Dette er rentesatsene som de landsdekkende bankene har på byggelån.

Det er langt fra samme prisfokus på byggelån som boliglån. Derfor er renteforskjellene store mellom tilbyderne. Bruk derfor litt tid på få tilbud fra alle aktuelle banker når du trenger et byggelån.

Selv om dette lånet er noe mer arbeidskrevende for banken, vil fortjeneste fortsatt være svært høy på dette. Det bør derfor være meget gode muligheter til å forhandle ned renter, gebyrer og provisjoner på byggelånet.

Dette er byggelån

Byggelån brukes som en rammekreditt når du skal bygge en ny bolig eller en fritidsbolig. Det kan også benyttes når det skal gjøres omfattende arbeider på en bolig som derfor vil ta en del tid.

Når du oppretter en byggelånskonto kan du bruke den til å betale alle byggeregninger med. Regningene blir kontrollert av banken, og belastet kontoen etter godkjennelse.

På denne måten er banken sikret at prosjektet og derav panteverdien holder den progresjonen som er nødvendig.

Etter at byggeperioden er ferdig skal byggelånet konverteres til et vanlig boliglån. Dette skjer når bygget har ferdigattest.

Konverteringen kan være til Husbanken, i den banken du har byggelånet, eller en annen långiver. Dette lønner det seg å gjøre fortest mulig siden boliglånsrentene er mye lavere enn byggelånsrenten.

Se: Guide til byggelån

Kostnadene i et byggelån

Et byggelån består av en nominell rente som du vanligvis betaler kvartalsvis. Du betaler rente av det beløpet du til enhver tid har trukket opp på rammen.

I tillegg kommer det i de fleste tilfellene en løpende provisjon av den totale byggelånsrammen. Provisjonen ligger normalt på 0,33 prosent i kvartalet. Hvis byggelånsrammen er på 3 millioner kroner betaler altså provisjon av rammen, ikke hva du har trukket opp.

Etableringsgebyret kan variere ganske sterkt, og kan være utslagsgivende for hvilken bank som blir billigst.

Forutsetninger:
Byggelånsramme 3 000 000
Varighet på byggelånet 1 år
Gjennomsnittlig byggelån 1 500 000
Nominell rente 6,00%
Kvartalsvis provisjon 0,33%
Kostnadene:
Rente 90 000
Provisjon av ramme 39 600
Etableringsgebyr 5 000
Sum byggelånskostnader 134 600

Sammenligning alle banker du kan

Siden byggelån ikke er et landsdekkende produkt, må du sammenligne bankene som tilbyr dette produktet i det distriktet du skal bygge. Du må altså kontakte alle for å få et pristilbud.

Mange av de gunstigste landsdekkende bankene på boliglån, gir ikke byggelån. Listen over dem ser du nedenfor.

Bruk byggelånskalkulatoren

Du kan bruke byggelånskalkulatoren for å sammenligne tilbudet i to banker av gangen. Her legger du inn kredittrammen, hvor mye du gjennomsnittlig bruker av byggelånsrammen, kvartalsvis provisjon, og etableringsgebyret.

Kalkulatoren regner så ut hva dette koster deg i løpet av byggeperioden.

Priseksempler

I alle bankene er det veiledende minimumssatser som er oppgitt. Dette gjelder både rentesats, og i de fleste tilfellene etableringsgebyret. Tilbudet du får kan være derfor være dårligere enn det du ser her. Men det får du altså se når du får et konkret tilbud.

Oversikten viser bankenes den totale kostnaden, nominell rente, provisjon av byggelånsrammen, og etableringsgebyret.

Forskjellen mellom topp og bunn på disse priseksemplene med minimumssatsene er omtrent 65.000 kroner.

I tabellene under er kostnadene i byggeperioden regnet av en låneramme på 4 millioner kroner, byggelånet er i gjennomsnitt på 2 millioner kroner (50 prosent utnyttelsesgrad), samt etableringsgebyret, og et eventuelt termingebyr. Byggelånstiden er 9 måneder.

Provisjonen av rammen er hos de fleste bankene på 0,33 prosent per kvartal. Dette gir en kostnad på 39.600 kroner, og utgjør en betydelig del av kostnadene.

Sandnes Sparebank har de laveste kostnadene fordi de ikke tar noen provisjon av byggelånsrammen. Både renten og etableringsgebyret er oppgitt å være minimumssatser.

Nest billigst er Sparebanken Sogn og Fjordane. Denne banken har den klart laveste nominelle renten (men det er en "fra-rente"). Med 50 prosent utnyttelse av rammen blir lånet likevel litt dyrere enn Sandnes Sparebank. Med litt høyere gjennomsnittlig utnyttelse blir Spb Sogn og Fjordane billigst.

Tredje billigst er Juristforbundets avtale med Handelsbanken. De har den nest  laveste nominell renten av bankene, men har normal kvartalsvis provisjon av rammen.

Storebrand er nummer tre på listen, med den nest laveste nominell renten.

Bank Kostnad byggeperioden Nominell rente Etablerings-gebyr per kvartal
Sandnes Sparebank 92 630 5,80% 5 000 0,00%
Sparebanken Sogn og Fjordane 95 750 3,65% 5 000 0,30%
Juristforbundet – Handelsbanken 110 350 4,65% 1 000 0,33%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 113 960 4,60% 5 000 0,33%
Storebrand 117 775 5,19% 3 250 0,30%
SpareBank 1 SR-Bank 118 880 5,69% 2 900 0,25%
Akademikerne (Danske Bank) 121 350 5,45% 0 0,33%
DNB 124 350 5,25% 6 000 0,33%
Nordea 124 350 5,25% 6 000 0,33%
Danske Bank 127 350 5,45% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Telemark 127 600 5,70% 2 500 0,33%
SpareBank 1 BV 128 100 5,50% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Lom & Skjåk 129 460 5,70% 4 000 0,33%
SpareBank 1 Østlandet 129 960 5,60% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 130 850 5,75% 5 000 0,33%
SpareBank 1 SMN 134 100 5,90% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Østfold Akershus 135 600 5,90% 7 500 0,33%
Sparebanken Sør 137 600 6,30% 3 500 0,33%
SpareBank 1 Nord-Norge 145 850 6,35% 11 000 0,33%
Sparebanken Vest 149 210 6,15% 17 000 0,33%
SpareBank 1 Gudbrandsdalen 155 850 7,55% 3 000 0,33%
Gjennomsnitt 127 915 5,58% 5 333 0,32%
Sparebanken Øst 140 460 6,30% 6 000 0,33%

Kilde: Bankenes nettsider.

Alle tar 0,33 prosent per kvartal i provisjon av byggelånsrammen. Unntaket er Sandnes Sparebank som ikke tar denne provisjonen. SpareBank 1 SR Bank tar fra 0,25 prosent per kvartal, Storebrand tar 0,1 prosent per måned (0,3 prosent per kvartal.

Kommentarer til de enkelte bankene:

 • Danske Bank: Etableringskostnaden ligger fra 5.000 kroner til 20.000 kroner (1.000 kroner i depotgebyr kommer i tillegg).
 • DNB: Etableringsgebyret er 0,2 %, minimum 5.000 kroner (pluss depotgebyr på 1.000 kr).
 • Nordea: Etableringsgebyret er minimumsatser.
 • Sandnes Sparebank: Renten er en minimumssats. Ingen provisjon av rammen.
 • SpareBank 1-bankene: Medlemmer i LO får 0,25 prosentpoeng lavere rente.
 • SpareBank 1 BV: Provisjonen og etableringsgebyret er minimumsatser.
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres: Etableringskostnaden er 0,1 prosent, minimum 5.000 kroner. Renten er minimumssats.
 • SpareBank 1 Nord-Norge: Etableringsgebyret er 0,25 %, minimum 10.000 kroner.
 • SpareBank 1 Østlandet: Etableringskostnaden er fra 5.000 til 20.000 kroner.
 • Sparebanken Vest: Etableringskostnaden er fra 5.000 til 15.000 kroner.

Ikke alle gir byggelån

Mange som gir boliglån med lav rente, gir ikke byggelån. Dette gjelder disse långiverne:

 • BN Bank
 • Bulder Bank
 • Boligkreditt
 • Din Bank
 • Fana Sparebank
 • Himla Bank
 • KLP
 • Landkreditt
 • NORDirekte
 • Sbanken

 

Kalkulatorer:

Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.