Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her ser du en oversikt over hvilke spareprofiler som tilbys.

Alle bank og forsikringsselskaper som tilbyr aksjefond, rentefond, fondskonto og aksjesparekonto har som oftest laget ferdige spareprofiler med forskjellig grad av risiko. På den måten slipper kunden å velge enkeltfond.

Dette er profiler som du kan velge i flere typer spareprodukter:

  • Pensjonssparing - IPS
  • Fondskonto
  • Aksjesparekonto (minimum 80 prosent aksjer)
  • Pensjonskapitalbevis

Aksjesparekonto er ikke et eget spareprodukt i seg selv, men en konto der du kan legge inn verdipapirer med en aksjeandel på minst 80 prosent.

Spareprofilene

Alle har flere alternative spareprofiler. I disse kan du velge fra 0-25 prosent aksjer, opp til 100 prosent aksjefond. Antall spareprofiler hos tilbyderne ligger i området tre til fem.

Her er en oversikt over kostnadene ved å velge fire forskjellige profiler. Her er det 25 prosent aksjer, 50 prosent aksjer, 75 prosent aksjer, og 100 prosent aksjer. På de enkelte produktene er det noen selskaper som tar et eget administrasjonsgebyr på toppen.

Forsiktig profil      
Profil Kostnad Aksjer    
DNB Aktiv 30 0,85% 30%    
Handelsbanken Aktiv 30 0,90% 30%    
KLP Kort Horisont 0,22% 18%    
Nordea Plan Moderat 1,00% 30%    
Spb1: Odin Konservativ 0,70% 25%    
Storebrand Forsiktig Pensjon 0,80% 20%    
Fordeling Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
DNB Aktiv 30 6% 24% 45% 25%
Handelsbanken Aktiv 30 9% 21% 70% 0%
KLP Kort Horisont 3% 15% 62% 20%
Nordea Plan Moderat 5% 25% 50% 20%
Spb1: Odin Konservativ 5% 20% 75% 0%
Storebrand Forsiktig Pensjon 5% 15% 50% 30%
         
Moderat profil    
Profil Kostnad Aksjer    
Horisont Rente Pluss, klasse NOK 0,74% 3%    
DNB Aktiv 50 1,05% 50%    
Handelsbanken Aktiv 50 1,10% 50%    
KLP Lang Horisont 0,22% 60%    
Nordea Plan Balansert 1,20% 50%    
Spb 1: Odin Flex 1,00% 50%    
Storebrand Balansert Pensjon 0,95% 50%    
Fordeling Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
Horisont Rente Pluss, klasse NOK 2% 1% 80% 17%
DNB Aktiv 50 10% 40% 30% 20%
Handelsbanken Aktiv 50 15% 35% 50% 0%
KLP Lang Horisont 12% 48% 30% 10%
Nordea Plan Balansert 10% 40% 10% 40%
Spb 1: Odin Flex 7% 43% 50% 0%
Storebrand Balansert Pensjon 12% 38% 23% 17%
         
Offensiv profil      
Profil Kostnad Aksjer    
Horisont Rente 0,53% 0%    
DNB Aktiv 80 1,30% 80%    
Handelsbanken Aktiv 70 1,30% 70%    
Nordea Plan Offensiv 1,50% 90%    
Spb 1: Odin Horisont 1,25% 75%    
Storebrand Offensiv Pensjon 1,10% 80%    
Fordeling Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
Horisont Rente * * * *
DNB Aktiv 80 16% 64% 3% 10%
Handelsbanken Aktiv 70 0% 0% 0% 0%
Nordea Plan Offensiv 15% 75% 5% 5%
Spb 1: Odin Horisont 10% 65% 25% 0%
Storebrand Offensiv Pensjon 20% 60% 5% 15%
         
100 prosent aksjer      
Profil Kostnad Aksjer    
Danske Bank Horisont 20, kl. NOK 0,90% 20%    
DNB Aktiv 100 1,40% 100%    
Handelsbanken Aktiv 100 1,50% 100%    
KLP Framtid 0,22% 100%    
Nordea Aksjer Verden 1,50% 100%    
Spb1: Odin Aksje 1,50% 100%    
Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon 1,20% 100%    
100 prosent aksjer Renteandel Andel aksjer
Profil Norsk Utland Norsk Utland
Danske Bank Horisont 20, kl. NOK 7% 13% 56% 24%
DNB Aktiv 100 20% 80% 0% 0%
Handelsbanken Aktiv 100 30% 70% 0% 0%
KLP Framtid 20% 80% 0% 0%
Nordea Aksjer Verden 20% 80% 0% 0%
Spb1: Odin Aksje 15% 85% 0% 0%
Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon 20% 80% 0% 0%

 

Se også

Guide til aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikt aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Guide til aksjefond

Guide til kombinasjonsfond

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto-skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.