Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Strømstøtten er nå utvidet til å gjelde ut mars 2023.

Ordningen med strømstøtte er utvidet til og med april. Nå vil den også bli utvidet til ut mars 2023. Den vil være på det samme nivået som den er i dag. Med unntak av månedene - september, oktober, november, og desember i 2022 vil strømstøtten være på 90 prosent og ikke 80 prosent.

Husholdningene vil få strømstøtte med et forbruk på opp til 5.000 kWh per måned. Hvis spotprisen på strøm er over 70 øre per kWh (uten mva inkludert), vil staten kompensere for 80 prosent av dette.

Dette vil skje ved at selskapet som sender deg regningen vil ta hensyn til at staten dekker 80 prosent ut over 70 øre per kWh. Den regningen blir sendt til staten.

Det første fradraget med 80 prosent dekning kom i februar, når du betalte for januar.

Ordningen vil også gjelde for borettslag og sameier, slik også de med leiligheter vil få strømstøtte. Ordningen gjelder ikke for fritidsboliger.

Det spiller ingen rolle hva slags strømavtale du har. Selv om støttebeløpet blir regnet ut fra spotprisen vil det gis kompensasjon til de andre som har andre typer avtaler. Hvis støttebeløpet er 40 øre, vil også de som har en fastprisavtale som ligger under 70 øre per kWh få den samme støtten. Det samme gjelder for avtaletypen standard variabel.

Elavgiften var redusert i de tre første månedene av 2022. Normal elavgift for 2022 er 15,41 øre per kWh (eks mva). I de tre første månedene var den på 8,91 øre per kWh.

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte. I det senere har prisene vært vesentlig høyere i Sør-Norge. Det betyr at noen områder får mye høyere støttebeløp enn andre regioner. I de to nordliste prissonene har prisene ligget langt under 70 øre. slik at det ikke gis noen strømstøtte der.

Her kan du se hvor høy strømstøtten har vært per måned i 2022, for alle de fem prissonene i Norge.

Strømstøttekalkulatoren

Her kan du selv beregne hvor mye du vil få i støtte.

Du kan velge mellom å legge inn støttenivået på 80 prosent, eller på 90 prosent.

Legg først inn forutsetninger for strømforbruk og gjennomsnittlig strømprispris per mnd.

Hvis du har en spotprisavtale, kan du legge inn påslag i kroner og/eller øre per kWh (dette har kun betydning for sluttprisen du skal betale).

Kostnader i kroner:

Kalkulatoren beregner deretter hva den månedlige prisen er for strøm, både uten og med merverdiavgift. I tillegg for påslaget på spotprisavtalen.

Deretter den viktigste linjen, det du får i støtte. Altså det du slipper å betale. I siste linje vises hva du netto må betale i måneden.

Kostnaden i øre:

Her beregner kalkulatoren hva totalprisen er ink kostnad til spotprisavtalen, strømstøtten, og hva du netto må betale.

Strømstøttekalkulator
 
Strømstøtte (regn på 80 eller 90%)  
Månedlig forbruk i kWh  
Gjennomsnittlig mnd spotpris i øre   
Er månedpris lagt inn inklusive mva?
 
Påslag på spotpris:    
Fast beløp per måned  
Påslag i øre per kWh ink mva  
     
Kostnader i kroner:    
Månedlig kostnad strøm ex mva  
Månedlig kostnad strøm ink mva  
Kostnad for påslag  ink mva  
Strømstøtte  
Netto kostnad for deg ink mva  
     
Kostnader i øre (ink mva):  
Kostnad ink påslag  
Støtte i øre per   
Netto kostnad   

Noen eksempler på hva strømstøtten blir

Under ser du eksempler på hva strømstøtten blir med tre nivåer på strømforbruker, og tre nivåer på spotprisen. Prisen på strømmen er inklusive mva.

Støtte med 80 prosent:

Hvis du for eksempel bruker 2.500 kWh per mnd, vil du slippe å betale 1.400 kroner (ved en pris på 175 øre).

kWh/øre 125 øre 175 øre 250 øre
1000 kWh 240 560 1 040
2500 kWh 600 1 400 2 600
4000 kWh 960 2 240 4 160

Støtte med 90 prosent:

Dette er støtten du vil få fikk med 90 prosent utover 70 øre/887,50 øre ink mva.

kWh/øre 125 øre 175 øre 250 øre
1000 kWh 270 630 1 170
2500 kWh 675 1 575 2 925
4000 kWh 1 080 2 520 4 680

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm

Guide til kjøp av strøm

Finn billigste spotprisavtale på strøm

Typer strømavtaler

Guide til nettleie

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på

Kalkulatorer for strømsparing

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.