Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mye større forskjeller i renten på mellomfinansiering enn den er på vanlige boliglånsrenter.

Du kan få en rente på mellomfinansieringen som er lik den du får på boliglånsrenten. Eller du kan få en rente som er over dobbelt så høy.

Renten vi har satt her er de rentene som oppgis av bankene. Du må alltid sjekke ut rentene fordi sikkerheten du har i boligene har betydning for hvilken rente du ender opp med.

Det er landsdekkende banker som er med i utvalget.

Les: Guide til mellomfinansiering.

Lavest og høyest rente

Dette er de tre laveste, og tre høyeste rentene blant utvalget av banker.

De som har den billigste mellomfinansieringen, har lik rente på boliglån og mellomfinansiering.

Med et mellomfinansieringsbehov på 4 millioner kroner i 6 måneder skiller det over 70.000 kroner mellom dyreste og billigste alternativ.

3 millioner i 3 måneder
3 billigste
Landkreditt 12 625
OBOS Nyboliglån 14 205
DNB – Boligbyggelag 15 030
3 dyreste
Tolga-Os Sparebank 42 680
Din Bank 43 425
OBOS uten boliglån 46 355
4 millioner i 6 måneder
3 billigste
Landkreditt 32 000
OBOS Nyboliglån 35 310
DNB – Boligbyggelag 39 960
3 dyreste
Din Bank 105 800
Tolga-Os Sparebank 107 680
OBOS uten boliglån 115 210
   

Rentene er hentet inn i 18.11.2020.

Mellomfinansierings-kostnaden i bankene

Listen er alfabetisk satt opp. Andre kolonne viser kostnaden for 3 millioner kroner over 3 mnd. Tredje kolonne viser kostnaden for 4 millioner kroner over 6 måneder.

Det er flere stor banker som ikke har en offisiell pris på mellomfinansiering. Blant annet gjelder dette DNB og Nordea.

Bank 3 mill – 3 mnd 4 mill – 6 mnd
Akademikerne (Danske Bank) 25 935 69 070
BN Bank 35 385 91 770
DNB – Boligbyggelag 15 030 39 960
Danske Bank 35 930 89 860
Din Bank 43 425 105 800
Juristforbundet – Handelsbanken 19 510 50 270
KLP medlem 26 855 65 710
Landkreditt 12 625 32 000
Nordea Direct 31 075 78 600
NORDirekte (Skagerrak Spb) 23 370 59 740
OBOS uten boliglån 46 355 115 210
OBOS Nyboliglån 14 205 35 310
Sbanken 26 175 69 800
SpareBank 1 SR-Bank 26 255 62 560
Sparebanken Øst 29 635 68 470
Tolga-Os Sparebank 42 680 107 860
Unio – Nordea Direct 31 075 78 600
YS – Nordea Direct 31 075 78 600

Renter og gebyrer på mellomfinansieringen

Tabellen viser den nominelle renten, startgebyret (etableringsgebyr og depotgebyr, og månedlig termingebyr.

Listen er alfabetisk satt opp.

Gjennomsnittlig rente er 3,43 prosent. Billigste nominelle rente er 1,55 prosent, dyreste 5,50 prosent.

Bank Nominell rente Start-gebyr 45
Akademikerne (Danske Bank) 3,44% 0 45
BN Bank 4,50% 1 500 60
DNB – Boligbyggelag 1,98% 0 60
Danske Bank 4,30% 3 500 0
Din Bank 4,99% 6 000 45
Juristforbundet – Handelsbanken 2,45% 1 000 55
KLP medlem 3,10% 3 500 0
Landkreditt 1,55% 1 000 50
Nordea Direct 3,79% 2 500 40
NORDirekte (Skagerrak Spb) 2,90% 1 500 35
OBOS uten langsiktig lån 5,50% 5 000 0
Sbanken 3,49% 0 70
SpareBank 1 SR-Bank 2,89% 4 400 60
Sparebanken Øst 3,09% 6 250 60
Tolga-Os Sparebank 5,20% 3 500 50
Unio Nordea Direct 3,79% 2 500 50
YS – Nordea Direct 3,79% 2 500 42
Gjennomsnitt 3,43% 2 582 41

Det er mange som ikke oppgir rente på mellomfinansiering

Mange av bankene oppgir ikke renten på mellomfinansiering i prislistene. I disse bankene må du få et konkret tilbud.

Det er også noen få banker som ikke gir mellomfinansiering i det hele tatt.

Disse er blant dem som bare oppgir renten på forespørsel:

 • DNB
 • Fana Sparebank
 • Handelsbanken
 • Lillestrømbanken
 • Nordea
 • Sandnes Sparebank
 • SpareBank 1 Lom & Skjåk
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 Østlandet
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Vest

Bruk Mellomfinansieringskalkulatoren

I denne kalkulatoren kan du legge inn lånebeløp, varighet og rente som du selv ønsker. Kalkulatoren regner ut beløpet du skal betale, og hvilket beløp dette blir etter skatt.

Her finner du mellomfinansieringskalkulatoren.

 

Se også:

Guide til mellomfinansiering.

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.