Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for fond som investerer i «Fremvoksende markeder».

Nye markeder (Emerging markets) er det som kalles kommende markeder. Dette er markeder som Brasil, Russland, India, Kina (disse fire kalles BRIC-landene). Ellers er det en rekke land i Asia, Europa og Sør-Amerika som har forholdsvis utviklede markeder, men ikke som i de vestlige land ennå.

For å sammenligne aksjefond må de ha en investeringsstrategi som er sammenlignbar. Så lenge fondene kan investere bredt innen samme investeringsunivers er de sammenlignbare. Men det er mange fond som har begrensninger i hva de kan investere i, eller de har spesielle segmenter de skal overvekte. Da er de ikke direkte sammenlignbare.

Indeksfond er direkte sammenlignbare så lenge de følger samme indeks. Her er det kostnadene som er det avgjørende.

I kolonnen for Type står det en kort kommentar til hvert enkelt fond.  Det er altså fondene der det står Bredde, og Indeks som er de direkte sammenlignbare fondene.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Nordiske aksjefond

Nøkkeltall for Globale aksjefond

Nøkkeltall for Andre regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Oversikt over aksjefond i Nye Markeder

Forklaring til kolonnene:

I kolonnen for Type er det med en kort tekst som beskriver fondet:

  • Bredde betyr at fondet kan investere i hele universet for Nye Markeder.
  • Indeks betyr at fondet følger en indeks
  • Regionalt betyr at fondet investerer innenfor visse regioner.
  • SMB betyr at fondet investerer i små og mellomstore bedrifter.
  • ESG/Bærekraftig betyr at fondet går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer.
  • % nye markeder betyr at fondet kan ha aksjer i nye markeder opp til den prosenten .
  • Faktorfond betyr at fondet er et faktorfond.
  • Kolonnen for M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for aksjefond nye markeder.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Oversikten er alfabetisk sortert. Her er det tatt med fond som er rettet mot privapersoner. Derfor er fond som har et minsteinnskudd på over 100.000 kroner er ikke tatt med her. Det er også bare tatt med en av klassene (mange fond har flere klasser med ulike kostnader og minsteinnskudd), her er det tatt med klassen som har det laveste minsteinnskuddet.

Nye markeder
Fond Type M. innsk. Forv. Etablert
Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd (USD) Bredde 100 2,23 22.7.07
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK Bredde 25 000 2,22 17.5.13
C WorldWide Emerging Markets Bredde 1 000 1,50 14.3.97
Danske Invest Global Emerging Markets Class A Bredde 500 2,05 13.12.02
Danske Invest Global Emerging Markets NOK Bredde 100 1,69 13.6.14
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A SMB 500 2,10 10.4.07
Danske Invest I. Global Emerging Mark. Restr. NOK Bredde 100 0,40 18.4.18
Danske Invest Sicav Emerging and Frontier Markets Bredde 500 2,30 8.9.15
DNB Global Emerging Markets A Bredde 100 1,17 1.3.99
DNB Global Emerging Markets Indeks A Bredde 100 0,30 29.6.18
Fidelity Fund Emerging Markets 70 % nye markeder 25 000 1,92 18.10.93
Handelsbanken EMEA Tema Regionalt 1 000 1,60 2.3.15
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) Bredde 1 000 0,60 14.12.18
Handelsbanken Vekstmarked Tema Bredde 1 000 1,60 27.2.15
Holberg Rurik A Bredde 1 000 2,00 1.11.00
JPM Emerging Markets Equity A dist Bredde 35 000 1,75 1.1.94
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P Faktorfond 100 0,40 11.12.18
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P Bredde 100 0,28 30.8.11
Nordea Emerging Markets Enhanced Bredde 100 0,66 9.4.18
Nordea Emerging Markets Equities Bredde 100 1,60 1.6.05
Nordea Emerging Stars Bærekraftig 100 1,81 16.10.12
Nordea Stable Emerging Markets Bredde 100 2,12 19.12.11
Nordnet Indeksfond Emerging Markets Bredde 100 0,29 2.9.20
Odin Emerging Markets C Bredde 3 000 1,50 15.11.99
Odin Emerging Markets F Bredde 3 000 1,05 16.3.22
SEB Emerging Markets Bredde 1 000 1,81 1.4.92
Skagen Kon-Tiki Bredde 250 2,50 2.4.02
Storebrand Indeks - Nye Markeder A Bredde 100 0,40 20.6.11

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Forvaltningsstil i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for aksjefond fremvoksende markeder
Rangering av de aksjefond nye markeder om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier aksjefond fremvoksende markeder
Her finner du strategiene som aksjefond . nye markeder oppgir.

Kalenderårsavkastning aksjefond - fremvoksende markeder
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.