Her kan du sjekke priser på barneforsikring på forsikringsselskapene som har registert dette på Finansportalen.

For tiden er ikke forsikringstjenesten på Finansportalen operativ.

Her får du priser fra følgende forsikringsselskap: Codan, DNB, Danica, Eika, Frende, Gjensidige, KLP, Landbruksforsikring, Storebrand, Tryg Forsikring.

For å si det enkelt kan man dele inn barneforsikringer inn i de som gir uføredekninger (uførepensjon og engangsutbetaling ved uførhet) til barnet, og de som ikke gjør det.

Uføredekningene (uførekapital, uførepensjon og medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke) er det som går til barnet. Det er først da man kan si at du forsikrer barnet. Alle de andre dekningene i barneforsikringene går til å forsikre din egen økonomi mot uforutsette kostnader. Dette må du derfor se i sammen med det totale forsikringsbehovet, og da kan det hende at det er viktigere for deg å øke andre forsikringstyper.

Les mer om barneforsikring.

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikringer

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring