Her ser du en oversikt over hvilke spareprofiler som tilbys.

Alle bank og forsikringsselskaper som tilbyr aksjefond, rentefond, fondskonto og aksjesparekonto har som oftest laget ferdige spareprofiler med forskjellig grad av risiko. På den måten slipper kunden å velge enkeltfond.

Dette er profiler som du kan velge i flere typer spareprodukter:

  • Pensjonssparing - IPS
  • Fondskonto
  • Aksjesparekonto (minimum 80 prosent aksjer)
  • Pensjonskapitalbevis

Aksjesparekonto er ikke et eget spareprodukt i seg selv, men en konto der du kan legge inn verdipapirer med en aksjeandel på minst 80 prosent.

Spareprofilene

Alle har flere alternative spareprofiler. I disse kan du velge fra 0-25 prosent aksjer, opp til 100 prosent aksjefond. Antall spareprofiler hos tilbyderne ligger i området tre til fem.

Her er en oversikt over kostnadene ved å velge fire forskjellige profiler. Her er det 25 prosent aksjer, 50 prosent aksjer, 75 prosent aksjer, og 100 prosent aksjer. På de enkelte produktene er det noen selskaper som tar et eget administrasjonsgebyr på toppen.

Forsiktig profil

       
Profil Kostnad Aksjer    
Danica Valg Forsiktig 0,79% 25%    
DNB Aktiv 30 0,85% 30%    
Gjensidige Trygg Privat 0,89% 20%    
Handelsbanken Aktiv 30 0,90% 30%    
KLP Kort Horisont 0,22% 18%    
Nordea Plan 30 0,79% 30%    
Nordnet Forsiktig 0,44% 30%    
Spb1: Odin Konservativ 0,70% 25%    
Storebrand Forsiktig Pensjon 0,80% 20%    
Fordeling Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
Danica Valg Forsiktig 60% 15% 5% 20%
DNB Aktiv 30 45% 25% 6% 24%
Gjensidige Trygg Privat 40% 40% 4% 16%
Handelsbanken Aktiv 30 70% 0% 9% 21%
KLP Kort Horisont 62% 21% 4% 15%
Nordea Plan 30 50% 20% 5% 25%
Nordnet Forsiktig 70% 0% 12% 18%
Spb1: Odin Konservativ 75% 0% 5% 20%
Storebrand Forsiktig Pensjon 50% 12% 5% 27%
         

Moderat profil

     
Profil Kostnad Aksjer    
Danica Valg Moderat 1,10% 50%    
DNB Aktiv 50 1,05% 50%    
Gjensidige Balansert Privat 0,89% 50%    
Handelsbanken Aktiv 50 1,10% 50%    
KLP Lang Horisont 0,25% 60%    
Nordea Plan 50 0,99% 50%    
Nordnet Balansert 0,61% 50%    
Spb 1: Odin Flex 1,00% 50%    
Storebrand Balansert Pensjon 0,95% 50%    
Fordeling Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
Danica Valg Moderat 35% 15% 10% 40%
DNB Aktiv 50 30% 20% 10% 40%
Gjensidige Balansert Privat 25% 25% 10% 40%
Handelsbanken Aktiv 50 50% 0% 15% 35%
KLP Lang Horisont 30% 10% 12% 48%
Nordea Plan 50 30% 20% 10% 40%
Nordnet Balansert 50% 0% 14% 36%
Spb 1: Odin Flex 50% 0% 8% 43%
Storebrand Balansert Pensjon 23% 18% 13% 38%
         

Offensiv profil

       
Profil Kostnad Aksjer    
Danica Valg Offensiv 1,37% 75%    
DNB Aktiv 80 1,30% 80%    
Gjensidige Offensiv Privat 0,89% 80%    
Handelsbanken Aktiv 70 1,30% 70%    
Nordea Plan 80 1,29% 80%    
Nordnet Offensiv 0,77% 70%    
Spb 1: Odin Horisont 1,25% 75%    
Storebrand Offensiv Pensjon 1,10% 80%    
Fordeling Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
Danica Valg Offensiv 15% 10% 15% 58%
DNB Aktiv 80 3% 10% 16% 64%
Gjensidige Offensiv Privat 10% 10% 16% 64%
Handelsbanken Aktiv 70 0% 0% 0% 0%
Nordea Plan 80 15% 5% 15% 65%
Nordnet Offensiv 30% 0% 19% 51%
Spb 1: Odin Horisont 25% 0% 10% 65%
Storebrand Offensiv Pensjon 5% 7% 20% 60%
         

100 prosent aksjer

       
Profil Kostnad Aksjer    
Danica Valg 100 % Aksjer 1,62% 100%    
DNB Aktiv 100 1,40% 100%    
Handelsbanken Aktiv 100 1,50% 100%    
KLP Framtid 0,22% 100%    
Nordea Plan 100 1,59% 100%    
Spb1: Odin Aksje 1,50% 100%    
Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon 1,20% 100%    
100 prosent aksjer Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
Danica Valg 100 % Aksjer 0% 0% 20% 78%
DNB Aktiv 100 0% 0% 20% 80%
Handelsbanken Aktiv 100 0% 0% 30% 70%
KLP Framtid 0% 0% 20% 80%
Nordea Plan 100 0% 0% 20% 80%
Spb1: Odin Aksje 0% 0% 15% 85%
Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon 0% 0% 20% 80%

 

 

Se også

Aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikt aksjesparekonto

Fondskonto

Aksjefond

Kombinasjonsfond

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto-skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.