Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Leverandørene som har de beste valgmulighetene på fond og fondsprofiler, vil også ha den beste løsningen for Individuell Pensjonssparing.

Det aller beste ville vært å kunne velge fritt blant alle fond i markedet. Men det er alltid et visst investeringsunivers du må velge fond blant.

Det er store forskjeller mellom selskapene når det gjelder utvalget av fond som tilbys.

Du kan velge mellom et visst antall fond (varierer fra null til hundre). I tillegg tilbyr de fleste pensjonsprofiler med varierende andel aksjefond, for eksempel at profilen skal ha 50 prosent aksjefondsandel. Disse profilene plasserer pengene i forskjellige aksjefond og rentefond. Et par av selskapene tilbyr bare spareprofiler og ikke enkeltfond.

Alderstilpassede profiler trapper ned aksjeandelene når det er et visst antall år til pensjonen skal utbetales. Hvordan avtrappingen skjer er litt ulikt mellom selskapene.

Se oversikt over selskapenes spareprofiler.

Leverandørene av IPS

Disse selskapene har lansert IPS. Det er fortsatt flere aktører som ennå ikke har lansert IPS-tilbudet ennå, flere aktører vil derfor etter hvert komme. 

I tabellen under finner du lenker til selskapene som tilbyr IPS:

  • Om IPS: Selskapets omtale av IPS på egne nettsider
  • Fond: Hvilke fond du kan velge mellom
  • Profiler: Hvilke fondsprofiler som tilbys
  • Nedtr.: Dette er også fondsprofiler, der det er en automatisk nedtrapping av aksjefond-andelen når man nærmer seg pensjonsutbetalingen.
Leverandør Om IPS Fond Profiler Nedtr.
Danske Bank IPS Åpen profil Danica Valg Danica Bal.
DNB IPS Våre fond Våre fond Lev mer
Eika IPS Alle fond * *
Gjensidige IPS Fondsoversikt Pensjonsprof. Alderstilp.
Handelsbanken IPS Fondsutvalg Aktivfond *
KLP IPS * Spareprof. *
Kron IPS Fondsliste Fondspakker
Landkreditt IPS Fond * *
Nordea IPS Fond Fond *
Nordnet IPS Fond * *
Sbanken IPS Fond * *
SpareBank 1 IPS * Profiler *
Sparebanken Vest IPS Fond Ja *
Storebrand IPS Fond Fond Fond
Skagen IPS Fond * Profiler

Kostnader

De færreste leverandørene belaster kunden for ekstra kostnader for IPS-kontoen.

Det er kostnadene som du betaler for fondene eller fondsprofilene som du betaler. Disse må du betale enten du kjøper de innenfor eller utenfor IPS.

Gebyr for IPS:

SpareBank 1 tar 0,1 prosent av saldoen i et eget IPS-gebyr. Dette er den eneste leverandøren som tar et eget administrasjonsgebyr.

Andre gebyrer:

Landkreditt tar et gebyr på 0,15 prosent ved overflytting av fond. De tar også et kjøpsgebyr på de to aksjefondene.

Om valgmulighetene på IPS-kontoen

Her kan du se mer om hvilke valgmuligheter du har på de forskjellige IPS-tilbudene.

Dette betyr de forskjellige kolonnene:

  • Fond: Hvor mange fond kan du velge mellom.
  • Profil: Hvor mange profiler kan du velge mellom.
  • Indeks: Hvor mange globale eller norske indeksfond tilbys.
  • Global: Hvor mange brede globale aksjefond tilbys.
  • Norsk: Hvor mange brede norske aksjefond tilbys.

Det er positivt å ha med både norske og globale indeksfond. Det samme gjelder å ha det med i fondsprofilene.

Leverandør Profil Indeks Global Norsk
Danske Bank 5 1 5 2
DNB 9 5 3 5
Eika 4 0 0 0
Gjensidige 5 9 6 4
Handelsbanken 4 6 6 2
KLP 8 0 0 0
Kron 8 Over 20 Over 20 Over 20
Landkreditt 0 0 1 0
Nordea 14 0 Over 20 9
Nordnet 0 Over 20 Over 20 Over 20
Sbanken 4 Over 20 Over 20 Over 20
SpareBank 1 36 0 0 0
Sparebanken Vest 5 3 6 5
Storebrand 5 5 16 5
Skagen 3 Over 20 Over 20 Over 20

 

Se også:

Les mer om IPS - Individuell pensjonssparing

Lønnsomheten av IPS - Individuell pensjonssparing

Guide til Egen pensjonskonto

Guide til aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Skatt på aksjer og utbytte

Markedsoversikt:

IPS - Spareprofiler
Oversikt over selskapenes forskjellige spareprofiler de tilbyr gjennom IPS.

Kalkulatorer:

IPS - lønnsomhetskalkulator
Kalkulatoren beregner hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må ha før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.