Oversikten viser hvilke kostnader du blir belastet for i norske aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 16,6 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Tabellen er sortert etter 5-års kostnader.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvalt. K +S 5 år
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,18 0,00 0,90
Alfred Berg Indeks C 25 000 0,19 0,00 0,95
DNB Norge Indeks A 100 0,20 0,00 1,00
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20 0,00 1,00
Danske Invest Norway Restricted, klasse NOK 100 0,23 0,20 1,35
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 0,00 1,50
Nordnet Indeksfond Norge 100 0,30 0,00 1,50
KLP AksjeNorge 3 000 0,75 0,00 3,75
Pluss Indeks 50 000 0,70 1,00 4,50
Fondsfinans Norge 10 000 1,00 0,00 5,00
Nordea Norge Pluss 500 000 1,00 0,10 5,10
Pluss Markedsverdi 50 000 0,90 1,00 5,50
DNB Norge N 100 1,15 0,00 5,75
DNB Norge Selektiv N 100 1,15 0,00 5,75
DNB SMB A 100 1,20 0,00 6,00
Fondsfinans Utbytte 10 000 1,20 0,00 6,00
Alfred Berg Humanfond 300 1,20 0,00 6,00
DNB Norge Selektiv A 100 1,20 0,00 6,00
DNB Norge A 100 1,20 0,00 6,00
Alfred Berg Norge C 5 000 1,20 0,00 6,00
Sbanken Framgang Sammen 300 1,20 0,00 6,00
DNB SMB N 100 1,20 0,00 6,00
DNB SMB R 100 1,25 0,00 6,25
DNB Norge Selektiv R 100 1,25 0,00 6,25
DNB Norge R 100 1,25 0,00 6,25
Pluss Aksje 50 000 1,20 1,00 7,00
Odin Norge C 3 000 1,50 0,00 7,50
Storebrand Vekst 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Norwegian Stars A 100 1,50 0,00 7,50
Delphi Norge 1 000 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Norge 1 000 1,50 0,00 7,50
Storebrand Norge A 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Norge Verdi 100 1,50 0,00 7,50
SR-Bank Norge A 500 1,50 0,00 7,50
Alfred Berg Aktiv C 300 1,50 0,00 7,50
Nordea Avkastning 100 1,50 0,00 7,50
Storebrand Norge Fossilfri A 100 1,50 0,00 7,50
Storebrand Verdi A 100 1,50 0,00 7,50
Arctic Norwegian Value Creation A NOK 1 000 1,60 0,00 8,00
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 1,80 8,05
Landkreditt Utbytte A 300 1,50 0,65 8,15
SEB Norway Focus Fund C 100 1,50 0,75 8,25
Arctic Norwegian Equities Class A 1 000 1,75 0,00 8,75
Eika Norge 300 1,50 2,50 10,00
Forte Norge 100 2,00 0,00 10,00
Alfred Berg Gambak 300 2,00 0,00 10,00
C WorldWide Norge 1 000 1,30 4,00 10,50
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 1,50 10,50
Danske Invest Norge Vekst 1 000 1,75 2,30 11,05
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 2,30 11,05
Forte Trønder 100 2,00 1,50 11,50
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 1,50 11,50
First Norway 1 000 2,25 0,40 11,65
Holberg Norge A 1 000 1,50 5,00 12,50
Pareto Aksje Norge A 500 2,25 1,50 12,75
First Opportunities 1 000 2,77 0,40 14,25
First Generator S 100 000 1,50 10,00 17,50

Fond med minsteinnskudd på 10 millioner kroner eller mer er ikke tatt med i tabellen.

Noen fond har en resultatavhengig kostnad. Denne langsiktige forventede kostnaden er lagt til for disse fondene. Les mer om dette i Aksjefond med suksesshonorar.

Mer om norske aksjefond:

Nøkkeltall for norske aksjefond

Norske aksjefonds investeringsstrategier

Kalenderårsavkastning norske aksjefond

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Aksjefond med suksesshonorar
Noen aksjefond opererer med «ekte» suksesshonorar, mens andre fond har «falske» suksesshonorar, som kan utløses selv ved fiasko.

Kostnader i fond:

Kostnader i globale fond

Kostnader i nordiske fond

Kostnader i fond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.