Spotpris på strøm har gitt den billigste strømmen over tid. Her er en oversikt over de billigste landsdekkende leverandørene av strøm.

Du kan lese mer om spotpriskalkulatoren nedenfor.

Prisen for Kraftriket WebSpot, Norgesenergi Gul Garantispot, og Agva Spotgaranti er lagt med priser som gjelder de første 6 månedene, og som gjelder de siste 6 månedene slik at de får en mer korrekt årspris. Tilbudet gjelder bare for nye kunder. Det er ikke binding i 12 måneder.

Kraftriket WebSpot og Agva Spotgaranti har en prisen på minus 13,5 øre de første 6 månedene. Norgesenergi Gul Garantispot har en pris på minus 11,99 øre

Tilbudet fra Agva Spot 12, Hurum Kraft barestrøm, Kraftriket Spot 12, og Rauma Energi Rampestreken gjelder også bare for nye kunder. Disse har 12 mnd binding.

Spotpriskalkulator
Ditt strømforbruk i kwh per år      
Spotprisen i ører      
           
Påslag
Leverandør Årspris i øre i kr Type
 
 

Om Spotpriskalkulatoren

Disse leverandørene er med i utvalget

  • De billigste strømprisavtalene
  • Andre strømprisavtaler som de billigste leverandørene har (som ofte er svært dyre)
  • Andre store leverandører av strøm

De som ikke er med i dette utvalget vil være uaktuelle å skifte over til. 

I kalkulatoren legger du først inn strømforbruket ditt i kwh per år, og forutsetning for spotprisen. Spotprisen på strøm har ingen betydning for rangeringen mellom strømleverandørene. Den har kun betydning for hvor mye du totalt betaler per år. 

Oversikten er sortert etter prisen.

  • I oversikten finner du først Leverandør og Produktvarianten. De fleste leverandørene har flere typer produkter, som kan ha helt forskjellig pris. Det er altså ikke nok å velge rett leverandør, du må også velge rett produkt.
  • Årsprisen er det du totalt betaler til spotprisleverandøren ut fra spotprisen, inkludert påslagene. Nettleie kommer i tillegg.
  • Påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh.
  • Påslag i kroner: Dette er et fast kronebeløp. Leverandøren kan ta begge typer påslag, eller en av dem.
  • Varighet: Leverandørene garanterer at prisene ikke blir endret i denne perioden.

De fleste avtalene er timesspotavtaler. Der bestemmes prisen av det faktisk strømforbruket ditt time for time, og den prisen som gjelder for strømmen akkurat da. De fleste avtalene er nå med timesspot.

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Kalkulator:
Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Markedsoversikter:
Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.

Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. Her kan du se en rekke av prisene; times, daglig, ukentlig, månedlig og årlig. For å finne øreprisen per kwh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.

Markedsoversikter
Her finner du alle markedsoversiktene på Smarte Penger