Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke kombinasjonsfond du kan spare fast i.

Oversikten viser alle kombinasjonsfondene du kan gjøre spareavtaler med. I oversikten står det også oppgitt hvilket minsteinnskudd (førstegangs) fondet har, og minimum sparebeløp per måned.

Guide til kombinasjonsfond.

Det er sikrere å spare i flere forskjellige kombinasjonsfond. Derfor er det viktig at sparebeløpene ikke er så store.

Sparebeløpene er ned til så små beløp at det ikke er noe problem å bruke flere forskjellige fond. De nødvendige månedlige sparebeløpene varierer fra 100 kroner i måneden, opp til 1.000 kroner per måned. Det er derfor enkelt å sette opp en spareportefølje som består av flere kombinasjonsfond.

Andre spareavtaler:

Spareavtaler i aksjefond

Spareavtaler i obligasjonsfond og pengemarkedsfond

Fondene er alfabetisk sortert.

Fond Minste innskudd Sparebelop
Alfred Berg Kombi 300 1 000
Danske Invest Horisont 20 NOK 100 100
Danske Invest Horisont 35 NOK 500 500
Danske Invest Horisont 50 NOK 100 100
Danske Invest Horisont 80 Klasse NOK 100 750
Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK 500 500
Delphi Kombinasjon A 100 300
DNB Aktiv 10 A 100 100
DNB Aktiv 30 A 100 100
DNB Aktiv 50 A 100 100
DNB Aktiv 80 A 100 100
DNB Lev Mer 100 100
DNB Spare 30 100 100
DNB Spare 50 100 100
DNB Spare 80 100 100
Eika Balansert 1 000 300
First AllWeather A 1 000 100
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 1 000
Fram Kombinasjon 5 000 1 000
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 300
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 300
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 300
Heimdal Jorde 1 000 500
Heimdal Vidde 1 000 500
KLP Kort Horisont 3 000 500
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar 3 000 500
KLP Lang Horisont 3 000 500
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar 3 000 500
Nordea Bærekraftige Valg Balansert 100 100
Nordea Bærekraftige Valg Moderat 100 100
Nordea Bærekraftige Valg Vekst 100 100
Nordea Defensive 100 100
Nordea Nora Four 100 100
Nordea Nora Three 100 100
Nordea Nora Two 100 100
Nordea Plan Balansert 100 100
Nordea Plan Konservativ NO 100 100
Nordea Plan Moderat 100 100
Nordea Plan Offensiv 100 100
Nordea Plan Vekstorientert 100 100
Odin Flex C 1 000 500
Odin Horisont C 1 000 500
Odin Konservativ C 1 000 500
Skagen Select 15 250 250
Skagen Select 30 250 250
Skagen Select 60 250 250
Skagen Select 80 250 250
SR-Bank 20 N 500 500
SR-Bank 50 N 500 500
SR-Bank 80 N 500 500
Vibrand Absolutt 10 000 1 000