Her ser du hvor mye gunstigere boliglån for unge er i forhold til vanlige boliglån, i de enkelte bankene.

Standarden er at du er ung til du er 33 år. Unntaket er Storebrand der du er ung til du er 40 år.

En annen standard er at betingelsene gjelder opp til 85 prosent av markedsverdi. Dette er en fordel, men gjelder altså for alle bankene. Dette blir derfor ikke nevnt under hver enkelt bank.

Her har vi tatt med kommentarer for alle større banker, og banker som ellers er blant de gunstigste på boliglån.

Her finner du renteoversikten for boliglån for unge.

Her finner du renteoversikten for vanlige boliglån.

Les mer om boliglån for unge .

Kommentarer til de enkelte bankene:

Når det står hvor mye renten på boliglån for unge ligger under vanlige boliglån, er sammenligningsgrunnlaget nominell rente på 2 millioner kroner. på et lån som ligger innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Akademikerne - Danske Bank
Renten ligger 0,10 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

BN Bank
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Boligkreditt
Gir ikke bedre betingelser til unge.

Danske Bank
Renten ligger 0,30 prosentpoeng under den laveste veiledende (ikke den du kan få i praksis) renten på boliglån innenfor 80 prosent av markedsverdi.

Din Bank
Renten ligger 0,59 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

DNB
BLU Start: Krever at lånet er til din første bolig. Disse får den laveste renten. Denne er 0,2 prosentpoeng lavere enn på vanlige boliglån.

BLU: Renten ligger 0,1 prosentpoeng under den laveste veiledende (ikke den du kan få i praksis) renten på boliglån innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Gir også lavere rente på fastrente enn ordinære fastrentelån (0,1 prosentpoeng lavere).

Fana Sparebank
Renten på BoligDebut (førstehjemslån) er 0,51 prosentpoeng lavere enn vanlige boliglån. Boliglån for unge er 0,30 prosentpoeng lavere. For å få de gunstigste rentene må søknad leveres på nett.

Gjensidige Bank
Renten på er 0,15 prosentpoeng lavere enn renten på boliglån som ligger innenfor 75 prosent av markedsvrdi, men 0,2 prosentpoeng høyere enn de som ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Handelsbanken
Ikke oppgitt noen satser på boliglån for unge.

Juristforbundet - Handelsbanken
Renten ligger 0,1 prosentpoeng under renten på vanlige boliglån.

KLP Banken
Renten er 0,15 prosentpoeng lavere enn den beste renten som gjelder for lån fra 1,5 millioner kroner.

Landkreditt
Lånet gis bare til den første boligen. Renten er den samme som vanlige på boliglån.

LOfavør - Spb 1 SMN
Renten på Førsthjemslån er 0,07 prosentpoeng lavere enn på Boliglån for unge. Samme renten som på beste boliglånsrente.

LOfavør - Spb 1 Østlandet
Renten på Førsthjemslån er 0,10 prosentpoeng lavere enn på Boliglån for unge. Renten er 0,1/0,2 prosentpoeng lavere enn på vanlig boliglån.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,16 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Nordea
Lånet ligger 0,09 prosentpoeng lavere enn vanlige boliglån.

NORDirektebank
Renten på boliglån for unge har samme renten som vanlige boliglån, 0,15 prosentpoeng over den beste renten på boliglån.

OBOS-banken
Renten er 0,34 prosent under laveste rente på vanlige boliglån.

Rindal Sparebank
Renten er 0,25 prosentpoeng lavere. Må ha BSU-konto.

Sandnes Sparebank
Boliglån for unge er 0,07 prosentpoeng dyrere enn det vanlig boliglån innenfor 50 prosent av markedsverdi er.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,25 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Sbanken
Gir ikke bedre betingelser til unge.

SpareBank 1 BV
Renten ligger 0,11 prosentpoeng under boligrenten innenfor 60 prosent av markedsverdi. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Hallingdal
Renten ligger 0,15 prosentpoeng under boligrenten innenfor 60 prosent av markedsverdi. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Østlandet
Renten ligger 0,10 prosentpoeng under boligrenten innenfor 60 prosent av markedsverdi. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,16 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

SpareBank 1 Lom og Skjåk
Renten ligger 0,61 prosentpoeng under boligrenten innenfor 70 prosent av markedsverdi. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Nord-Norge
Renten ligger 0,35 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 2 millioner kroner (innenfor 75 prosent av markedsverdi). Medlemmer i LOfavør får 0,25 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 SMN
Lån til førstehjemsbolig får 0,15 prosentpoeng lavere rente enn vanlige boliglån for unge. Renten ligger 0,1 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 3 millioner kroner (innenfor 70 prosent av markedsverdi).

SpareBank 1 SR-Bank
Lån til førstehjemsbolig får 0,20 prosentpoeng lavere rente enn vanlige boliglån for unge. Renten ligger 0,3 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 3 millioner kroner (innenfor 70 prosent av markedsverdi). Medlemmer i LOfavør får 0,20 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Søre-Sunnmøre
Renten ligger 0,45 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 2 millioner kroner. Medlemmer i LOfavør får 0,20 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Telemark
Renten ligger 0,15 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 2 millioner kroner (innenfor 75 prosent av markedsverdi). Medlemmer i LOfavør får 0,20 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

SpareBank 1 Østlandet
Renten ligger 0,10 prosentpoeng under boligrenten innenfor 60 prosent av markedsverdi. Medlemmer i LOfavør får 0,2 prosentpoeng lavere rente enn andre unge.

Banken utbetaler kundeutbytte. Maksimalt grunnlag for privatpersoner er 2 millioner kroner både på innskudd og utlån. Hvis to låner sammen, er maksgrunnlaget 4 millioner kroner. Sist år ble det utbetalt et kundeutbytte på 0,16 prosent (opp til grensen). Et lån fikk dermed tilsvarende lavere rente, innskudd tilsvarende høyere. Kundeutbytte er avhengig av bankens resultat.

Sparebanken Sogn og Fjordane
Renten ligger 0,25 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 2 millioner kroner (innenfor 75 prosent av markedsverdi). Før førstehjemslån (kjøp av første bolig) ligger renten 0,30 prosentpoeng under dette igjen.

Sparebanken Sør
Renten er den samme som boligrenten på lån fra 2 millioner kroner, innenfor 75 prosent av markedsverdi. Førstehjemslån har en rente som ligger 0,4 prosentpoeng lavere.

Sparebanken Vest
Renten ligger 0,50 prosentpoeng lavere enn boligrenten på lån fra 2 millioner kroner (innenfor 75 prosent av markedsverdi).

Storebrand Bank
Du kan få ungdomsbetingelser til og med fylte 40 år, 7 år lenger enn det andre har som grense.

Renten er lavere opp til 70 prosent av markedsverdi.

Sykepleierforbundet - DNB
Renten er den samme som for vanlige boliglån. Lån til første bolig er 0,05 prosentpoeng lavere.

Unio - Storebrand
Samme rente som på vanlige boliglån for Unio-medlemmer.

YS - Gjensidige
Renten på Boligstart er 0,10 prosentpoeng lavere enn renten på Boliglån for unge. Boliglån for unge har er lik rente som gjelder innenfor 75 prosent av markedsverdi.