Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke kombinasjonsfond du kan spare fast i.

Oversikten viser alle kombinasjonsfondene du kan gjøre spareavtaler med. I oversikten står det også oppgitt hvilket minsteinnskudd (førstegangs) fondet har, og minimum sparebeløp per måned.

Det er sikrere å spare i flere forskjellige kombinasjonsfond. Derfor er det viktig at sparebeløpene ikke er så store.

Sparebeløpene er ned til så små beløp at det ikke er noe problem å bruke flere forskjellige fond. De nødvendige månedlige sparebeløpene varierer fra 100 kroner i måneden, opp til 1.000 kroner per måned. Det er derfor enkelt å sette opp en spareportefølje som består av flere kombinasjonsfond.

Andre spareavtaler:

Spareavtaler i aksjefond

Spareavtaler i obligasjonsfond og pengemarkedsfond

Fondene er delt inn i de to hovedgruppe:

  • Norske Kombinasjonsonsfond
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Guide til kombinasjonsfond.

Fond Minste innskudd Sparebelop
Norske Kombinasjonsfond
Alfred Berg Kombi 300 1 000
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 1 000
Internasjonale Kombinasjonsfond
Danske Invest Horisont 20 NOK 5 000 100
Danske Invest Horisont 35 NOK 5 000 750
Danske Invest Horisont 50 NOK 5 000 750
Danske Invest Horisont 65 NOK 5 000 750
Danske Invest Horisont 80 NOK 5 000 750
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 500 500
Delphi Kombinasjon 1 000 300
DNB Aktiv 10 100 100
DNB Aktiv 30 100 100
DNB Aktiv 50 100 100
DNB Aktiv 80 100 100
DNB Spare 30 100 100
DNB Spare 50 100 100
DNB Spare 80 100 100
Eika Balansert 1 000 300
First Allokering A 1 000 100
Fram Kombinasjon 5 000 1 000
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 300
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 300
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 300
Heimdal Jorde 1 000 500
Heimdal Vidde 1 000 500
KLP Kort Horisont 3 000 500
KLP Lang Horisont 3 000 500
Nordea Plan Balansert 100 100
Nordea Plan Konservativ NO 100 100
Nordea Plan Moderat 100 100
Nordea Plan Offensiv 100 100
Nordea Plan Vekstorientert 100 100
Odin Flex C 1 000 500
Odin Horisont C 1 000 500
Odin Konservativ C 1 000 500
Skagen Select 15 250 250
Skagen Select 30 250 250
Skagen Select 60 250 250
Skagen Select 80 250 250
SR-Bank 20 A 500 500
SR-Bank 50 A 500 500
SR-Bank 80 A 500 500
Vibrand Absolutt 10 000 1 000