Oversikten viser hvilke årlige kostnader du blir belastet for i globale aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 13 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Tabellen er sortert etter kostnader over 5 år.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvaltn. Kjøp 5 år
KLP AksjeGlobal Indeks V 3 000 0,18 0,00 0,90
DNB Global Indeks 100 0,20 0,00 1,00
KLP Framtid 3 000 0,22 0,00 1,10
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3 000 0,25 0,00 1,25
KLP AksjeVerden Indeks 3 000 0,25 0,00 1,25
Storebrand Global Indeks A 100 0,25 0,00 1,25
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I 3 000 0,27 0,00 1,35
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II 3 000 0,30 0,00 1,50
Storebrand Indeks - Alle Markeder 100 0,30 0,00 1,50
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 3 000 0,32 0,00 1,60
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 3 000 0,33 0,00 1,65
DNB Spare 100 100 0,35 0,00 1,75
Storebrand Global Indeks Valutsikret A 100 0,35 0,00 1,75
Handelsbanken Global Index Criteria 1 000 0,40 0,00 2,00
Nordea Global Passive Fund A (NOK) 100 0,40 0,00 2,00
Storebrand Global ESG A 100 0,40 0,00 2,00
Storebrand Global ESG Pluss A 100 0,40 0,00 2,00
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor 3 000 0,45 0,00 2,25
DNB Global Lavkarbon B 100 0,45 0,00 2,25
SEB Etisk Global Index 100 0,46 0,00 2,30
Danske Invest Sicav SRI Global 500 0,53 0,00 2,65
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 1 000 0,60 0,00 3,00
DNB Global Lavkarbon A 100 0,60 0,00 3,00
Storebrand Global Multifaktor A 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Global Solutions A 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Global Value 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A 100 0,85 0,00 4,25
Storebrand AksjeSpar 100 1,00 0,00 5,00
Alfred Berg Global Quant 1 000 1,00 0,00 5,00
DNB Global N 100 1,00 0,00 5,00
Delphi Global N 100 1,00 0,40 5,40
Skagen Vekst 1 000 1,10 0,00 5,50
Heimdal Tinde 1 000 1,25 0,00 6,25
First Globalt Fokus 1 000 1,25 0,20 6,45
DNB Aktiv 100 100 1,40 0,00 7,00
Landkreditt Aksje Global 300 1,25 0,75 7,00
DNB Global A 100 1,40 0,00 7,00
Handelsbanken Global Tema 1 000 1,40 0,00 7,00
Skagen Select 100 250 1,41 0,00 7,05
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 1,50 0,00 7,50
Eika Spar 300 1,50 0,00 7,50
Nordea Global Dividend Fund 100 1,50 0,00 7,50
Norne Aksje Classic 100 1,50 0,00 7,50
Odin Aksje C 3 000 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Aktiv 100 1 000 1,50 0,00 7,50
Holberg Global A 1 000 1,50 0,00 7,50
Odin Global C 3 000 1,50 0,00 7,50
Skagen Global A 1 000 1,50 0,00 7,50
SR-Bank Verden A 500 1,50 0,00 7,50
Nordea Aksjer Verden 100 1,58 0,00 7,90
Pluss Utland Etisk 50 000 1,20 2,00 8,00
Pluss Utland Aksje 50 000 1,20 2,00 8,00
Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK 500 1,60 0,25 8,25
SR-Utbytte A 500 1,75 0,00 8,75
SEB Global NOK 25 000 1,75 0,00 8,75
Nordea Global Small Cap Fund 100 1,83 0,00 9,15
Handelsbanken Global Selektiv 1 000 1,85 0,00 9,25
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 500 1,80 0,40 9,40
Pareto Global B 500 1,60 1,50 9,50
SEB Global Chance/Risk 10 000 1,75 1,00 9,75
Delphi Global 100 2,00 0,00 10,00
Eika Global 300 1,50 2,50 10,00
Fram Global 5 000 2,00 0,00 10,00
Nordea World (NOK) 100 2,00 0,00 10,00
Skagen Focus A 250 2,00 0,00 10,00
Delphi Global Valutasikret 300 2,02 0,40 10,50
Danske Invest Horisont Aksje 1 000 1,80 2,00 11,00
C WorldWide Globale Aksjer 1 000 1,40 4,00 11,00
Nordea Global Stars 100 1,83 2,00 11,15
SPV Aksje 3 000 2,00 1,30 11,30
Forte Global 500 2,00 1,50 11,50
C Worldwide Stabile Aksjer 1 000 1,60 4,00 12,00
Danske Invest Sicav Global Stockpicking Class A 500 1,87 4,00 13,35
Norse Trend Global 50 000 2,00 4,00 14,00
Pareto Global A 500 2,50 1,50 14,00
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK 100 1,85 5,00 14,25
Fidelity International 15 000 1,89 5,25 14,70
Fidelity Funds Gobal Focus A (USD) 20 000 1,92 5,25 14,85

Fond med minsteinnskudd på over 1 million kroner er ikke tatt med.

 

Mer om globale aksjefond:

Nøkkeltall globale fond

Strategier globale fond

Kalenderårsavkastning globale fond

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond
Om aksjefond.

Indeksfond
Oversikt over hvilke indeksfond som kan kjøpes av norske forvaltere.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Aksjefond med suksesshonorar
Noen aksjefond opererer med «ekte» suksesshonorar, mens andre fond har «falske» suksesshonorar, som kan utløses selv ved fiasko.

Kostnader i fond:

Kostnader i norske fond

Kostnader i nordiske fond

Kostnader i fond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.