Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for fond som investerer i «Nye markeder».

Nye markeder (Emerging markets) er det som kalles kommende markeder. Dette er markeder som Brasil, Russland, India, Kina (disse fire kalles BRIC-landene). Ellers er det en rekke land i Asia, Europa og Sør-Amerika som har forholdsvis utviklede markeder, men ikke som i de vestlige land ennå.

Forklaring til kolonnene:

  • Kolonnen for M. innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere innskudd kan være lavere.
  • Forv.  er det årlige forvaltningshonoraret. Se også Kostnadsoversikten for aksjefond nye markeder.
  • Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se også nøkkeltall for:

Nøkkeltall for Norske aksjefond

Nøkkeltall for Nordiske aksjefond

Nøkkeltall for Globale aksjefond

Nøkkeltall for Andre regionale aksjefond

Nøkkeltall for Bransjefond

Fond M. innsk. Forv. Etablert
C WorldWide Emerging Markets 1 000 1,50 14.03.97
Danske Invest Global Emerging Markets NOK 500 1,80 13.06.14
Danske Invest Sicav Emerging and Frontier Markets 500 2,30 08.09.15
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets A 500 2,05 13.12.02
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets S. Cap 500 2,10 10.04.07
DNB Global Emerging Markets A 100 1,50 01.03.99
DNB Global Emerging Markets Indeks A 100 0,30 29.06.18
DNB Global Emerging Markets N 100 1,05 06.11.19
DNB Global Emerging Markets R 100 0,75 28.11.18
Handelsbanken EMEA Tema 1 000 1,60 02.03.15
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 1 000 0,60 14.12.18
Handelsbanken Vekstmarked Tema 1 000 1,60 27.02.15
Holberg Rurik A 1 000 1,75 01.11.00
Holberg Rurik B 1 000 2,50 01.10.10
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 3 000 0,40 11.12.18
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 3 000 0,28 30.08.11
Nordea Emerging Markets Equities 100 1,87 01.06.05
Nordea Emerging Stars 100 1,82 16.10.12
Nordea Stable Emerging Markets 100 2,11 19.12.11
Odin Emerging Markets C 3 000 2,00 15.11.99
SEB Emerging Markets 1 000 1,75 01.04.92
Skagen Kon-Tiki 250 2,50 02.04.02
Storebrand Indeks - Nye Markeder 100 0,40 20.06.11

 

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Markedsdata aksjefond:

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Kostnadsoversikt for aksjefond nye markeder
Rangering av de aksjefond nye markeder om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år.

Strategier aksjefond nye markeder
Her finner du strategiene som aksjefond . nye markeder oppgir.

Kalenderårsavkastning aksjefond - nye markeder
Denne oversikten viser avkastning de siste årene.

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Andre nyttige eksterne sider:

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.