Oversikten viser forvaltningskostnaden og eventuelle kjøps og salgsgebyrer i kombinasjonsfondene.

Det er det årlige forvaltningshonoraret som er det viktige på kostnadssiden. Det er bare noen få som tar kjøps- og salgskostnader blant kombinasjonsfondene. Disse er slått sammen i kolonnen K+S i tabellen under.

I tabellen er fondene delt inn i tre kategorier:

  • Norske kombinasjonsfond (øverst - 2 stk)
  • Livssyklusfond (1 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

M.innsk. er det minste førstegangsinnskuddet du kan gjøre i fondet.

Forv. er det årlige forvaltningsgebyret.

K+S er kjøpskostnader pluss salgskostnader.

Det er bare med fond som ikke har et minsteinnskudd under 100.000 kroner.

Innenfor hver enkelt gruppe er fondene sorert etter kostnader.

Norske Kombinasjonsfond M.innsk. Forv. K+S
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 0,85 0,00
Alfred Berg Kombi 300 1,00 0,00
Livssyklusfond M.innsk. Forv. K+S
DNB Lev Mer 100 0,36 0,00
Internasjonale kombinasjonsfond
Fond M.innsk. Forv. K+S
Aksjeandel fra 80 til 100% /ubestemt
DNB Spare 80 100 0,35 0,00
DNB Aktiv 80 A 100 1,10 0,00
Storebrand Fremtid 80 A 100 1,10 0,00
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK 100 1,14 0,00
Pareto Nordic Return A 2 000 1,20 1,50
SR-Bank 80 A 500 1,25 0,00
Skagen Select 80 250 1,30 0,00
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK 100 1,37 0,75
SEB Strategy Opportunity Fund C H-NOK 100 1,40 1,00
Vibrand Absolutt 10 000 1,50 0,00
Nordea Plan Offensiv 100 1,50 0,00
Danske Invest Horisont 80 NOK 5 000 1,55 0,00
70 til 79 prosent aksjer
Nordea Bærekraftige Valg Moderat 100 1,00 0,00
Odin Horisont C 1 000 1,25 0,00
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 1,30 0,00
Nordea Bærekraftige Valg Vekst 100 1,40 0,00
60 til 69 prosent aksjer
KLP Lang Horisont 3 000 0,22 0,00
Skagen Select 60 250 1,00 0,00
Danske Invest Horisont 65 NOK 5 000 1,40 0,65
Nordea Plan Vekstorientert 100 1,40 0,00
Fram Kombinasjon 5 000 2,00 3,00
50 til 59 prosent aksjer
DNB Spare 50 100 0,35 0,00
Storebrand Fremtid 50 A 100 0,95 0,00
DNB Aktiv 50 A 100 0,95 0,00
Odin Flex C 1 000 1,00 0,00
SR-Bank 50 A 500 1,00 0,00
Heimdal Vidde 1 000 1,10 0,20
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 1,10 0,00
Danske Invest Horisont 35 NOK 5 000 1,10 0,35
Eika Balansert 1 000 1,20 2,50
Nordea Plan Balansert 100 1,20 0,00
Nordea Bærekraftige Valg Balansert 100 1,20 0,00
Danske Invest Horisont 50 NOK 5 000 1,25 0,00
Delphi Kombinasjon 100 1,25 0,00
Nordea Stabil Avkastning 100 1,30 0,00
First AllWeather A 1 000 1,95 0,40
30 til 39 prosent aksjer
DNB Spare 30 100 0,35 0,00
Skagen Select 30 250 0,80 0,00
DNB Aktiv 30 A 100 0,80 0,00
Storebrand Fremtid 30 A 100 0,80 0,00
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 0,90 0,00
Nordea Plan Moderat 100 1,00 0,00
Heimdal Jorde 1 000 1,10 0,20
20 til 29 prosent aksjer
Odin Konservativ C 1 000 0,70 0,00
SR-Bank 20 A 500 0,70 0,00
Danske Invest Horisont 20 NOK 5 000 0,90 0,00
10 til 19 prosent aksjer
KLP Kort Horisont 3 000 0,22 0,00
DNB Aktiv 10 A 100 0,55 0,00
Skagen Select 15 250 0,65 0,00
Nordea Plan Konservativ NO 100 0,80 0,00
Max 9 prosent aksjer
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 500 0,74 0,30

 

Se også:

Guide til kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond

Nøkkeltall kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes investeringsstrategier