Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på legetjenester og psykologitjenester.

Barneforsikringene har i varierende grad knyttet til diverse tjenester som involverer leger og sykepleiere, samt divere tjenester om involverer psykologer. 

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene.

Barneforsikring Lege Psykolog AV 1 Robot
DNB – Med 1 G i uførepensjon Gratis medisinsk telefon. Sykepleiere svarer på spørsmål om om sykdom og helse. Ved behov vil sykepleier deg til en videosamtale med lege eller krisepsykolog. Tjenesten kan brukes av deg som er forsikret, din partner/samboer og barn som bor hjemme. Tjenesten leveres av Dr.Dropin og er tilgjengelig hele året, til alle døgnets tider Barneforsikringen gir unge som er 16 år eller eldre tilgang til fem kostnadsfrie samtaler med psykolog i året. I samtalen med psykolog kan barnet snakke om vanskelige tanker, uro, stress eller andre ting. Tjenesten leveres av Dr.Dropin. Ja
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon Som over Som over Ja
DNB – Ingen uførepensjon Som over Som over Ja
Eika Barne og ungdomsforsikring Nei Nei Nei
Frende Best Dette får barnet og familien med Eyr:
Legetilgang inkludert i forsikringen, Hjelp 365 dager i året, Lengre åpningstid enn vanlig legekontor (hverdager 07-22, helg og helligdager 10-22), 5-15 minutters ventetid på drop-in, Du kan også booke time til selvvalgt tidspunkt.
Nei Nei
Frende Bra Som over Nei Nei
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon I samarbeid med Dr.Dropin, gir tjenesten Helsehjelp 24/7 gir deg og familien din fri bruk av videokonsultasjoner med allmennlege, rabatt ved fysisk konsultasjon med allmennlege, tilgang på 25 min forebyggende samtale med psykolog (digitalt), rabatt på 45 min konsultasjon med psykolog (fysisk eller digitalt), oversikt over ventetider ved offentlige behandlingssteder. Psykisk helsehjelp for ungdom fra 12 til 15 år: inntil fem timer med samtaler for barnet, inntil fem timer med foreldreveiledning, Inntil fem timer med samtaler for barn og foreldre sammen
Ungdom og unge voksne mellom 16 og 26 år får fem kostnadsfrie konsultasjoner per år med online psykolog fra Lifekeys.
Online mental helsehjelp: Programmene består av artikler øvelser og teknikker, oppfølging av psykolog gjennom 5 videosamtaler på 25 minutter, mulighet for å kommunisere skriftlig med psykologen. Både foreldre og barn kan bruke denne tjenesten.
Ja
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon Som over Som over Ja
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon Som over Som over Ja
If Super Tilgang til døgnåpen medisinske rådgivingstjeneste, som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål. Der snakker du med sykepleiere som svarer på spørsmål og bekymringer, og veileder deg i hva du kan gjøre videre. Ved behov for ytterligere hjelp, setter de deg i kontakt med en lege som kan hjelpe deg over video Psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise som følge av sykdom eller skade som er omfattet av forsikringen. Du kan få inntil 10 behandlinger hos psykolog. Ja
If Standard Som over Som over Ja
KLP Barn Maks Nei Nei Nei
KLP Barn Nei Nei Nei
Landkreditt Barne og Undomsfors. Nei Nei Nei
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon Gratis medisinsk telefon. Sykepleiere svarer på spørsmål om om sykdom og helse. Ved behov vil sykepleier deg til en videosamtale med lege eller krisepsykolog. Tjenesten kan brukes av deg som er forsikret, din partner/samboer og barn som bor hjemme. Tjenesten leveres av Dr.Dropin og er tilgjengelig hele året, til alle døgnets tider Barneforsikringen gir unge som er 16 år eller eldre tilgang til fem kostnadsfrie samtaler med psykolog i året. I samtalen med psykolog kan barnet snakke om vanskelige tanker, uro, stress eller andre ting. Tjenesten leveres av Dr.Dropin. Ja
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon Som over Som over Ja
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon Som over Som over
Storebrand Ekstra Eyr er inkludert i barneforsikringen, og er alltid tilgjengelig – direkte via appen. Logg inn i appen for å bestille en videokonsultasjon. Eyrs leger kan gi deg medisinske råd, skrive ut resepter og gi deg en legeerklæring. Du får to gratis konsultasjoner. Deretter påløper det en liten egenandel på 200 kroner pr. konsultasjon. Psykologtjeneste fra Eyr: Et behandlingsprogram med inntil fem videokonsultasjoner på 45 min. Gjelder for barn og unge i alderen 14–26 år. Nei
Storebrand Topp Som over Som over Nei
Storebrand Basis Som over Som over Nei
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital Gir hjelp fra norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre. Barneforsikringen gir tilgang til digitale selvhjelpsprogrammer for barn over 16 år. Programmene kan hjelpe ved blant annet bekymringer, stress, lav selvfølelse, perfeksjonisme og søvnproblemer. Hvis forsikrede ønsker veiledning for å gjennomføre programmene, kan en sykepleier med erfaring fra kognitiv terapi gi ukentlig oppfølging over telefon i 6 uker. Ja
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon Som over Som over Ja
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon Som over Som over Ja
Youplus Topp Nei Nei Nei
Youplus Ekstra Nei Nei Nei
Youplus Basis Nei Nei Nei

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikringer

Guide til ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.