Oversikten viser hvilke årlige kostnader du blir belastet for i nordiske aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 13,1 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvaltning Kjøp / Salg 5 år
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar 3 000 0,18 0,00 0,90
Storebrand Indeks - Norden A 100 0,20 0,00 1,00
DNB Norden Indeks A 100 0,24 0,00 1,20
Handelsbanken Norden Index Criteria 1 000 0,40 0,00 2,00
DNB Barnefond A 100 0,40 0,00 2,00
DNB Grønt Norden N 100 1,16 0,00 5,80
DNB Norden N 100 1,18 0,00 5,90
DNB Grønt Norden A 100 1,21 0,00 6,05
DNB Norden A 100 1,21 0,00 6,05
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 100 1,25 0,00 6,25
Swedbank Robur Nordenfond 100 1,25 0,00 6,25
DNB Norden R 100 1,25 0,00 6,25
SEB Norden 5 000 1,30 0,00 6,50
KLP AksjeNorden Indeks 3 000 0,18 0,00 0,90
Nordea Nordic 100 1,40 0,00 7,00
Nordea Innovation Stars 100 1,40 0,00 7,00
Fondsfinans Norden 10 000 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Norden Tema 1 000 1,50 0,00 7,50
Odin Small Cap C 100 1,50 0,00 7,50
Odin Norden C 3 000 1,50 0,00 7,50
Delphi Nordic A 1 000 1,50 0,00 7,50
Holberg Norden A 1 000 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Nordiske SMB 1 000 1,60 0,00 8,00
Landkreditt Norden Utbytte A 300 1,50 0,65 8,15
Arctic Nordic Equities A 1 000 1,71 0,00 8,55
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG D 100 1,75 0,00 8,75
Nordea Nordic Ideas 100 1,79 0,00 8,95
Nordea Nordic Stars 100 1,80 0,00 9,00
Handelsbanken Norden Selektiv 1 000 1,85 0,00 9,25
Vibrand Norden 50 000 2,00 0,00 10,00
Alfred Berg Nordic Gambak C 100 2,00 0,00 10,00
Eika Norden 300 1,50 2,50 10,00
Pareto Nordic Equity B 0 1,73 1,50 10,15
Fidelity Funds Nordic SEK 2 500 1,08 5,25 10,65
C WorldWide Norden 1 000 1,40 4,00 11,00
First Veritas 1 000 2,25 0,00 11,25
Eika Alpha 300 2,50 1,50 14,00

Fond med minsteinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med.

Noen fond har en resultatavhengig kostnad. Denne langsiktige forventede kostnaden er lagt til for disse fondene. Les mer om dette i Aksjefond med suksesshonorar.

Mer om nordiske aksjefond:

Nøkkeltall i nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond

Strategier i nordiske aksjefond 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Sammensetting av aksjefondsportefølje

Kostnader i fond:

Kostnader i norske aksjefond

Kostnader i globale aksjefond

Kostnader i aksjefond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.