Hva som skjer med pensjonen din når du dør avhenger av hvilken pensjonstype det er.

Det er to hovedtyper av pensjon med ulike regler for utbetaling ved dødsfall. Dette er innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Innskuddspensjon

På innskuddspensjon betaler arbeidsgiver inn et pensjonsbeløp hvert år, i de fleste tilfellene et prosentandel av lønnen. Innskuddspensjon har blitt mer og mer vanlig i privat sektor, stadig færre har ytelsespensjon.

Alle ansatte har hver sin pensjonskonto. Ved dødsfall vil saldoen på denne kontoen brukes til utbetalinger til arvinger. Hvis den er under utbetaling, vil det resterende bli utbetalt til arvingene.

Les mer om innskuddspensjon.

Ytelsespensjon

I en ytelsespensjon betaler arbeidsgiver inn så mye at den ansatte skal få utbetalt viss prosentandel av lønnen i pensjon (60-70 prosent).

Her vil ikke noe utbetales til arvingene. I stedet går denne kapitalen tilbake til pensjonsordningen.

Dette må også sees i sammenheng med hvilke tilleggsdekninger som denne pensjonsordningen gir. Det kan være knyttet til etterlattepensjon som gjenlevende-, og barnepensjon. Ved et dødsfall kan derfor pensjonen gi utbetalinger, selv om det ikke kommer direkte fra selve pensjonsoppsparingen.

I tillegg er det vanlig med en gruppelivsforsikringer, der det gis utbetaling ved dødsfall.

De to store ordningene innen ytelsespensjon står KLP og Statens Pensjonskasse for.

I KLP er de fleste innen kommuner og helseforetak med. I Statens Pensjonskasse er de statlig ansatte og ansatte i skoleverket med.

Her kan du lese mer om dette i KLP

Her kan du les mer om dette i Statens Pensjonskasse

Fripolise

Dette er avsluttede pensjoner som stammer fra ytelsespensjon. Rettighetene er de samme, det vil si at det ikke utbetales noe ved død.

Pensjonskapitalbevis

Dette er avsluttede pensjoner fra en innskuddspensjon. Saldoen brukes da til utbetalinger til arvingene.

Les mer om fripolise og pensjonskapitalbevis.

Fondskonto

Spareproduktet Fondskonto blir ofte markedsført som et pensjonsspareprodukt. Dette er for alle praktiske formål er rent spare,- og plasseringsprodukt. Men teknisk sett er dette et forsikringsprodukt, der det utbetales 101 til 105 prosent av saldoen ved dødsfall.

Les mer om Fondskonto

Egen pensjonssparing

Det har vært flere varianter av pensjonsforsikringer opp igjennom tidende.

IPS

I dagens IPS blir pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom kunden dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper.

Les mer om IPS.

IPA

IPA (Individuell pensjonsspareavtale) ble avviklet i 2006. Her blir innestående utbetalt såfremt det er utpekt en eller flere begunstigete. Hvis de begunstigede er døde før rettighetshaver utbetales intet.

 

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.