Her kan du sjekke priser på uføreforsikringer som uførepensjon og uførekapital for forsikringsselskaper som legger inn prisene på Finansportalen.

Her får du priser fra følgende forsikringsselskap: Codan, DNB, Danica, Eika, Frende, Gjensidige, KLP, Landbruksforsikring, Storebrand, Troll Forsikring, Tryg Forsikring.

Det er to typer uføreforsikringer som selges. Du klan les mer om dem her:

Les mer om uførekapital.

Les mer om uførerente.

Se også:

Pris på dødsrisikoforsikring.

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på forsikringspakke

Finn beste pris på bilforsikringer

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring