Dette er spareprofilene som pensjonsleverandørene tilbyr på sparingen gjennom Individuell pensjonssparing.

De fleste IPS-leverandørene tilbyr forskjellige spareprofiler med ulik grad av risiko. I tillegg kan du velge fond direkte selv fra en fondsmeny.

Spareprofilene lages ved hjelp av andre fond som pensjonsleverandørene tilbyr, enten det er egne fond eller eksterne.

Se også markedsoversikten over IPS. Der kan du blant annet lese mer om investeringsmulighetene i de forskjellige IPS-tilbudene.

Spareprofilene i IPS

Oversikten viser hva som vil være normalfordelingen av renteandelen og aksjeandelen i spareprofilen. Disse to er igjen delt inn i norske fond og utenlandske fond.

Aksjefond ligger gjerne med en utenlandsandel på 70 til 80 prosent. Den norske andelen ligger dermed fra 20 til 30 prosent.

Normalt vil spareprofilen kunne avvike noe fra den oppsatte fordelingen. For eksempel at aksjeandelen kan avvike 10 prosentpoeng fra normalfordelingen.

Profilene er satt opp etter leverandørens navn.

Renteandel Aksjeandel
Profil Norsk Utland Norsk Utland
Danica Valg Forsiktig 60% 15% 5% 20%
Danica Valg Moderat 35% 15% 10% 40%
Danica Valg Offensiv 15% 10% 15% 60%
Danica Valg 100 % Aksjer 0% 0% 20% 80%
DNB Aktiv 10 65% 25% 2% 8%
DNB Aktiv 30 45% 25% 6% 24%
DNB Aktiv 50 30% 20% 10% 40%
DNB Aktiv 80 3% 10% 16% 64%
DNB Aktiv 100 0% 0% 20% 80%
Eika Forsiktig 63% 7% 7% 23%
Eika Moderat 31% 14% 18% 37%
Eika Offensiv 0% 20% 20% 60%
Eika 100% aksjer 0% 0% 25% 75%
Gjensidige Trygg Privat 40% 40% 4% 16%
Gjensidige Balansert Privat 25% 25% 10% 40%
Gjensidige Offensiv Privat 10% 10% 16% 64%
Gjensidige Aksjer Privat 0% 0% 20% 80%
Handelsbanken Aktiv 30 70% 0% 9% 21%
Handelsbanken Aktiv 50 50% 0% 15% 35%
Handelsbanken Aktiv 70 30% 0% 21% 49%
Handelsbanken Aktiv 100 0% 0% 30% 70%
KLP Nåtid 75% 25% 0% 0%
KLP Kort Horisont 62% 21% 4% 15%
KLP Lang Horisont 30% 10% 12% 48%
KLP Framtid 0% 0% 20% 80%
Nordea Aktiva 10 65% 25% 2% 8%
Nordea Aktiva 30 50% 20% 5% 25%
Nordea Aktiva 50 30% 20% 10% 40%
Nordea Aktiva 65 10% 25% 10% 55%
Nordea Aktiva 80 15% 5% 15% 65%
Nordea Aktiva 100 0% 0% 20% 80%
Nordea Indeksforvaltning 10 90% 0% 2% 9%
Nordea Indeksforvaltning 30 70% 0% 5% 25%
Nordea Indeksforvaltning 30 50% 0% 8% 43%
Nordea Indeksforvaltning 80 20% 0% 10% 70%
Nordea Indeksforvaltning 100 0% 0% 15% 85%
SpareBank 1 100 % Renter + 80% 20% 0% 0%
SpareBank 1 Forsiktig + 60% 15% 5% 20%
SpareBank 1 Moderat + 40% 10% 10% 40%
SpareBank 1 Offensiv + 20% 5% 15% 60%
SpareBank 1 100 % Aksjer + 0% 0% 20% 80%
Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon P 87% 13% 0% 0%
Storebrand Forsiktig Pensjon 50% 12% 5% 27%
Storebrand Balansert Pensjon 23% 18% 13% 38%
Storebrand Offensiv Pensjon 5% 7% 20% 60%
Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon 0% 0% 18% 82%
Skagen Pensjon 60 * * * *
Skagen Pensjon 80 * * * *
Skagen Pensjon 100 * * * *

Skagen oppgir ingen normalfordeling.

Sammenligning av spareprofilene i IPS

Her er spareprofilene delt inn etter andelen aksjer. Innen hver av inndelingene er spareprofilene sortert etter kostnadsnivå.

Kostnadsforskjellene blir større, jo større aksjeandelen er. Med 100 prosent aksjeandel skiller det 1,23 prosentpoeng mellom billigste og dyreste spareprofil.

I utgangspunktet er det best å velge spareprofiler som har lavest kostnader.

Profil
0 prosent andel aksjer Aksjer Kostnad
KLP Nåtid 0% 0,40%
SpareBank 1 100 % Renter + 0% 0,55%
Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon P 0% 0,60%
10-20 prosent andel aksjer
KLP Kort Horisont 18% 0,40%
Nordea Aktiva 10 10% 0,49%
Nordea Indeksforvaltning 10 10% 0,50%
DNB Aktiv 10 10% 0,60%
Storebrand Forsiktig Pensjon 20% 0,80%
Gjensidige Trygg Privat 20% 0,89%
25-30 prosent andel aksjer
Nordea Indeksforvaltning 30 30% 0,50%
Danica Valg Forsiktig 25% 0,52%
Eika Forsiktig 30% 0,59%
SpareBank 1 Forsiktig + 25% 0,70%
Nordea Aktiva 30 30% 0,79%
DNB Aktiv 30 30% 0,85%
Handelsbanken Aktiv 30 30% 0,90%
50-55 prosent andel aksjer
Nordea Indeksforvaltning 30 50% 0,50%
SpareBank 1 Moderat + 50% 0,85%
Gjensidige Balansert Privat 50% 0,89%
Eika Moderat 55% 0,92%
Storebrand Balansert Pensjon 50% 0,95%
Danica Valg Moderat 50% 0,99%
Nordea Aktiva 50 50% 0,99%
DNB Aktiv 50 50% 1,05%
Handelsbanken Aktiv 50 50% 1,10%
60-70 prosent andel aksjer
KLP Lang Horisont 60% 0,40%
Skagen Pensjon 60 60% 0,96%
Nordea Aktiva 65 65% 1,19%
Handelsbanken Aktiv 70 70% 1,30%
75-80 prosent andel aksjer
Nordea Indeksforvaltning 80 80% 0,50%
Gjensidige Offensiv Privat 80% 0,89%
SpareBank 1 Offensiv + 75% 1,00%
Storebrand Offensiv Pensjon 80% 1,10%
Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon 80% 1,10%
Danica Valg Offensiv 75% 1,16%
Skagen Pensjon 80 80% 1,22%
Eika Offensiv 80% 1,25%
Nordea Aktiva 80 80% 1,29%
DNB Aktiv 80 80% 1,30%
100 prosent andel aksjer
KLP Framtid 100% 0,40%
Nordea Indeksforvaltning 100 100% 0,50%
Gjensidige Aksjer Privat 100% 0,89%
SpareBank 1 100 % Aksjer + 100% 1,15%
Danica Valg 100 % Aksjer 100% 1,33%
DNB Aktiv 100 100% 1,40%
Skagen Pensjon 100 100% 1,43%
Eika 100% aksjer 100% 1,50%
Handelsbanken Aktiv 100 100% 1,50%
Nordea Aktiva 100 100% 1,59%

 

Se også:

Les mer om IPS - Individuell pensjonssparing

Lønnsomheten av IPS - Individuell pensjonssparing

Guide til aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Aksjebeskatning

Markedsoversikt:

IPS - Markedsoversikt
Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.

Kalkulatorer:

IPS - lønnsomhetskalkulator
Kalkulatoren beregner hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må ha før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.