Oversikten viser hvilke årlige kostnader du blir belastet for i nordiske aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 13,1 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Fond innskudd Forvaltning Kjøp / Salg 5 år
KLP AksjeNorden Indeks 3 000 0,18 0,00 0,90
DNB Norden Indeks A 100 0,20 0,00 1,00
DNB Barnefond 100 0,40 0,00 2,00
Handelsbanken Norden Index Criteria 1 000 0,40 0,00 2,00
DNB Norden R 100 0,75 0,00 3,75
DNB Norden N 100 1,00 0,00 5,00
DNB Grønt Norden B 100 1,00 0,00 5,00
Swedbank Robur Nordenfond 100 1,25 0,00 6,25
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 100 1,25 0,00 6,25
DNB Grønt Norden A 100 1,40 0,00 7,00
DNB Norden A 100 1,40 0,00 7,00
Odin Norden C 3 000 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Norden 1 000 1,50 0,00 7,50
SEB Norden 5 000 1,30 1,00 7,50
Holberg Norden A 1 000 1,50 0,00 7,50
Alfred Berg Nordic Best Selection 300 1,50 0,00 7,50
Arctic Nordic Equities A 1 000 1,50 0,00 7,50
Fondsfinans Norden 10 000 1,50 0,00 7,50
Nordea Nordic Ideas 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Nordic Stars 100 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Nordiske SMB 1 000 1,60 0,00 8,00
Handelsbanken Norden Selektiv 1 000 1,85 0,00 9,25
Delphi Nordic 1 000 2,00 0,00 10,00
Eika Norden 300 1,50 2,50 10,00
Alfred Berg Nordic Gambak C 100 2,00 0,00 10,00
Fidelity Funds Nordic SEK 2 500 1,08 5,25 10,65
C WorldWide Norden 1 000 1,40 4,00 11,00
Vibrand Norden 50 000 2,00 2,10 12,10
First Norden Fokus 1 000 2,50 0,00 12,50
Eika Alpha 300 2,50 1,50 14,00

Fond med minsteinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med.

Mer om nordiske aksjefond:

Nøkkeltall nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond

Strategier nordiske aksjefond 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond
Om aksjefond.

Indeksfond
Oversikt over hvilke indeksfond som kan kjøpes av norske forvaltere.

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Aksjefond med suksesshonorar
Noen aksjefond opererer med «ekte» suksesshonorar, mens andre fond har «falske» suksesshonorar, som kan utløses selv ved fiasko.

Kostnader i fond:

Kostnader i norske fond

Kostnader i globale fond

Kostnader i fond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.