Spotpris på strøm har gitt den billigste strømmen over tid. Her er en oversikt over de billigste landsdekkende leverandørene av strøm.

Du kan lese mer om spotpriskalkulatoren nedenfor.

Spotpriskalkulator
Ditt strømforbruk i kwh per år    
Spotprisen i ører    
         
Påslag
Leverandør Årspris i øre i kr Type

Om Spotpriskalkulatoren

Disse leverandørene er med i utvalget

  • De billigste strømprisavtalene
  • Andre strømprisavtaler som de billigste leverandørene har (som ofte er svært dyre)
  • Andre store leverandører av strøm

De som ikke er med i dette utvalget vil være uaktuelle å skifte over til. 

I kalkulatoren legger du først inn strømforbruket ditt i kwh per år, og forutsetning for spotprisen. Spotprisen på strøm har ingen betydning for rangeringen mellom strømleverandørene. Den har kun betydning for hvor mye du totalt betaler per år. 

Oversikten er sortert etter prisen.

  • I oversikten finner du først Leverandør og Produktvarianten. De fleste leverandørene har flere typer produkter, som kan ha helt forskjellig pris. Det er altså ikke nok å velge rett leverandør, du må også velge rett produkt.
  • Årsprisen er det du totalt betaler til spotprisleverandøren ut fra spotprisen, inkludert påslagene. Nettleie kommer i tillegg.
  • Påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh.
  • Påslag i kroner: Dette er et fast kronebeløp, eller et påslag per kwh. Mange tar begge deler.
  • Type: I denne kolonnen oppgis det om det er en spotprisavtale, innkjøpsprisavtale, eller en timesspotavtale. Forskjellen mellom dem er at timesspotprisen bestemmes av det faktisk strømforbruket ditt time for time, og den prisen som gjelder for strømmen akkurat da. Spotpris og innkjøpspris er en gjennomsnitt av de daglige prisene per måned. Det er vanlig at prisen blir forbruksveid, det vil si at tiden på døgnet når prisene normalt er høyere og folk bruker mer, vekter noe mer. På innkjøpspris kan det tilkomme ekstra kostnader som ikke er oppgitt.

 

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Kalkulator:
Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Markedsoversikter:
Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.

Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. Her kan du se en rekke av prisene; times, daglig, ukentlig, månedlig og årlig. For å finne øreprisen per kwh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.

Markedsoversikter
Her finner du alle markedsoversiktene på Smarte Penger