Se og beregn hva inflasjonen har vært i årene fra 1865, og se hva pengeverdier fra tidligere år tilsvarer i dag.

Inflasjon er et sentralt begrep innenfor økonomi, og økonomisk planlegging.

Konsumprisindeksen (KPI) er en indeks som viser prisutviklingen på varer og tjenester, som den enkelte husholdning konsumerer. Gjennomsnittlig indeks ble satt til 100 i 2015. Indeksen blir beregnet av Statistisk Sentralbyrå.

Hvert år blir pengene dine mindre verdt. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år. Men det har (for lenge siden) vært perioder der prisene har falt (deflasjon).

Inflasjonen de siste årene

Dette er inflasjonen de siste 10 årene.

År Inflasjon
2017 1,9 %
2016 3,5 %
2015 2,2 %
2014 2,0 %
2013 2,1 %
2012 0,7 %
2011 1,3 %
2010 2,4 %
2009 2,2 %
2008 3,8 %

Her finner du tall og historikk for konsumprisindeksen tilbake til 1865.

Andre indekser

Utover KPI lager SSB tre andre indekser som er ment å skulle beskrive den underliggende prisveksten. Disse er:

  • KPI-JE: Konsumprisindeksen uten energivarer.
  • KPI-JA: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer.
  • KPI-JAE: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer. 

Norges Bank legger har tidligere lagt spesiell vekt på KPI-JAE i sin rentefastsettelse av Styringsrenten. Nå lager de sin egen indeks KPI-XE som er KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energiprisene. Forskjellen fra KPI-JAE er dermed at de tar med den langsiktige prisendringen (beregnede) i energivarer.

Beregn hva tidligere års penger tilsvarer i dag

For å beregne hva tidligere pengeverdier tilsvarer i dag kan du bruke inflasjonskalkulatoren. Der kan du omregne verdier tilbake til 1865.

I tabellen under har vi satt opp hva enkelte års pengeverdier tilsvarer i dag. Tabellen tar utgangspunkt i hva 1000 kroner i det aktuelle året er verdt i dag.

For eksempel i 1970 kan du gange verdien med mer enn 8. Det vil si at 1000 kroner i dagens pengeverdi tilsvarer 8.400 kroner i dag.

Fra Inflatert Snitt
2010 1 170 2,00%
2000 1 400 2,00%
1990 1 800 2,10%
1980 3 800 3,50%
1970 8 400 4,50%
1960 13 000 4,50%
1950 20 300 4,50%
1940 29 000 4,40%
1920 19 600 3,10%
1900 68 500 3,60%
1880 71 800 3,10%

 

Vekter i KPI

Grunnlaget for beregningen av konsumprisindeksen er et utvalg på ca. 650 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser. Beregningene baseres på et utvalg av 2.000 bedrifter. I husleieindeksen inngår et fast utvalg på om lag 2.500 utleieboliger basert på Leiemarkedsundersøkelsen (LMU). 

Indeksen er bygget opp rundt visse hovedgrupper. Nedenfor har vi satt opp disse, med tilhørende vekt i indeksen.

I tillegg har vi satt opp beløpene som ville vært brukt for en familie med 600.000 kroner i disponibel inntekt (lønn etter skatt og sparing/avdrag).

Vekter i konsumprisindeksen Vekt Beløp
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 12,49% 74 940
Alkoholdrikker og tobakk 4,06% 24 360
Klær og skotøy 5,09% 30 540
Bolig, lys og brensel 24,02% 144 120
Møbler og husholdningsartikler mv 6,40% 38 400
Helsepleie 3,21% 19 260
Transport 15,56% 93 360
Post og teletjenester 2,32% 13 920
Kultur og fritid 11,47% 68 820
Utdanning 0,46% 2 760
Hotell- og restauranttjenester 6,17% 37 020
Andre varer og tjenester 8,74% 52 440
Sum 99,99% 599 940

 

Se også:

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyrås nettsider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Vekter
Les mer om vektene i konsumprisindeksen på SSB's sider.