Det er mye større forskjeller i renten på mellomfinansiering enn den er på vanlige boliglånsrenter.

Du kan få en rente på mellomfinansieringen som er lik den du får på boliglånsrenten. Eller du kan få en rente som er over dobbelt så høy.

Renten vi har satt her er de rentene som oppgis av bankene. Du må alltid sjekke ut rentene fordi sikkerheten du har i boligene har betydning for hvilken rente du ender opp med.

Les mer om mellomfinansiering.

Lavest og høyest rente

Dette er de tre laveste, og tre høyeste rentene blant utvalget av banker.

Både Landkreditt og OBOS har en rente på mellomfinansieringen som er lik den vanlige boliglånsrenten.

Med et mellomfinansieringsbehov på 4 millioner kroner i 6 måneder skiller det 70.000 kroner mellom dyreste og billigste alternativ.

3 millioner i 3 måneder
3 billigste
Landkreditt 16 750
OBOS med langsiktig lån 18 375
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 29 900
3 dyreste
Sparebanken Øst 39 945
BN Bank 42 840
Hegra Sparebank 43 625
4 millioner i 6 måneder
3 billigste
Landkreditt 43 000
OBOS med langsiktig lån 46 500
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 73 800
3 dyreste
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 100 300
BN Bank 111 680
Hegra Sparebank 113 000

Rentene er hentet inn i 15.2 2018.

Mellomfinansierings-kostnaden i bankene

Listen er alfabetisk satt opp. Andre kolonne viser kostnaden for 3 millioner kroner over 3 mnd. Tredje kolonne viser kostnaden for 4 millioner kroner over 6 måneder.

Bank 3 mill – 3 mnd 4 mill – 6 mnd
Akademikerne (Danske Bank) 30 060 80 070
BN Bank 42 840 111 680
Danske Bank 39 635 97 270
Din Bank 39 750 96 000
Hegra Sparebank 43 625 113 000
Gjensidige Organisasjon 32 425 82 300
Gjensidige 32 425 82 300
KLP medlem 29 105 75 460
KLP ikke medlem 32 915 84 330
Landkreditt 16 750 43 000
OBOS med langsiktig lån 18 375 46 500
Skandiabanken 31 575 84 200
SpareBank 1 Modum 38 025 96 300
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 38 900 100 300
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 29 900 73 800
Sparebanken Øst 39 945 96 390
Storebrand 34 525 87 800

Renter og gebyrer på mellomfinansieringen

Tabellen viser den nominelle renten, startgebyret (etableringsgebyr og depotgebyr, og månedlig termingebyr.

Listen er alfabetisk satt opp.

Gjennomsnittlig rente er 4,20 prosent. Billigste er 2,10 prosent, dyreste 5,55 prosent.

Bank Nominell rente Start-gebyr Termin-gebyr
Akademikerne (Danske Bank) 3,99% 0 45
BN Bank 5,50% 1 500 30
Danske Bank 4,60% 5 000 45
Din Bank 4,50% 6 000 0
Hegra Sparebank 5,55% 2 000 0
Gjensidige Organisasjon 3,99% 2 500 0
Gjensidige 3,99% 2 500 0
KLP medlem 3,70% 1 250 35
KLP ikke medlem 4,10% 2 000 55
Landkreditt 2,10% 1 000 0
OBOS med langsiktig lån 2,25% 1 500 0
OBOS uten langsiktig lån 5,25% 5 000 35
Skandiabanken 4,21% 0 0
SpareBank 1 Modum 4,65% 3 000 50
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,90% 2 000 50
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,50% 3 500 50
Sparebanken Øst 4,50% 6 000 65
Storebrand 4,25% 2 500 50
Gjennomsnitt 4,20% 2 625 28

Det er mange som ikke oppgir rente på mellomfinansiering

Mange av bankene har ikke renten på mellomfinansiering i prislistene. Du må få et konkret tilbud fra disse bankene.

Det er også noen få banker som ikke gir mellomfinansiering i det hele tatt.

Disse er blant dem som bare oppgir renten på forespørsel:

 • DNB
 • Fana Sparebank
 • Handelsbanken
 • Lillestrømbanken
 • NORDirekbank
 • Nordea
 • Sandnes Sparebank
 • SpareBank 1 Lom & Skjåk
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • SpareBank 1 Telemark
 • SpareBank 1 Østlandet
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Vest

 

Se også:

Les mer om mellomfinansiering.

Kalkulatorer:

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.