Oversikten viser forvaltningskostnaden og eventuelle kjøps og salgsgebyrer i kombinasjonsfondene.

Det er det årlige forvaltningshonoraret som er det viktige på kostnadssiden. Det er bare noen få som tar kjøps- og salgskostnader blant kombinasjonsfondene. Disse er slått sammen i kolonnen K+S i tabellen under.

I tabellen er fondene delt inn i to kategorier:

  • Norske kombinasjonsfond (øverst - 2 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

M.innsk. er det minste førstegangsinnskuddet du kan gjøre i fondet.

Forv. er det årlige forvaltningsgebyret.

K+S er kjøpskostnader pluss salgskostnader.

Det er bare med fond som ikke har et minsteinnskudd under 100.000 kroner.

Norske Kombinasjonsfond
Fond M.innsk. Forv. K+S
Alfred Berg Kombi 300 1,50 0,00
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 0,85 0,00
Internasjonale kombinasjonsfond
Fond M.innsk. Forv. K+S
Aksjeandel fra 80 til 100% /ubestemt
Danske Invest Horisont 80 NOK 5 000 1,55 0,00
DNB Aktiv 80 100 1,30 0,00
DNB Spare 80 100 0,35 0,00
Nordea Plan Offensiv 100 1,50 0,00
Pareto Nordic Return A 2 000 1,20 1,50
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK 100 1,50 0,75
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK 100 1,25 0,00
SEB Strategy Opportunity Fund C H-NOK 100 1,56 1,00
Skagen Select 80 250 1,22 0,00
SR-Bank 80 A 500 1,25 0,00
Vibrand Absolutt 10 000 1,50 2,10
70 til 79 prosent aksjer
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 1,30 0,00
Odin Horisont C 1 000 1,25 0,00
60 til 69 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 65 NOK 5 000 1,40 0,65
Fram Kombinasjon 5 000 2,00 3,00
KLP Lang Horisont 3 000 0,22 0,00
Nordea Plan Vekstorientert 100 1,40 0,00
Skagen Select 60 250 0,98 0,00
50 til 59 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 50 NOK 5 000 1,25 0,00
Delphi Kombinasjon 1 000 1,25 0,00
DNB Aktiv 50 100 1,05 0,00
DNB Spare 50 100 0,35 0,00
Eika Balansert 1 000 1,20 2,50
First Allokering A 1 000 1,53 0,40
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 1,10 0,00
Heimdal Vidde 1 000 1,10 0,20
Nordea Plan Balansert 100 1,20 0,00
Odin Flex C 1 000 1,00 0,00
SR-Bank 50 A 500 1,00 0,00
Storebrand Kombinasjon 100 0,80 0,00
40 til 49 prosent aksjer
30 til 39 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 NOK 5 000 1,10 0,35
DNB Aktiv 30 100 0,85 0,00
DNB Spare 30 100 0,35 0,00
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 0,90 0,00
Heimdal Jorde 1 000 1,10 0,20
Nordea Plan Moderat 100 1,00 0,00
Skagen Select 30 250 0,75 0,00
20 til 29 prosent aksjer
Odin Konservativ C 1 000 0,70 0,00
Danske Invest Horisont 20 NOK 5 000 0,90 0,00
SR-Bank 20 A 500 0,70 0,00
10 til 19 prosent aksjer
DNB Aktiv 10 100 0,60 0,00
KLP Kort Horisont 3 000 0,22 0,00
Nordea Plan Konservativ NO 100 0,80 0,00
Skagen Select 15 250 0,65 0,00
Max 9 prosent aksjer
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 500 0,74 0,30

 

Se også:

Guide til kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond

Nøkkeltall kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes investeringsstrategier