Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Pengers Økonomileksikon

Du kan søke på to måter:

  1. Søk etter enkeltord
  2. Søk etter kategori

Hvis du har søkt etter et enkeltord, og ønsker å velge en kategori, må du først klikke på «Tøm» ved siden av «Søk»-knappen. Hvis du har valgt en kategori, og søker på et enkeltord, søkes det etter ordet bare i den kategorien. Hvis du ønsker å søke i hele leksikonet, velger du «Velg kategori» under kategorivalget.

Ordet finnes ikke. Eller du har ikke gjort et søk, eller valgt en kategori.