Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke obligasjonsfond og pengemarkedsfond du kan spare fast i.

Oversikten viser alle rentefondene du kan gjøre spareavtaler med. I oversikten står det også oppgitt hvilket minsteinnskudd (førstegangs) fondet har, og minimum sparebeløp per måned.

Sparebeløpene er ned til så små beløp at det ikke er noe problem å bruke flere forskjellige fond. De nødvendige månedlige sparebeløpene varierer fra 100 kroner i måneden, opp til 2.000 kroner per måned. Det er derfor enkelt å sette opp en spareportefølje som består av flere aksjefond.

Andre spareavtaler:

Spareavtaler i aksjefond

Spareavtaler i kombinasjonsfond

Spareavtalene i obligasjonsfond står øverst, pengemarkedsfondene nederst.

Se også:

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond.

Spareavtalene i obligasjonsfond

Oversikten er satt på alfabetisk etter fondsnavn.

Fond Minste innskudd Sparebelop
Alfred Berg Income NOK 1 000 1 000
Alfred Berg Obligasjon C 300 1 000
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, h 100 100
Danske Invest European Bond Class A 100 500
Danske Invest European Bond Class A (NOK) 100 100
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 100 100
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 100 100
Danske Invest Horisont Rente 1 000 500
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK 100 100
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 100 500
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK 100 500
Danske Invest Norsk Obligasjon 10 000 500
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 100 100
DNB Aktiv Rente 100 100
DNB Obligasjon 20 A 100 100
DNB Obligasjon A 100 100
Fondsfinans Kreditt 10 000 1 000
Fondsfinans Obligasjon 10 000 1 000
Forte Obligasjon 1 000 1 000
Handelsbanken Kreditt 1 000 300
Handelsbanken Obligasjon 1 000 300
Holberg Kreditt A 50 000 2 000
Holberg Obligasjon Norden 50 000 2 000
KLP FRN 3 000 500
KLP Kredittobligasjon 3 000 500
KLP Nåtid 3 000 500
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar 3 000 500
KLP Obligasjon 1 år 3 000 500
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar 3 000 500
KLP Obligasjon 3 år 3 000 500
KLP Obligasjon 5 år 3 000 500
KLP Obligasjon Global II 3 000 500
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar 3 000 500
KLP Statsobligasjon 3 000 500
Landkreditt Extra 300 300
Landkreditt Høyrente 300 300
Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global 100 100
Nordea European Corporate Bond 100 100
Nordea European Covered Bond Fund 100 100
Nordea European High Yield Stars Bond Fund 100 100
Nordea Global Green Bond Fund 100 100
Nordea International High Yield Bond 100 100
Nordea Kreditt Stars A 100 100
Nordea Low Duration European Covered Bond Fund 100 100
Nordea Obligasjon Stars A 100 100
Nordea Plan Rente 100 100
Nordea US Corporate ESG Bond Fund 100 100
Odin Kreditt C 3 000 1 000
Odin Norsk Obligasjon C 10 000 2 000
ODIN Rente C 3 000 500
Skagen Avkastning 1 000 1 000
Skagen Tellus 250 250
SPV Rente 3 000 300
SR-Bank Kreditt 500 500
SR-Bank Rente 500 500
Storebrand Global Obligasjon A 100 100
Storebrand Nordic High Yield A 100 100

 

Spareavtalene i pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond Minste innskudd Sparebelop
Danske Invest Norsk Likviditet I 10 000 500
DNB Likviditet A 100 300
Forte Pengemarked 1 000 1 000
Handelsbanken Høyrente 1 000 300
Handelsbanken Kort Rente Norge 1 000 300
Holberg Likviditet A 50 000 2 000
KLP Kort Stat 3 000 500
KLP Pengemarked 3 000 500
Nordea Kort Obligasjon 100 100
Odin Likviditet C 10 000 2 000
Skagen Høyrente 1 000 1 000
Storebrand Kort Kreditt IG A 100 100