Oversikten viser hvilke kostnader du blir belastet for i aksjefond som investerer «Nye markeder».

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 14,1 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Tabellen er sortert etter kostnader over 5 år. Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvaltning Kjøp 5 år
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 3 000 0,28 0,00 1,40
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 100 0,30 0,00 1,50
DNB Global Emerging Markets Indeks A 100 0,39 0,00 1,95
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 3 000 0,40 0,00 2,00
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 100 0,40 0,00 2,00
Danske Invest Global Emerging Mark. Rest. kl NOK 100 0,40 0,50 2,50
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 1 000 0,60 0,00 3,00
Nordea Emerging Markets Enhanced 100 0,65 0,00 3,25
DNB Global Emerging Markets N 100 1,20 0,00 6,00
DNB Global Emerging Markets R 100 1,25 0,00 6,25
Odin Emerging Markets C 3 000 1,50 0,00 7,50
DNB Global Emerging Markets A 100 1,51 0,00 7,55
Nordea Emerging Markets Equities 100 1,60 0,00 8,00
Handelsbanken Vekstmarked Tema 1 000 1,60 0,00 8,00
Handelsbanken EMEA Tema 1 000 1,60 0,00 8,00
Nordea Emerging Stars 100 1,81 0,00 9,05
Holberg Rurik A 1 000 2,00 0,00 10,00
Nordea Stable Emerging Markets 100 2,12 0,00 10,60
Danske Invest Global Emerging Markets NOK 100 2,05 0,71 10,96
Holberg Rurik B 1 000 2,50 0,00 12,50
Skagen Kon-Tiki 250 2,50 0,00 12,50
SEB Emerging Markets 1 000 1,81 2,20 11,25
C WorldWide Emerging Markets 1 000 1,50 4,00 11,50
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK 25 000 2,20 3,00 14,00
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets ClassA 500 2,05 4,00 14,25
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets S. Cap 500 2,10 4,00 14,50
JPM Emerging Markets Equity A dist 35 000 1,74 5,50 14,20
Fidelity Fund Emerging Markets 25 000 1,93 5,00 14,65
Danske Invest Sicav Emerging and Frontier Markets 500 2,30 4,00 15,50
Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd (USD) 100 2,06 5,00 15,30

Fond med minsteinnskudd på over 1 million kroner er ikke tatt med.

Noen fond har en resultatavhengig kostnad. Denne langsiktige forventede ekstrakostnaden for suksesshonoraret er lagt den årlige forvaltningskostnaden for disse fondene. Les mer om dette i Aksjefond med suksesshonorar.

 

Les mer om Nye markeder:

Nøkkeltall aksjefond nye markeder

Strategier aksjefond nye markeder 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Sammensetting av aksjefondsportefølje

Kostnader i fond:

Kostnader i norske aksjefond

Kostnader i nordiske aksjefond

Kostnader i globale aksjefond

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.