Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen.

De fleste kortene er gratis å ha. Noen få belaster deg for et årsgebyr. Hvor høy kreditt du kan få varierer etter kredittverdigheten. Maksimal kreditt på kortene varierer fra 50.000 kroner til 100.000 kroner.

I vurderingen av kortene er det tre hovedgrupper av kredittkortbetingelser som det må sees på:

  • Lånekostnader
  • Transaksjonskostnader
  • Fordeler og rabatter

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Guide til kredittkort.

I Finn billigste kredittkort kan du rangere kortene etter både rente og transaksjonskostnader.

Slik blir rangeringen beregnet:

Beregningen i kalkulatoren gjøres etter en representativ bruksprofil. Dette bruksmønsteret blir brukt av kredittkorttilbyderne for beregning av effektiv rente.

Eksempel: 15 000 i «kredittkortgjeld» blir fordelt som følger: 
10 varekjøp i Norge, dvs. 67 % av beløpet 
1 kontantuttak i Norge, dvs. 7 % av beløpet 
3 varekjøp i utlandet, dvs. 20 % av beløpet 
1 kontantuttak i utlandet, 7 % av beløpet 
All kreditt og alle gebyrer forutsettes nedbetalt i løpet av 12 måneder. 

«Sum gebyrer» 
Viser summen av årsgebyr og alle andre gebyrer du må betale for å bruke kortet - for eksempel for varekjøp. 

Du kan bestemme om alle kredittkortene skal tas med, eller om du skal velge regionale tilbud eller landsdekkende tilbud.

 

Les mer om kredittkort:

Guide til kredittkort

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort - usmart bruk

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback

Kalkulatorer:

Finn billigste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.