Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på uførepensjon og uførekapital.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene.

Det er to typer uføredekninger:

Uførepensjon

Uførepensjon er en månedlig utbetalt pensjon. Den blir utbetalt ved arbeidsuførhet på minst 50 prosent, hvis varigheten er lengre enn 12 måneder. Pensjonen utbetales som oftest etter graden av uførhet. Blir barnet 50 prosent arbeidsufør, blir også utbetalingen på 50 prosent. Noen få utbetaler den fulle summen så lenge uførhetsgraden er over 50 prosent.

Utbetalingen av uførepensjon varer helt til fylte 67 år. Den totale verdien av uførepensjonen blir dermed svært høy. Hvis uførepensjonen utbetales ved fylte 20 år, utbetales dette i 47 år. Får du utbetalt 1 G, det vil si 106.399. kroner gir dette et totalbeløp på 5.000.753 kroner i løpende kroner. Siden beløpet ikke oppreguleres underveis, er totalbeløpet i dagens pengeverdi en god del lavere.

Uførepensjon har blir ikke utbetalt før barnet har blitt 18-20 år.

Normalt blir beløpet oppregulert i takt med økningen i G på en eksisterende forsikring, selv om noen har faste beløp. Etter at uførepensjonen er utbetalt, reguleres ikke beløpet i takt med G. Det betyr at verdien av utbetalingens kjøpekraft synker år for år.

Mange selskaper har et alternativ både med og uten uførepensjon. Hvis denne forsikringen er inkludert, ligger de årlige utbetalingene rundt 0,5 G til 1,5 G i året.

Les mer om uføretrygd.

Engangsutbetaling ved uførhet

For å få utbetaling for arbeidsuførhet må har vært minst 50 prosent arbeidsufør i mer enn 2 år sammenhengende, og arbeidsuførheten må være bedømt som varig. Hvis uførheten har var i fem år vil den uansett anses som varig. Hele forsikringssummen utbetales, det er ingen gradering.

Utbetalingen av uførekapitalen skjer ved fylte 18 til 20 år. Utbetalingen, hvis det er inkludert, ligger i området 500.000 kroner til 2 millioner kroner.

Les mer om uførekapital.

Uføredekningene

Gjensidige har en tidsbegrenset utbetaling på 10 år på uførepensjonen. Den er lagt inn i kolonnen for uførekapital (som er en engangsutbetaling).

Det er positivt at uførepensjonen ikke er gradert. Det betyr at du får hele beløpet utbetalt så lenge uførhetsgraden er over 50 prosent.

Dette er kolonnene:

  • Årlig uførepensjon
  • Om uførepensjonen er gradert
  • Uførekapital som en engangsutbetaling
Barneforsikring Pris Uføre-pensjon Uføre-kapital
DNB Basis 2 076 0 780 339
DNB Pluss 3 300 55 739 780 339
DNB Topp 4 512 111 477 780 339
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 684 0 780 339
Frende Best 4 152 111 477 0
Frende Bra 2 376 55 739 0
Gjensidige Barneforsikring 2 364 0 1 114 770
Gjensidige B.forsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 3 480 44 591 1 114 770
Gjensidige B.forsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 4 584 89 182 1 114 770
If Standard 2 919 0 1 000 000
If Super 4 760 72 000 1 000 000
KLP Barn 1 856 0 750 000
KLP Barn Maks 3 626 111 477 750 000
Landkreditt Barne og ungdomsf. 1 788 0 1 003 293
SpareBank 1 Basis 2 076 0 891 816
SpareBank 1 Pluss 3 300 55 739 891 816
SpareBank 1 Topp 4 512 111 477 891 816
Storebrand Basis 2 232 0 891 816
Storebrand Ekstra 4 320 111 477 891 816
Tryg Barn Ekstra 2 460 0 0
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 4 644 50 000 900 000
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 6 396 100 000 900 000
Youplus Basis 1 562 0 557 385
Youplus Ekstra 2 660 10 år 1 G 1 114 770
Youplus Super 4 160 111 477 1 114 770

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Barneforsikring - selskapenes dekning på legetjenester og psykolgitjenester

Se også:

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.