Her kan du sjekke priser på ulykkesforsikring på forsikringsselskaper som legger inn prisene på Finansportalen.

Her får du priser fra følgende forsikringsselskap: Codan, DNB, Danica, Eika, Frende, Gjensidige, KLP, Landbruksforsikring, Storebrand, Troll Forsikring, Tryg Forsikring.

Ulykkesforsikringen gir dekning bare mot det som kalles en «upåregnelig ytre omstendighet». Den dekker altså ikke død eller invaliditet grunnet sykdom.

Les mer om ulykkesforsikring.

Se også:

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på forsikringspakke

Finn beste pris på bilforsikringer

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring