Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her ser du hvilke obligasjonsfond som har de laveste kostnadene.

Oversikten viser det årlige forvaltningskostnaden i obligasjonsfondene. Det er bare noen få som tar kjøps- og salgskostnader blant obligasjonsfondene. Disse er slått sammen i kolonnen K+S. I høyre kolonnen er det beregnet hva de totale kostnadene vil være i løpet av en femårs-periode.

Det er det årlige forvaltningsgebyret som har betydning.

Guide til obligasjonsfond.

Listen er delt inn i tre hovedklasser:

  • Norske obligasjonsfond
  • Internasjonale obligasjonsfond
  • Andre rentefond
  • Andre rentefond - High Yield

Les mer om hvordan obligasjonsfond blir klassifisert.

I  norske obligasjonsfond varierer 5 års-kostnaden fra 0,5 prosent til 3,25 prosent. I internasjonale obligasjonsfond varierer denne kostnaden fra 1 til 4,25 prosent.

På Andre rentefond varierer femårs-kostnaden i mye større grad. Her varierer den fra 1,0 til 7,5 prosent. På High Yield fondene varierer de fra 1,75 til 7,70. Men fondene er også høyst ulike.

Listen er sortert alfabetisk innen hver klasse.

Fond Forv. K+S 5 år kost
Norske obligasjonsfond
Alfred Berg Kort Stat 0,55 0,00 2,75
Alfred Berg Obligasjon C 0,50 0,00 2,50
C WorldWide Obligasjon 0,25 0,50 1,75
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK 0,43 0,10 2,25
Danske Invest Norsk Obligasjon 0,35 0,00 1,75
DNB Obligasjon 20 A 0,50 0,00 2,50
DNB Obligasjon A 0,50 0,00 2,50
Eika Obligasjon 0,20 0,00 1,00
Fondsfinans Obligasjon 0,25 0,00 1,25
Handelsbanken Obligasjon 0,45 0,00 2,25
KLP FRN P 0,10 0,00 0,50
KLP Kredittobligasjon P 0,10 0,00 0,50
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P 0,10 0,00 0,50
KLP Obligasjon 1 år P 0,10 0,00 0,50
KLP Obligasjon 3 år P 0,10 0,00 0,50
KLP Obligasjon 5 år P 0,10 0,00 0,50
KLP Statsobligasjon P 0,10 0,00 0,50
Odin Norsk Obligasjon C 0,50 0,00 2,50
SR-Bank Rente 0,65 0,00 3,25
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 0,30 0,00 1,50
Storebrand Norsk Kreditt IG A 0,40 0,00 2,00
Øvrige norske obligasjonsfond
Forte Obligasjon 0,60 0,00 3,00
Pareto Obligasjon A 0,35 0,00 1,75
Internasjonale Obligasjonsfond
DNB Low Carbon Credit A 0,50 0,00 2,50
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P 0,20 0,00 1,00
KLP Obligasjon Global P 0,20 0,00 1,00
Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global 0,79 0,00 3,95
Nordea European Covered Bond 0,85 0,00 4,25
Nordea Global Green Bond 0,62 0,00 3,10
Nordea Obligasjon Stars A 0,40 0,00 2,00
Odin Europeisk Obligasjon C 0,50 0,00 2,50
Storebrand Global Kreditt IG A 0,50 0,00 2,50
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A 0,40 0,00 2,00
Storebrand Global Obligasjon A 0,40 0,00 2,00
Andre rentefond
Alfred Berg Global Corporate ESG Enhanced Index D- 0,20 0,00 1,00
Alfred Berg Income NOK 0,80 0,00 4,00
Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration ACC 0,50 0,00 2,50
Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration C 0,50 0,50 3,00
Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration ACC 0,50 0,00 2,50
Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration C 0,50 0,00 2,50
Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC 0,40 0,00 2,00
Alfred Berg Nordic Investment Grade C 0,40 0,00 2,00
Carnegie Corporate Bond 3 NOK 1,06 0,00 5,30
Carnegie Investment Grade B NOK 0,50 0,00 2,50
Danske Invest European Bond Class A (NOK) 1,10 2,00 7,50
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 0,69 0,20 3,65
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 0,80 0,40 4,40
Danske Invest SICAV Euro Investm G. C. Bond A Nok 1,07 2,00 7,35
DNB Aktiv Rente 0,50 0,00 2,50
Eika Kreditt 0,80 0,00 4,00
First Yield 0,60 0,00 3,00
Handelsbanken Vekst Obligasjon 1,10 0,00 5,50
Holberg Kreditt A 0,80 0,00 4,00
Holberg Obligasjon Norden 0,30 0,00 1,50
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P 0,22 0,00 1,10
KLP Nåtid P 0,22 0,00 1,10
Landkreditt Extra 0,60 0,00 3,00
Landkreditt Høyrente 0,25 0,00 1,25
Nordea Emerging Stars Bond 1,19 0,00 5,95
Nordea European Corporate Bond 0,84 0,00 4,20
Nordea Flexible Fixed Income 1,07 0,00 5,35
Nordea Kreditt Stars A 0,40 0,00 2,00
Nordea Low Duration European Covered Bond Fund 0,70 0,00 3,50
Nordea Plan Rente 0,66 0,00 3,30
Nordea US Corporate Stars Bond 1,01 0,00 5,05
Odin Kreditt C 0,75 0,00 3,75
ODIN Rente C 0,40 0,00 2,00
Pareto ESG Global Corporate Bond C 1,18 0,00 5,90
Pareto Nordic Cross Credit R 0,89 1,00 5,45
Skagen Avkastning 0,40 0,00 2,00
SPV Rente 0,71 0,10 3,65
Andre rentefond – High Yield
SR-Bank Kreditt 0,95 0,00 4,75
Storebrand Ekstra Forsiktig P 0,60 0,00 3,00
Vibrand Kreditt 0,80 1,10 5,10
Alfred Berg Nordic High Yield ACC HNOK 0,80 0,50 4,50
Alfred Berg Nordic High Yield C 0,80 0,00 4,00
Alfred Berg Nordic High Yield ESG D 1,00 0,50 5,50
Carnegie High Yield 3 NOK 1,07 0,00 5,35
Carnegie High Yield Select 3 NOK 0,96 0,00 4,80
Danske Invest Euro Sustainable High Y. Obl h NOK 1,08 2,30 7,70
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 1,15 1,50 7,25
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 1,09 1,14 6,59
DNB High Yield A 0,80 0,00 4,00
First High Yield 0,85 0,00 4,25
Fondsfinans Kreditt 0,35 0,00 1,75
Handelsbanken Kreditt 0,75 0,00 3,75
Nordea Emerging Market Bond 1,29 0,00 6,45
Nordea European High Yield Stars Bond Fund 1,29 0,00 6,45
Nordea International High Yield Bond 1,32 0,00 6,60
Nordea North American High Yield Stars Bond 1,31 0,00 6,55
Nordea US High Yield Bond 1,31 0,00 6,55
Pareto Nordic Corporate Bond A 1,00 1,00 6,00
SEB European High Yield Fund C H-NOK 1,06 0,00 5,30
SEB Sustainable High Yield H-NOK 1,06 0,00 5,30
Storebrand Nordic High Yield A 0,75 0,00 3,75
Storebrand Kreditt A 0,40 0,00 2,00

 

Les mer om obligasjonsfond:

Guide til obligasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Nøkkeltall obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning obligasjonsfond

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes investeringsstrategier

Valg av obligasjonsfond