Oversikten viser hva det koster å ringe til en rekke land på de forskjellige mobilabonnementene. Her er det tatt med oppstartspris, samtalepris, og SMS for alle mobilselskapene.

Hva det koster å ringe til utlandet er et av kriteriene for å velge mobilabonnement. Når du skal velge abonnement kan dette være med på å avgjøre hvilket du skal velge.

Den viktigste prisen er kostnaden per minutt ved å ringe. I de fleste tilfellene er det en oppstartskostnad, men forskjellene her utgjør lite. Det samme vil gjelde for å sende SMS, hvis da ikke antallet blir svært høyt.

Kostnadene vi ser på her vil da komme som et tillegg til det mobilabonnementet koster.

Se hvilke mobilselskap som er billigst når du befinner deg i utlandet.

Her finner du priser for følgende land:

 • Australia
 • Brasil
 • Danmark
 • Frankrike
 • India
 • Kina
 • Pakistan
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Thailand,
 • Tyrkia
 • Tyskland
 • USA

Så voldsomt mange minutter er det ikke nødvendig å ringe. Det er tross alt gratis nettbaserte alternativer.

Maksimalpris ved å ringe til EU/EØS-land

Den 15 mai 2019 ble det innført et tak på telefonbruken til land i EU og EØS. Den nye maksimal prisen for å ringe er 19 cent pluss mva (23,75 cent). For en SMS er maksimalprisen 6 cent pluss mva (7,5 cent). 

Med en valutakurs for euro på i underkant av 10 kroner blir maksimalprisene da omtrent 2,30 kroner, og 75 øre.

Gjennomsnittspriser på å ringe utenlands

Dette er gjennomsnittlige priser for oppstart av samtale, kostnad per ringeminutt, og for å sende SMS. Gjennomsnittene er basert på de 14 landene vi har undersøkt.

Det er Happybytes som er billigst med en gjennomsnittlig ringepris på 1,14 kroner per minutt. I MyCall er prisen litt høyere med 1,39. Etter det er det et hopp opp til Talkmore som i gjennomsnitt tar 2,83 kroner per minutt.

Dyrest er Sponz med en pris på 6,13 kroner, foran Telenor med 5,82 kroner.

Tabellen er sortert etter hvor mye det koster å ringe per minutt.

Mobilselskap Start Mobil SMS
Happybytes 0,00 1,14 0,30
MyCall 0,99 1,39 0,59
Talkmore 0,39 2,83 1,28
Youteam 0,99 2,99 1,49
Get Mobil 0,00 3,22 1,16
Chilimobil 0,99 3,33 1,39
Telia 0,89 3,35 1,99
Fjordkraft Mobil 0,99 3,95 1,09
OneCall 0,76 4,06 1,28
Telipol 2,99 4,35 3,99
Ice 0,74 4,82 1,50
Telenor 0,89 5,82 1,54
Sponz 0,99 6,13 1,49

I praksis er det gjerne slik at det er et enkelt land man ringer mye. Da er det det enkelte landet som det er interessant å se på.

Prisoversikt ringe utenlands

For å beregne en sammenlagtresultat har vi forutsatt denne bruken:

 • Antall samtaler per år: 30
 • Antall ringeminutter per år: 180
 • Antall SMS per år: 60

Under hvert enkelt land er listen sortert etter hvilket mobilselskap som er billigst totalt sett for det forutsatte antallet.

Det er ikke alle selskapene som har innført de nye maksimalprisene i EU. Dette vil komme snart fordi maksimalprisene også vil bli innført i Norge. Dette betyr at prisene i EU-land (her Frankrike, Spania, Storbritannia, og Tyskland) vil bli temmelig like ved at mange vil samle seg oppunder pristaket.

Danmark og Sverige har ofte lavere priser enn til andre EU-land.

Det vil bli slik at prisene for alle land i EU vil være like (unntatt for nordiske for noen selskaper). For eksempel vil derfor Ungarn og Tsjekkia da ha de samme prisene for hele EU.

Australia Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,80 0,30 162
Talkmore 0,39 1,99 1,49 459
MyCall 0,99 2,69 0,59 549
Ice 0,74 3,75 1,50 787
Get Mobil 0,00 3,99 1,49 808
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Youteam 0,99 3,99 1,49 837
Telenor 0,89 3,99 1,99 864
Telipol 2,99 3,99 3,99 1 047
Chilimobil 0,99 5,89 1,39 1 173
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Gjennomsnitt 0,90 4,08 1,59 857
Brasil Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 2,10 0,30 396
MyCall 0,99 1,99 0,59 423
Youteam 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 3,99 1 047
Get Mobil 0,00 5,99 1,49 1 168
Chilimobil 0,99 5,89 1,39 1 173
Talkmore 0,39 5,99 1,49 1 179
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Ice 0,74 8,75 1,50 1 687
Sponz 0,99 12,99 1,49 2 457
Telenor 0,89 12,99 1,99 2 484
Gjennomsnitt 0,90 6,36 1,59 1 267
Danmark Start Minutt SMS Kost
OneCall 0,00 0,00 0,00 0
Talkmore 0,39 0,00 0,00 12
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
Youteam 0,99 0,49 1,49 207
Get Mobil 0,00 0,99 0,73 222
Telia 0,89 0,49 1,99 234
MyCall 0,99 0,99 0,59 243
Chilimobil 0,99 0,99 1,39 291
Fjordkraft Mobil 0,99 1,39 0,69 321
Ice 0,74 2,49 1,50 560
Telenor 0,89 2,49 1,99 594
Sponz 0,99 2,99 1,49 657
Telipol 2,99 3,99 3,99 1 047
Gjennomsnitt 0,83 1,37 1,24 346
Frankrike Start Minutt SMS Kost
Get Mobil 0,00 2,31 0,73 460
Fjordkraft Mobil 0,99 2,29 0,69 483
Telenor 0,89 2,31 0,73 486
Talkmore 0,39 2,29 1,49 513
MyCall 0,99 2,49 0,59 513
Happybytes 0,00 3,40 0,30 630
Youteam 0,99 2,99 1,49 657
Ice 0,74 3,75 1,50 787
Chilimobil 0,99 3,89 1,39 813
OneCall 0,89 3,99 1,49 834
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Telia 0,89 3,99 1,99 864
Telipol 2,99 4,99 3,99 1 227
Gjennomsnitt 0,90 3,28 1,37 701
India Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,99 0,29 0,59 117
Chilimobil 0,99 1,89 1,39 453
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Get Mobil 0,00 3,99 1,49 808
OneCall 0,89 3,99 1,49 834
Youteam 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 3,99 1 047
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Ice 0,74 8,75 1,50 1 687
Sponz 0,99 9,99 1,49 1 917
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 0,90 4,53 1,59 937
Kina Start Minutt SMS Kost
MyCall 0,99 0,09 0,59 81
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
Chilimobil 0,99 1,89 1,39 453
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Get Mobil 0,00 3,99 1,49 808
Youteam 0,99 3,99 1,49 837
Sponz 0,99 4,99 1,49 1 017
Telipol 2,99 3,99 3,99 1 047
Ice 0,74 5,63 1,50 1 126
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 0,90 4,04 1,59 850
Pakistan Start Minutt SMS Kost
MyCall 0,99 0,49 0,59 153
Happybytes 0,00 1,10 0,30 216
Get Mobil 0,00 3,99 1,49 808
Youteam 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 3,99 1 047
Chilimobil 0,99 5,89 1,39 1 173
Talkmore 0,39 5,99 1,49 1 179
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Ice 0,74 8,75 1,50 1 687
Sponz 0,99 12,99 1,49 2 457
Telenor 0,89 12,99 1,99 2 484
Gjennomsnitt 0,90 6,01 1,59 1 205
Spania Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,99 1,99 0,59 423
Get Mobil 0,00 2,31 0,73 460
Fjordkraft Mobil 0,99 2,29 0,69 483
Telenor 0,89 2,31 0,73 486
Talkmore 0,39 2,29 1,49 513
Youteam 0,99 2,99 1,49 657
Ice 0,74 3,75 1,50 787
Chilimobil 0,99 3,89 1,39 813
OneCall 0,89 3,99 1,49 834
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Telia 0,89 3,99 1,99 864
Telipol 2,99 4,99 3,99 1 227
Gjennomsnitt 0,90 3,02 1,37 653
Storbritannia Start Minutt SMS Kost
MyCall 0,99 1,59 0,59 351
Get Mobil 0,00 2,31 0,73 460
Fjordkraft Mobil 0,99 2,29 0,69 483
Happybytes 0,00 2,60 0,30 486
Telenor 0,89 2,31 0,73 486
Talkmore 0,39 2,29 1,49 513
Youteam 0,99 2,99 1,49 657
Ice 0,74 3,75 1,50 787
Chilimobil 0,99 3,89 1,39 813
OneCall 0,89 3,99 1,49 834
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Telia 0,89 3,99 1,99 864
Telipol 2,99 4,99 3,99 1 227
Gjennomsnitt 0,90 3,15 1,37 677
Sverige Start Minutt SMS Kost
OneCall 0,00 0,00 0,00 0
Talkmore 0,39 0,00 0,00 12
Happybytes 0,00 0,60 0,30 126
Youteam 0,99 0,49 1,49 207
Get Mobil 0,00 0,99 0,73 222
Telia 0,89 0,49 1,99 234
MyCall 0,99 0,99 0,59 243
Chilimobil 0,99 0,89 1,39 273
Fjordkraft Mobil 0,99 1,39 0,69 321
Telenor 0,89 2,31 0,73 486
Ice 0,74 2,49 1,50 560
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 3,99 1 047
Gjennomsnitt 0,83 1,43 1,15 352
Thailand Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,99 0,89 0,59 225
Chilimobil 0,99 1,89 1,39 453
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Get Mobil 0,00 3,99 1,49 808
Youteam 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 3,99 1 047
Ice 0,74 5,63 1,50 1 126
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Sponz 0,99 9,99 1,49 1 917
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 0,90 4,49 1,59 930
Tyrkia Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 1,80 0,30 342
MyCall 0,99 2,29 0,59 477
Talkmore 0,39 2,99 1,49 639
Youteam 0,99 2,99 1,49 657
Ice 0,74 3,75 1,50 787
Chilimobil 0,99 3,89 1,39 813
OneCall 0,89 3,99 1,49 834
Telia 0,89 3,99 1,99 864
Sponz 0,99 4,99 1,49 1 017
Telenor 0,89 4,99 1,99 1 044
Get Mobil 0,00 5,99 1,49 1 168
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telipol 2,99 4,99 3,99 1 227
Gjennomsnitt 0,90 4,05 1,59 851
Tyskland Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,60 0,30 126
MyCall 0,99 1,99 0,59 423
Get Mobil 0,00 2,31 0,73 460
Fjordkraft Mobil 0,99 2,29 0,69 483
Telenor 0,89 2,31 0,73 486
Talkmore 0,39 2,29 1,49 513
Youteam 0,99 2,99 1,49 657
Ice 0,74 3,75 1,50 787
Chilimobil 0,99 3,89 1,39 813
OneCall 0,89 3,99 1,49 834
Sponz 0,99 3,99 1,49 837
Telia 0,89 3,99 1,99 864
Telipol 2,99 4,99 3,99 1 227
Gjennomsnitt 0,90 3,03 1,37 655
USA Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,40 0,30 90
MyCall 0,99 0,69 0,59 189
Fjordkraft Mobil 0,99 1,39 0,69 321
Get Mobil 0,00 1,99 1,49 448
Chilimobil 0,99 1,89 1,39 453
Youteam 0,99 1,99 1,49 477
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Ice 0,74 2,49 1,50 560
Telenor 0,89 2,49 1,99 594
Talkmore 0,39 2,99 1,49 639
OneCall 0,89 2,99 1,49 654
Sponz 0,99 2,99 1,49 657
Telipol 2,99 3,99 3,99 1 047
Gjennomsnitt 0,90 2,18 1,53 510

Ringepakker

Noen mobilselskaper tilbyr pakkeløsninger for å ringe til utlandet:

Her er en gjennomgang av hvilke pakker som tilbys:

Ice

Du kan kjøpe en pakke som gjelder til EU/EØS, og 2 Verdens-pakker. Disse gjelder både ved å ringe til, og ringe hjem fra de inkluderte landene.

Ring EU:
EU pakke 200: 3000 min og 3000 SMS for 99 kroner per måned ved bruk (10 kroner per mnd uten bruk)

Utenlandspakker:
Utenlandspakke 300: 300 min og 300 SMS for 149 kroner per måned ved bruk (12,50 kroner per mnd uten bruk)
Utenlandspakke 600: 600 min og 600 SMS for 211 kroner per måned ved bruk (12,50 kroner per mnd uten bruk)

Albania, Australia, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, Estland, Finland, Forente Arabiske Emirater, Frankrike, Georgia, Gibraltar, Hellas, India, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Kina, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Montenegro, Nederland, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

MyCall

MyCall har ikke egne tilleggspakker for å ringe til utlandet. Men de har mange forskjellige mobilabonnement som inkluderer fri ringing og teksting, eller et begrenset antall.

BeFree

I BeFree abonnementet kan du ringe ubegrenset til EU, USA og Canada. Disse tilbys med 3, 6 og 10 GB data, og er vanlige mobilabonnement med den forskjellen at du altså kan ringe og tekste ubegrenset til EU, USA og Canada.

Det er også to BeFre abonnement der du kan ringe 50 minutter eller ubegrenset til et utvalg land. Dette inkluderer 100 mb eller 500 mb data, og koster 100/250 kroner i måneden:

Utvalget av land er: Canada, Danmark, Irland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA.

Blue

I tillegg har MyCall et tilbud i resten av verden med to typer abonnement:

Blue M med 100 minutter til utvalgte land, og 100 minutter til EU. Har 1 GB data.

Blue L med 200 minutter til utvalgte land, og 100 minutter til EU. Har 2 GB data.

Gjelder i 39 land og EU.

Pink

Pink M med 50 minutter, og 100 minutter i EU. Har 1 GB data.

Pink L med 100 minutter, og 100 minutter i EU. Har 2 GB data.

Gjelder disse landene: Arabiske Emirater, Eritrea, Irak, Iran, Israel, Jordan, Russland, Sri Lanka og Sudan + EU.

Talkmore

For 149 kroner måneden får du en ringepakke på 500 minutter og 500 sms til over 60 land.

Telipol

Ring Utland pakken: Pakken gir 500 minutter ringetid hver måned til totalt 83 land. Pakken koster 249 kroner per måned.

 

Se også:

Les mer om mobilabonnement

Om mobilt bredbånd

Om bredbånd

Markedsoversikter mobilabonnement:

Mobilabonnement - topplisten
Her finner du de fem billigste mobilabonnementene på fire forskjellige bruksmønstre.

Mobilabonnement sortert alfabetisk
Oversikt som viser alle mobilabonnementene sortert alfabetisk. Den viser priser, antall inkluderte GB, og hastighet.

Mobilabonnement - sortert etter antall GB inkludert
Her finner du prisdetaljer på alle aktuelle mobilabonnement. Oversikten er sortert etter hvor mye data som er inkludert i abonnementet.

Mobilabonnement uten pakkeløsning
Dette er mobilabonnementene som ikke har en pakkeløsning.

Mobilabonnement - utenlandspriser
Mobilselskapenes priser når du er i utlandet.

Mobilabonnement og datapakker
Dette er mobilselskapenes datakvoter du kan kjøpe, i tillegg til det mobilabonnementet ditt inneholder.

Mobilabonnement - datatvilling og tvilling-SIM
Dette er prisen på datatvilling og tvilling-sim, som de forskjellige mobilselskapene tar.

Mobilt bredbånd - priser
Slik finner du de billigste mobile bredbånds-abonnementene, basert på ulike bruksmønstre.

Kalkulatorer:

Mobiltelefonkjøpkalkulator
Lønner det seg å kjøpe en mobiltelefon med eller uten binding? Her får du hjelp til å regne ut hva som billigst for deg når du skal kjøpe ny mobiltelefon.

Mobildatakalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye data du bruker på mobilen, eller på Pc'en.

Mobilkalkulator utenlands
Kalkulatoren beregner hva det koster å ringe og sende SMS til Norge, samt databruken i utlandet.

Eksternt:

Mobilabonnement
På Mobilabonnement (Tek.no) kan du legge inn ditt eget ringemønster, og få opp en liste basert på dette.