Oversikten viser hvilke årlige kostnader du blir belastet for i globale aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 13,95 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Tabellen er sortert etter kostnader over 5 år. Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvaltn. Kjøp 5 år
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 3 000 0,18 0,00 0,90
KLP AksjeGlobal Indeks V 3 000 0,18 0,00 0,90
DNB Global Indeks A 100 0,21 0,00 1,05
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar 3 000 0,22 0,00 1,10
KLP Framtid 3 000 0,22 0,00 1,10
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II 3 000 0,23 0,00 1,15
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3 000 0,25 0,00 1,25
KLP AksjeVerden Indeks 3 000 0,25 0,00 1,25
Storebrand Global Indeks A 100 0,25 0,00 1,25
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I 3 000 0,27 0,00 1,35
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II 3 000 0,30 0,00 1,50
Nordnet Indeksfond Global 100 0,30 0,00 1,50
Storebrand Global Indeks Valutsikret A 100 0,30 0,00 1,50
Storebrand Indeks - Alle Markeder A 100 0,30 0,00 1,50
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 3 000 0,33 0,00 1,65
DNB Spare 100 100 0,37 0,00 1,85
Danske Invest Global AC Restricted, klasse NOK 100 0,35 0,23 1,98
Storebrand Global ESG A 100 0,40 0,00 2,00
Storebrand Global ESG Pluss A 100 0,40 0,00 2,00
Handelsbanken Global Index Criteria 1 000 0,40 0,00 2,00
Nordea Global Passive Fund A (NOK) 100 0,40 0,00 2,00
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor 3 000 0,45 0,00 2,25
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret 100 0,45 0,00 2,25
DNB Klima Indeks N 100 0,51 0,00 2,55
Danske Invest Sicav SRI Global 500 0,53 0,00 2,65
Handelsbanken Global Momentum 1 000 0,60 0,00 3,00
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 1 000 0,60 0,00 3,00
Handelsbanken Global Utbytte 1 000 0,60 0,00 3,00
DNB Global Lavkarbon A 100 0,61 0,00 3,05
Nordea Global Enhanced Small Cap 100 0,65 0,00 3,25
Storebrand Global Multifactor A 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Global Value A 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Fornybar Energi 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Likestilling 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Global Solutions A 100 0,75 0,00 3,75
DNB Global Lavkarbon N 100 0,76 0,00 3,80
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A 100 0,80 0,00 4,00
Nordea Bærekraftige Aksjer Global 100 0,90 0,00 4,50
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK 100 0,97 0,00 4,85
Alfred Berg Global Quant 1 000 1,00 0,00 5,00
Nordea World (NOK) 100 1,00 0,00 5,00
Fondsfinans Fornybar Energi 10 000 1,00 0,00 5,00
Skagen Vekst 1 000 1,10 0,00 5,50
DNB Global N 100 1,16 0,00 5,80
DNB Aktiv 100 A 100 1,21 0,00 6,05
DNB Global A 100 1,21 0,00 6,05
Heimdal Tinde 1 000 1,25 0,00 6,25
SR-Bank Verden N 500 1,25 0,00 6,25
SR-Bank Utbytte N 500 1,25 0,00 6,25
DNB Future Waves N 100 1,29 0,00 6,45
Landkreditt Aksje Global 300 1,25 0,65 6,90
Handelsbanken Global Tema 1 000 1,40 0,00 7,00
Skagen Global A 1 000 1,40 0,00 7,00
Skagen Select 100 250 1,42 0,00 7,10
Odin Aksje C 3 000 1,50 0,00 7,50
Eika Spar 300 1,50 0,00 7,50
SR-Utbytte A 500 1,50 0,00 7,50
Norne Aksje Classic 100 1,50 0,00 7,50
Delphi Global A 100 1,50 0,00 7,50
Holberg Global A 1 000 1,50 0,00 7,50
Holberg Global Valutasikret A 1 000 1,50 0,00 7,50
Odin Global C 3 000 1,50 0,00 7,50
SR-Bank Verden A 500 1,50 0,00 7,50
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 1,50 0,00 7,50
Delphi Green Trends A 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Global Dividend Fund 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Aksjer Verden 100 1,51 0,00 7,55
Handelsbanken Aktiv 100 1 000 1,55 0,00 7,75
Pluss Utland Aksje 50 000 1,20 2,00 8,00
Skagen Focus A 250 1,60 0,00 8,00
Pluss Utland Etisk 50 000 1,20 2,00 8,00
Handelsbanken Multi Asset 100 1 000 1,62 0,00 8,10
Delphi Global Valutasikret 300 1,55 0,40 8,15
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 500 1,63 0,32 8,47
Nordea Global Stars 100 1,79 0,00 8,95
Nordea Klima & Miljø 100 1,79 0,00 8,95
SEB Global NOK 25 000 1,80 0,00 9,00
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged 100 1,83 0,00 9,15
Nordea Global Small Cap Fund 100 1,83 0,00 9,15
Nordea Global Disruption Fund BF NOK 100 1,84 0,00 9,20
Nordea Likestillingsfond 100 1,84 0,00 9,20
Handelsbanken Global Selektiv 1 000 1,85 0,00 9,25
Nordea Global Climate and Social Impact Fund 100 1,85 0,00 9,25
Nordea Global Social Empowerment 100 1,85 0,00 9,25
Pareto Global B 500 1,60 1,50 9,50
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK 100 1,87 0,22 9,57
Nordea Global Listed Infrastructure Fund 100 1,93 0,00 9,65
SEB Global Chance/Risk 10 000 1,75 1,00 9,75
Eika Global 300 1,50 2,50 10,00
Fram Global 5 000 2,00 0,00 10,00
Danske Invest Horisont Aksje 1 000 1,74 2,00 10,70
C WorldWide Globale Aksjer 1 000 1,40 4,00 11,00
First Global Focus 1 000 2,25 0,00 11,25
SPV Aksje 3 000 2,00 1,30 11,30
Forte Global 500 2,00 1,50 11,50
C Worldwide Stabile Aksjer 1 000 1,60 4,00 12,00
Pareto Global A 500 2,25 1,50 12,75
Norse Trend Global 50 000 2,00 4,00 14,00
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist (USD) 35 000 1,81 5,00 14,05
JPM Global Select Eq A acc (USD) 35 000 1,81 5,00 14,05
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK 100 1,93 5,00 14,65
Fidelity International 15 000 1,89 5,25 14,70
Fidelity Funds Global Focus A (USD) 20 000 1,92 5,25 14,85

Fond med minsteinnskudd på over 1 million kroner er ikke tatt med.

Noen fond har en resultatavhengig kostnad. Denne langsiktige forventede ekstrakostnaden for suksesshonoraret er lagt den årlige forvaltningskostnaden for disse fondene. Les mer om dette i Aksjefond med suksesshonorar.

Mer om globale aksjefond:

Nøkkeltall for globale fond

Strategier for globale fond

Kalenderårsavkastning for globale fond

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Slik kjøper du aksjefond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Aksjefond med suksesshonorar
Noen aksjefond opererer med «ekte» suksesshonorar, mens andre fond har «falske» suksesshonorar, som kan utløses selv ved fiasko.

Kostnader i fond:

Kostnader i norske aksjefond

Kostnader i nordiske aksjefond

Kostnader i aksjefond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.