Spotpris på strøm har gitt den billigste strømmen over tid. Her er en oversikt over de billigste landsdekkende leverandørene av strøm.

I denne oversikten er alle avtaler som kun gjelder for nye kunder ikke tatt med. Det er disse avtalene som kommer på toppen av listene, og som bare vil vare en kort stund. Noen oppgir at prisen for eksempel varer i 1 måned før du skal over på en dyrere avtale. Andre oppgir ikke dette (som de burde gjort), men du kan ikke regne med at prisen varer lenge.

Selv om de beste avtalene er tapsprosjekter for leverandøren kan eksisterende kunder i selskapet gå over til denne avtalen. Men det er slik at jo gunstigere avtalen er, dess større er sjansen for at dette tilbudet blir endret raskt.

Les mer om sammenligning av spotprisavtaler. Der kan du også se hvilke avtaler som tilbys bare for nye kunder.

Du kan lese mer om spotpriskalkulatoren nedenfor.

Spotpriskalkulator
Ditt strømforbruk i kwh per år    
Spotprisen i ører    
         
Påslag
Leverandør Årspris i øre i kr T

Om Spotpriskalkulatoren

I kalkulatoren legger du først inn strømforbruket ditt i kwh per år, og forutsetning for spotprisen. Spotprisen på strøm har ingen betydning for rangeringen mellom strømleverandørene. Den har kun betydning for hvor mye du totalt betaler per år. 

Oversikten er sortert etter prisen

  • I oversikten finner du først Leverandør og Produktvarianten. De fleste leverandørene har flere typer produkter, som kan ha helt forskjellig pris. Det er altså ikke nok å velge rett leverandør, du må også velge rett produkt.
  • Årsprisen er det du betaler totalt betaler til spotprisleverandøren ut fra spotprisen, inkludert påslagene. Nettleie kommer i tillegg.
  • Påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh. Dette kan være i et fast kronebeløp, eller et påslag per kwh. Noen tar begge deler.
  • T: I denne kolonnen oppgis det om det er en spotprisavtale/innkjøpsprisavtale, eller en timesspotavtale. Forskjellen mellom dem er at timesspotprisen bestemmes av det faktisk strømforbruket ditt time for time, og den prisen som gjelder for strømmen akkurat da. Spotpris(innkjøpspris er en gjennomsnitt av de daglige prisene per måned. Det er vanlig at prisen blir forbruksveid, det vil si at tiden på døgnet når prisene normalt er høyere og folk bruker mer, vekter noe mer..

 

Se også:

Strømguide

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Skifte av strømleverandør

Kalkulator:
Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Markedsoversikter:
Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.

Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. Her kan du se en rekke av prisene; times, daglig, ukentlig, månedlig og årlig. For å finne øreprisen per kwh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.

Markedsoversikter
Her finner du alle markedsoversiktene på Smarte Penger