Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke obligasjonsfond og pengemarkedsfond du kan spare fast i.

Oversikten viser alle rentefondene du kan gjøre spareavtaler med. I oversikten står det også oppgitt hvilket minsteinnskudd (førstegangs) fondet har, og minimum sparebeløp per måned.

Sparebeløpene er ned til så små beløp at det ikke er noe problem å bruke flere forskjellige fond. De nødvendige månedlige sparebeløpene varierer fra 100 kroner i måneden, opp til 2.000 kroner per måned. Det er derfor enkelt å sette opp en spareportefølje som består av flere aksjefond.

Andre spareavtaler:

I aksjefond

I kombinasjonsfond

Spareavtalene i obligasjonsfond står øverst, pengemarkedsfondene underst

Les mer om obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Spareavtalene i obligasjonsfond

Fondene er delt inn i fem:

  • Obligasjonsfond 0-2
  • Obligasjonsfond 2-4
  • Obligasjonsfond over 4
  • Andre rentefond
  • Internasjonale obligasjonsfond
Fond Minste innskudd Sparebelop
Obligasjonsfond 0-2
Alfred Berg Kort Stat 100 000 300
Alfred Berg Obligasjon 1-3 300 1 000
DNB Aktiv Rente 100 100
Fondsfinans Obligasjon 10 000 1 000
KLP FRN 3 000 500
KLP Kort Stat 3 000 500
KLP Obligasjon 1 år 3 000 500
Nordea Norsk Kredittobligasjon 100 100
Odin Kort Obligasjon 10 000 2 000
Obligasjonsfond 2-4
Alfred Berg Obligasjon 300 1 000
Danske Invest Norsk Obligasjon 10 000 400
DNB Obligasjon 100 100
DNB Obligasjon 20 100 100
Forte Obligasjon 1 000 1 000
KLP Kredittobligasjon 3 000 500
KLP Obligasjon 3 år 3 000 500
Odin Kreditt C 3 000 1 000
Obligasjonsfond over 4
Handelsbanken Obligasjon 1 000 300
KLP Obligasjon 5 år 3 000 500
KLP Statsobligasjon 3 000 500
Internasjonale Obligasjonsfond
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 100 100
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 100 100
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 100 100
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 100 100
Danske Invest Sicav Global Corporate BC A 100 1
Forte Kreditt 1 000 1 000
Handelsbanken Emerging Markets Bond 1 000 300
KLP Obligasjon Global II 3 000 500
Nordea European Corporate Bond 100 100
Nordea International High Yield Bond 100 100
Nordea Plan Rente 100 100
ODIN Rente C 3 000 500
Skagen Tellus 250 250
Skagen Credit 250 250
Andre rentefond
Alfred Berg Høyrente C-NOK 1 000 1 000
Alfred Berg Income NOK 1 000 1 000
DNB High Yield (I) 50 000 5 000
Fondsfinans High Yield 100 000 1 000
Fondsfinans Kreditt 10 000 1 000
Holberg Kreditt 50 000 2 000
Holberg Obligasjon Norden 50 000 2 000
KLP Nåtid 3 000 500
Landkreditt Extra 300 300
Nordea Balanced Income Fund 100 100
Skagen Avkastning 1 000 1 000
SPV Rente 3 000 300
SR-Rente 500 500

 

Spareavtalene i pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond Minste innskudd Sparebelop
Alfred Berg Pengemarked 300 1 000
Danske Invest Norsk Likviditet I 10 000 400
DNB Rentespar 100 100
Forte Pengemarked 1 000 1 000
Handelsbanken Høyrente 50 000 1 000
Handelsbanken Likviditet 1 000 300
Holberg Likviditet 50 000 2 000
KLP Pengemarked 3 000 500
Landkreditt Høyrente 300 300
Nordea Pengemarked 100 100
Odin Pengemarked 10 000 2 000
Skagen Høyrente 1 000 1 000
Storebrand Høyrente 100 100
Storebrand Rente+ 100 100