Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mye større forskjeller i renten på mellomfinansiering enn den er på vanlige boliglånsrenter.

Du kan få en rente på mellomfinansieringen som er lik den du får på boliglånsrenten. Eller du kan få en rente som er over dobbelt så høy.

Renten vi har satt her er de rentene som oppgis av bankene. Du må alltid sjekke ut rentene fordi sikkerheten du har i boligene har betydning for hvilken rente du ender opp med.

Det er landsdekkende banker som er med i utvalget.

Les: Guide til mellomfinansiering.

Lavest og høyest rente

Dette er de tre laveste, og tre høyeste rentene blant utvalget av banker.

De som har den billigste mellomfinansieringen, har lik rente på boliglån og mellomfinansiering.

Med et mellomfinansieringsbehov på 4 millioner kroner i 6 måneder skiller det over 60.000 kroner mellom dyreste og billigste alternativ.

3 millioner i 3 måneder
3 billigste
DNB – Boligbyggelag 40 155
Landkreditt 40 750
Econa – Nordea 44 310
3 dyreste
Danske Bank 58 430
Sparebanken Øst 59 890
OBOS 63 230
4 millioner i 6 måneder
3 billigste
DNB – Boligbyggelag 106 960
Landkreditt 107 000
Econa – Nordea 116 820
3 dyreste
Sparebanken Øst 14 740
Danske Bank 149 860
OBOS 160 210

Rentene er hentet inn i 16.07.2023.

Mellomfinansierings-kostnaden i bankene

Listen er alfabetisk satt opp. Andre kolonne viser kostnaden for 3 millioner kroner over 3 mnd. Tredje kolonne viser kostnaden for 4 millioner kroner over 6 måneder.

Det er flere store banker som ikke har en offisiell pris på mellomfinansiering. Blant annet gjelder dette DNB og Nordea.

Bank 3 mill – 3 mnd 4 mill – 6 mnd
Akademikerne (Danske Bank) 48 885 130 270
BN Bank 53 760 140 770
DNB – Boligbyggelag 40 155 106 960
Danske Bank 58 430 149 860
Econa – Nordea 44 310 116 820
Handelsbanken 55 805 140 360
Juristforbundet – Handelsbanken 44 560 117 070
Jernbanepersonalets Bank og forsikring 56 875 145 000
KLP medlem 52 730 134 710
Landkreditt 40 750 107 000
NAL – Nordea 46 075 118 600
NORDirekte (Skagerrak Spb) 50 370 131 740
OBOS 63 230 160 210
Sbanken 50 850 135 600
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 51 150 131 300
SpareBank 1 SR-Bank 51 755 130 560
Sparebanken Øst 59 890 147 490
Tolga-Os Sparebank 49 430 125 860
Unio – Nordea 46 075 118 600
YS – Nordea 46 075 118 600

Renter og gebyrer på mellomfinansieringen

Tabellen viser den nominelle renten, startgebyret (etableringsgebyr og depotgebyr, og månedlig termingebyr.

Listen er alfabetisk satt opp.

Gjennomsnittlig rente er 6,16 prosent. Laveste nominelle rente er 4,83 prosent, høyeste 7,25 prosent.

Bank Nominell rente Start-gebyr Termin-gebyr
Akademikerne (Danske Bank) 6,00% 0 540
BN Bank 6,96% 1 500 540
DNB – Boligbyggelag 4,83% 0 720
Danske Bank 7,30% 3 500 720
Juristforbundet – Handelsbanken 5,79% 1 000 540
KLP medlem 6,05% 3 500 420
Landkreditt 4,80% 1 000 0
NORDirekte (Skagerrak Spb) 5,90% 1 500 480
OBOS uten langsiktig lån 7,25% 5 000 420
Sbanken 6,31% 0 420
SpareBank 1 SR-Bank 6,29% 4 400 0
Sparebanken Øst 6,49% 7 240 720
Tolga-Os Sparebank 6,10% 3 500 900
Unio Nordea Direct 5,29% 2 500 720
YS – Nordea Direct 5,29% 2 500 600
Gjennomsnitt 6,16% 2 387 510

Det er mange som ikke oppgir rente på mellomfinansiering

Mange av bankene oppgir ikke renten på mellomfinansiering i prislistene. I disse bankene må du få et konkret tilbud.

Det er også noen få banker som ikke gir mellomfinansiering i det hele tatt.

Disse er blant dem som bare oppgir renten på forespørsel:

 • DNB
 • Fana Sparebank
 • Nordea
 • Romerike Sparebank
 • Sandnes Sparebank
 • SpareBank 1 Lom & Skjåk
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 Østlandet
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Vest

Bruk Mellomfinansieringskalkulatoren

I denne kalkulatoren kan du legge inn lånebeløp, varighet og rente som du selv ønsker. Kalkulatoren regner ut beløpet du skal betale, og hvilket beløp dette blir etter skatt.

Her finner du mellomfinansieringskalkulatoren.

 

Se også:

Guide til mellomfinansiering.

Guide til boliglån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.