Det er mye større forskjeller i renten på mellomfinansiering enn den er på vanlige boliglånsrenter.

Du kan få en rente på mellomfinansieringen som er lik den du får på boliglånsrenten. Eller du kan få en rente som er over dobbelt så høy.

Renten vi har satt her er de rentene som oppgis av bankene. Du må alltid sjekke ut rentene fordi sikkerheten du har i boligene har betydning for hvilken rente du ender opp med.

Les: Guide til mellomfinansiering.

Lavest og høyest rente

Dette er de tre laveste, og tre høyeste rentene blant utvalget av banker.

Både Landkreditt og OBOS har en rente på mellomfinansieringen som er lik den vanlige boliglånsrenten.

Med et mellomfinansieringsbehov på 4 millioner kroner i 6 måneder skiller det 70.000 kroner mellom dyreste og billigste alternativ.

3 millioner i 3 måneder
3 billigste
Landkreditt 19 000
OBOS med langsiktig lån 22 125
Akademikerne (Danske Bank) 30 060
3 dyreste
BN Bank 42 840
Hegra Sparebank 43 625
SpareBank 1 Modum 43 775
4 millioner i 6 måneder
3 billigste
Landkreditt 49 000
OBOS med langsiktig lån 56 500
Akademikerne (Danske Bank) 80 070
3 dyreste
SpareBank 1 Modum 108 300
BN Bank 111 680
Hegra Sparebank 113 000

Rentene er hentet inn i 20.5.2019.

Mellomfinansierings-kostnaden i bankene

Listen er alfabetisk satt opp. Andre kolonne viser kostnaden for 3 millioner kroner over 3 mnd. Tredje kolonne viser kostnaden for 4 millioner kroner over 6 måneder.

Bank 3 mill – 3 mnd 4 mill – 6 mnd
Akademikerne (Danske Bank) 30 060 80 070
BN Bank 42 840 111 680
Danske Bank 41 510 102 270
Din Bank 42 000 102 000
Hegra Sparebank 43 625 113 000
Gjensidige 32 425 82 300
KLP medlem 32 855 85 460
KLP ikke medlem 36 665 94 330
Landkreditt 19 000 49 000
OBOS med langsiktig lån 22 125 56 500
Sbanken 33 750 90 000
SpareBank 1 Modum 43 775 108 300
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 39 900 101 300
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 33 650 83 800
Sparebanken Øst 41 820 101 390
Storebrand 39 025 98 550
Gjensidige – YS 32 425 82 300

Renter og gebyrer på mellomfinansieringen

Tabellen viser den nominelle renten, startgebyret (etableringsgebyr og depotgebyr, og månedlig termingebyr.

Listen er alfabetisk satt opp.

Gjennomsnittlig rente er 4,50 prosent. Billigste er 2,40 prosent, dyreste 5,75 prosent.

Bank Nominell rente Start-gebyr Termin-gebyr
Akademikerne (Danske Bank) 3,99% 0 45
BN Bank 5,50% 1 500 30
Danske Bank 4,85% 5 000 45
Din Bank 4,80% 6 000 0
Hegra Sparebank 5,55% 2 000 0
Gjensidige 3,99% 2 500 0
KLP medlem 4,20% 1 250 35
KLP ikke medlem 4,60% 2 000 55
Landkreditt 2,40% 1 000 0
OBOS med langsiktig lån 2,75% 1 500 0
OBOS uten langsiktig lån 5,75% 5 000 35
Sbanken 4,50% 0 0
SpareBank 1 Modum 5,15% 5 000 50
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,90% 3 000 50
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 4,00% 3 500 50
Sparebanken Øst 4,75% 6 000 65
Storebrand 4,75% 3 250 50
YS – Gjensidige 3,99% 2 500 0
Gjennomsnitt 4,50% 2 853 30

Det er mange som ikke oppgir rente på mellomfinansiering

Mange av bankene oppgir ikke renten på mellomfinansiering i prislistene. I disse bankene må du få et konkret tilbud.

Det er også noen få banker som ikke gir mellomfinansiering i det hele tatt.

Disse er blant dem som bare oppgir renten på forespørsel:

 • DNB
 • Fana Sparebank
 • Handelsbanken
 • Lillestrømbanken
 • NORDirekbank
 • Nordea
 • Sandnes Sparebank
 • SpareBank 1 Lom & Skjåk
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • SpareBank 1 Telemark
 • SpareBank 1 Østlandet
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Vest

Bruk Mellomfinansieringskalkulatoren

I denne kalkulatoren kan du legge inn lånebeløp, varighet og rente som du selv ønsker. Kalkulatoren regner ut beløpet du skal betale, og hvilket beløp dette blir etter skatt.

Her finner du mellomfinansieringskalkulatoren.

 

Se også:

Guide til mellomfinansiering.

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.