Kostnadene i det du sparer på Egen pensjonskonto er svært viktige. Små forskjeller blir til store beløp over tid.

Fra leverandørene av Egen pensjonskonto kan du alltid velge blant fondsprofiler. Hos de fleste kan du også velge enkeltfond blant fondsutvalget.

Mange av leverandørene gir deg også muligheten til å velge blant forskjellige fond, ikke bare fondsprofiler.

Her har vi sett på prisene for de fire viktigste gruppene:

  • Fondsprofiler med 100 prosent aksjer
  • Globale indeksfond
  • Norske indeksfond
  • Indeksfond i nye markeder

Du kan se en full oversikt over alle fondsprofilene her.

Her kan du se en full oversikt over indeksfondene

Kostnadene på en pensjonskonto kan være av tre typer:

  • Forvaltningskostnadene i fondet, eller fondsprofilen
  • Administrasjonskostnad for pensjonskontoen (kun SpareBank 1)
  • Plattformavgift som er lik på alle fond (DNB, Duvi, Nordnet)

Guide til Egen Pensjonskonto

Dette er de billigste fondsprofilene

Her har vi sammenlignet fondsprofiler som er investert med 100 prosent i aksjer, og der mesteparten eller alt er investert globalt.

Billigste fond/fondsprofil hos leverandør Kostnad
Kron Indekspakke Verden (Akademikerne) 0,16%
Kron Indekspakke Verden 0,19%
DNB Global Indeks N 0,25%
Gjensidige: KLP AksjeVerden Indeks 0,25%
Storebrand Global Indeks A 0,25%
SpareBank 1: KLP AksjeGlobal Indeks V 0,28%
SpareBank 1 LO Favør: KLP AksjeGlobal Indeks V 0,28%
Nordea Liv Indeksforvaltning 100 0,30%
YS :Nordea Liv Indeksforvaltning 100 0,30%
Danica: Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK 0,33%
Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK 0,35%
Danica: NITO: Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK 0,35%
Handelsbanken Global Index Criteria 0,40%
Duvi Langsiktig 0,65%
Eika Selvvalgt 100 % aksjer 0,70%

Dette er de billigste valgene på globale aksjefond

Dette er det billigste valget når vi også tar hensyn til enkeltfond som kan velges. Her er det valgt det billigste alternativet av fondsprofil og enkeltfond blant leverandørene.

Billigste fond/fondsprofil hos leverandør Kostnad
Kron Indekspakke Verden 0,16%
Kron Indekspakke Verden 0,19%
DNB Norge Indeks N 0,25%
Gjensidige: KLP AksjeVerden Indeks 0,25%
Storebrand Global Indeks A 0,25%
SpareBank 1: KLP AksjeGlobal Indeks V 0,28%
SpareBank 1 LO Favør: KLP AksjeGlobal Indeks V 0,28%
Nordea Liv Indeksforvaltning 100 0,30%
YS :Nordea Liv Indeksforvaltning 100 0,30%
Danica: Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK 0,33%
Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK 0,35%
Danica: NITO: Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK 0,35%
Handelsbanken Global Index Criteria 0,40%
Duvi Langsiktig 0,65%
Eika Selvvalgt 100 % aksjer 0,70%

Dette er de billigste valgene på norske aksjefond

Dette er det billigste valget på norske aksjefond, på de leverandørene som tilbyr dette i sitt investeringsunivers.

Fond Kostnad
Gjensidige: KLP AksjeNorge Indeks II 0,18%
Storebrand Indeks - Norge A 0,20%
Kron: KLP AksjeNorge Indeks II 0,22%
Danica: Danske Invest Index Norway Restricted klasse NOK 0,23%
DNB Norge Indeks N 0,25%
SpareBank 1: KLP AksjeNorge Indeks II 0,28%
Handelsbanken Norge Index 0,30%
Nordnet Indeksfond Norge 0,30%
Har ikke: Duvi, Eika, Nordea  

Dette er de billigste valgene på aksjefond som investerer i "Nye markeder"

Dette er det billigste valget på aksjefond som investerer i "Nye Markeder", på de leverandørene som tilbyr dette i sitt investeringsunivers.

Fond Kostnad
Gjensidige: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,28%
Kron: KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II 0,31%
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 0,40%
Nordnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,50%
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 0,60%
Har ikke: Duvi, Eika, Nordea, SpareBank 1  

 

Se også:

Guide til IPS

Kalkulator:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har for avkastningen.