Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke obligasjonsfond og likviditetsfond (pengemarkedsfond) du kan spare fast i.

Oversikten viser alle rentefondene du kan gjøre spareavtaler med. I oversikten står det også oppgitt hvilket minsteinnskudd (førstegangs) fondet har, og minimum sparebeløp per måned.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste likviditetsfondene

Sparebeløpene er ned til så små beløp at det ikke er noe problem å bruke flere forskjellige fond. De nødvendige månedlige sparebeløpene varierer fra 100 kroner i måneden, opp til 2.000 kroner per måned. Det er derfor enkelt å sette opp en spareportefølje som består av flere aksjefond.

Andre spareavtaler:

Spareavtaler i aksjefond

Spareavtaler i kombinasjonsfond

Spareavtalene i obligasjonsfond står øverst, pengemarkedsfondene nederst.

Se også:

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond.

Spareavtalene i obligasjonsfond

Oversikten er satt på alfabetisk etter fondsnavn.

Fond Minste innskudd Sparebelop
Alfred Berg Global Corporate ESG Enhanced Index D- 100 100
Alfred Berg Income NOK 1000 1000
Alfred Berg Kort Stat 300 300
Alfred Berg Obligasjon C 300 1000
C WorldWide Obligasjon 1000 1000
Carnegie Corporate Bond 3 NOK 1 1
Carnegie High Yield 3 NOK 1 1
Carnegie High Yield Select 3 NOK 50000 1
Danske Invest Euro High Yield Obl, NOK h 100 100
Danske Invest European Bond Class A (NOK) 100 500
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 100 100
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 100 100
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 100 500
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK 100 500
Danske Invest Norsk Obligasjon 10000 500
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 100 100
DNB Aktiv Rente 100 100
DNB High Yield A 100 100
DNB Kredittobligasjon A 100 100
DNB Nordic Investment Grade A 100 100
DNB Obligasjon 20 A 100 100
DNB Obligasjon A 100 100
First High Yield 1000 1000
Fondsfinans Kreditt 10000 1000
Fondsfinans Obligasjon 10000 1000
Forte Obligasjon 100 1000
Handelsbanken Kreditt 1000 300
Handelsbanken Obligasjon 1000 300
Holberg Kreditt A 1000 300
Holberg Obligasjon Norden A 50000 2000
KLP FRN P 100 100
KLP Kredittobligasjon P 100 100
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P 100 100
KLP Nåtid P 100 100
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P 100 100
KLP Obligasjon 1 år P 100 100
KLP Obligasjon 3 år P 100 100
KLP Obligasjon 5 år P 100 100
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P 100 100
KLP Obligasjon Global P 100 100
KLP Statsobligasjon P 100 100
Landkreditt Extra 300 300
Landkreditt Høyrente 300 300
Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global 100 100
Nordea Emerging Stars Bond 100 100
Nordea European Corporate Bond HB NOK 100 100
Nordea European Covered Bond 100 100
Nordea European High Yield Stars Bond Fund 100 100
Nordea Flexible Fixed Income HB NOK 100 100
Nordea Global Green Bond 100 100
Nordea International High Yield Bond 100 100
Nordea Kreditt Stars A 100 100
Nordea Low Duration European Covered Bond Fund 100 100
Nordea North American High Yield Stars Bond NOK 100 100
Nordea Obligasjon Stars A growth NOK 100 100
Nordea Plan Rente 100 100
Nordea US Corporate Stars Bond HB NOK 100 100
Nordea US High Yield Bond HB NOK 100 100
Odin Kreditt C 3000 1000
Odin Nordisk Kreditt 500 500
Odin Norsk Obligasjon C 10000 2000
ODIN Rente C 3000 500
Skagen Avkastning 250 1000
SPV Rente 3000 300
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A 100 100
Storebrand Global Obligasjon A 100 100
Storebrand Kreditt A 100 100
Storebrand Nordic High Yield A 100 100
Vibrand Kreditt 10000 1000

 

Spareavtalene i pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond Minste innskudd Sparebelop
Alfred Berg Likviditet Pluss Acc A - C 100 100
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC C 100 100
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C 100 100
Carnegie Likviditets­fond A 1 100
Danske Invest Norsk Likviditet I 10000 500
DNB Likviditet A 100 300
Eika Rente+ 100 100
First Liquidity 100000 100
Handelsbanken Høyrente 1000 300
Holberg Likviditet A 1000 2000
KLP Kort Stat P 100 100
KLP Likviditet P 100 100
Nordea Kort Obligasjon 100 100
Odin Likviditet C 10000 2000
Skagen Høyrente 250 250
Storebrand Kort Kreditt IG A 100 100