Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er kostnadene ved bruk av bankkort (debetkort) ved uttak i minibanker, og bruk av kort i utlandet.

Ved bruk av kortet i utlandet tar vi med kostnader i forbindelse med:

  • Uttak fra minibank
  • Bruk av kortet i betalingsterminaler
  • Netthandel i utlandet

Se også oversikten over gebyrene ved bruk av kredittkort i utlandet.

Uttak fra minibank
Det varierer kraftig hvor mye du må betale for minibankuttak i utlandet. Kostnadene ved uttak i minibank kan bestå av et fast kronebeløp per uttak. Det kan også være et prosentvis uttaksgebyr regnet av uttaksbeløpet. Det er i størrelsesordenen 0,5 til 1 prosent. Mange banker tar begge gebyrtypene. For de som bare tar et prosentvis gebyr er det et minimumsgebyr, som gjerne ligger på 40 kroner per uttak.

Når du tar ut penger i minibank i utlandet kan det også være et gebyr som minibankeieren tar. Dette skal det opplyses om før du gjennomfører uttaket. Da har du muligheten til å avbryte transaksjonen.

Bruk av kortet i betalingsterminaler
Det er bare et fåtall banker som tar et transaksjonsgebyr.

Valutapåslag
Når du bruker kortet i en betalingsterminal, eller gjennomfører et kjøp i utenlandsk valuta tar banken et valutapåslag.

Dette påslaget varierer mellom 1,75 prosent og 2,5 prosent.

Kostnadene ved å bruke bankkort i utlandet

Bt betyr bruk i betalingsterminal.

Minibankgebyrene oppgis i kroner og i prosent.

Valutapåslaget står i siste kolonne.

Minbankgebyr
Bank Bt Kr % Valuta
Akademikerne - Danske Bank 0 0 0,00% 1,50%
BN Bank 0 0 0,00% 2,00%
Bulder Bank 0 0 0,00% 2,00%
Danske Bank 0 40 0,00% 2,00%
Din Bank (Spb Øst) 0 0 0,00% 2,50%
DNB 0 40 0,00% 1,99%
Fana Sparebank 0 40 0,50% 2,00%
Handelsbanken 0 35 0,00% 1,95%
Hegra Sparebank 0 35 1,00% 1,95%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 0 0 0,00% 2,00%
KLP Banken 0 0 0,00% 1,99%
KLP Banken - medlem 0 0 0,00% 1,85%
Landkreditt Bank 0 0 0,00% 1,95%
Luster Sparebank 0 30 1,00% 1,75%
Nordea 0 35 0,50% 2,00%
Nordea - Econa, NAL, Unio, YS 0 30 0,00% 2,00%
NORDirekte (Skagerak Spb) 0 0 0,00% 1,75%
OBOS-banken 0 0 0,00% 1,75%
Romerike Sparebank 0 30 0,50% 1,95%
Romsdalsbanken 0 0 0,00% 1,95%
Rørosbanken 5 30 1,00% 1,95%
Sandnes Sparebank 0 30 0,50% 1,95%
Sbanken 0 0 0,00% 2,00%
SpareBank 1 Nord-Norge 0 30 0,50% 2,00%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,5 35 0,50% 2,00%
SpareBank 1 SMN 0 35 0,00% 2,00%
SpareBank 1 SR-Bank 0 40 0,00% 2,00%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 0 35 0,50% 2,00%
SpareBank 1 Østfold Akershus 0 35 0,50% 2,00%
SpareBank 1 Østlandet 0 35 0,00% 2,00%
Sparebanken Møre 1,75 35 0,50% 1,95%
Sparebanken Sogn og Fjordane 0 35 0,00% 1,95%
Sparebanken Sør 0 30 0,50% 2,00%
Sparebanken Vest 0 40 0,50% 2,00%
Sparebanken Øst 0 60 1,00% 2,50%
Storebrand Bank 0 35 0,00% 1,95%
yA Bank 0 0 0,00% 1,75%

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Guide til kredittkort

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort med flybonus

Kalkulatorer:

Finn beste brukskonto
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.