Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er rentesatsene som de landsdekkende bankene har på byggelån.

Det er langt fra samme prisfokus på byggelån som boliglån. Derfor er renteforskjellene store mellom tilbyderne. Bruk derfor litt tid på få tilbud fra alle aktuelle banker når du trenger et byggelån.

Selv om dette lånet er noe mer arbeidskrevende for banken, vil fortjeneste fortsatt være svært høy på dette. Det bør derfor være meget gode muligheter til å forhandle ned renter, gebyrer og provisjoner på byggelånet.

Dette er byggelån

Byggelån brukes som en rammekreditt når du skal bygge en ny bolig eller en fritidsbolig. Det kan også benyttes når det skal gjøres omfattende arbeider på en bolig som derfor vil ta en del tid.

Når du oppretter en byggelånskonto kan du bruke den til å betale alle byggeregninger med. Regningene blir kontrollert av banken, og belastet kontoen etter godkjennelse.

På denne måten er banken sikret at prosjektet og derav panteverdien holder den progresjonen som er nødvendig.

Etter at byggeperioden er ferdig skal byggelånet konverteres til et vanlig boliglån. Dette skjer når bygget har ferdigattest.

Konverteringen kan være til Husbanken, i den banken du har byggelånet, eller en annen långiver. Dette lønner det seg å gjøre fortest mulig siden boliglånsrentene er mye lavere enn byggelånsrenten.

Se: Guide til byggelån

Kostnadene i et byggelån

Et byggelån består av en nominell rente som du vanligvis betaler kvartalsvis. Du betaler rente av det beløpet du til enhver tid har trukket opp på rammen.

I tillegg kommer det i de fleste tilfellene en løpende provisjon av den totale byggelånsrammen. Provisjonen ligger normalt på 0,33 prosent i kvartalet. Hvis byggelånsrammen er på 3 millioner kroner betaler altså provisjon av rammen, ikke hva du har trukket opp.

Etableringsgebyret kan variere ganske sterkt, og kan være utslagsgivende for hvilken bank som blir billigst.

Forutsetninger:
Byggelånsramme 3 000 000
Varighet på byggelånet 1 år
Gjennomsnittlig byggelån 1 500 000
Nominell rente 6,00%
Kvartalsvis provisjon 0,33%
Kostnadene:
Rente 90 000
Provisjon av ramme 39 600
Etableringsgebyr 5 000
Sum byggelånskostnader 134 600

Sammenligning alle banker du kan

Siden byggelån ikke er et landsdekkende produkt, må du sammenligne bankene som tilbyr dette produktet i det distriktet du skal bygge. Du må altså kontakte alle for å få et pristilbud.

Mange av de gunstigste landsdekkende bankene på boliglån, gir ikke byggelån. Listen over dem ser du nedenfor.

Hvordan finne billigste byggelån

Bruk byggelånskalkulatoren

Du kan bruke byggelånskalkulatoren for å sammenligne tilbudet i to banker av gangen. Her legger du inn kredittrammen, hvor mye du gjennomsnittlig bruker av byggelånsrammen, kvartalsvis provisjon, og etableringsgebyret.

Kalkulatoren regner så ut hva dette koster deg i løpet av byggeperioden.

Priseksempler

I alle bankene er det veiledende minimumssatser som er oppgitt. Dette gjelder både rentesats, og i de fleste tilfellene etableringsgebyret. Tilbudet du får kan være derfor være dårligere enn det du ser her. Men det får du altså se når du får et konkret tilbud.

Oversikten viser bankenes den totale kostnaden, nominell rente, provisjon av byggelånsrammen, og etableringsgebyret. For så godt som alle bankene er den nominelle renten og etableringsgebyret minimumssatser.

Forskjellen mellom topp og bunn på disse priseksemplene med minimumssatsene er omtrent 55.000 kroner.

I tabellene under er kostnadene i byggeperioden regnet av en låneramme på 4 millioner kroner, byggelånet er i gjennomsnitt på 2 millioner kroner (50 prosent utnyttelsesgrad), samt etableringsgebyret, og et eventuelt termingebyr. Byggelånstiden er 9 måneder.

Provisjonen av rammen er hos de fleste bankene på 0,33 prosent per kvartal. Dette gir en kostnad på 39.600 kroner, og utgjør en betydelig del av kostnadene.

Billigst er Sparebanken Sogn og Fjordane. Denne banken har den klart laveste nominelle renten (men det er en "fra-rente"). Proisjonen per kvartal er også litt lavere med 0,30 prosent per kvartal.

Bank Kostnad byggeperioden Nominell rente Etablerings-gebyr per kvartal
Sparebanken Sogn og Fjordane 122 000 5,40% 5 000 0,30%
Sparebanken Sør 129 350 5,75% 3 500 0,33%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 130 850 5,75% 5 000 0,33%
SpareBank 1 SMN 135 300 5,98% 6 000 0,33%
DNB 135 600 6,00% 6 000 0,33%
Juristforbundet – Handelsbanken 135 850 6,35% 1 000 0,33%
Akademikerne (Danske Bank) 140 100 6,70% 0 0,33%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 141 210 6,35% 6 000 0,33%
Danske Bank 146 100 6,70% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 148 850 6,95% 5 000 0,33%
SpareBank 1 Lom & Skjåk 149 360 6,96% 5 000 0,33%
Sandnes Sparebank 149 480 6,95% 5 000 0,33%
Nordea 150 600 7,00% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Østlandet 152 460 7,10% 6 000 0,33%
SpareBank 1 SR-Bank 155 450 7,39% 5 000 0,33%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 155 850 7,55% 3 000 0,33%
Sparebanken Vest 158 460 6,90% 15 000 0,33%
SpareBank 1 Østfold Akershus 158 850 7,45% 7 500 0,33%
SpareBank 1 Nord-Norge 172 100 8,10% 11 000 0,33%
Gjennomsnitt 145 675 6,70% 5 632 0,33%

Kilde: Bankenes nettsider.

Alle tar 0,33 prosent per kvartal i provisjon av byggelånsrammen. Unntaket er Sparebanken Sogn & Fjordane som tar 0,30 prosent.

Kommentarer til de enkelte bankene:

 • Danske Bank: Etableringskostnaden ligger fra 5.000 kroner til 20.000 kroner (1.000 kroner i depotgebyr kommer i tillegg).
 • DNB: Etableringsgebyret er 0,2 %, minimum 5.000 kroner, maksimalt 20.000 kroner (pluss depotgebyr på 1.000 kroner).
 • Sandnes Sparebank: Renten er en minimumssats.
 • SpareBank 1-bankene: Medlemmer i LO får 0,25 prosentpoeng lavere rente.
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres: Etableringskostnaden er 0,1 prosent, minimum 6.000 kroner.
 • SpareBank 1 Nord-Norge: Etableringsgebyret er 0,25 prosent, minimum 10.000 kroner.
 • SpareBank 1 Østlandet: Etableringskostnaden er minimum 5.000 kroner, maksimalt 20.000 kroner.
 • Sparebanken Vest: Etableringskostnaden er minimum 5.000 kroner, maksimalt 15.000 kroner.

Ikke alle gir byggelån

Mange banker som gir boliglån med lav rente, gir ikke byggelån. Dette gjelder disse långiverne:

 • BN Bank
 • Bulder Bank
 • Boligkreditt
 • Din Bank
 • Fana Sparebank
 • Himla Bank
 • KLP
 • Landkreditt
 • NORDirekte
 • Sbanken

 

Kalkulatorer:

Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.