Denne oversikten viser alle rammelån som er registrert på Finansportalen.

Her legger bankene selv inn sine satser for rammelån.

Les mer om rammelån.

Utgangspunktet for listen er 2 millioner kroner i lån innenfor 50 prosent av markedsverdi. Du kan selv endre opplysningene lånebeløp, løpetid og sikkerhet.

Listen er sortert etter effektiv rente. Du kan også sortere etter banknavn for å enklere finne din egen bank.

Du har også andre filtreringsmuligheter:

  • Markedsområde: Vis banker som dekker hele landet eller de regionale
  • Krav om andre produkt: Om det er krav om at du skal ha andre produkter for å få disse betingelsene
  • Medlemskap: Om det er et krav om et medlemskap i en yrkesorganisasjon eller annen forening