Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er spareprofilene som pensjonsleverandørene tilbyr på sparingen gjennom Individuell pensjonssparing.

De fleste IPS-leverandørene tilbyr forskjellige spareprofiler med ulik grad av risiko. I tillegg kan du velge fond direkte selv fra en fondsmeny.

Spareprofilene lages ved hjelp av andre fond som pensjonsleverandørene tilbyr, enten det er egne fond eller eksterne.

Se også markedsoversikten over IPS. Der kan du blant annet lese mer om investeringsmulighetene i de forskjellige IPS-tilbudene.

Spareprofilene i IPS

Oversikten viser hva som vil være normalfordelingen av renteandelen og aksjeandelen i spareprofilen. Disse to er igjen delt inn i norske fond og utenlandske fond.

Aksjefond ligger gjerne med en utenlandsandel på 70 til 80 prosent. Den norske andelen ligger dermed fra 20 til 30 prosent.

Normalt vil spareprofilen kunne avvike noe fra den oppsatte fordelingen. For eksempel at aksjeandelen kan avvike 10 prosentpoeng fra normalfordelingen.

Profilene er satt opp etter leverandørens navn.

Profil Kostnad Aksjer Utland
Danica Valg Forsiktig 0,82% 25% 20%
Danica Valg Moderat 0,99% 50% 40%
Danica Valg Offensiv 1,16% 75% 60%
Danica Valg 100 % Aksjer 1,33% 100% 80%
DNB Aktiv 10 0,60% 10% 8%
DNB Aktiv 30 0,85% 30% 24%
DNB Aktiv 50 1,05% 50% 40%
DNB Aktiv 80 1,30% 80% 64%
DNB Aktiv 100 1,40% 100% 80%
Eika Forsiktig 0,59% 30% 23%
Eika Moderat 0,92% 55% 37%
Eika Offensiv 1,25% 80% 60%
Eika 100% aksjer 1,50% 100% 75%
Gjensidige Trygg Privat 0,89% 20% 16%
Gjensidige Balansert Privat 0,89% 50% 40%
Gjensidige Offensiv Privat 0,89% 80% 64%
Gjensidige Aksjer Privat 0,89% 100% 80%
Handelsbanken Aktiv 30 0,90% 30% 21%
Handelsbanken Aktiv 50 1,10% 50% 35%
Handelsbanken Aktiv 70 1,30% 70% 49%
Handelsbanken Aktiv 100 1,50% 100% 70%
KLP Nåtid 0,40% 0% 0%
KLP Kort Horisont 0,40% 18% 15%
KLP Lang Horisont 0,40% 60% 48%
KLP Framtid 0,40% 100% 80%
Nordea Aktiva 10 0,49% 10% 8%
Nordea Aktiva 30 0,79% 30% 25%
Nordea Aktiva 50 0,99% 50% 40%
Nordea Aktiva 65 1,19% 65% 55%
Nordea Aktiva 80 1,29% 80% 65%
Nordea Aktiva 100 1,59% 100% 80%
Nordea Liv Bærekraft 10 0,49% 10% 10%
Nordea Liv Bærekraft 30 0,79% 30% 30%
Nordea Liv Bærekraft 50 0,99% 50% 50%
Nordea Liv Bærekraft 65 1,09% 65% 65%
Nordea Liv Bærekraft 80 1,19% 80% 80%
Nordea Liv Bærekraft 100 1,29% 100% 100%
Nordea Indeksforvaltning 10 0,30% 10% 9%
Nordea Indeksforvaltning 30 0,30% 30% 25%
Nordea Indeksforvaltning 30 0,30% 50% 43%
Nordea Indeksforvaltning 80 0,30% 80% 70%
Nordea Indeksforvaltning 100 0,30% 100% 85%
SpareBank 1 Privat Aktiv Renter IPS 0,55% 0% 0%
SpareBank 1 Privat Aktiv Forsiktig 25 IPS 0,70% 25% 20%
SpareBank 1 Privat Aktiv Moderat 50 IPS 0,85% 50% 40%
SpareBank 1 Privat Aktiv Offensiv 75 IPS 1,00% 75% 60%
SpareBank 1 Privat Aktiv Aksjer IPS 1,15% 100% 80%
Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon P 0,60% 0% 0%
Storebrand Forsiktig Pensjon 0,80% 20% 27%
Storebrand Balansert Pensjon 0,95% 50% 38%
Storebrand Offensiv Pensjon 1,10% 80% 60%
Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon 1,10% 80% 82%
Skagen Pensjon 60 0,99% 60% *
Skagen Pensjon 80 1,24% 80% *
Skagen Pensjon 100 1,44% 100% *

Skagen oppgir ingen normalfordeling.

Sammenligning av spareprofilene i IPS

Her er spareprofilene delt inn etter andelen aksjer. Innen hver av inndelingene er spareprofilene sortert etter kostnadsnivå.

Kostnadsforskjellene blir større, jo større aksjeandelen er. Med 100 prosent aksjeandel skiller det 1,23 prosentpoeng mellom billigste og dyreste spareprofil.

I utgangspunktet er det best å velge spareprofiler som har lavest kostnader.

Profil Kostnad Aksjer Utland
0 prosent andel aksjer Aksjer Kostnad
KLP Nåtid 0,40% 0% 0%
SpareBank 1 Privat Aktiv Renter IPS 0,55% 0% 0%
Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon P 0,60% 0% 0%
10-20 prosent andel aksjer
Nordea Indeksforvaltning 10 0,30% 10% 9%
KLP Kort Horisont 0,40% 18% 15%
Nordea Aktiva 10 0,49% 10% 8%
Nordea Liv Bærekraft 10 0,49% 10% 10%
DNB Aktiv 10 0,60% 10% 8%
Storebrand Forsiktig Pensjon 0,80% 20% 27%
Gjensidige Trygg Privat 0,89% 20% 16%
25-30 prosent andel aksjer
Nordea Indeksforvaltning 30 0,30% 30% 25%
Eika Forsiktig 0,59% 30% 23%
SpareBank 1 Privat Aktiv Forsiktig 25 IPS 0,70% 25% 20%
Nordea Aktiva 30 0,79% 30% 25%
Nordea Liv Bærekraft 30 0,79% 30% 30%
Danica Valg Forsiktig 0,82% 25% 20%
DNB Aktiv 30 0,85% 30% 24%
Handelsbanken Aktiv 30 0,90% 30% 21%
50-55 prosent andel aksjer
Nordea Indeksforvaltning 30 0,30% 50% 43%
SpareBank 1 Privat Aktiv Moderat 50 IPS 0,85% 50% 40%
Gjensidige Balansert Privat 0,89% 50% 40%
Eika Moderat 0,92% 55% 37%
Storebrand Balansert Pensjon 0,95% 50% 38%
Danica Valg Moderat 0,99% 50% 40%
Nordea Aktiva 50 0,99% 50% 40%
Nordea Liv Bærekraft 50 0,99% 50% 50%
DNB Aktiv 50 1,05% 50% 40%
Handelsbanken Aktiv 50 1,10% 50% 35%
60-70 prosent andel aksjer
KLP Lang Horisont 0,40% 60% 48%
Skagen Pensjon 60 0,99% 60% *
Nordea Liv Bærekraft 65 1,09% 65% 65%
Nordea Aktiva 65 1,19% 65% 55%
Handelsbanken Aktiv 70 1,30% 70% 49%
65-80 prosent andel aksjer
Nordea Indeksforvaltning 80 0,30% 80% 70%
Gjensidige Offensiv Privat 0,89% 80% 64%
SpareBank 1 Privat Aktiv Offensiv 75 IPS 1,00% 75% 60%
Storebrand Offensiv Pensjon 1,10% 80% 60%
Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon 1,10% 80% 82%
Danica Valg Offensiv 1,16% 75% 60%
Nordea Liv Bærekraft 80 1,19% 80% 80%
Skagen Pensjon 80 1,24% 80% *
Eika Offensiv 1,25% 80% 60%
Nordea Aktiva 80 1,29% 80% 65%
DNB Aktiv 80 1,30% 80% 64%
100 prosent andel aksjer
Nordea Indeksforvaltning 100 0,30% 100% 85%
KLP Framtid 0,40% 100% 80%
Gjensidige Aksjer Privat 0,89% 100% 80%
SpareBank 1 Privat Aktiv Aksjer IPS 1,15% 100% 80%
Nordea Liv Bærekraft 100 1,29% 100% 100%
Danica Valg 100 % Aksjer 1,33% 100% 80%
DNB Aktiv 100 1,40% 100% 80%
Skagen Pensjon 100 1,44% 100% *
Eika 100% aksjer 1,50% 100% 75%
Handelsbanken Aktiv 100 1,50% 100% 70%
Nordea Aktiva 100 1,59% 100% 80%

 

Se også:

Les mer om IPS - Individuell pensjonssparing

Lønnsomheten av IPS - Individuell pensjonssparing

Guide til Egen Pensjonskonto

Guide til aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Markedsoversikt:

IPS - Markedsoversikt
Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.

Egen pensjonskonto - Investeringsvalgene hos leverandørene

Kalkulatorer:

IPS - lønnsomhetskalkulator
Kalkulatoren beregner hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må ha før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.