Her kan du sjekke priser på livsforsikring (dødrisikoforsikring) på forsikringsselskapene som legger inn prisene på Finansportalen.

Her får du priser fra følgende forsikringsselskap: Codan, DNB, Danica, Eika, Frende, Gjensidige, KLP, Landbruksforsikring, Storebrand, Troll Forsikring, Tryg Forsikring.

I en familiesituasjon er dette kjernen i hva du må prioritere. Hvor lenge forsikringen kan tegnes for varierer, men det er minst til du er 70 år. Hvis du som forsikret overlever denne perioden, utbetales intet.

Les mer om forsikring mot dødsfall.

Les mer om uføreforsikringer.

Se også:

Sjekk priser på uføreforsikring

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på forsikringspakke

Finn beste pris på bilforsikringer

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring