Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for internasjonale obligasjonsfond.

For at et internasjonalt obligasjonsfond skal være definert som dette, må fondet være valutasikret. Og plassere i utlandet.

Alle obligasjonsfond som plasserer i utlandet og ikke er valutasikret, havner i gruppen "Andre rentefond".

Se også:

Nøkkeltall i norske obligasjonsfond

Nøkkeltall for Andre rentefond og High Yield

I tabellen under ser du disse opplysningene:

  • Kolonnen for M.innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forv. er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etabl.: Datoen da fondet ble startet opp.
  • Kommentar: Er en kort tekst om investeringsstrategien til fondet

Nøkkeltallene

Listen er alfabetisk sortert.

Fond M. innsk. Forv. Etabl. Kommentar
DNB Low Carbon Credit A 100 0,50 02-mai-19 Miljø
KLP Obligasjon Global II 3 000 0,20 11-feb.-09 Durasjon p 5 - 5,5
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar 3 000 0,20 24-sep.-19 Ikke våpen, tobakk, fossil energi, alkohol, peng.s
Odin Europeisk Obligasjon C 10 000 0,50 28-mars-96 Europa
ODIN Rente C 3 000 0,40 06-mai-15 Globalt, durasjon 0-5
Skagen Avkastning 1 000 0,50 16-sep.-94
Storebrand Global Kreditt IG A 100 0,50 09-okt.-18 OECD

 

Les mer om obligasjonsfond:

Guide til obligasjonsfond

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Kostnadsoversikt obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes investeringsstrategier

Valg av obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.