Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser forvaltningskostnaden og eventuelle kjøps og salgsgebyrer i kombinasjonsfondene.

Det er det årlige forvaltningshonoraret som er det viktige på kostnadssiden. Det er bare noen få som tar kjøps- og salgskostnader blant kombinasjonsfondene. Disse er slått sammen i kolonnen K+S i tabellen under.

I tabellen er fondene delt inn i tre kategorier:

  • Norske kombinasjonsfond (øverst - 2 stk)
  • Livssyklusfond (1 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

M.innsk. er det minste førstegangsinnskuddet du kan gjøre i fondet.

Forv. er det årlige forvaltningsgebyret.

K+S er kjøpskostnader pluss salgskostnader.

Det er bare med fond som ikke har et minsteinnskudd under 300.000 kroner.

Innenfor hver enkelt gruppe er fondene sorert etter kostnader.

Norske Kombinasjonsfond M.innsk. Forv. K+S
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 0,85 0,00
Alfred Berg Kombi 300 1,00 0,00
Livssyklusfond M.innsk. Forv. K+S
DNB Lev Mer 100 0,36 0,00
Internasjonale kombinasjonsfond
Fond M.innsk. Forv. K+S
Aksjeandel fra 80 til 100% /ubestemt
Vibrand Absolutt 10 000 1,50 0,00
Carnegie Strategifond A 100 1,50 0,00
Carnegie Strategy Fund 3 NOK 100 1,45 0,00
Storebrand Garanti 90 100 0,95 0,00
Storebrand Offensiv P 100 1,10 0,00
Danske Invest Horisont 80 Klasse NOK 100 1,55 0,30
DNB Private Banking Premium 80 A 10 000 1,31 0,00
DNB Aktiv 80 A 100 1,14 0,00
Nordea Nora Four 100 0,74 0,00
Nordea Plan Offensiv 100 1,51 0,00
Skagen Select 80 250 1,25 0,00
Storebrand Fremtid 80 A 100 1,10 0,00
Norne Kombi 80 100 1,70 0,00
DNB Spare 80 100 0,36 0,00
SR-Bank 20 N 500 0,75 0,00
SEB Active 80 250 000 1,33 0,00
Danske Invest Global Ansvarlig 80, NOK 100 1,50 0,00
Bulder 80 100 1,65 0,00
Carnegie Total Plus 3 NOK 100 1,85 0,00
70 til 79 prosent aksjer
SpareBank 1 Horisont 80 F 3 000 0,90 0,00
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 1,43 0,00
Nordea Bærekraftig Offensiv 100 1,50 0,00
Nordea Bærekraftig Moderat 100 1,03 0,00
Forte Strategisk A 100 1,00 0,00
60 til 69 prosent aksjer
Nordea Plan Vekstorientert 100 1,43 0,00
Danske Invest Horisont 65 Klasse NOK 100 1,40 0,23
Danske Invest Global Ansvarlig 65, NOK 100 1,35 0,00
Skagen Select 60 250 0,99 0,00
KLP Lang Horisont P 3 000 0,22 0,00
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P 3 000 0,22 0,00
Fram Kombinasjon 5 000 2,00 3,00
50 til 59 prosent aksjer
SEB Active 55 250 000 1,25 0,00
Carnegie Multi A 100 1,60 0,00
Storebrand Balansert P 0,95 0,00
DNB Aktiv 50 A 100 0,98 0,00
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 1,26 0,00
SpareBank 1 Flex 50 F 3 000 0,75 0,00
Storebrand Fremtid 50 A 100 0,95 0,00
Nordea Stabil Avkastning 100 1,30 0,00
DNB Private Banking Premium 50 A 10 000 1,07 0,00
Norne Kombi 50 100 1,30 0,00
Danske Invest Horisont 50 NOK 100 1,25 0,21
Eika Balansert 100 1,20 0,00
Delphi Kombinasjon A 100 1,00 0,00
Nordea Nora Three 100 0,69 0,00
Nordea Plan Balansert 100 1,23 0,00
Heimdal Vidde 1 000 1,10 0,20
Danske Invest Global Ansvarlig 50, NOK 100 1,20 0,00
SR-Bank 50 N 500 0,95 0,00
Nordea Bærekraftig Balansert 100 1,22 0,00
Bulder 50 100 1,25 0,00
DNB Spare 50 100 0,36 0,00
30 til 39 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 NOK 500 1,10 0,24
Danske Invest Global Ansvarlig 35, NOK 100 1,05 0,00
DNB Private Banking Premium 30 A 10 000 0,87 0,00
Nordea Plan Moderat 100 1,03 0,00
Heimdal Jorde 1 000 1,10 0,20
DNB Aktiv 30 A 100 0,82 0,00
DNB Spare 30 100 0,36 0,00
SEB Active 30 250 000 0,93 0,00
Skagen Select 30 250 0,76 0,00
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 1,09 0,00
Storebrand Fremtid 30 A 100 0,80 0,00
20 til 29 prosent aksjer
Nordea Nora Two 100 0,64 0,00
SpareBank 1 Konservativ 20 F 3 000 0,50 0,00
Danske Invest Global Ansvarlig 20, NOK 100 0,90 0,00
Storebrand Forsiktig P 0,80 0,00
Danske Invest Horisont 20 NOK 100 0,90 0,24
SEB Active 20 250 000 0,71 0,00
SR-Bank 80 N 500 1,15 0,00
Norne Kombi 20 100 1,00 0,00
10 til 19 prosent aksjer
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P 3 000 0,22 0,00
KLP Kort Horisont P 3 000 0,22 0,00
Skagen Select 15 250 0,64 0,00
Storebrand Fremtid 10 A 100 0,60 0,00
Nordea Plan Konservativ NO 100 0,83 0,00
DNB Aktiv 10 A 100 0,56 0,00
Bulder 20 100 0,95 0,00
Max 9 prosent aksjer
Nordea Defensive 100 0,78 0,00
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 500 0,74 0,30

 

Se også:

Guide til kombinasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste kombinasjonsfondene

Krav til kombinasjonsfond

Nøkkeltall kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes investeringsstrategier