Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de forskjellige alternativene du har for å få det beste pristilbudet på forsikringer.

Første trinn i å skaffe seg den beste forsikringsavtalen er å sørge for at du har sjekket markedet grundig. Prisene på skadeforsikringer varierer fra person til person siden det er så mange variabler som styrer prisen.

På de fleste typene av skadeforsikringene er det derfor ikke mulig å lage prisrangeringer på. Du er nødt til å hente inn konkrete priser i ditt tilfelle.

Når du skal innhente priser på skadeforsikringene er det best å ta med alle forsikringene du har. Da får du prisene fratrukket en eventuell samlerabatt for de selskapene som har det.

Da er det flere måter å innhente priser på. De forskjellige mulighetene ser du under.

Pris direkte fra selskapene

Du kan sjekke priser direkte på nettsidene på nesten alle forsikringsselskapene. Du finner en oversikt alle forsikringsselskapene med lenker til priskalkulatorene i «Her kan du sjekke priser på forsikringer». Fordelene med å gå inn på de enkelte priskalkulatorene er at du kan se alle valgmulighetene du har i hvert enkelt selskap. Ulempen er at du må fylle inn mange av de samme opplysningene flere ganger.

Du kan også ringe ett eller flere forsikringsselskap. Du kan for eksempel ringe de to som ser mest interessante ut fra det du har hentet inn av priser på nett.

Priser fra Finansportalen

Du kan hente priser fra flere forsikringsselskap via ett skjema på Finansportalen. Men ikke alle forsikringsselskapene er med. Du får heller ikke med alle valgmulighetene i de forskjellige selskapene. 

Her kan du se priser på bilforsikring fra Finansportalen.

Her kan du se priser på husforsikring fra Finansportalen

Her kan du se priser på innboforsikring fra Finansportalen

Her kan du se priser på reiseforsikring fra Finansportalen

Bruk av anbudstjenester for å innhente priser

Ved å legge inn forsikringsopplysningene i ett skjema kan du få tilbud fra flere forsikringsselskap på en gang. Men det er gjerne begrenset til at du får tilbud fra tre selskap. Det er ingen av anbudstjenestene som har særlig mange forsikringsselskap i stallen. En mulighet er å kombinere anbudstjenester med prissjekk i selskaper som ikke har gitt tilbud via anbudstjenester. Det koster aldri noe å bruke en anbudstjeneste.

Få tilbud fra flere forsikringsselskap her.

Rabattavtaler via forskjellige organisasjoner

Hvis du eller din ektefelle/samboer er medlem i en yrkesorganisasjon, må dere sjekke hvilke medlemstilbud denne yrkesorganisasjonen har fremforhandlet. Mange av dem har forhandlet frem rabattavtaler eller kollektive avtaler på enkelte skadeforsikringer.

Her finner du alle rabattavtalene på skadeforsikring.

Forsikringstilbud gjennom yrkesorganisasjoner

Selve sammenligningen av selskapene

Når du skal sammenligne selskapene må du ikke bare se på pris, men også hvilken dekning de forskjellige alternativene har. Å ha en lav pris er enkelt, det er bare å la være å ta med en rekke dekninger, eller ha lavt maksimalbeløp. Hovedmålet er å finne et alternativ som gir deg dekningen som er nødvendig. Så kan du se hvem som har det beste tilbudet i feltet.

Her kan du lese mer om hvordan du skal sammenligne prisene når du har fått flere forskjellige tilbud.

Forsikringsguider

I guidene på de viktigste forsikringene får du også en totaloversikt over hvilke verktøy og nyttige informasjonselementer som er tilgjengelig på smartepenger.no. Blant annet er det detaljerte oversikter over dekningene på de enkelte selskapene. Det er også detaljerte oppstillinger over enkeltdekninger, der det er enkelt å sammenligne selskapene.

Guide til husforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til barneforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Forsikringskalkulatorer:

Bilbonuskalkulator
Viser hva som lønner seg. Betale for skaden selv eller la bilforsikringen dekke den og lide et fremtidig bonustap.

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.