Det er mye større forskjeller i renten på mellomfinansiering enn den er på vanlige boliglånsrenter.

Du kan få en rente på mellomfinansieringen som er lik den du får på boliglånsrenten. Eller du kan få en rente som er over dobbelt så høy.

Renten vi har satt her er de rentene som oppgis av bankene. Du må alltid sjekke ut rentene fordi sikkerheten du har i boligene har betydning for hvilken rente du ender opp med.

Les: Guide til mellomfinansiering.

Lavest og høyest rente

Dette er de tre laveste, og tre høyeste rentene blant utvalget av banker.

Både Landkreditt og OBOS (med langsiktig lån) har en rente på mellomfinansieringen som er lik den vanlige boliglånsrenten.

Med et mellomfinansieringsbehov på 4 millioner kroner i 6 måneder skiller det over 70.000 kroner mellom dyreste og billigste alternativ.

3 millioner i 3 måneder
3 billigste
OBOS med langsiktig lån 18 375
Landkreditt 20 500
Sbanken 26 175
3 dyreste
Din Bank 43 425
OBOS uten langsiktig lån 45 605
SpareBank 1 Modum 47 540
4 millioner i 6 måneder
3 billigste
OBOS med langsiktig lån 46 500
Landkreditt 53 000
Sbanken 69 800
3 dyreste
Sparebanken Øst 106 470
OBOS med langsiktig lån 113 210
SpareBank 1 Modum 118 330

Rentene er hentet inn i 80.5.2020.

Mellomfinansierings-kostnaden i bankene

Listen er alfabetisk satt opp. Andre kolonne viser kostnaden for 3 millioner kroner over 3 mnd. Tredje kolonne viser kostnaden for 4 millioner kroner over 6 måneder.

Bank 3 mill – 3 mnd 4 mill – 6 mnd
Akademikerne (Danske Bank) 27 060 72 070
BN Bank 35 385 91 770
Danske Bank 37 055 92 860
Din Bank 43 425 105 800
KLP medlem 30 855 79 710
KLP ikke medlem 36 540 93 580
Landkreditt 20 500 53 000
Nordea Direct 31 075 78 600
OBOS med langsiktig lån 18 375 46 500
OBOS uten langsiktig lån 45 605 113 210
Sbanken 26 175 69 800
SpareBank 1 Modum 47 540 118 330
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 39 900 101 300
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 37 430 93 860
Sparebanken Øst 43 885 106 470
Storebrand 37 075 93 350
YS – Nordea Direct 31 075 78 600

Renter og gebyrer på mellomfinansieringen

Tabellen viser den nominelle renten, startgebyret (etableringsgebyr og depotgebyr, og månedlig termingebyr.

Listen er alfabetisk satt opp.

Gjennomsnittlig rente er 4,25 prosent. Billigste er 2,25 prosent, dyreste 5,65 prosent.

Bank Nominell rente Start-gebyr Termin-gebyr
Akademikerne (Danske Bank) 3,59% 0 45
BN Bank 4,50% 1 500 45
Danske Bank 4,45% 3 500 60
Din Bank 4,99% 6 000 0
KLP medlem 3,90% 1 500 35
KLP ikke medlem 4,55% 2 250 55
Landkreditt 2,60% 1 000 0
Nordea Direct 3,79% 2 500 50
OBOS med langsiktig lån 2,25% 1 500 0
OBOS uten langsiktig lån 5,40% 5 000 35
Sbanken 3,49% 0 0
SpareBank 1 Modum 5,65% 5 000 55
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,90% 3 000 50
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 4,50% 3 500 60
Sparebanken Øst 4,99% 6 250 70
Storebrand 4,49% 3 250 50
YS – Nordea Direct 3,79% 2 500 50
Gjennomsnitt 4,25% 2 859 38

Det er mange som ikke oppgir rente på mellomfinansiering

Mange av bankene oppgir ikke renten på mellomfinansiering i prislistene. I disse bankene må du få et konkret tilbud.

Det er også noen få banker som ikke gir mellomfinansiering i det hele tatt.

Disse er blant dem som bare oppgir renten på forespørsel:

 • DNB
 • Fana Sparebank
 • Handelsbanken
 • Lillestrømbanken
 • NORDirektebank
 • Nordea
 • Sandnes Sparebank
 • SpareBank 1 Lom & Skjåk
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • SpareBank 1 Telemark
 • SpareBank 1 Østlandet
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Vest

Bruk Mellomfinansieringskalkulatoren

I denne kalkulatoren kan du legge inn lånebeløp, varighet og rente som du selv ønsker. Kalkulatoren regner ut beløpet du skal betale, og hvilket beløp dette blir etter skatt.

Her finner du mellomfinansieringskalkulatoren.

 

Se også:

Guide til mellomfinansiering.

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.