan Equities Class A 1 000 1,75 0,00 8,75
DNB SMB 100 1,75 0,00 8,75
Alfred Berg Gambak 300 2,00 0,00 10,00
Storebrand Verdi 100 2,00 0,00 10,00
Handelsbanken Norge 1 000 2,00 0,00 10,00
Delphi Norge 1 000 2,00 0,00 10,00
Storebrand Vekst 100 2,00 0,00 10,00
C WorldWide Norge 1 000 1,20 4,00 10,00
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 1,50 10,50
Danske Invest Norge Vekst 1 000 1,75 2,30 11,05
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 2,30 11,05
Forte Trønder 500 2,00 1,50 11,50
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 1,50 11,50
Forte Norge 500 2,00 1,50 11,50
Eika Norge 300 2,00 2,50 12,50
Pareto Aksje Norge A 500 2,50 1,50 14,00

Fond med minsteinnskudd på 10 millioner kroner eller mer er ikke tatt med i tabellen.

 

Mer om norske aksjefond:

Nøkkeltall norske aksjefond

Strategier norske aksjefond

Kalenderårsavkastning norske aksjefond

Les mer om aksjefond:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Indeksfond
Oversikt over hvilke indeksfond som kan kjøpes av norske forvaltere.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Aksjefond med suksesshonorar
Noen aksjefond opereerr med «ekte» suksesshonorar, mens andre fond har «falske» suksesshonorar, som kan utløses selv ved fiasko.

Kostnader i fond:

Kostnader i globale fond

Kostnader i nordiske fond

Kostnader i fond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.