Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen.

De fleste kortene er gratis å ha. Noen få belaster deg for et årsgebyr. Hvor høy kreditt du kan få varierer etter kredittverdigheten. Maksimal kreditt på kortene varierer fra 50.000 kroner til 100.000 kroner.

I vurderingen av kortene er det tre hovedgrupper av kredittkortbetingelser som det må sees på:

  • Lånekostnader
  • Transaksjonskostnader
  • Fordeler og rabatter

Les mer om kredittkort.

I Finn billigste kredittkort kan du rangere kortene etter både rente og transaksjonskostnader.

Listen under tar utgangspunkt i en kredittkortgjeld på 30.000 kroner. Listen er rangert etter rentekostnaden. Den tar ikke hensyn til transaksjonsgebyrer ved minibankuttak.

Du kan bestemme om alle kredittkortene skal tas med, eller om du skal velge regionale tilbud eller landsdekkende tilbud.

 

Les mer om kredittkort:

Kredittkort - en oversikt

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort - usmart bruk

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback

Kalkulatorer:

Finn billigste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.