Spotpris på strøm har gitt den billigste strømmen over tid. Her er en oversikt over de billigste landsdekkende leverandørene av strøm.

Du kan lese mer om spotpriskalkulatoren nedenfor.

Her er det tatt med priser på spotprisavtaler med 12 måneders binding, og 6 måneders binding. Binding med 12 måneder er å foretrekke fordi du risikerer å betale en vesentlig høyere pris etter 6 måneder.

Spotpriskalkulator
Ditt strømforbruk i kwh per år    
Spotprisen i ører    
           
Påslag
Leverandør Årspris i øre i kr Mnd Kunde

Om Spotpriskalkulatoren

Utvalget som er med i spotprisoversikten er de med de laveste prisene. Det er en rekke andre (og dyrere) tilbud, men de er uinteressante ved at de overhodet ikke er aktuelle å flytte strømavtalen til.

I kalkulatoren legger du først inn strømforbruket ditt i kwh per år, og forutsetning for spotprisen. Spotprisen på strøm har ingen betydning for rangeringen mellom strømleverandørene. Den har kun betydning for hvor mye du totalt betaler per år. 

Oversikten er sortert etter prisen.

  • I oversikten finner du først Leverandør og Produktvarianten. De fleste leverandørene har flere typer produkter, som kan ha helt forskjellig pris. Det er altså ikke nok å velge rett leverandør, du må også velge rett produkt.
  • Årsprisen er det du totalt betaler til spotprisleverandøren ut fra spotprisen, inkludert påslagene. Nettleie kommer i tillegg.
  • Påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh.
  • Påslag i kroner: Dette er et fast kronebeløp. Leverandøren kan ta begge typer påslag, eller en av dem.
  • Varighet: Leverandørene garanterer at prisene ikke blir endret i denne perioden.
  • Kunde: Om tilbudet er åpent for bare nye kunder, eller for alle

De fleste avtalene er timesspotavtaler. Der bestemmes prisen av det faktisk strømforbruket ditt time for time, og den prisen som gjelder for strømmen akkurat da. De fleste avtalene er nå med timesspot.

Se også:

Oversikt over rabattavtaler på strøm

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Hva slags strømavtale skal du velge

Kalkulator:
Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Markedsoversikter:
Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.

Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. Her kan du se en rekke av prisene; times, daglig, ukentlig, månedlig og årlig. For å finne øreprisen per kwh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.

Markedsoversikter
Her finner du alle markedsoversiktene på Smarte Penger