Det er mye større forskjeller i renten på mellomfinansiering enn den er på vanlige boliglånsrenter.

Du kan få en rente på mellomfinansieringen som er lik den du får på boliglånsrenten. Eller du kan få en rente som er over dobbelt så høy.

Renten vi har satt her er de rentene som oppgis av bankene. Du må alltid sjekke ut rentene fordi sikkerheten du har i boligene har betydning for hvilken rente du ender opp med.

Det er landsdekkende banker som er med i utvalget.

Les: Guide til mellomfinansiering.

Lavest og høyest rente

Dette er de tre laveste, og tre høyeste rentene blant utvalget av banker.

De som har den billigste mellomfinansieringen, har lik rente på boliglån og mellomfinansiering.

Med et mellomfinansieringsbehov på 4 millioner kroner i 6 måneder skiller det over 70.000 kroner mellom dyreste og billigste alternativ.

3 millioner i 3 måneder
3 billigste
DNB – Boligbyggelag 13 155
OBOS med langsiktig lån 15 750
Juristforbundet – Handelsbanken 19 510
3 dyreste
Tolga-Os Sparebank 42 680
Din Bank 43 425
OBOS uten langsiktig lån 45 605
4 millioner i 6 måneder
3 billigste
DNB – Boligbyggelag 34 960
OBOS med langsiktig lån 39 500
Juristforbundet – Handelsbanken 50 270
3 dyreste
Din Bank 105 800
Tolga-Os Sparebank 107 680
OBOS med langsiktig lån 113 210

Rentene er hentet inn i 18.11.2020.

Mellomfinansierings-kostnaden i bankene

Listen er alfabetisk satt opp. Andre kolonne viser kostnaden for 3 millioner kroner over 3 mnd. Tredje kolonne viser kostnaden for 4 millioner kroner over 6 måneder.

Det er flere stor banker som ikke har en offisiell pris på mellomfinansiering. Blant annet gjelder dette DNB og Nordea.

Bank 3 mill – 3 mnd 4 mill – 6 mnd
Akademikerne (Danske Bank) 24 060 64 070
BN Bank 35 385 91 770
DNB – Boligbyggelag 13 155 34 960
Danske Bank 34 055 84 860
Din Bank 43 425 105 800
Juristforbundet – Handelsbanken 19 510 50 270
KLP medlem 26 855 65 710
Landkreditt 20 500 53 000
Nordea Direct 31 075 78 600
NORDirekte (Skagerrak Spb) 24 870 63 740
OBOS med langsiktig lån 15 750 39 500
OBOS uten langsiktig lån 45 605 113 210
Sbanken 26 175 69 800
Sparebanken Øst 29 635 68 470
Tolga-Os Sparebank 42 680 107 860
Unio – Nordea Direct 31 075 78 600
YS – Nordea Direct 31 075 78 600

Renter og gebyrer på mellomfinansieringen

Tabellen viser den nominelle renten, startgebyret (etableringsgebyr og depotgebyr, og månedlig termingebyr.

Listen er alfabetisk satt opp.

Gjennomsnittlig rente er 3,91 prosent. Billigste nominelle renten er 1,73 prosent, dyreste 5,40 prosent.

Bank Nominell rente Start-gebyr Termin-gebyr
Akademikerne (Danske Bank) 3,19% 0 45
BN Bank 4,50% 1 500 45
DNB – Boligbyggelag 1,73% 0 60
Danske Bank 4,05% 3 500 60
Din Bank 4,99% 6 000 0
Juristforbundet – Handelsbanken 2,45% 1 000 45
KLP medlem 3,10% 3 500 55
Landkreditt 2,60% 1 000 0
Nordea Direct 3,79% 2 500 50
NORDirekte (Skagerrak Spb) 3,10% 1 500 40
OBOS med langsiktig lån 1,90% 1 500 0
OBOS uten langsiktig lån 5,40% 5 000 35
Sbanken 3,49% 0 0
Sparebanken Øst 3,09% 6 250 70
Tolga-Os Sparebank 5,20% 3 500 60
Unio Nordea Direct 3,79% 2 500 50
YS – Nordea Direct 3,79% 2 500 50
Gjennomsnitt 3,38% 2 375 38

Det er mange som ikke oppgir rente på mellomfinansiering

Mange av bankene oppgir ikke renten på mellomfinansiering i prislistene. I disse bankene må du få et konkret tilbud.

Det er også noen få banker som ikke gir mellomfinansiering i det hele tatt.

Disse er blant dem som bare oppgir renten på forespørsel:

 • DNB
 • Fana Sparebank
 • Handelsbanken
 • Lillestrømbanken
 • Nordea
 • Sandnes Sparebank
 • SpareBank 1 Lom & Skjåk
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • SpareBank 1 Østlandet
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Vest

Bruk Mellomfinansieringskalkulatoren

I denne kalkulatoren kan du legge inn lånebeløp, varighet og rente som du selv ønsker. Kalkulatoren regner ut beløpet du skal betale, og hvilket beløp dette blir etter skatt.

Her finner du mellomfinansieringskalkulatoren.

 

Se også:

Guide til mellomfinansiering.

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.