Dette er de norske aksjefondenes kalenderårsavkastning i årene 2014 til og med 2017. I tillegg en oversikt over de fem beste og dårligste fondene de siste 10 årene.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Øverst ser du hvilke norske aksjefond som har vært de fem beste og fem dårligste de siste ti årene. Under dette en alfabetisk oversikt over avkastningen hvert år siden 2014.

Noe av forklaringen til hvilke fond som gjør det bra eller dårlig finner vi i utenlandsandelen i fondet. En del av fondene skal ikke ha noen utenlandske aksjer i porteføljen, andre kan ha en viss andel. Fond som har en stor utenlandsandel vil gjøre det relativt bedre når det norske aksjemarkedet gjør det dårligere enn utlandet.

Les mer om aksjefond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Andre aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

De beste og de dårligste

Nedenfor har vi tatt med de fem beste fondene og de fem dårligste fondene i årene 2007 til 2017. Som du ser har det ikke vært noen fond som har ligget stabilt på toppen over flere år.

Fem beste 2017 Endring Fem dårligste 2017 Endring
First Generator 24,62 Arctic Norweigan Equities Class A 10,46
SEB Norway Focus Fund C 23,54 Pareto Investment Fund A 9,08
Nordea Norge Verdi 22,31 Forte Norge 8,30
Fondsfinans Norge 21,06 Forte Trønder 1,16
Nordea Avkastning 21,01 Storebrand Vekst -3,72
Fem beste 2016 Endring Fem dårligste 2016 Endring
Forte Trønder 50,85 KLP AksjeNorge Indeks II 11,88
Forte Norge 47,47 Handelsbanken Norge 11,75
Holberg Norge 28,16 DNB Norge Indeks 11,71
Pareto Aksje Norge B 26,46 Arctic Norweigan Equities Class A 11,44
First Generator 26,45 Atlas Norge 10,83
Fem beste 2015 Endring Fem dårligste 2015 Endring
Pareto Investment Fund A 20,64 DNB Norge Selektiv (III) 0,24
Alfred Berg Gambak 19,48 DNB Norge Selektiv (II) 0,05
Storebrand Vekst 18,77 DNB Norge Selektiv -0,56
Forte Trønder 17,37 Pareto Aksje Norge A -6,10
Alfred Berg Aktiv 17,27 Pareto Aksje Norge B -8,20
Fem beste 2014 Endring Fem dårligste 2014 Endring
Alfred Berg Gambak 26,78 Pareto Aktiv 2,05
Handelsbanken Norge 22,34 Pareto Verdi 1,53
Alfred Berg Aktiv 19,08 Danske Invest Norge Vekst 0,42
Landkreditt Utbytte 19,07 Holberg Norge -0,46
Storebrand BarneSpar 18,23 Storebrand Vekst -1,03
Fem beste 2013 Endring Fem dårligste 2013 Endring
Storebrand Vekst 47,90 Pareto Aksje Norge 16,12
Storebrand Optima Norge A 35,44 Odin Norge 14,48
Handelsbanken Norge 33,24 Pareto Verdi 14,46
Delphi Norge 32,23 Pareto Aktiv 13,34
Storebrand PensjonSpar 32,22 Fondsfinans Aktiv 12,87
Fem beste 2012 Endring Fem dårligste 2012 Endring
First Generator 33,76 Odin Norge 9,38
Omega Investment Fund 27,26 Landkreditt Norge 8,00
First Norway Delta 26,41 Forte Norge 6,95
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 25,58 Storebrand Vekst 5,31
Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 25,04 Holberg Norge 4,02
Fem beste 2011 Endring Fem dårligste 2011 Endring
Storebrand Vekst -5,06 NB Aksjefond -26,21
Storebrand BarneSpar -7,52 Landkreditt Norge -26,37
Storebrand PensjonSpar -7,85 Holberg Norge -26,85
Terra Spar -7,89 Terra SMB -27,99
DNB Norge Selektiv (III) -9,67 ODIN Norge -29,36
Fem beste 2010 Endring Fem dårligste 2010
Pareto Aksje Norge 29,02 Holberg Norge 8,89
Alfred Berg Gambak 28,52 Storebrand BarneSpar 14,04
Alfred Berg Norge + 27,41 Storebrand Verdi 14,05
Pareto Verdi 27,26 Skagen Vekst 15,40
Alfred Berg Aktiv 26,98 First Norway Delta 15,91
Fem beste 2009 Endring Fem dårligste 2009
Storebrand Vekst 109,45 Skagen Vekst 48,06
Terra Norge 91,04 Terra Vekst 45,67
Terra SMB 90,44 Terra Spar 45,46
WarrenWicklund Norge 88,25 Storebrand BarneSpar 40,66
NB Aksjefond 86,88 Storebrand PensjonSpar 40,38
Fem beste 2008 Endring Fem dårligste 2008
Storebrand PensjonSpar -41,88 Nordea Vekst -56,99
Fondsfinans Aktiv -42,00 NB Aksjefond -57,80
Storebrand BarneSpar -42,60 Handelsbanken Norge -57,89
Skagen Vekst -43,65 Alfred Berg Gambak -58,61
Pluss Aksje -45,61 WarrenWicklund Alpha -58,70
Fem beste 2007 Endring Fem dårligste 2007
Alfred Berg Gambak 22,87 NB Plussfond 2,80
Handelsbanken Norge 20,98 Nordea Vekst 1,30
Fondsfinans Spar 20,70 Storebrand PensjonSpar 1,15
Fondsfinans Aktiv 19,40 Storebrand BarneSpar 0,42
Alfred Berg Norge + 17,99 Terra Vekst -6,70

 

Kalenderårsavkastning

Listen er alfabetisk sortert. Kolonnen til høyre viser hva slags type fond det er. Hvis det står «Utland» betyr det at fondet kan ha en viss utenlandsdel i porteføljen.

Fond 2017 2016 2015 2014
Alfred Berg Aktiv 14,36 15,63 17,27 19,08
Alfred Berg Gambak 11,29 18,60 19,48 26,78
Alfred Berg Humanfond 15,40 13,37 11,78 15,68
Alfred Berg Indeks Classic 18,90 11,92 6,04
Alfred Berg Indeks Institusjon 19,03 12,06 6,16 4,75
Alfred Berg Norge Classic 15,44 13,53 12,32 15,98
Arctic Norweigan Equities Class A 10,46 11,44 9,07 12,12
Atlas Norge 14,67 10,83 5,85 4,84
C WorldWide Norge 13,75 13,25 8,07 12,50
Danske Invest Norge I 16,00 13,94 7,08 7,23
Danske Invest Norge II 16,92 14,66 7,78 7,90
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 17,15 15,03 7,96 8,73
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 17,07 14,91 8,16 8,59
Delphi Norge 13,97 24,90 1,64 11,66
DNB Norge 14,43 14,91 1,55 2,95
DNB Norge (III) 14,87 15,35 2,19 3,80
DNB Norge (IV) 15,25 15,73 2,36 4,05
DNB Norge Indeks 18,80 11,71 5,51 4,47
DNB Norge Selektiv 14,44 16,78 -0,56 2,79
DNB Norge Selektiv (II) 14,87 17,21 0,05 3,84
DNB Norge Selektiv (III) 15,20 17,54 0,24 4,04
Eika Norge 12,70 13,15 5,09 8,02
First Generator 24,62 26,45 16,30 9,47
Fondsfinans Norge 21,06 23,44 3,66 8,36
Forte Norge 8,30 47,47 6,07 3,05
Forte Trønder 1,16 50,85 17,37 12,83
Handelsbanken Norge 11,92 11,75 1,21 22,34
Holberg Norge 16,55 28,16 1,21 -0,46
KLP AksjeNorge 18,01 17,57 5,51 9,86
KLP AksjeNorge Indeks 19,09 12,00 5,71 4,42
KLP AksjeNorge Indeks II 18,97 11,88 5,60 4,43
Landkreditt Utbytte 16,94 22,23 11,13 19,07
Nordea Avkastning 21,01 21,92 6,77 5,31
Nordea Kapital 21,17 18,45 7,77 6,08
Nordea Norge Pluss 24,83 25,28 7,85 4,06
Nordea Norge Verdi 22,31 21,13 6,01 5,93
Nordnet Superfond Norge 20,21 14,35 3,00
Odin Norge C 16,96 12,99 8,83 12,60
Pareto Aksje Norge A 12,44 25,87 -6,10 2,05
Pareto Aksje Norge B 13,34 26,46 -8,20 1,53
Pareto Investment Fund A 9,08 14,71 20,64 18,07
Pluss Aksje 14,06 12,85 6,11 9,63
Pluss Indeks 19,25 13,43 2,34 2,62
Pluss Markedsverdi 14,83 12,98 6,47 7,69
SEB Norway Focus Fund C 23,54
Storebrand Aksje Innland 19,63 14,16 3,53 7,96
Storebrand Indeks - Norge 19,08 12,12 5,70
Storebrand Norge 13,72 17,62 3,37 10,05
Storebrand Norge I 20,34 18,14 1,56 11,71
Storebrand Optima Norge A 11,48 16,09 5,15 9,20
Storebrand Vekst -3,72 24,14 18,77 -1,03
Storebrand Verdi 20,77 17,07 6,19 8,12
Indekser:
Fondsindeksen 17,11 11,50 6,70 5,69
OBX-indeksen 20,34 14,61 2,92 3,99
Hovedindeksen 19,18 12,06 5,94 4,95
Totalindeksen 18,69 17,83 4,71 2,81
SMB-indeksen 3,95 6,15 -2,47 3,53

 

 

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for norske aksjefond
Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Kalenderårsavkastning norske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.