Oversikten viser hvilke kostnader du blir belastet for i aksjefond som investerer «Nye markeder».

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 14,1 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvaltning Kjøp 5 år
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 3 000 0,28 0,00 1,40
DNB Global Emerging Markets Indeks A 100 0,30 0,00 1,50
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 3 000 0,40 0,00 2,00
Storebrand Indeks - Nye Markeder 100 0,40 0,00 2,00
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 10 000 000 0,18 1,30 2,20
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 1 000 0,60 0,00 3,00
DNB Global Emerging Markets R 100 0,75 0,00 3,75
DNB Global Emerging Markets N 100 1,05 0,00 5,25
DNB Global Emerging Markets A 100 1,50 0,00 7,50
Odin Emerging Markets C 3 000 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken EMEA Tema 1 000 1,60 0,00 8,00
Handelsbanken Vekstmarked Tema 1 000 1,60 0,00 8,00
Holberg Rurik A 1 000 1,75 0,00 8,75
Nordea Emerging Stars 100 1,82 0,00 9,10
Nordea Emerging Markets Equities 100 1,87 0,00 9,35
Danske Invest Global Emerging Markets NOK 500 1,80 0,75 9,75
Nordea Stable Emerging Markets 100 2,11 0,00 10,55
SEB Emerging Markets 1 000 1,75 2,20 10,95
C WorldWide Emerging Markets 1 000 1,50 4,00 11,50
Holberg Rurik B 1 000 2,50 0,00 12,50
Skagen Kon-Tiki 250 2,50 0,00 12,50
Parvest Equity Wolrd Emerging NOK 0 2,21 3,00 14,05
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets A 500 2,05 4,00 14,25
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets S. Cap 500 2,10 4,00 14,50
Danske Invest Sicav Emerging and Frontier Markets 500 2,30 4,00 15,50

 

Les mer om Nye markeder:

Nøkkeltall nye markeder

Strategier nye markeder 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Indeksfond
Oversikt over hvilke indeksfond som kan kjøpes av norske forvaltere.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Aksjefond med suksesshonorar
Noen aksjefond opererer med «ekte» suksesshonorar, mens andre fond har «falske» suksesshonorar, som kan utløses selv ved fiasko.

Kostnader i fond:

Kostnader i norske fond

Kostnader i nordiske fond

Kostnader i globale fond

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.