Spotpris på strøm har gitt den billigste strømmen over tid. Her er en oversikt over de billigste landsdekkende leverandørene av strøm.

I kalkulatoren er det to skillefaner. Under "Strømavtaler" er de mer varige avtalene. Under "Kampanje" er de mer kortvarige kampanjene. De alle fleste har garantert prisen i 6 mnd..

Du kan lese mer om spotpriskalkulatoren nedenfor.

Spotpriskalkulator
Ditt strømforbruk i kwh per år    
Spotprisen i ører    
         
Påslag
Leverandør Årspris i øre i kr Type
Ditt strømforbruk i kwh per år
Gjennomsnitt første år
Strømprodukt Årspris kwh-påslag Fast Varighet  
Agva Strømpris 6 mnd  
Fjordkraft Spotpris Web 6 mnd  
GNP Marked Standard 6 mnd  
Hurum Kraft barestrøm.no 6 mnd  
Ishavsspot Time Kampanje 6 mnd  
Nordlysergi Innkjøpspris Garanti Web 35 d  
NorgesEnergi Gul garantispot 6 mnd  
Ramua Spot Trollveggen 6  mnd  
Telinet Strømpris 6 mnd  
TrøndelagKraft Spotpris Web Kampanje 6 mnd  
Yetz KampanjeSpot 6 mnd  
 
Prisene i første halvår og andre halvår:  
  I første 6 mnd Siste 6 mnd  
Strømprodukt kwh-påslag Fast kwh-påslag Fast  
Agva Strømpris  
Fjordkraft Spotpris Web  
GNP Marked Standard  
Hurum Kraft barestrøm.no  
Ishavsspot Time Kampanje  
Nordlysergi Innkjøpspris Garanti Web  
NorgesEnergi Gul garantispot  
Ramua Spot Trollveggen  
Telinet Strømpris  
TrøndelagKraft Spotpris Web Kampanje  
Yetz KampanjeSpot  
 
Nordlysergi Innkjøpspris Garanti Web HAR EN BIN DING PÅ 12 MND.
Ingen andre har noen bindingstid.

Om Spotpriskalkulatoren

Disse leverandørene er med i utvalget

  • De billigste strømprisavtalene
  • Andre strømprisavtaler som de billigste leverandørene har (som ofte er svært dyre)
  • Andre store leverandører av strøm

De som ikke er med i dette utvalget vil være uaktuelle å skifte over til. 

I kalkulatoren legger du først inn strømforbruket ditt i kwh per år, og forutsetning for spotprisen. Spotprisen på strøm har ingen betydning for rangeringen mellom strømleverandørene. Den har kun betydning for hvor mye du totalt betaler per år. 

Oversikten er sortert etter prisen.

  • I oversikten finner du først Leverandør og Produktvarianten. De fleste leverandørene har flere typer produkter, som kan ha helt forskjellig pris. Det er altså ikke nok å velge rett leverandør, du må også velge rett produkt.
  • Årsprisen er det du totalt betaler til spotprisleverandøren ut fra spotprisen, inkludert påslagene. Nettleie kommer i tillegg.
  • Påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh.
  • Påslag i krone: Dette er et fest kronebeløp, eller et påslag per kwh. Noen tar begge deler.
  • Type: I denne kolonnen oppgis det om det er en spotprisavtale, innkjøpsprisavtale, eller en timesspotavtale. Forskjellen mellom dem er at timesspotprisen bestemmes av det faktisk strømforbruket ditt time for time, og den prisen som gjelder for strømmen akkurat da. Spotpris og innkjøpspris er en gjennomsnitt av de daglige prisene per måned. Det er vanlig at prisen blir forbruksveid, det vil si at tiden på døgnet når prisene normalt er høyere og folk bruker mer, vekter noe mer..

Kampanjevisningen

|Her ser du de viktigste kampanjene på strømprisavtaler.

Øverst ser du hva en slik avtale vil koste det første året. Dette er regnet ut som et snitt av den garanterte perioden, og hvilken avtale du må over til etter den garanterte perioden.

I den nederste delen ser du prisen i den garanterte tiden (nesten alle 6 mnd), og prisen på den avtalen du blir ført over til.

 

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Kalkulator:
Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Markedsoversikter:
Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.

Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. Her kan du se en rekke av prisene; times, daglig, ukentlig, månedlig og årlig. For å finne øreprisen per kwh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.

Markedsoversikter
Her finner du alle markedsoversiktene på Smarte Penger