Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke obligasjonsfond og pengemarkedsfond du kan spare fast i.

Oversikten viser alle rentefondene du kan gjøre spareavtaler med. I oversikten står det også oppgitt hvilket minsteinnskudd (førstegangs) fondet har, og minimum sparebeløp per måned.

Sparebeløpene er ned til så små beløp at det ikke er noe problem å bruke flere forskjellige fond. De nødvendige månedlige sparebeløpene varierer fra 100 kroner i måneden, opp til 2.000 kroner per måned. Det er derfor enkelt å sette opp en spareportefølje som består av flere aksjefond.

Andre spareavtaler:

Spareavtaler i aksjefond

Spareavtaler i kombinasjonsfond

Spareavtalene i obligasjonsfond står øverst, pengemarkedsfondene nederst.

Se også:

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond.

Spareavtalene i obligasjonsfond

Oversikten er satt på alfabetisk etter fondsnavn.

Fond Minste innskudd Sparebelop
Alfred Berg Income NOK 1 000 1 000
Alfred Berg Obligasjon C 300 1 000
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, h 100 100
Danske Invest European Bond Class A 100 500
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 100 100
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 100 500
Danske Invest Horisont Rente 1 000 500
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK 100 100
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 100 500
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK 100 500
Danske Invest Norsk Obligasjon 10 000 500
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 100 100
Danske Invest Sicav European Bond Class A (NOK) 100 100
DNB Aktiv Rente 100 100
DNB Obligasjon 20 A 100 100
DNB Obligasjon A 100 100
Fondsfinans Kreditt 10 000 1 000
Fondsfinans Obligasjon 10 000 1 000
Forte Obligasjon 1 000 1 000
Handelsbanken Obligasjon 1 000 300
Holberg Kreditt A 50 000 2 000
Holberg Obligasjon Norden 50 000 2 000
KLP FRN 3 000 500
KLP Kredittobligasjon 3 000 500
KLP Nåtid 3 000 500
KLP Obligasjon 1 år 3 000 500
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar 3 000 500
KLP Obligasjon 3 år 3 000 500
KLP Obligasjon 5 år 3 000 500
KLP Obligasjon Global II 3 000 500
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar 3 000 500
KLP Statsobligasjon 3 000 500
Landkreditt Extra 300 300
Landkreditt Høyrente 300 300
Nordea International High Yield Bond 100 100
Nordea Obligasjon Stars A 100 100
Nordea Plan Rente 100 100
Odin Kreditt C 3 000 1 000
Odin Norsk Obligasjon C 10 000 2 000
ODIN Rente C 3 000 500
Skagen Avkastning 1 000 1 000
Skagen Tellus 250 250
SPV Rente 3 000 300
SR-Bank Kreditt 500 500
SR-Bank Rente 500 500

 

Spareavtalene i pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond Minste innskudd Sparebelop
Danske Invest Norsk Likviditet I 10 000 500
DNB Likviditet A 100 300
Forte Pengemarked 1 000 1 000
Handelsbanken Høyrente 1 000 300
Handelsbanken Kort Rente Norge 1 000 300
Holberg Likviditet A 50 000 2 000
KLP Kort Stat 3 000 500
KLP Pengemarked 3 000 500
Nordea Kort Obligasjon 100 100
Odin Likviditet C 10 000 2 000
Skagen Høyrente 1 000 1 000
Storebrand Kort Kreditt IG A 100 100