Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mye større forskjeller i renten på mellomfinansiering enn den er på vanlige boliglånsrenter.

Du kan få en rente på mellomfinansieringen som er lik den du får på boliglånsrenten. Eller du kan få en rente som er over dobbelt så høy.

Renten vi har satt her er de rentene som oppgis av bankene. Du må alltid sjekke ut rentene fordi sikkerheten du har i boligene har betydning for hvilken rente du ender opp med.

Det er landsdekkende banker som er med i utvalget.

Les: Guide til mellomfinansiering.

Lavest og høyest rente

Dette er de tre laveste, og tre høyeste rentene blant utvalget av banker.

De som har den billigste mellomfinansieringen, har lik rente på boliglån og mellomfinansiering.

Med et mellomfinansieringsbehov på 4 millioner kroner i 6 måneder skiller det over 60.000 kroner mellom dyreste og billigste alternativ.

3 millioner i 3 måneder
3 billigste
Landkreditt – solgt bolig 43 750
DNB – Boligbyggelag 44 355
Landkreditt 48 250
3 dyreste
Jernbanepersonalets Bank og forsikring 62 500
SpareBank 1 Nord-Norge 64 745
OBOS 66 980
4 millioner i 6 måneder
3 billigste
Landkreditt – solgt bolig 115 000
DNB – Boligbyggelag 118 160
Landkreditt 127 000
3 dyreste
Jernbanepersonalets Bank og forsikring 160 000
SpareBank 1 Nord-Norge 163 690
OBOS 170 120

Rentene er hentet inn i 23.1 2024.

Mellomfinansierings-kostnaden i bankene

Listen er alfabetisk satt opp. Andre kolonne viser kostnaden for 3 millioner kroner over 3 mnd. Tredje kolonne viser kostnaden for 4 millioner kroner over 6 måneder.

Det er flere store banker som ikke har en offisiell pris på mellomfinansiering. Blant annet gjelder dette DNB og Nordea.

Bank 3 mill – 3 mnd 4 mill – 6 mnd
Akademikerne – Handelsbanken 51 060 136 070
BN Bank 57 635 150 270
DNB – Boligbyggelag 44 355 118 160
Danske Bank 62 180 159 860
Econa – Nordea 51 510 136 020
Handelsbanken 62 180 157 360
Juristforbundet – Handelsbanken 52 060 137 070
Jernbanepersonalets Bank og forsikring 62 500 160 000
KLP medlem 59 480 152 710
Landkreditt – solgt bolig 43 750 115 000
Landkreditt 48 250 127 000
NAL – Nordea 53 275 137 800
NORDirekte (Skagerrak Spb) 53 370 139 740
OBOS – med langsiktig finansiering 49 295 123 040
OBOS – uten langsiktig finansiering 66 980 170 210
Sbanken 56 175 149 800
SpareBank 1 Nord-Norge 64 745 163 690
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 54 900 141 300
SpareBank 1 SR-Bank 56 630 143 560
Tolga-Os Sparebank 59 930 153 860
Unio – Nordea 53 275 137 800
YS – Nordea 53 275 137 800

 

Renter og gebyrer på mellomfinansieringen

Tabellen viser den nominelle renten, startgebyret (etableringsgebyr og depotgebyr) og månedlig termingebyr.

Listen er alfabetisk satt opp.

Gjennomsnittlig rente er 6,98 prosent. Laveste nominelle rente er 5,70 prosent, høyeste 8,25 prosent.

Bank Nominell rente Start-gebyr Termin-gebyr
Akademikerne (Danske Bank) 6,79% 0 540
BN Bank 7,40% 2 000 540
DNB – Boligbyggelag 5,89% 0 720
Danske Bank 7,80% 3 500 720
Econa – Nordea 6,75% 750 540
Handelsbanken 7,60% 5 000 720
Juristforbundet – Handelsbanken 6,79% 1 000 540
KLP medlem 7,45% 3 500 420
Landkreditt – solgt bolig 5,70% 1 000 0
Landkreditt 6,30% 1 000 0
NAL – Nordea 6,75% 2 500 600
NORDirekte (Skagerrak Spb) 6,90% 1 500 480
OBOS – med langsiktig finansiering 5,89% 5 000 480
OBOS – uten langsiktig finansiering 8,25% 5 000 420
Sbanken 7,49% 0 0
SpareBank 1 Nord-Norge 7,90% 5 300 0
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 6,90% 3 000 0
SpareBank 1 SR-Bank 6,94% 4 400 0
Tolga-Os Sparebank 7,50% 3 500 900
Unio Nordea 6,75% 2 500 720
YS – Nordea 6,75% 2 500 600
Gjennomsnitt 6,98% 2 469 417

Det er mange banker som ikke oppgir rente på mellomfinansiering

Mange av bankene oppgir ikke renten på mellomfinansiering i prislistene. I disse bankene må du få et konkret tilbud.

Det er også noen få banker som ikke gir mellomfinansiering i det hele tatt.

Disse er blant dem som bare oppgir renten på forespørsel:

 • DNB
 • Fana Sparebank
 • Nordea
 • Romerike Sparebank
 • Sandnes Sparebank
 • SpareBank 1 Lom & Skjåk
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 Østlandet
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Vest

Bruk Mellomfinansieringskalkulatoren

I denne kalkulatoren kan du legge inn lånebeløp, varighet og rente som du selv ønsker. Kalkulatoren regner ut beløpet du skal betale, og hvilket beløp dette blir etter skatt.

Her finner du mellomfinansieringskalkulatoren.

 

Se også:

Guide til mellomfinansiering.

Guide til boliglån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.